• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  ETH /USDT

  1635.71

  2.64 %

  BTC /USDT

  23630.7

  2.10 %

  HIGH /USDT

  3.3497

  156.46 %

  APT /USDT

  17.9482

  0.06 %

  FLOKI /USDT

  0.0000240839

  19.37 %

  BTC /USD

  23641.73

  2.11 %

  MAGIC /USDT

  1.47299

  -1.93 %

  FIL /USDT

  5.4003

  0.54 %

  SHIB /USDT

  0.0000119255

  0.07 %

  GALA /USDT

  0.058223

  2.94 %

  RNDR /USDT

  1.2328

  0.94 %

  LTC /USDT

  94.93

  0.59 %

  HFT /USDT

  0.51914

  -3.92 %

  MATIC /USDT

  1.15398

  1.35 %

  DOGE /USDT

  0.088912

  0.56 %

  FLR /USDT

  0.047058

  10.69 %

  CFX /USDT

  0.064744

  4.02 %

  BNB /USDT

  315.20

  2.31 %

  MINA /USDT

  0.74440

  15.53 %

  EVER /USDT

  0.081573

  36.06 %

  DMTR /USDT

  0.0197595

  94.31 %

  WBT /USDT

  3.394

  -0.20 %

  VOXEL /USDT

  0.34235

  43.02 %

  HOOK /USDT

  3.24219

  -7.84 %

  OSMO /USDT

  1.0490

  8.41 %

  USDT /USD

  1.0002

  0.00 %

  OCEAN /USDT

  0.38030

  0.94 %

  TRX /USDT

  0.06321

  -0.09 %

  MANA /USDT

  0.78627

  13.10 %

  OP /USDT

  2.2937

  4.70 %

  DYDX /USDT

  2.2602

  -3.30 %

  FLUX /USDT

  0.88458

  -5.55 %

  SOL /USDT

  25.401

  5.30 %

  ETH /USD

  1636.00

  2.63 %

  METIS /USDT

  33.378

  4.13 %

  SAND /USDT

  0.7815

  6.21 %

  DOME /USDT

  0.002819

  0.82 %

  LUNC /USDT

  0.00017395

  0.00 %

  FITFI /USDT

  0.02934

  0.30 %

  CEEK /USDT

  0.13827

  11.39 %

  FTT /USDT

  1.9769

  2.00 %

  WEMIX /USDT

  0.8265

  7.36 %

  DOT /USDT

  6.5410

  1.10 %

  SOL /USD

  25.447

  5.26 %

  POP /USDT

  0.0001261

  -12.30 %

  FTM /USDT

  0.47307

  4.67 %

  RPL /USDT

  39.545

  1.73 %

  HAI /USDT

  0.02606

  3.74 %

  YFII /USDT

  1342.64

  -3.29 %

  JASMY /USDT

  0.0054465

  1.63 %

  GMX /USDT

  60.085

  7.38 %

  NEAR /USDT

  2.4990

  0.35 %

  TOMI /USDT

  1.84477

  2.60 %

  RACA /USDT

  0.00022868

  1.87 %

  VOLT /USDT

  0.0000007091

  1.02 %

  VRA /USDT

  0.0067459

  3.80 %

  CSPR /USDT

  0.036499

  4.07 %

  AVAX /USDT

  20.505

  0.09 %

  NFTB /USDT

  0.036112

  159.42 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000014319

  12.83 %

  SPA /USDT

  0.005704

  0.07 %

  SRM /USDT

  0.39156

  -0.60 %

  KDA /USDT

  1.32503

  -0.19 %

  BNB /USD

  315.15

  2.29 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005331

  13.42 %

  XEN /USDT

  0.00000167

  -8.74 %

  SSV /USDT

  17.1809

  1.30 %

  SDAO /USDT

  0.3385

  12.08 %

  SOS /USDT

  0.00000020326

  9.01 %

  FDT /USDT

  0.08655

  -2.10 %

  PRIMAL /USDT

  0.0102000

  -6.23 %

  ETC /USDT

  22.989

  3.01 %

  GMT /USDT

  0.59322

  -0.09 %

  BONK /USDT

  0.0000010106

  0.56 %

  ASTR /USDT

  0.056754

  2.07 %

  HBAR /USDT

  0.068605

  1.83 %

  MOTG /USDT

  0.55599

  0.13 %

  WOM /USDT

  0.032577

  1.70 %

  BDX /USDT

  0.040300

  -0.57 %

  CHZ /USDT

  0.14178

  2.98 %

  FLM /USDT

  0.103721

  2.89 %

  RARE /USDT

  0.15617

  14.40 %

  USTC /USDT

  0.022189

  -1.40 %

  XCN /USDT

  0.011584

  -1.99 %

  FEG /USDT

  0.0000000007977

  21.65 %

  QTUM /USDT

  2.717

  1.57 %

  ICP /USDT

  6.1655

  1.00 %

  ATOM /USDT

  13.6863

  3.38 %

  CHESS /USDT

  0.2533

  12.57 %

  FTT /USD

  1.9757

  1.97 %

  DC /USDT

  0.0016342

  3.68 %

  APE /USDT

  6.1461

  2.29 %

  ORO /USDT

  0.006988

  135.12 %

  MASK /USDT

  3.08288

  -1.50 %

  UNI /USDT

  6.8650

  1.73 %

  METAL /USDT

  0.0591

  -0.67 %

  FIO /USDT

  0.03776

  9.79 %

  TORN /USDT

  6.0068

  2.88 %

  VAI /USDT

  0.112593

  -4.54 %

  CULT /USDT

  0.000008304

  2.87 %

  AURORA /USDT

  0.2561

  29.73 %

  YGG /USDT

  0.32132

  14.75 %

  SANTOS /USDT

  5.8706

  1.16 %

  ZIL /USDT

  0.028768

  -1.80 %

  LOOKS /USDT

  0.20472

  -0.20 %

  AZY /USDT

  0.020533

  0.09 %

  LINK /USDT

  7.2974

  -0.20 %

  LDO /USDT

  2.2647

  -0.61 %

  PEOPLE /USDT

  0.028255

  -0.45 %

  RAD /USDT

  1.8437

  2.81 %

  UNDEAD /USDT

  0.22553

  3.16 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000613

  -3.76 %

  CVP /USDT

  0.39970

  2.26 %

  ELON /USDT

  0.00000035430

  8.69 %

  NVIR /USDT

  0.039804

  12.90 %

  TVK /USDT

  0.050540

  27.81 %

  ERG /USDT

  1.9114

  10.73 %

  FTM /USD

  0.47371

  4.63 %

  CRV /USDT

  1.0827

  0.48 %

  UFT /USDT

  0.3488

  -3.21 %

  ETHW /USDT

  3.8641

  0.92 %

  ACH /USDT

