• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu của mức tăng giảm
Sàn giao dịch Web3
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC /USDT

26725.5

1.92 %

ETH /USDT

1623.77

2.26 %

GFT /USDT

0.024780

19.02 %

LUNA /USDT

0.5327

28.11 %

TOMI /USDT

3.35799

-3.85 %

LQTY /USDT

0.9190

7.35 %

FITFI /USDT

0.005973

35.96 %

LINK /USDT

7.7615

5.15 %

WEMIX /USDT

0.9489

-3.50 %

SHIB /USDT

0.0000072872

0.41 %

OUSD /USDT

0.99825

0.04 %

DOGE /USDT

0.061186

0.81 %

OAX /USDT

0.173992

3.17 %

FRONT /USDT

0.47592

7.12 %

HIFI /USDT

0.68852

-4.11 %

KAS /USDT

0.047773

3.46 %

XRD /USDT

0.062875

5.11 %

ASTRA /USDT

0.00257

-20.43 %

FTT /USDT

1.1559

-8.02 %

AGIX /USDT

0.17887

1.40 %

WLD /USDT

1.7204

2.43 %

TRB /USDT

50.6025

30.82 %

WBIRD /USDT

5.7865

-0.81 %

SOL /USDT

19.372

0.40 %

ASTR /USDT

0.048404

-2.00 %

ID /USDT

0.196715

0.70 %

JASMY /USDT

0.0035885

1.20 %

GLMR /USDT

0.24866

8.05 %

LTC /USDT

65.10

1.33 %

BCH /USDT

231.43

8.79 %

BNB /USDT

214.69

1.23 %

GETA /USDT

0.042321

-0.43 %

BDX /USDT

0.033049

-0.47 %

USDD /USDT

0.99817

-0.04 %

CSIX /USDT

0.017652

-0.19 %

PEPE /USDT

0.00000071850

2.85 %

HBAR /USDT

0.049842

0.64 %

CHEEL /USDT

10.050

-0.19 %

FIL /USDT

3.2477

1.65 %

SUN /USDT

0.0053945

2.24 %

LUNC /USDT

0.00006574

9.80 %

FLR /USDT

0.011011

0.74 %

MAGIC /USDT

0.49421

4.48 %

GMMT /USDT

2.8087

-0.37 %

ARB /USDT

0.84001

2.27 %

EVER /USDT

0.051668

0.48 %

ETC /USDT

15.586

2.85 %

GNS /USDT

3.2063

1.61 %

CSPR /USDT

0.031613

-2.09 %

TRX /USDT

0.08583

1.13 %

CYBER /USDT

5.1368

0.66 %

AMS /USDT

0.09016

-1.62 %

DOT /USDT

4.0616

1.31 %

CFX /USDT

0.125407

0.46 %

VGX /USDT

0.11964

-1.08 %

VRA /USDT

0.0038436

3.02 %

HXA /USDT

0.028400

117.62 %

EOS /USDT

0.5704

1.33 %

LOOM /USDT

0.11349

0.41 %

FTM /USDT

0.18993

0.98 %

GALA /USDT

0.013470

1.34 %

SUI /USDT

0.4418

0.66 %

SYN /USDT

0.3180

2.31 %

OP /USDT

1.3071

3.22 %

RNDR /USDT

1.5023

2.37 %

HAI /USDT

0.02249

1.81 %

NFT /USDT

0.00000031556

-0.25 %

XDC /USDT

0.048001

-1.87 %

FLM /USDT

0.078666

0.24 %

DIONE /USDT

0.00195206

0.81 %

BLZ /USDT

0.166067

-11.90 %

STX /USDT

0.47048

1.95 %

NEAR /USDT

1.0927

0.07 %

WIN /USDT

0.00006134

1.03 %

FEAR /USDT

0.06142

0.47 %

CRV /USDT

0.5254

2.35 %

FLUX /USDT

0.32179

0.65 %

ICP /USDT

3.0062

2.68 %

DYDX /USDT

1.9153

0.63 %

ADA /USDT

0.24668

0.45 %

OAS /USDT

0.045634

2.37 %

FLOKI /USDT

0.0000157654

0.61 %

GT /USDT

3.8821

0.17 %

ORDI /USDT

3.4990

-2.50 %

JST /USDT

0.02229

-0.31 %

STIK /USDT

3.04351

0.21 %

STORE /USDT

0.015105

-0.68 %

CRPT /USDT

0.06700

-0.44 %

APE /USDT

1.1252

0.89 %

WAXL /USDT

0.34211

2.85 %

NOM /USDT

0.06274

4.96 %

OCEAN /USDT

0.31875

0.56 %

SDEX /USDT

0.0082330

-0.22 %

IGU /USDT

0.03216

-0.37 %

PYR /USDT

3.0539

0.07 %

XEN /USDT

0.000000420

1.94 %

BLUR /USDT

0.1719

1.05 %

APT /USDT

5.3255

-1.41 %

AVAX /USDT

9.122

1.20 %

USTC /USDT