  0.011544

  3.39 %

  LUNA /USDT

  2.1338

  0.01 %

  ING /USDT

  0.0016956

  -4.23 %

  DASH /USDT

  57.07

  1.81 %

  MMPRO /USDT

  0.10616

  -0.50 %

  BRISE /USDT

  0.00000034680

  1.14 %

  AXS /USDT

  11.815

  3.15 %

  FRM /USDT

  0.03467

  8.47 %

  ALGO /USDT

  0.25624

  -0.14 %

  DERC /USDT

  0.32784

  47.01 %

  SLP /USDT

  0.0032084

  1.76 %

  VXT /USDT

  0.022213

  0.09 %

  CHO /USDT

  0.81076

  5.05 %

  GT /USDT

  4.3726

  3.71 %

  WING /USDT

  7.8117

  -1.48 %

  FET /USDT

  0.28374

  -2.43 %

  DOGE /USD

  0.088976

  0.57 %

  ADA /USDT

  0.39084

  1.15 %

  AR /USDT

  10.905

  6.48 %

  WAVES /USDT

  2.684

  -1.28 %

  PYR /USDT

  4.0747

  4.75 %

  HNT /USDT

  2.9024

  -0.07 %

  BLOK /USDT

  0.0027849

  4.71 %

  XTAG /USDT

  0.03526

  11.68 %

  AKITA /USDT

  0.00000022098

  13.17 %

  TLOS /USDT

  0.15225

  2.95 %

  VGX /USDT

  0.40316

  1.17 %

  COTI /USDT

  0.10846

  -1.23 %

  TONCOIN /USDT

  2.46060

  -0.89 %

  LTC /USD

  94.9836

  0.46 %

  SWP /USDT

  0.002717

  32.14 %

  SHIB /USD

  0.0000119274

  0.07 %

  BADGER /USDT

  3.3754

  17.00 %

  EOS /USDT

  1.1101

  0.89 %

  CPOOL /USDT

  0.04491

  4.10 %

  BTT /USDT

  0.0000007437

  1.28 %

  XLM /USDT

  0.093303

  0.42 %

  LOKA /USDT

  0.84107

  65.64 %

  TARI /USDT

  4.716

  -2.90 %

  STORE /USDT

  0.019012

  0.05 %

  GST /USDT

  0.022622

  -1.67 %

  QRDO /USDT

  0.17481

  7.38 %

  UFO /USDT

  0.000001894

  6.46 %

  FEAR /USDT

  0.11803

  -0.27 %

  SLIM /USDT

  0.0498

  1.63 %

  PERL /USDT

  0.018877

  5.70 %

  WAXL /USDT

  0.63601

  -1.30 %

  KUB /USDT

  1.9031

  -0.39 %

  TWT /USDT

  1.6965

  -1.55 %

  MILO /USDT

  0.000000013019

  101.97 %

  PSL /USDT

  0.000623

  -0.16 %

  ORBR /USDT

  5.8213

  -0.56 %

  BERRY /USDT

  0.0008914

  1.44 %

  AZERO /USDT

  1.2805

  2.34 %

  AGLD /USDT

  0.3831

  22.16 %

  OPUL /USDT

  0.139518

  14.64 %

  BTS /USDT

  0.011609

  -5.18 %

  AUTO /USDT

  310.32

  3.12 %

  HOT /USDT

  0.002172

  -0.95 %

  MDX /USDT

  0.08837

  0.86 %

  BCH /USDT

  135.24

  -0.14 %

  TRR /USDT

  1.1256

  -2.64 %

  MAN /USDT

  0.0220226

  -4.38 %

  WSI /USDT

  0.14713

  -1.86 %

  NRFB /USDT

  0.00579

  -4.13 %

  FLY /USDT

  0.0013951

  -1.71 %

  CARE /USDT

  0.003908

  8.94 %

  GAL /USDT

  2.1735

  -4.39 %

  CRU /USDT

  1.71810

  -6.75 %

  BRKL /USDT

  0.016790

  112.07 %

  SIDUS /USDT

  0.0012118

  35.35 %

  DHX /USD

  2.4941

  -2.18 %

  DFI /USDT

  0.61550

  9.65 %

  ELT /USDT

  0.067137

  -0.39 %

  BNC /USDT

  0.39159

  9.44 %

  PROS /USDT

  0.6612

  -0.92 %

  FIS /USDT

  0.43370

  -0.42 %

  DODO /USDT

  0.136486

  4.51 %

  OAS /USDT

  0.063015

  -0.75 %

  NFTD /USDT

  0.04924

  54.69 %

  DAO /USDT

  0.98132

  6.28 %

  CRPT /USDT

  0.15163

  -2.53 %

  NEBL /USDT

  1.7046

  5.09 %

  STG /USDT

  0.6195

  -1.63 %

  GLMR /USDT

  0.47784

  2.64 %

  SUKU /USDT

  0.07465

  3.55 %

  PLCU /USDT

  405.73

  -1.99 %

  RAY /USDT

  0.25303

  10.13 %

  KON /USDT

  0.06786

  -0.74 %

  CTI /USDT

  0.015092

  8.08 %

  AXS /USD

  11.828

  3.13 %

  PRMX /USDT

  0.0043329

  -0.59 %

  XDC /USDT

  0.030007

  2.40 %

  HT /USDT

  5.1340

  0.16 %

  VTHO /USDT

  0.0012011

  2.47 %

  LAZIO /USDT

  3.5888

  0.28 %

  DHX /USDT

  2.4977

  -2.11 %

  NFT /USDT

  0.00000047746

  1.13 %

  ATLAS /USDT

  0.0039355

  5.33 %

  SUSHI /USDT

  1.3253

  1.16 %

  BSCS /USDT

  0.01194

  -1.32 %

  QUACK /USDT

  0.0000000012565

  1.94 %

  XCH /USDT

  47.072

  1.58 %

  MDF /USDT

  0.001272

  48.94 %

  FIRO /USDT

  2.1378

  3.10 %

  INJ /USDT

  2.4984

  -0.60 %

  ALICE /USDT

  1.9065

  11.89 %

  JST /USDT

  0.02688

  0.07 %

  DESO /USDT

  10.9005

  5.31 %

  PBR /USDT

  0.06953

  -6.93 %

  RON /USDT

  0.9949

  12.92 %

  REAP /USDT

  0.01839

  0.60 %

  BIT /USDT

  0.5711

  -0.26 %

  ZEN /USDT

  11.003

  2.87 %

  THE /USDT

  0.003591

  15.42 %

  AUCTION /USDT

  5.5375

  -0.61 %

  SUN /USDT

  0.0061504

  1.92 %

  POKT /USDT

  0.0733

  -0.81 %

  MBOX /USDT

  0.60371

  15.02 %

  SIN /USDT

  0.007351

  1.49 %

  LINK /USD

  7.2865

  -0.38 %

  MOB /USDT

  1.1285

  2.46 %

  ROSE /USDT

  0.057850

  -0.48 %

  DAFI /USDT

  0.0090485

  35.80 %

  IOI /USDT

  0.1228

  6.87 %

  DOGGO /USDT

  0.0000000290