0.013324

6.83 %

BONE /USDT

0.8928

5.04 %

XLM /USDT

0.113970

2.52 %

ONSTON /USDT

0.001829

-0.54 %

AMB /USDT

0.0089699

-10.33 %

GMM /USDT

0.00044041

-18.19 %

TLOS /USDT

0.06873

1.46 %

NADA /USDT

0.021011

-24.41 %

BOBA /USDT

0.10998

1.22 %

BTT /USDT

0.0000003825

0.02 %

ELS /USDT

0.34110

-4.66 %

ANC /USDT

0.00906

4.01 %

LADYS /USDT

0.00000003588

-1.75 %

BSV /USDT

31.511

2.49 %

IMX /USDT

0.57483

-1.20 %

MXC /USDT

0.008628

-4.91 %

UNI /USDT

4.4045

2.96 %

CTI /USDT

0.013734

-2.22 %

AOG /USDT

0.007058

-2.08 %

EDU /USDT

0.44858

2.45 %

MLN /USDT

14.714

-9.59 %

YGG /USDT

0.20387

-1.27 %

DODO /USDT

0.095855

1.45 %

RDNT /USDT

0.22888

5.32 %

INJ /USDT

7.2665

3.30 %

LINA /USDT

0.0107945

-0.03 %

VXT /USDT

0.032326

-0.49 %

HFT /USDT

0.31112

1.76 %

ARKM /USDT

0.39413

5.60 %

GARI /USDT

0.01610

-8.67 %

USDC /USDT

1.0007

0.02 %

SEI /USDT

0.11782

0.61 %

KNJ /USDT

0.37497

-1.32 %

MATIC /USDT

0.51320

-1.22 %

TYPE /USDT

0.07106

-2.60 %

CVTX /USDT

0.041136

-0.66 %

ATOM /USDT

7.0683

0.34 %

POLYX /USDT

0.1155

1.40 %

FRM /USDT

0.02493

2.88 %

TAKI /USDT

0.006255

-0.52 %

CREAM /USDT

17.963

-6.78 %

LM /USDT

0.021023

54.04 %

CORE /USDT

0.4291

4.99 %

CHO /USDT

0.05790

-0.20 %

PIP /USDT

0.06858

-1.90 %

XCAD /USDT

0.81191

-0.66 %

SIN /USDT

0.002379

-0.41 %

BBC /USDT

0.010148

3.61 %

PHB /USDT

0.589371

-1.17 %

CULT /USDT

0.000001883

0.26 %

SRM /USDT

0.03280

-1.91 %

ZBC /USDT

0.009926

0.94 %

STORJ /USDT

0.3882

0.96 %

OG /USDT

4.4765

1.08 %

RFR /USDT

0.000152

-22.05 %

IMPT /USDT

0.0045893

1.15 %

BTC /USDC

26706.17

2.00 %

NSDX /USDT

0.09974

-1.52 %

SQUAD /USDT

0.001910

-0.52 %

METIS /USDT

13.892

-2.40 %

HOOK /USDT

0.85580

2.18 %

CROWN /USDT

1.0064

0.03 %

MC /USDT

0.35517

3.58 %

SXP /USDT

0.28891

3.97 %

PINE /USDT

0.008533

38.56 %

VTHO /USDT

0.0011813

-11.05 %

WLKN /USDT

0.004200

-3.27 %

TRIAS /USDT

2.8472

6.58 %

ACH /USDT

0.015639

1.89 %

ARCH /USDT

0.08048

11.83 %

PEPE2 /USDT

0.00000000697

-0.14 %

FDT /USDT

0.03378

-0.67 %

WBT /USDT

5.221

0.05 %

VAI /USDT

0.048533

1.60 %

PLANET /USDT

0.000054506

2.92 %

DERC /USDT

0.14920

-1.91 %

AURORA /USDT

0.0516

2.58 %

TON /USDT

2.2337

2.62 %

TARA /USDT

0.005311

3.00 %

1INCH /USDT

0.26872

2.15 %

ALGO /USDT

0.09640

-1.10 %

AZERO /USDT

0.7950

1.11 %

SWASH /USDT

0.00844

0.23 %

SDAO /USDT

0.3932

1.15 %

ERG /USDT

0.9532

1.97 %

MELD /USDT

0.000992

-4.98 %

PBX /USDT

0.00088348

1.20 %

MASK /USDT

2.59613

1.78 %

XDB /USDT

0.0003590

-5.17 %

KEY /USDT

0.0052382

0.47 %

ZIG /USDT

0.012837

-7.35 %

BBF /USDT

0.0863

-1.82 %

GQ /USDT

0.0018656

1.63 %

VOXEL /USDT

0.13016

0.56 %

DOGE /USDC

0.061151

0.77 %

CEEK /USDT

0.03694

-0.43 %

BSW /USDT

0.06893

4.36 %

FYN /USDT

0.012684

-0.75 %

ARB /USDC

0.84005

2.24 %

REIGN /USDT

0.001210

-0.08 %

SNX /USDT

2.0430

3.42 %

FIS /USDT

0.30130

3.04 %

BONDLY /USDT

0.002532