  -0.68 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000015641

  0.36 %

  GNO /USDT

  112.28

  3.65 %

  VEMP /USDT

  0.02030

  8.78 %

  NCT /USDT

  0.01237

  -6.14 %

  MDT /USDT

  0.02709

  1.38 %

  AAVE /USDT

  86.41

  1.40 %

  ADP /USDT

  0.010171

  0.77 %

  RAY /USD

  0.25185

  9.34 %

  ZBC /USDT

  0.010587

  0.68 %

  ASTRA /USDT

  0.34881

  -3.37 %

  CRO /USDT

  0.081674

  0.94 %

  QTC /USDT

  1.3104

  46.79 %

  SERO /USDT

  0.03469

  -3.04 %

  MOOV /USDT

  0.007506

  -6.67 %

  GRT /USDT

  0.094807

  1.03 %

  ALCX /USDT

  21.680

  2.44 %

  ENS /USDT

  15.712

  -2.22 %

  ANC /USDT

  0.05032

  -4.75 %

  XRD /USDT

  0.059850

  15.49 %

  SPO /USDT

  0.00029260

  21.85 %

  GMM /USDT

  0.00038259

  12.14 %

  RIF /USDT

  0.060181

  1.93 %

  SAND /USD

  0.7821

  6.22 %

  RUNE /USD

  1.8763

  1.37 %

  ASR /USDT

  2.9007

  -1.62 %

  MXC /USDT

  0.032950

  -1.88 %

  UNFI /USDT

  6.1542

  0.02 %

  BAKE /USDT

  0.20778

  3.11 %

  DUSK /USDT

  0.1513

  5.80 %

  HTR /USDT

  0.11520

  -0.28 %

  DEGO /USDT

  2.3389

  20.53 %

  LGX /USDT

  0.008095

  -0.41 %

  FIRE /USDT

  0.0103786

  10.94 %

  ONG /USDT

  0.3119

  3.34 %

  STX /USDT

  0.29045

  0.94 %

  RITE /USDT

  0.0016840

  0.05 %

  MATCH /USDT

  0.0001755

  -4.04 %

  BSV /USDT

  43.704

  -0.77 %

  XET /USDT

  0.0010051

  -0.74 %

  NXD /USDT

  0.002159

  -5.84 %

  DYDX /USD

  2.2629

  -3.22 %

  SEELE /USDT

  0.003247

  2.91 %

  PLA /USDT

  0.2389

  0.84 %

  GCOIN /USDT

  0.05577

  139.76 %

  TLM /USDT

  0.022458

  4.96 %

  VMT /USDT

  0.008599

  0.31 %

  XDB /USDT

  0.0028513

  1.50 %

  ZKS /USDT

  0.057629

  13.52 %

  ATM /USDT

  3.3438

  -0.47 %

  IMX /USDT

  0.66862

  1.42 %

  PORTO /USDT

  3.0814

  0.01 %

  ONE /USDT

  0.022332

  9.56 %

  DREP /USDT

  0.3627

  3.30 %

  WILD /USDT

  0.4329

  16.24 %

  FTRB /USDT

  0.006991

  0.90 %

  BICO /USDT

  0.39343

  1.26 %

  XVG /USDT

  0.0031294

  1.00 %

  COS /USDT

  0.005942

  1.88 %

  EPK /USDT

  0.011630

  20.73 %

  D2T /USDT

  0.013853

  37.07 %

  MONI /USDT

  0.02746

  53.40 %

  REALM /USDT

  0.01229

  12.95 %

  ECOX /USDT

  0.87274

  1.28 %

  ARV /USDT

  0.00006929

  -1.02 %

  SAITAMA /USDT

  0.002662537100

  1.54 %

  TRX /USD

  0.0631395

  -0.11 %

  NULS /USDT

  0.2552

  -0.03 %

  ZEC /USDT

  46.44

  -0.23 %

  VINU /USDT

  0.00000001884

  1.45 %

  CLV /USDT

  0.07366

  -0.66 %

  XCV /USDT

  0.006621

  2.65 %

  CRV /USD

  1.0854

  0.85 %

  LRC /USDT

  0.31498

  -0.14 %

  RFOX /USDT

  0.011402

  17.18 %

  FOR /USDT

  0.01983

  -0.45 %

  DYP /USDT

  0.185443

  -2.22 %

  FARM /USDT

  39.418

  1.27 %

  STPT /USDT

  0.04077

  -0.31 %

  BEL /USDT

  0.58763

  0.47 %

  REI /USDT

  0.02917

  -1.21 %

  OVR /USDT

  0.3108

  3.63 %

  RLY /USDT

  0.015435

  11.40 %

  JOE /USDT

  0.22056

  1.04 %

  MOVR /USDT

  9.0320

  3.72 %

  MULTI /USDT

  9.4410

  3.12 %

  KEY /USDT

  0.0037395

  1.98 %

  SRM /USD

  0.39218

  -0.85 %

  FUN /USDT

  0.0071793

  1.09 %

  KSM /USDT

  36.427

  0.03 %

  CFG /USDT

  0.2779

  1.86 %

  BOBA /USDT

  0.23609

  3.68 %

  POOLZ /USDT

  2.4460

  2.39 %

  ABBC /USDT

  0.079570

  -1.50 %

  MOJO /USDT

  0.010826

  -21.96 %

  IRIS /USDT

  0.01817

  2.77 %

  XYO /USDT

  0.006495

  4.60 %

  MC /USDT

  0.38462

  5.32 %

  DKA /USDT

  0.03648

  3.81 %

  TIMECHRONO /USDT

  60.933

  -0.01 %

  RLC /USDT

  1.7844

  -1.64 %

  DEP /USDT

  0.005617

  -0.70 %

  ATOZ /USDT

  0.20052

  3.06 %

  PIT /USDT

  0.0000000005534

  11.95 %

  SWAP /USDT

  0.22100

  0.65 %

  ERN /USDT

  2.28187

  6.42 %

  1INCH /USDT

  0.53346

  0.97 %

  TAMA /USDT

  0.015107

  -0.61 %

  SAITO /USDT

  0.017041

  -10.03 %

  WIN /USDT

  0.00009368

  0.88 %

  OOKI /USDT

  0.0041442

  3.57 %

  DAR /USDT

  0.28187

  4.47 %

  STRM /USDT

  0.01584

  -3.29 %

  WSG /USDT

  0.0000000024796

  -17.61 %

  IDEX /USDT

  0.05158

  2.46 %

  ILV /USDT

  69.55

  11.10 %

  HIVE /USDT

  0.4065

  0.32 %

  STARL /USDT

  0.000003408

  1.76 %

  SANDWICH /USDT

  0.001719

  -8.27 %

  UNI /USD

  6.8592

  1.56 %

  ROOBEE /USDT

  0.000702

  -4.09 %

  ISP /USDT

  0.0008933

  4.16 %

  HEART /USDT

  0.023247

  5.80 %

  T23 /USDT

  0.000000001958

  -9.18 %

  LPT /USDT

  7.363

  -0.60 %

  GOB /USDT

  0.005366

  3.87 %

  NEER /USDT

  0.26411

  -3.65 %

  RSR /USDT

  0.0045661

  2.00 %

  UOS /USDT

  0.2666

  6.85 %

  KIN /USDT

  0.00000777

  3.05 %

  MHUNT /USDT

  0.01162

  0.51 %

  LOVELY /USDT

  0.000000087440

  0.91 %

  CELO /USDT

  0.76987

  -1.16 %

  GOV /USDT

  0.016542

  0.44 %

  NEXO /USDT

  0.8453

  0.55 %

  1ART /USDT

  0.015090

  2.81 %

  FXS /USDT

  10.791

  -1.65 %

  VP /USDT

  6.163

  -6.45 %

  LEVER /USDT

  0.0024953

  -0.30 %

  SDN /USDT

  0.44517

  -1.51 %

  FREE /USDT

  0.00000018259

  2.71 %

  MLT /USDT

  0.12812

  1.40 %

  BLZ /USDT

  0.072168

  0.57 %

  CAKE /USDT

  4.1073

  2.54 %

  TSUKA /USDT

  0.090255

  33.04 %

  SGB /USDT

  0.011010

  0.93 %

  EZ /USDT

  0.07427

  16.85 %

  DAG /USDT

  0.06127

  0.85 %

  MLK /USDT

  0.29576

  1.37 %

  ATA /USDT

  0.13742

  1.08 %

  WZM /USDT

  0.0415

  3.75 %

  STRAX /USDT

  0.56778

  -0.96 %

  AGLD /USD

  0.3806

  21.17 %

  STOS /USDT

  0.53728

  -4.32 %

  AOG /USDT

  0.02093

  -6.72 %

  BOA /USDT

  0.040674

  2.97 %

  XOR /USDT

  4.358

  -9.45 %

  ALPHA /USDT

  0.15105

  -2.46 %

  RUNE /USDT

  1.8780

  1.56 %

  TKO /USDT

  0.30879

  0.72 %

  DBC /USDT

  0.0041099

  -4.99 %

  CHZ /USD

  0.14165

  2.95 %

  BUY /USDT

  0.019273

  0.05 %

  CTK /USDT

  0.82150

  0.94 %

  SWASH /USDT

  0.01467

  -3.10 %

  WLKN /USDT

  0.047700

  0.23 %

  TRG /USDT

  0.00000091512

  -8.69 %

  MESA /USDT

  0.003758

  -1.00 %

  OG /USDT

  2.9742

  0.80 %

  XTZ /USDT

  1.1463

  3.84 %

  SD /USDT

  1.2122

  -6.71 %

  USDD /USDT

  0.99089

  0.14 %

  AUDIO /USDT

  0.29842

  -0.29 %

  QNT /USDT

  149.179

  -0.60 %

  HERO /USDT

  0.005127

  6.23 %

  KAVA /USDT

  1.0191

  1.86 %

  CELR /USDT

  0.018336

  4.25 %

  ETHF /USDT

  0.3473

  0.92 %

  LIT /USDT

  1.07236

  1.81 %

  FINE /USDT

  0.009316

  54.72 %

  DF /USDT

  0.0479

  2.13 %

  DES /USDT

  0.0013014

  4.49 %

  PYM /USDT

  0.0017338

  17.80 %

  VET /USDT

  0.02412

  -1.10 %

  XDEFI /USDT

  0.1220

  -9.22 %

  MNZ /USDT

  0.0004910

  1.02 %

  BAT /USDT

  0.2662

  2.10 %

  NBS /USDT

  0.000678

  1.04 %

  HECH /USDT

  0.06247

  9.13 %

  AAG /USDT

  0.00553

  5.93 %

  O3 /USDT

  0.0714

  16.66 %

  VELO /USDT

  0.002743

  -2.00 %

  NOS /USDT

  0.01729

  -0.05 %

  DCRN /USDT

  0.6023

  0.01 %

  XPR /USDT

  0.002209

  3.07 %

  ONSTON /USDT

  0.00910

  -0.87 %

  DKS /USDT

  0.001273

  0.95 %

  SFUND /USDT

  1.2014

  2.45 %

  KIBA /USDT

  0.000007233

  53.63 %

  POLC /USDT

  0.026630

  14.76 %

  BOSON /USDT

  0.2699

  2.08 %

  REM /USDT

  0.00015646

  0.94 %

  PERP /USDT

  0.59198

  4.00 %

  API3 /USDT

  1.63052

  2.01 %

  SHX /USDT

  0.00102203

  -12.87 %

  HOGE /USDT

  0.00004225

  19.85 %

  PSG /USDT

  6.5521

  -0.17 %

  STEEM /USDT

  0.1999

  0.45 %

  POLS /USDT

  0.4680

  4.88 %

  XETA /USDT

  0.046662

  3.21 %

  ARTEM /USDT

  0.001621

  0.99 %

  SFM /USDT

  0.0002860

  9.11 %

  LUNR /USDT

  0.13936

  9.95 %

  BTCST /USDT

  1.0308

  2.25 %

  ANT /USDT

  3.0257

  2.18 %

  ENJ /USDT

  0.45951

  1.31 %

  GQ /USDT

  0.0036670

  47.16 %

  T /USDT

  0.04534

  0.50 %

  THETA /USDT

  1.0915

  1.01 %

  C98 /USDT

  0.24659

  -0.84 %

  LSS /USDT

  0.27041

  -2.69 %

  SNT /USDT

  0.02690

  0.93 %

  PUNDIX /USDT

  0.46859

  0.29 %

  HORD /USDT

  0.02081

  -10.34 %

  ROUTE /USDT

  2.6807

  8.49 %

  RARI /USDT

  2.3590

  5.42 %

  XEC /USDT

  0.00003707

  -0.16 %

  EWT /USDT

  3.5553

  -0.04 %

  DAI /USDT

  0.9964

  -0.15 %

  GARI /USDT

  0.05065

  -1.87 %

  MTRG /USDT

  2.8725

  -2.73 %

  EGLD /USDT

  44.661

  0.35 %

  SB /USDT

  0.0008368

  5.12 %

  SOLO /USDT

  0.16139

  0.88 %

  SUSHI /USD

  1.3234

  0.99 %

  VADER /USDT

  0.000069

  -13.75 %

  COMP /USDT

  55.984

  -0.50 %

  FIDA /USDT

  0.42922

  1.52 %

  KLO /USDT

  0.013918

  25.37 %

  CKB /USDT

  0.0038440

  2.33 %

  ORAI /USDT

  3.9151

  -0.47 %

  CQT /USDT

  0.1347

  -0.81 %

  NEXT /USDT

  0.029116

  -0.37 %

  CHR /USDT

  0.17453

  4.75 %

  F2C /USDT

  0.001233

  4.05 %

  XAVA /USDT

  0.5014

  13.90 %

  RVN /USDT

  0.03049

  1.46 %

  GLQ /USDT

  0.0057560

  -6.67 %

  WOZX /USDT

  0.064985

  -4.20 %

  LAMB /USDT

  0.0016665

  1.98 %

  LIME /USDT

  0.006835

  2.64 %