0.79 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000010545

1.50 %

ETH /USDC

1622.14

2.15 %

HNT /USDT

1.4525

-0.42 %

QANX /USDT

0.024137

7.97 %

ALEX /USDT

0.049104

2.29 %

PROM /USDT

3.9301

-1.29 %

MKR /USDT

1455.12

8.55 %

CRU /USDT

0.52677

-3.69 %

PEOPLE /USDT

0.009958

2.70 %

WOM /USDT

0.014530

1.41 %

VELO /USDT

0.002441

1.03 %

REVOLAND /USDT

0.21160

-4.89 %

NPT /USDT

0.2779

-0.32 %

FET /USDT

0.21495

0.32 %

MAV /USDT

0.24406

6.59 %

POGAI /USDT

0.000115333

1.39 %

COMBO /USDT

0.58315

6.19 %

NMR /USDT

12.8539

1.93 %

MMPRO /USDT

0.08214

5.65 %

RUNE /USDT

1.7691

3.72 %

ALCX /USDT

13.002

4.71 %

LBR /USDT

0.9484

10.20 %

SCLP /USDT

0.11004

0.55 %

DUSK /USDT

0.1171

4.92 %

PRQ /USDT

0.0686

7.02 %

PZP /USDT

0.21493

-2.38 %

STND /USDT

0.010390

7.21 %

UNDEAD /USDT

0.05756

1.24 %

ORAI /USDT

2.2183

-1.71 %

ZEC /USDT

26.39

1.89 %

DREP /USDT

0.2529

4.15 %

KICKS /USDT

0.000399

-0.99 %

REAP /USDT

0.00312

-11.36 %

FBX /USDT

0.0008589

1.26 %

API3 /USDT

1.16200

7.49 %

MANA /USDT

0.30000

2.31 %

XTAG /USDT

0.00972

-4.79 %

DORKL /USDT

0.001390

6.43 %

UOS /USDT

0.1494

-3.61 %

PANDO /USDT

0.0023416

0.55 %

BICO /USDT

0.20831

-0.18 %

SIDUS /USDT

0.0009013

0.78 %

HIGH /USDT

1.2813

0.92 %

CQT /USDT

0.0854

1.54 %

OPTIMUS /USDT

0.11152

-6.77 %

MINA /USDT

0.37602

1.11 %

ETHW /USDT

1.3300

0.73 %

TVK /USDT

0.019892

3.72 %

ROSE /USDT

0.041683

2.02 %

SLK /USDT

0.004946

-24.70 %

MOVR /USDT

4.1523

4.57 %

CKB /USDT

0.0027148

0.85 %

ACS /USDT

0.00182042

2.63 %

METFI /USDT

2.3353

-4.23 %

CVP /USDT

0.30428

1.48 %

EWT /USDT

1.8027

-1.92 %

SPO /USDT

0.00038867

-0.64 %

SHARBI /USDT

0.0000008601

-6.85 %

WATT /USDT

0.0004066

-1.09 %

RACA /USDT

0.00009052

0.43 %

QTUM /USDT

2.186

2.19 %

PHA /USDT

0.1082

1.59 %

SAND /USDT

0.3063

2.71 %

ZLW /USDT

0.009186

-0.21 %

TORN /USDT

3.2328

-0.65 %

XOR /USDT

0.01903

-13.53 %

ETHF /USDT

0.2737

-4.60 %

ABBC /USDT

0.035923

-1.41 %

GRAIL /USDT

798.86

15.48 %

XCN /USDT

0.000760

1.06 %

PBR /USDT

0.03076

-1.41 %

PRIME /USDT

3.6221

4.52 %

UNIBOT /USDT

56.951

6.81 %

BEL /USDT

0.63984

7.09 %

KAP /USDT

0.10865

2.58 %

UNFI /USDT

7.6610

2.62 %

TT /USDT

0.004398

8.11 %

BRISE /USDT

0.00000015387

-0.51 %

MPI /USDT

0.0001591

-2.09 %

TIDAL /USDT

0.00011996

-8.35 %

ZEN /USDT

7.739

4.87 %

ISK /USDT

0.21218

-0.26 %

SUKU /USDT

0.04039

3.75 %

MONG /USDT

0.00000000698

-7.67 %

SPA /USDT

0.003478

2.53 %

KDA /USDT

0.47569

1.04 %

HECH /USDT

0.02217

-2.42 %

CGPT /USDT

0.038614

-0.60 %

PERC /USDT

0.1500

2.66 %

SGB /USDT

0.004402

3.50 %

REALM /USDT

0.00096

-1.03 %

GEAR /USDT

0.003841

0.26 %

PERL /USDT

0.016571

0.85 %

FALCONS /USDT

0.0022428

5.96 %

QNT /USDT

88.261

2.70 %

GOLC /USDT

0.09808

6.25 %

GOMINING /USDT

0.10009

0.15 %

OPUL /USDT

0.052806

-4.93 %

POKT /USDT

0.0272

-3.54 %

NUX /USDT

0.003918

-0.02 %

BONK /USDT

0.0000002084

0.57 %

FCON /USDT

0.00003017

-3.42 %

PYME /USDT

0.001445

-4.68 %

C98 /USDT

0.14935

3.11 %

POLS /USDT

0.2748

4.84 %

PAAL /USDT

0.013987

-11.75 %

AKRO /USDT

0.0068531

-5.34 %

ADP /USDT

0.001394

-2.31 %

FUN /USDT

0.0038934

-0.10 %

FEVR /USDT

0.00040992

-0.35 %

CERE /USDT

0.003030

-0.88 %

BERRY /USDT

0.0003687

-0.35 %

XCH /USDT

27.038

0.13 %

PNT /USDT

0.1345

-1.17 %

HOD /USDT

0.001256

3.03 %

GRT /USDT

0.087863

0.48 %

PLAY /USDT

0.025019

10.67 %

CFG /USDT

0.3131

4.71 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000000453

-5.82 %

ALU /USDT

0.031158

5.37 %

WAGMIGAMES /USDT

0.000010965

3.81 %

OME /USDT

0.002420

42.60 %

XCV /USDT

0.002158

0.04 %

AGI /USDT

0.033285

-12.72 %

WAS /USDT

0.003181

-20.29 %

QRDO /USDT

0.04616

1.60 %

CAKE /USDT

1.1680

1.06 %

AAVE /USDT

62.02

1.27 %

GMT /USDT

0.15313

-0.05 %

TUSD /USDT

0.9989

0.02 %

BNB /USDC

214.32

1.05 %

AMC /USDT

0.8186

-0.77 %

RPL /USDT

22.161

1.94 %

AGLD /USDT

0.7382

6.90 %

AIDOGE /USDT

0.00000000005998

-1.47 %

MYRIA /USDT

0.001497

-3.16 %

OVR /USDT

0.2142

-0.13 %

RBC /USDT

0.009314

6.27 %

LMWR /USDT

0.09883

0.03 %

VTS /USDT

0.11512

-2.18 %

DESO /USDT

8.1815

-2.35 %

AKT /USDT

0.78642

-2.86 %

SLP /USDT

0.0014061

1.13 %

TSUKA /USDT

0.020206

0.35 %

LEVER /USDT

0.0018490

3.58 %

KAVA /USDT

0.6308

1.72 %

ONG /USDT

0.2205

0.31 %

MDT /USDT

0.04664

2.70 %

PERP /USDT

0.62730

4.24 %

TAMA /USDT

0.007902

-2.57 %

CHZ /USDT

0.05816

1.09 %

MLT /USDT

0.06847

-3.63 %

DEGO /USDT

1.3660

2.26 %

TRU /USDT

0.034059

4.42 %

VEGA /USDT

1.1159

0.74 %

IAG /USDT

0.037927

-16.19 %

BUSD /USDT

1.0003

0.03 %

RFOX /USDT

0.009410

2.94 %

LAI /USDT

0.0071967

-1.31 %

TFUEL /USDT

0.03316

-0.68 %

MTV /USDT

0.0010013

2.05 %

LIKE /USDT

0.00328

21.48 %

ODDZ /USDT

0.00806

7.32 %

PUMLX /USDT

0.010810

-2.34 %

TAO /USDT

57.002

-1.61 %

NBLU /USDT

0.010113

-7.34 %

FIL /USDC

3.2491

1.82 %

OOE /USDT

0.010461

1.17 %

STRAX /USDT

0.44942

3.69 %

BTRST /USDT

0.3118

0.35 %

GAL /USDT

1.3681

1.86 %

PVU /USDT

0.001726

-2.04 %

XPR /USDT

0.000654

0.00 %

NVIR /USDT

0.02618

-1.98 %

PRX /USDT

0.2589

-2.15 %

SOL /USDC

19.344

0.28 %

THN /USDT

0.037082

0.17 %

NUM /USDT

0.017503

-2.84 %

AITECH /USDT

0.019150

-5.07 %

BGT /USDT

0.76085

-3.29 %

TRAC /USDT

0.29298

8.27 %

LTC /USDC

65.0913

1.30 %

AUCTION /USDT

5.1961

-1.61 %

ACX /USDT

0.05422

3.17 %

CLV /USDT

0.03280

0.58 %

DC /USDT

0.0005063

0.95 %

DYP /USDT

0.02221

3.73 %

QKC /USDT

0.007819

-2.21 %

GOAL /USDT

0.0612

-0.81 %

SNT /USDT

0.02287

1.78 %

TRX /USDC

0.0857394

0.89 %

AGLA /USDT

0.05281

53.25 %

SWEAT /USDT

0.0083485

2.65 %

ROUTE /USDT

1.9305

-1.55 %

NEER /USDT

0.18765

0.49 %

MDX /USDT

0.04389

2.47 %

UBXS /USDT

0.03657

12.80 %

DORA /USDT

0.019227

5.02 %

BTG /USDT

12.9955

3.41 %

MAN /USDT

0.0113052

3.01 %

CHEQ /USDT

0.025242

-5.93 %

MLK /USDT

0.25785

-0.14 %