  STBU /USDT

  0.026394

  -4.51 %

  IHC /USDT

  0.00006410

  0.81 %

  XCAD /USDT

  1.25395

  2.18 %

  KLAY /USDT

  0.2133

  -1.52 %

  SCRT /USDT

  0.7968

  1.72 %

  GITCOIN /USDT

  1.9065

  1.85 %

  SKYRIM /USDT

  0.0027319

  6.11 %

  CONV /USDT

  0.0012521

  4.28 %

  PNG /USDT

  0.050000

  -5.53 %

  ZCX /USDT

  0.09478

  -3.71 %

  GAFI /USDT

  9.641

  -8.29 %

  SXP /USDT

  0.29696

  2.35 %

  LTO /USDT

  0.096382

  0.54 %

  BSCPAD /USDT

  0.2079

  6.07 %

  EFI /USDT

  0.09165

  1.70 %

  RMRK /USDT

  2.8354

  -1.45 %

  DEBT /USDT

  23.434

  -0.25 %

  MOON /USDT

  0.12773

  -28.26 %

  AKT /USDT

  0.35085

  1.55 %

  REEF /USDT

  0.0033445

  2.23 %

  VR /USDT

  0.00832

  11.22 %

  ELA /USDT

  0.98747

  -0.59 %

  CHNG /USDT

  0.08808

  2.94 %

  AAVE /USD

  86.487

  1.53 %

  CEL /USDT

  0.63829

  0.35 %

  DUCK /USDT

  0.0071627

  -0.63 %

  UNO /USDT

  0.07228

  14.93 %

  CNAME /USDT

  0.000893

  -3.35 %

  FNCY /USDT

  0.056706

  -2.82 %

  WAXP /USDT

  0.071367

  0.20 %

  SPUME /USDT

  0.022250

  7.48 %

  LUFFY /USDT

  0.0000000001926

  4.16 %

  ITRUMP /USDT

  0.0664

  33.60 %

  SPELL /USDT

  0.0008179

  -0.69 %

  NUX /USDT

  0.010454

  -5.17 %

  THG /USDT

  0.0634

  7.45 %

  TRU /USDT

  0.041965

  6.50 %

  MKR /USDT

  665.04

  1.15 %

  SAMO /USDT

  0.0046312

  11.77 %

  RBN /USDT

  0.2422

  -0.32 %

  TROY /USDT

  0.003191

  3.33 %

  ACA /USDT

  0.13911

  -0.69 %

  CELL /USDT

  0.3108

  1.46 %

  PENDLE /USDT

  0.08263

  3.41 %

  REN /USDT

  0.09007

  -0.55 %

  KUMA /USDT

  0.000000013791

  9.90 %

  PUSH /USDT

  0.28489

  4.06 %

  FNF /USDT

  0.0000000003920

  3.15 %

  EJS /USDT

  0.002043

  -6.32 %

  CVC /USDT

  0.11321

  2.25 %

  SENATE /USDT

  0.029920

  3.66 %

  NYM /USDT

  0.24943

  -0.87 %

  PHA /USDT

  0.1531

  -2.17 %

  NIM /USDT

  0.0015479

  1.91 %

  TFUEL /USDT

  0.05561

  -2.09 %

  LBL /USDT

  0.008298

  0.19 %

  CHAMP /USDT

  0.012609

  2.37 %

  METALDR /USDT

  0.0010636

  -1.24 %

  DIA /USDT

  0.37148

  0.59 %

  SKL /USDT

  0.036353

  0.50 %

  UFI /USDT

  0.00857

  -0.92 %

  NAVI /USDT

  0.15920

  -1.66 %

  HELLO /USDT

  0.008415

  20.09 %

  ADS /USDT

  0.1477

  -2.37 %

  SC /USDT

  0.003271

  2.12 %

  COCOS /USDT

  0.6660

  3.38 %

  1INCH /USD

  0.53308

  1.12 %

  CITY /USDT

  4.5515

  -0.63 %

  BOND /USDT

  4.7248

  -3.08 %

  QTCON /USDT

  0.0011732

  -1.07 %

  XWG /USDT

  0.0014454

  12.61 %

  LOWB /USDT

  0.000014038

  -7.12 %

  NEO /USDT

  8.29

  -0.36 %

  TOMO /USDT

  0.3922

  0.90 %

  WWY /USDT

  0.005268

  -2.66 %

  ORN /USDT

  0.9924

  3.29 %

  LABS /USDT

  0.00091602

  9.97 %

  SUPER /USDT

  0.1300

  -2.76 %

  BCD /USDT

  0.17160

  0.33 %

  ALU /USDT

  0.019740

  8.01 %

  ZAM /USDT

  0.003417

  -15.52 %

  ANKR /USDT

  0.02682

  -1.17 %

  WZRD /USDT

  0.00329

  -5.18 %

  PERP /USD

  0.59080

  4.12 %

  MONS /USDT

  0.015080

  0.54 %

  OXT /USDT

  0.09555

  -3.90 %

  SWEAT /USDT

  0.0146369

  9.16 %

  PNT /USDT

  0.1854

  3.40 %

  SNX /USDT

  2.4425

  -0.97 %

  YOOSHI /USDT

  0.0000000874

  2.82 %

  POLIS /USDT

  0.3451

  4.79 %

  FRA /USDT

  0.0015875

  -8.30 %

  HSF /USDT

  0.6207

  -2.40 %

  ANML /USDT

  0.0009228

  -3.61 %

  MLS /USDT

  0.28067

  28.44 %

  CTSI /USDT

  0.1556

  1.89 %

  TEDDY /USDT

  0.00000076502

  11.48 %

  PIG /USDT

  0.000000019800

  9.47 %

  MPH /USDT

  0.015233

  3.18 %

  KICKS /USDT

  0.001170

  -0.17 %

  AIOZ /USDT

  0.038145

  -2.15 %

  HARD /USDT

  0.1989

  1.37 %

  XPRT /USDT

  0.6276

  1.37 %

  WOO /USDT

  0.18796

  -0.99 %

  JUV /USDT

  3.0497

  0.93 %

  VLX /USDT

  0.03041

  -2.46 %

  CTC /USDT

  0.5966

  2.07 %

  CERE /USDT

  0.0068683

  -1.65 %

  KMA /USDT

  0.0017403

  -2.79 %

  NUM /USDT

  0.037743

  12.39 %

  MATH /USDT

  0.12082

  2.95 %

  PROM /USDT

  4.9400

  2.22 %

  ZLW /USDT

  0.009165

  1.51 %

  CUDOS /USDT

  0.00341

  12.17 %

  QLC /USDT

  0.0631998

  15.89 %

  MITH /USDT

  0.00395

  -0.75 %

  PUMLX /USDT

  0.020236

  4.71 %

  TRACE /USDT

  0.03280

  -0.12 %

  ENJ /USD

  0.45889

  0.96 %

  FCON /USDT

  0.0000732

  6.70 %

  FIU /USDT

  0.004205

  -0.33 %

  SKT /USDT

  0.0034179

  12.89 %

  INDI /USDT

  0.14083

  9.48 %

  CWAR /USDT

  0.018469

  14.34 %