CIRUS /USDT

0.032698

-0.58 %

STMX /USDT

0.007089

-1.11 %

POOH /USDT

0.000000001937

0.36 %

FRA /USDT

0.0019113

1.06 %

FTRB /USDT

0.004836

0.18 %

QUICK /USDT

0.043276

-1.09 %

TRVL /USDT

0.022420

-1.58 %

MATIC /USDC

0.51366

-1.12 %

ZIX /USDT

0.0001612

3.39 %

CELR /USDT

0.012350

-1.61 %

HT /USDT

2.4228

-0.75 %

MARO /USDT

0.001293

-12.45 %

ARPA /USDT

0.04323

1.57 %

TURBO /USDT

0.00006733

-0.54 %

KNC /USDT

0.7101

-2.05 %

CTY /USDT

20.001

-2.63 %

SOPH /USDT

0.121890

0.67 %

WIT /USDT

0.005594

-7.43 %

SMART /USDT

0.001468

-14.94 %

DAG /USDT

0.02464

-0.84 %

FREE /USDT

0.0000001051

0.19 %

PLCU /USDT

97.93

0.27 %

ERN /USDT

1.51784

1.16 %

WALV /USDT

0.034234

2.73 %

XET /USDT

0.0002804

-1.75 %

BLOK /USDT

0.0013524

-1.29 %

DAO /USDT

0.71974

-1.06 %

TIP /USDT

0.00022570

-17.53 %

LITE /USDT

0.00423

-8.24 %

ELON /USDT

0.00000012918

0.37 %

SWFTC /USDT

0.0010519

0.95 %

REP /USDT

0.6078

2.34 %

WXT /USDT

0.004637

0.30 %

METO /USDT

0.0004453

-1.50 %

PENDLE /USDT

0.63997

3.03 %

KING /USDT

0.000776

7.47 %

IRON /USDT

0.6555

0.00 %

RBLS /USDT

0.06217

1.10 %

BNT /USDT

0.40245

1.46 %

OLE /USDT

0.007517

-0.98 %

CWEB /USDT

0.015970

-0.65 %

BBANK /USDT

0.017013

-1.17 %

LOOKS /USDT

0.05186

1.60 %

DMTR /USDT

0.0180714

0.55 %

BADGER /USDT

2.0745

4.10 %

CETUS /USDT

0.042635

0.34 %

XETA /USDT

0.007246

-2.12 %

SWAP /USDT

0.08723

-7.77 %

MULTI /USDT

1.6772

-5.04 %

TRCL /USDT

0.0019804

13.34 %

KIN /USDT

0.00001331

-7.11 %

NEON /USDT

0.0780

-5.22 %

BAKE /USDT

0.11068

3.24 %

ATLAS /USDT

0.0014433

0.43 %

COREUM /USDT

0.07957

4.01 %

SHIB2 /USDT

0.000000001758

3.29 %

OLT /USDT

0.003254

-5.02 %

VP /USDT

0.393

-4.84 %

QTC /USDT

0.2599

9.20 %

DHB /USDT

0.0007839

28.08 %

BTS /USDT

0.009152

0.26 %

MTL /USDT

1.29697

-1.00 %

TSUGT /USDT

0.048033

-4.53 %

RIF /USDT

0.067117

-0.46 %

XELS /USDT

0.29592

2.40 %

KILT /USDT

0.2786

3.91 %

CHAMP /USDT

0.003985

-0.02 %

LOOP /USDT

0.06667

-2.50 %

GOV /USDT

0.001141

-4.91 %

LOKA /USDT

0.18094

0.90 %

KP3R /USDT

44.65

-1.39 %

AART /USDT

0.0006101

-4.71 %

MIX /USDT

0.000949

9.08 %

DATA /USDT

0.02282

1.69 %

MOVEZ /USDT

0.0007218

-0.82 %

VR /USDT

0.00646

1.89 %

SPELLFIRE /USDT

0.000542

-0.18 %

WOJAK /USDT

0.00007753

-0.69 %

LABS /USDT

0.00024605

1.74 %

KON /USDT

0.00736

8.39 %

AST /USDT

0.088532

-1.01 %

XAVA /USDT

0.1565

-1.19 %

LBLOCK /USDT

0.0000330

-15.60 %

DIA /USDT

0.25494

2.70 %

WOOP /USDT

0.003596

-5.29 %

MEAN /USDT

0.01802

-2.90 %

ACM /USDT

1.7780

0.52 %

LDO /USDT

1.4870

1.26 %

DARK /USDT

0.018300

-1.07 %

OP /USDC

1.3080

3.31 %

PROS /USDT

0.2755

2.64 %

TENET /USDT

0.140518

0.02 %

OOKI /USDT

0.0017354

-2.73 %

SRG /USDT

0.002372

5.65 %

INTR /USDT

0.008752

3.56 %

REDTOKEN /USDT

0.000006074

-3.24 %

D2T /USDT

0.005584

-1.65 %

BOSON /USDT

0.1422

2.67 %

VOLT /USDT

0.0000002232

3.04 %

XVS /USDT

4.6259

0.52 %

EGLD /USDT

24.294

-0.89 %

SUSHI /USDT

0.5946

1.65 %

TIMECHRONO /USDT

15.171

-2.66 %

AIOZ /USDT

0.012289

2.93 %

FIO /USDT

0.01899

0.58 %

ZCX /USDT

0.05725

-3.86 %

WRT /USDT

0.05768

2.34 %

DASH /USDT

26.94

0.22 %

STPT /USDT

0.06258

9.38 %

MNW /USDT

1.0337

1.75 %

TABOO /USDT

0.000996

-2.06 %

LIT /USDT

0.66517

1.48 %

BNC /USDT

0.18242

-1.29 %

ASM /USDT

0.016654

-2.23 %

ACA /USDT

0.04913

1.99 %

JOY /USDT

0.034023

-19.70 %

RLY /USDT

0.006285

2.84 %

VINU /USDT

0.00000000899

-0.44 %

ANT /USDT

4.9175

-0.90 %

LGX /USDT

0.002517

-6.98 %

AR /USDT

4.214

2.63 %

ISP /USDT

0.0004210

1.96 %

1EARTH /USDT

0.0014760

2.49 %

SHIB /USDC

0.0000072894

0.48 %

XRUNE /USDT

0.00869

3.69 %

IOTA /USDT

0.1563

0.44 %

IZI /USDT

0.01077

3.55 %

FIU /USDT

0.000617

0.16 %

UFT /USDT

0.2271

-0.26 %

PMON /USDT

0.3569

1.70 %

SAMO /USDT

0.0028350

-1.76 %

SUDO /USDT

0.1895

-4.24 %

XCUR /USDT

0.01522

1.26 %

UMEE /USDT

0.003201

-6.64 %

ELA /USDT

1.40602

0.36 %

OMI /USDT

0.0008185

-1.48 %

UFI /USDT

0.01678

0.35 %

ARES /USDT

0.0008439

6.53 %

ADX /USDT

0.1373

3.00 %

LOGT /USDT

0.00345

6.48 %

LPT /USDT

5.566

1.81 %

ESS /USDT

0.00055989

-25.69 %

DSLA /USDT

0.00065901

-1.14 %

GLQ /USDT

0.0037580

-0.16 %

SOS /USDT

0.00000003304

-0.33 %

LEASH /USDT

308.52

1.21 %

NEXT /USDT

0.04283

1.75 %

LITH /USDT

0.0002545

-2.93 %

TEER /USDT

0.1615

4.19 %

AVAX /USDC

9.122

1.17 %

NOS /USDT

0.01106

-0.45 %

ESG /USDT

0.50875

-5.35 %

NFTB /USDT

0.005839

-11.16 %

CELL /USDT

0.1703

1.67 %

FOR /USDT

0.01864

5.72 %

BOND /USDT

2.2942

0.06 %

TOMO /USDT

1.2735

0.95 %

BTM /USDT

0.032407

-0.96 %

CELO /USDT

0.44984

-1.37 %

KUBE /USDT

0.007213

1.00 %

REEF /USDT

0.0012932

0.24 %

ALPINE /USDT

1.7456

-0.73 %

SAITAMA /USDT

0.00066941

3.34 %

XED /USDT

0.035069

-0.74 %

CRO /USDT

0.050426

0.65 %

JAM /USDT

0.0003700

-7.33 %

BISO /USDT

0.000762

-4.27 %

ARV /USDT

0.00002263

-2.83 %

AE /USDT

0.0220

10.00 %

SFUND /USDT

0.5739

1.07 %

WISTA /USDT

0.004333

-0.64 %

GOFX /USDT

0.00176

25.71 %

BLOCK /USDT

0.02614

-6.00 %

PAF /USDT

0.0002430

7.90 %

ZZZ /USDT

0.05993

8.70 %

CRBN /USDT

0.009004

0.05 %

STOS /USDT

0.54723

-0.61 %

WING /USDT

5.4797

0.20 %

CBK /USDT

0.60631

2.81 %

BUY /USDT

0.020218

-0.10 %

ORTB /USDT

0.002877

-0.72 %

GITCOIN /USDT

0.8749

1.06 %

CUMMIES /USDT

0.0018339

15.82 %

FAR /USDT

0.0031223

-0.11 %

WBTC /USDT

26709.31

2.02 %

HNS /USDT

0.015138

6.92 %

MEME /USDT

10.2295

-10.96 %

ARTEM /USDT

0.001204

-0.74 %

DENT /USDT

0.00059916

-0.29 %

MGG /USDT

0.00168

10.52 %

AMPL /USDT

1.2930

1.18 %

MLS /USDT

0.06513

1.16 %

CTSI /USDT

0.1263

0.79 %

XYM /USDT

0.020733

1.27 %

LMR /USDT

0.00530

0.76 %

KLO /USDT

0.001200

-1.88 %

LUNR /USDT

0.04168

-11.90 %

DOGE2 /USDT

0.000000003502

12.24 %

CVX /USDT

3.0703

2.93 %

MATTER /USDT

0.03230

0.34 %

ARGON /USDT

0.0017571

-28.98 %

CWS /USDT

0.17147

-3.57 %