  OMG /USDT

  1.5011

  0.14 %

  VRX /USDT

  23.287

  -8.94 %

  FOREX /USDT

  0.01910

  48.29 %

  CWEB /USDT

  0.013641

  1.09 %

  BAND /USDT

  2.0366

  0.93 %

  EPIK /USDT

  0.014176

  10.68 %

  DENT /USDT

  0.00096310

  2.55 %

  SYN /USDT

  0.8569

  9.88 %

  YFI /USDT

  7699.59

  2.58 %

  TCT /USDT

  0.001481

  8.26 %

  CATE /USDT

  0.0000005132

  13.71 %

  OKT /USDT

  31.475

  -0.40 %

  OOE /USDT

  0.025041

  7.08 %

  POLK /USDT

  0.05544

  17.38 %

  VSP /USDT

  0.43950

  5.15 %

  EQX /USDT

  0.00967

  13.49 %

  ONT /USDT

  0.2195

  2.28 %

  STND /USDT

  0.029421

  0.73 %

  QKC /USDT

  0.010702

  0.96 %

  IMPT /USDT

  0.0088834

  2.51 %

  SHILL /USDT

  0.017305

  8.54 %

  REVO /USDT

  0.07004

  22.14 %

  DVI /USDT

  0.02042

  2.97 %

  NWC /USDT

  0.062828

  2.81 %

  CWS /USDT

  0.39856

  7.61 %

  REVOLAND /USDT

  0.06572

  0.03 %

  TOTM /USDT

  0.007380

  -10.80 %

  HAPI /USDT

  17.7461

  9.64 %

  HYDRA /USDT

  2.0638

  3.87 %

  LIKE /USDT

  0.00504

  2.43 %

  JGN /USDT

  0.052085

  12.99 %

  PDEX /USDT

  1.3846

  2.93 %

  ARCX /USDT

  0.151495

  -4.81 %

  GGG /USDT

  0.04620

  -0.55 %

  GRT /USD

  0.094988

  0.91 %

  BTRST /USDT

  1.0906

  2.65 %

  AMP /USDT

  0.004765

  -0.10 %

  IDEA /USDT

  0.01660

  1.52 %

  EGAME /USDT

  0.000068265

  2.52 %

  DFYN /USDT

  0.037116

  4.08 %

  LINA /USDT

  0.0076203

  3.85 %

  BEEFI /USDT

  454.26

  0.89 %

  BCH /USD

  135.32

  -0.16 %

  POND /USDT

  0.0102350

  1.04 %

  SYLO /USDT

  0.002207

  -0.71 %

  DEVT /USDT

  0.01049

  1.64 %

  MUSE /USDT

  7.0641

  4.30 %

  SQUID /USDT

  0.009000

  -3.32 %

  ICX /USDT

  0.2183

  0.22 %

  ALPINE /USDT

  2.6836

  -0.60 %

  LEMD /USDT

  0.00007969

  8.25 %

  DCR /USDT

  23.578

  0.74 %

  RIDE /USDT

  0.0637

  -3.33 %

  THN /USDT

  0.005553

  0.39 %

  BSW /USDT

  0.22148

  3.89 %

  OMI /USDT

  0.0009113

  2.40 %

  CVX /USDT

  6.1256

  2.87 %

  DX /USDT

  0.00040282

  -4.55 %

  AAA /USDT

  0.000009774

  0.56 %

  LMR /USDT

  0.00732

  5.02 %

  VEGA /USDT

  1.4098

  -9.25 %

  UPI /USDT

  0.002509

  11.16 %

  XCUR /USDT

  0.05417

  5.75 %

  DHV /USDT

  0.08205

  3.72 %

  RENA /USDT

  0.002520

  -6.66 %

  PIAS /USDT

  0.04688

  0.23 %

  KINE /USDT

  0.07833

  56.25 %

  SLC /USDT

  0.005567

  8.92 %

  ELU /USDT

  0.005150

  17.36 %

  KWS /USDT

  0.000499

  19.09 %

  DOP /USDT

  0.3083

  29.75 %

  WAM /USDT

  0.005476

  1.76 %

  XYM /USDT

  0.048410

  2.75 %

  AVA /USDT

  0.6758

  3.74 %

  C98 /USD

  0.24646

  -1.19 %

  RANKER /USDT

  0.004704

  7.79 %

  SNK /USDT

  0.01584

  -1.06 %

  KAR /USDT

  0.2173

  4.92 %

  IONX /USDT

  0.02728

  10.04 %

  GHST /USDT

  1.0961

  5.41 %

  WEAR /USDT

  0.0016465

  5.01 %

  LIFE /USDT

  0.00091630

  -5.39 %

  ZODI /USDT

  0.00075

  -10.71 %

  TSHP /USDT

  0.000074068

  -7.22 %

  FRONT /USDT

  0.23100

  2.18 %

  AART /USDT

  0.003375

  -0.05 %

  MBS /USDT

  0.074751

  11.30 %

  GMEE /USDT

  0.01001

  0.00 %

  LEMN /USDT

  0.03150

  43.37 %

  SCLP /USDT

  0.17856

  1.96 %

  MNW /USDT

  1.6447

  2.40 %

  RUFF /USDT

  0.000551

  33.73 %

  QSP /USDT

  0.01556

  0.19 %

  ARG /USDT

  1.4680

  -0.35 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.000955

  1.48 %

  BAL /USDT

  7.0425

  1.39 %

  WXT /USDT

  0.003666

  0.90 %

  DEXE /USDT

  2.7544

  2.27 %

  SYS /USDT

  0.16317

  2.63 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000004034

  -3.97 %

  PWAR /USDT

  0.006763

  -2.15 %

  CIRUS /USDT

  0.138820

  -5.04 %

  RAM /USDT

  0.02391

  16.80 %

  LOCG /USDT

  0.01867

  15.53 %

  STORJ /USDT

  0.3850

  -0.77 %

  YFDAI /USDT

  73.467

  3.44 %

  SENSO /USDT

  0.1623

  4.30 %

  TARA /USDT

  0.000914

  -0.65 %

  PSTAKE /USDT

  0.12085

  -4.08 %

  OKB /USDT

  39.308

  -0.27 %

  TDROP /USDT

  0.005323

  -1.82 %

  DIO /USDT

  0.00644

  -1.97 %

  OCT /USDT

  0.2683

  -0.70 %

  OGN /USDT

  0.1319

  0.91 %

  NOIA /USDT

  0.069761

  12.51 %

  KAI /USDT

  0.00714

  1.56 %

  DOGA /USDT

  0.015059

  0.52 %

  METO /USDT

  0.001915

  11.85 %

  PAF /USDT

  0.0005877

  -1.34 %

  PRQ /USDT

  0.1106

  1.74 %

  CGG /USDT

  0.0809

  17.07 %

  ALY /USDT

  0.0006812

  32.78 %

  COMP /USD

  55.997

  -0.24 %

  ORC /USDT

  0.1154