GAFI /USDT

1.774

3.86 %

RJV /USDT

0.016702

1.53 %

SHOPNEXT /USDT

0.007651

3.75 %

DEP /USDT

0.000851

0.23 %

DOP /USDT

0.1014

-2.50 %

GAYPEPE /USDT

0.0000003518

-9.67 %

XY /USDT

0.03981

-0.97 %

SHI /USDT

0.0012979

1.69 %

VLX /USDT

0.00748

0.53 %

VRX /USDT

15.365

-2.37 %

GNO /USDT

98.99

0.91 %

QUACK /USDT

0.0000000004488

0.80 %

SUPER /USDT

0.0774

0.25 %

DCR /USDT

13.474

0.46 %

DOCK /USDT

0.01577

2.00 %

GAS /USDT

2.343

0.08 %

HAPI /USDT

7.9404

-1.63 %

TKO /USDT

0.21245

0.63 %

BABI /USDT

0.002683

-8.11 %

IRIS /USDT

0.01818

-1.51 %

ORCA /USDT

0.80120

-1.42 %

CHESS /USDT

0.1289

2.87 %

AIBB /USDT

0.0000000001391

-7.81 %

FARM /USDT

22.803

0.65 %

WIFI /USDT

0.035086

-15.59 %

SENSO /USDT

0.0556

1.27 %

MAT /USDT

0.001770

-4.68 %

FUSE /USDT

0.04411

6.80 %

CAL /USDT

0.000716

-8.32 %

CEL /USDT

0.14140

1.85 %

WELL /USDT

0.0042222

2.69 %

ILV /USDT

39.01

0.61 %

FRR /USDT

0.0000257

-1.53 %

HARD /USDT

0.1134

3.46 %

VEMP /USDT

0.005543

3.60 %

STRM /USDT

0.00384

-1.53 %

MOJO /USDT

0.001637

-14.15 %

KFT /USDT

0.00560

5.06 %

SHILL /USDT

0.007447

-3.09 %

WNCG /USDT

0.05741

-0.72 %

ARG /USDT

0.6957

1.08 %

FAME /USDT

0.001164

3.74 %

FIDA /USDT

0.16091

1.44 %

AUTO /USDT

10.95

-2.23 %

ABT /USDT

0.07303

0.19 %

NALS /USDT

0.0419

-0.23 %

CTT /USDT

0.3610

-3.06 %

POOLX /USDT

2.1135

4.54 %

TIFI /USDT

0.00000003443

15.84 %

PNG /USDT

0.017983

0.57 %

GST /USDT

0.008444

-7.18 %

SOULS /USDT

0.0019790

-6.44 %

HERO /USDT

0.002524

-0.27 %

LOON /USDT

0.0001570

-0.94 %

OVO /USDT

0.021365

-3.76 %

UNO /USDT

0.04159

4.49 %

KMA /USDT

0.0005876

3.25 %

AIRTNT /USDT

0.0001271

-2.30 %

HAM /USDT

0.0000000013400

1.73 %

RSS3 /USDT

0.08985

2.35 %

OM /USDT

0.019608

2.37 %

CUDOS /USDT

0.0026076

-0.18 %

MTRG /USDT

1.4480

-1.28 %

LTO /USDT

0.057167

-1.26 %

MATCH /USDT

0.000008721

-6.91 %

SUIP /USDT

0.017855

4.32 %

PSL /USDT

0.0002222

-0.44 %

HELLO /USDT

0.048501

6.66 %

PUSH /USDT

0.17962

-0.74 %

SAVG /USDT

0.002512

-3.90 %

ALICE /USDT

0.7319

0.19 %

KPAD /USDT

0.001046

-6.93 %

WHALE /USDT

0.4715

1.37 %

FERC /USDT

0.07731

0.29 %

HEART /USDT

0.009455

4.11 %

YLD /USDT

0.0697

-0.57 %

DEXE /USDT

2.2484

2.12 %

MONI /USDT

0.00800

3.76 %

DPR /USDT

0.00297

0.00 %

RBN /USDT

0.1633

4.54 %

AM /USDT

0.68142

6.68 %

NYZO /USDT

0.009348

-20.25 %

KUMA /USDT

0.000000005796

5.51 %

ACN /USDT

0.00014142

-10.03 %

TURBOS /USDT

0.0008590

1.60 %

DOME /USDT

0.000699

3.55 %

YFII /USDT

412.99

-0.15 %

MBX /USDT

0.5992

-2.99 %

SYS /USDT

0.08610

1.02 %

LIFE /USDT

0.00012337

-3.02 %

KAR /USDT

0.0666

-1.47 %

WAVES /USDT

1.532

0.98 %

SOUL /USDT

0.07130

0.04 %

CMP /USDT

0.01489

-1.52 %

MBOX /USDT

0.23195

0.12 %

ALI /USDT

0.015935

0.03 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000515

0.38 %

KRL /USDT

0.20859

-0.57 %

BEPRO /USDT

0.0004717

2.05 %

STARL /USDT

0.000000706

-1.94 %

KOK /USDT

0.007072

-3.34 %

HEGIC /USDT

0.0101110

4.36 %

SUI /USDC

0.4421

0.56 %

BYN /USDT

0.006446

3.81 %

TAP /USDT

0.002850

-0.69 %

LSS /USDT

0.10011

-0.67 %

MART /USDT

0.00731

7.81 %

GRV /USDT

0.10585

1.22 %

CLH /USDT

0.001993

-0.64 %

WOZX /USDT

0.018413

1.96 %

AERGO /USDT

0.09976

-0.79 %

MOOO /USDT

0.039663

7.53 %

ORN /USDT

0.5210

0.15 %

SENATE /USDT

0.019452

-6.38 %

SNM /USDT

0.0029

-3.33 %

NXD /USDT

0.00007489

-1.78 %

SHFT /USDT

0.006077

0.26 %

MOOV /USDT

0.002813

3.72 %

VMPX /USDT

0.0462

-6.85 %

DF /USDT

0.0340

2.10 %

DIO /USDT

0.00534

-0.55 %

AICODE /USDT

1.130

0.35 %

ASR /USDT

2.1733

0.30 %

VIDYX /USDT

0.0003672

-3.64 %

DFY /USDT

0.000267

-7.61 %

FORTH /USDT

2.8517

0.17 %

NAFT /USDT

0.0004507

6.57 %

GRND /USDT

0.161796

-4.10 %

DPET /USDT

0.03205

6.94 %

OKB /USDT

43.284

0.78 %

NAOS /USDT

0.009845

-3.69 %

BOA /USDT

0.009111

9.32 %

KONO /USDT

0.017767

0.70 %

SANTOS /USDT

2.7805

-0.51 %

LBL /USDT

0.001707

7.42 %

PLA /USDT

0.1490

0.26 %

XTZ /USDT

0.6627

1.53 %

ONE /USDT

0.009572

1.18 %

BMEX /USDT

0.26608

-1.48 %

LAYER /USDT

0.047162

0.89 %

AFC /USDT

1.2588

0.90 %

CTG /USDT

0.15711

-3.48 %

CART /USDT

0.001666

-6.56 %

LAMB /USDT

0.0011972

3.44 %

DFI /USDT

0.29044

3.44 %

RITE /USDT

0.0018390

1.52 %

KAT /USDT

0.009689

13.26 %

ADAPAD /USDT

0.00595

11.00 %

FRIN /USDT

0.001071

-1.19 %

FIRO /USDT

1.4984

0.19 %

WAXP /USDT

0.040468

0.09 %

DG /USDT

0.016863

15.39 %

MSWAP /USDT

0.0001206

-11.06 %

PRT /USDT

0.00450219

0.24 %

CAPS /USDT

0.014906

-1.14 %

MATH /USDT

0.06874

0.51 %

ZKS /USDT

0.038277

0.20 %

SFP /USDT

0.56812

0.74 %

NKN /USDT

0.085998

2.03 %

LOCG /USDT

0.006933

0.71 %

WOO /USDT

0.16748

1.26 %

DBC /USDT

0.0026091

2.46 %

SHR /USDT

0.0013109

-0.89 %

MAHA /USDT

0.223198

1.60 %

PIT /USDT

0.0000000002237

-0.04 %

GGG /USDT

0.03906

-0.93 %

PRIMAL /USDT

0.0003585

-2.66 %

PUNDIX /USDT

0.35484

0.33 %

RARI /USDT

0.9009

0.20 %

MARSH /USDT

0.07171

0.40 %

ING /USDT

0.0008425

-0.37 %

FSN /USDT

0.2028

0.24 %

OMN /USDT

0.003256

4.32 %

DFYN /USDT

0.013501

-1.51 %

ANML /USDT

0.0001136

-0.35 %

MPL /USDT

5.098

0.29 %

EPIK /USDT

0.003327

-2.57 %

ZEUM /USDT

0.001290

-11.64 %

B3X /USDT

0.001737

3.20 %

REAL /USDT

0.00007924

2.32 %

CPOOL /USDT

0.01979

-0.70 %

ANKR /USDT

0.01920

-0.46 %

CONV /USDT

0.0004802

1.03 %

WWY /USDT

0.003030

-0.09 %

TEDDY /USDT

0.00000037465

-2.41 %

XPRT /USDT

0.1647

-0.60 %

WSG /USDT

0.0000000007470

0.59 %

SKILL /USDT

0.3657

3.27 %

BABY /USDT

0.00651

-1.80 %

CTK /USDT

0.44487

0.84 %

ZAM /USDT

0.001910

1.54 %

MAPE /USDT

0.00827

-1.66 %

MM /USDT

1.7922

-0.73 %

QI /USDT

0.00890

-1.00 %

WEAR /USDT

0.0003839

-3.71 %

PWAR /USDT

0.002288

-0.17 %

DKS /USDT

0.0001070

-4.80 %

CANTO /USDT

0.11556

4.76 %

RANKER /USDT

0.001128

4.34 %

MV /USDT

0.03262

0.99 %

FORM /USDT

0.0008868

2.68 %

JGN /USDT

0.018689

3.48 %