  3.59 %

  ITEM /USDT

  0.00339

  10.06 %

  SOUL /USDT

  0.22724

  9.40 %

  BBF /USDT

  0.430

  -7.12 %

  POLYDOGE /USDT

  0.000000005138

  9.62 %

  XEM /USDT

  0.039543

  0.50 %

  AQDC /USDT

  0.00603

  -5.33 %

  MOMA /USDT

  0.0024872

  1.13 %

  SRP /USDT

  0.002723

  -0.07 %

  REVU /USDT

  0.02584

  0.97 %

  TRB /USDT

  16.6672

  -0.05 %

  SFP /USDT

  0.49064

  1.27 %

  BENQI /USDT

  0.008842

  5.61 %

  BACON /USDT

  0.0003870

  -2.73 %

  GTH /USDT

  0.008795

  10.42 %

  DOCK /USDT

  0.01942

  0.00 %

  ADX /USDT

  0.1911

  -3.58 %

  DV /USDT

  0.003419

  25.05 %

  BKC /USDT

  0.00001130

  3.38 %

  SWRV /USDT

  0.159440

  1.47 %

  MOVEZ /USDT

  0.0029280

  0.85 %

  ABT /USDT

  0.15892

  1.65 %

  KILT /USDT

  0.6752

  3.90 %

  REQ /USDT

  0.11225

  1.08 %

  AERGO /USDT

  0.15344

  13.87 %

  ARES /USDT

  0.0019639

  -6.26 %

  CHER /USDT

  0.018005

  5.86 %

  BBANK /USDT

  0.007411

  -5.29 %

  BTM /USDT

  0.018689

  0.26 %

  HERA /USDT

  0.008370

  5.09 %

  NANO /USDT

  0.8337

  2.08 %

  NAS /USDT

  0.029513

  0.88 %

  BDP /USDT

  0.02966

  5.81 %

  DATA /USDT

  0.03088

  -2.03 %

  ROSN /USDT

  0.01832

  29.19 %

  DSLA /USDT

  0.00045536

  -1.48 %

  YAM /USDT

  0.2232

  -0.62 %

  AMPL /USDT

  1.0343

  -2.24 %

  MATIC /USD

  1.15521

  1.28 %

  MPLX /USDT

  0.07056

  2.00 %

  GZONE /USDT

  0.038892

  5.58 %

  FUSE /USDT

  0.07256

  2.57 %

  KNC /USDT

  0.8189

  2.14 %

  BCMC /USDT

  0.005913

  4.46 %

  COREUM /USDT

  0.37221

  5.40 %

  ROCO /USDT

  0.1355

  -1.81 %

  KRL /USDT

  0.32865

  3.85 %

  BITCI /USDT

  0.0036497

  5.97 %

  TT /USDT

  0.004346

  1.04 %

  MENGO /USDT

  0.67036

  -1.41 %

  AXIS /USDT

  0.040160

  0.00 %

  BFT1 /USDT

  0.07796

  1.74 %

  FORT /USDT

  0.14088

  -0.68 %

  GTO /USDT

  0.028601

  1.42 %

  ORT /USDT

  0.046213

  15.40 %

  FRR /USDT

  0.00072

  5.88 %

  AE /USDT

  0.0751

  -1.05 %

  SIS /USDT

  0.0726

  1.68 %

  SKEB /USDT

  0.0064786

  6.74 %

  YFI /USD

  7649.58

  1.62 %

  MARSH /USDT

  0.13813

  6.18 %

  LEASH /USDT

  382.72

  2.86 %

  PIZA /USDT

  0.00000749

  -1.05 %

  ACE /USDT

  0.00855

  11.76 %

  GM /USDT

  0.0000052012

  -0.96 %

  STRP /USDT

  0.4540

  2.32 %

  CREAM /USDT

  13.314

  1.18 %

  LAT /USDT

  0.01174

  -2.65 %

  MATTER /USDT

  0.07392

  1.51 %

  EHASH /USDT

  0.052113

  3.47 %

  UTK /USDT

  0.10400

  -0.73 %

  REVV /USDT

  0.014384

  1.72 %

  IOTX /USDT

  0.029929

  -0.66 %

  SOV /USDT

  0.23819

  -0.43 %

  DORA /USDT

  3.54132

  1.61 %

  EPX /USDT

  0.0004093

  0.73 %

  GOLD /USDT

  0.0120746

  -4.42 %

  XVS /USDT

  5.1953

  -2.54 %

  EDG /USDT

  0.000862

  26.95 %

  ALD /USDT

  0.09465

  -7.62 %

  BVT /USDT

  0.005490

  3.81 %

  MNY /USDT

  0.00007772

  9.85 %

  PRISM /USDT

  0.005628

  -1.79 %

  NAP /USDT

  4.6223

  2.44 %

  OLV /USDT

  0.02322

  -3.29 %

  SAO /USDT

  0.003103

  7.63 %

  ACM /USDT

  2.8187

  -1.31 %

  MTG /USDT

  0.0027657

  -7.28 %

  UMA /USDT

  2.1013

  1.01 %

  NMR /USDT

  16.9999

  1.12 %

  HOPR /USDT

  0.05906

  -1.35 %

  ORCA /USDT

  0.93946

  3.78 %

  REN /USD

  0.08992

  -0.60 %

  VTG /USDT

  0.001403

  3.01 %

  SKILL /USDT

  1.0279

  0.70 %

  NGL /USDT

  0.2365

  -0.29 %

  BNX /USDT

  85.960

  -0.41 %

  DPR /USDT

  0.00794

  -4.68 %

  HIBS /USDT

  0.0006559

  -2.04 %

  LITH /USDT

  0.0008596

  10.57 %

  REF /USDT

  0.18918

  0.94 %

  MIST /USDT

  0.013491

  1.98 %

  CLH /USDT

  0.004971

  -1.99 %

  DFA /USDT

  0.07056

  8.67 %

  GOF /USDT

  0.025704

  -5.15 %

  MTS /USDT

  0.006202

  7.44 %

  MAPE /USDT

  0.01511

  4.13 %

  SKU /USDT

  0.01225

  2.94 %

  OMG /USD

  1.5020

  -0.09 %

  PKF /USDT

  0.0910

  4.00 %

  STC /USDT

  0.015144

  0.13 %

  WRX /USDT

  0.1967

  2.39 %

  DUCK2 /USDT

  0.022718

  -4.53 %

  AKRO /USDT

  0.0037598

  2.74 %

  PLSPAD /USDT

  0.0043700

  4.30 %

  POLY /USDT

  0.1995

  2.62 %

  GASDAO /USDT

  0.000001752

  2.21 %

  NBP /USDT

  0.000078698

  2.05 %

  PMON /USDT

  0.7098

  5.38 %

  SKM /USDT

  0.00041886

  3.63 %

  KOK /USDT

  0.1004

  2.13 %

  TIDAL /USDT

  0.00028221

  1.21 %

  GHNY /USDT

  21.799

  -1.41 %

  PROPS /USDT

  0.0015196

  6.78 %

  TRVL /USDT

  0.032373

  1.06 %

  XED /USDT

  0.077454

  10.26 %

  MAPS /USDT

  0.0692

  1.31 %

  DOMI /USDT

  0.00767

  0.52 %

  ALPACA /USDT

  0.2890

  2.40 %

  FOF /USDT

  0.9060

  0.32 %

  ALEPH /USDT

  0.08092

  3.82 %

  SUNNY /USDT

  0.00008420

  2.34 %

  ZCN /USDT

  0.17534

  -12.54 %

  HEGIC /USDT

  0.0282091

  3.53 %

  HIFI /USDT

  0.51497

  0.75 %

  HNS /USDT

  0.029938

  1.16 %

  CMP /USDT

  0.14050

  -1.82 %

  ICE /USDT

  0.38561

  5.77 %

  WEST /USDT

  0.027050

  5.32 %

  HOD /USDT

  0.00503

  6.56 %

  KASTA /USDT

  0.037427

  6.78 %

  XELS /USDT

  0.60050

  -8.01 %

  BEPRO /USDT

  0.0011734

  3.84 %

  TAKI /USDT

  0.005408

  2.28 %

  YCT /USDT

  0.00008320

  6.38 %

  SBR /USDT

  0.001463

  9.75 %

  DG /USDT

  0.025067

  8.38 %

  FSN /USDT

  0.3277

  -1.14 %

  NYZO /USDT

  0.007081

  -3.14 %

  MTV /USDT

  0.0013786

  4.93 %

  DDIM /USDT

  2.4143

  -6.23 %

  PORT /USDT

  0.0341

  14.81 %

  SHFT /USDT

  0.008611

  -0.25 %

  FODL /USDT

  0.00506

  -0.97 %

  TOKE /USDT

  1.0322

  -0.69 %

  ALPH /USDT

  0.09043

  -2.17 %

  B3X /USDT

  0.001820

  -4.16 %

  MLN /USDT

  24.504

  1.17 %

  CRTS /USDT

  0.0007891

  2.22 %

  WSIENNA /USDT

  0.45244

  -0.31 %

  LBA /USDT

  0.0013217

  -12.93 %

  MPL /USDT

  6.676

  5.95 %

  APN /USDT

  0.0017508

  6.34 %

  STEP /USDT

  0.01638

  -0.54 %

  KP3R /USDT

  81.56

  2.02 %

  ITSB /USDT

  0.007166

  1.84 %

  BZZ /USDT

  0.54141

  0.65 %

  AVT /USDT

  1.3412

  1.19 %

  ELF /USDT

  0.18576

  -0.22 %

  FIC /USDT

  0.0024710

  14.06 %

  HPB /USDT

  0.01688

  4.39 %

  DUST /USDT

  1.7596

  -0.26 %

  METAG /USDT

  0.0001401

  -0.56 %

  OLE /USDT

  0.013876

  0.77 %

  ZLK /USDT

  0.04209

  1.69 %

  TRADE /USDT

  0.11393

  3.29 %

  ZEE /USDT

  0.025793

  -0.40 %

  GFI /USDT

  0.6294

  -0.42 %

  DEUS /USDT

  99.18

  -2.65 %

  LPOOL /USDT

  0.14461

  -7.77 %

  ASM /USDT

  0.013440

  -3.70 %

  ENNO /USDT

  0.1009

  -1.27 %

  TRA /USDT

  1.2462

  1.02 %

  SNFT1 /USDT

  0.06131

  4.67 %

  CLO /USDT

  0.0030753

  -1.58 %

  NFTL /USDT

  0.00900

  7.39 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00907

  -0.43 %

  LUNCH /USDT

  0.00013194

  -0.61 %

  LION /USDT

  0.000069309

  8.99 %

  1EARTH /USDT

  0.0039164

  0.18 %

  GEAR /USDT

  0.014091

  -2.84 %

  PSB /USDT

  0.025932

  6.87 %

  NKN /USDT

  0.106517

  0.94 %

  MV /USDT

  0.18678

  1.10 %

  TABOO /USDT

  0.001113

  -0.44 %

  LYXE /USDT

  9.2649

  2.18 %

  WBTC /USDT

  23546.71

  2.20 %

  WELL /USDT

  0.0039970

  6.49 %

  ODDZ /USDT

  0.01536

  2.60 %

  EVA /USDT

  0.0012656

  2.05 %

  LN /USDT

  42.901

  4.44 %

  KINT /USDT

  0.9976

  1.58 %

  SAFEMARS /USDT

  0.00000001105

  3.75 %

  SHOE /USDT

  0.00495

  5.76 %

  MBL /USDT

  0.003209

  0.62 %

  DPET /USDT

  0.05657

  2.55 %

  KLAP /USDT

  0.001069

  3.68 %

  OCN /USDT

  0.000062237

  4.86 %

  GF /USDT

  0.1034

  2.98 %

  SCNSOL /USDT

  28.023

  7.31 %

  ATS /USDT

  0.01124

  6.54 %

  BANK /USDT

  1.1963

  7.74 %

  OGV /USDT

  0.004336

  1.19 %

  GMPD /USDT

  0.012950

  -0.74 %

  ZRX /USD

  0.2298

  -0.26 %

  PICKLE /USDT

  1.28381

  -1.21 %

  OLAND /USDT

  0.005211

  1.36 %

  OCC /USDT

  0.24400

  13.53 %

  STR /USDT

  0.000686

  8.54 %

  KONO /USDT

  0.019990

  -0.95 %

  SAUBER /USDT

  0.37469

  -0.43 %

  PI /USDT

  0.0049600

  -1.52 %

  WRT /USDT

  0.14185

  1.66 %

  STMX /USDT

  0.005867

  3.20 %

  ANGLE /USDT

  0.03184

  -2.03 %

  ORB /USDT

  0.15093

  -2.06 %

  TCP /USDT

  0.001712

  -6.75 %

  AST /USDT

  0.112926

  1.98 %

  RING /USDT

  0.0044945

  3.71 %

  FRIN /USDT

  0.001910

  2.57 %

  ISKY /USDT

  0.00308

  8.45 %

  RVC /USDT

  0.000035863

  12.88 %

  VEE /USDT

  0.00014227

  2.67 %

  YFX /USDT

  0.040169

  1.15 %

  INSUR /USDT

  0.08050

  1.97 %

  LSK /USDT

  0.9696

  -0.08 %

  EUL /USDT

  5.4899

  1.99 %

  MDA /USDT

  0.0447

  3.95 %

  DARK /USDT

  0.040654

  -2.27 %

  PBX /USDT

  0.001443

  9.48 %

  UMB /USDT

  0.012882

  -0.03 %

  SWOP /USDT

  0.34804

  -4.32 %

  FORTH /USDT

  3.5223

  0.80 %

  HAO /USDT

  0.007232

  3.65 %

  MSWAP /USDT

  0.0004104

  -2.30 %

  CHEQ /USDT

  0.032815

  7.45 %

  NSBT /USDT

  8.716

  -9.97 %

  JULD /USDT

  0.0012049

  1.26 %

  ORAO /USDT

  0.0022319

  4.81 %

  DLC /USDT

  0.130737

  0.27 %