• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC/USDT

38781.8

1.81 %

ETH/USDT

2097.94

0.39 %

GFT/USDT

0.024843

32.85 %

FLR/USDT

0.014412

14.76 %

LUNC/USDT

0.00013993

19.62 %

SOL/USDT

61.73

2.23 %

SATS/USDT

0.0000001844

11.48 %

KAS/USDT

0.13770

6.06 %

BLUR/USDT

0.5132

2.59 %

LUNA/USDT

0.8207

11.29 %

STX/USDT

0.7904

13.30 %

XCAD/USDT

1.1395

2.25 %

ID/USDT

0.2767

2.10 %

LINK/USDT

15.391

5.63 %

GROK/USDT

0.015989

-17.11 %

DOGE/USDT

0.084402

0.59 %

ARB/USDT

1.0429

1.83 %

PYTH/USDT

0.4251

8.30 %

NAKA/USDT

2.0827

7.94 %

USTC/USDT

0.054117

2.71 %

FTT/USDT

4.108

-0.91 %

AGIX/USDT

0.3177

5.33 %

VRA/USDT

0.008180

10.02 %

VGX/USDT

0.14833

1.84 %

TOMI/USDT

2.328

0.21 %

LQTY/USDT

1.4534

-0.75 %

RATS/USDT

0.00006192

1.69 %

CAGA/USDT

0.0013725

3.46 %

BIGTIME/USDT

0.31278

27.98 %

ORDI/USDT

23.49

10.22 %

FTN/USDT

1.2126

0.00 %

TIA/USDT

7.286

4.48 %

CSIX/USDT

0.08902

-9.95 %

AIOZ/USDT

0.17905

6.31 %

BRISE/USDT

0.00000026716

30.85 %

ASTRA/USDT

0.005941

-2.55 %

FDUSD/USDT

0.9971

-0.23 %

ASTR/USDT

0.07016

5.85 %

INJ/USDT

18.093

0.41 %

USDC/USDT

0.9996

-0.04 %

BONK/USDT

0.000004331

7.73 %

DYDX/USDT

3.206

3.31 %

FLUX/USDT

0.5399

0.03 %

USDD/USDT

0.9933

-0.28 %

WIN/USDT

0.00007046

1.33 %

RNDR/USDT

3.581

1.76 %

POKT/USDT

0.11566

5.14 %

NFT/USDT

0.0000003259

0.12 %

LTC/USDT

71.97

2.65 %

APE/USDT

1.6117

2.47 %

LOOKS/USDT

0.11728

2.42 %

SEI/USDT

0.24897

-1.92 %

TRX/USDT

0.10327

-0.02 %

CHEEL/USDT

11.307

2.33 %

BTT/USDT

0.0000004731

1.43 %

ICP/USDT

4.775

1.68 %

RUNE/USDT

6.494

1.13 %

DODO/USDT

0.13305

-2.67 %

ZBU/USDT

1.6976

-0.57 %

PERL/USDT

0.009990

-19.50 %

FLIP/USDT

5.273

5.84 %

WEMIX/USDT

2.4154

2.79 %

SUN/USDT

0.006018

0.75 %

OAX/USDT

0.17422

2.42 %

GNS/USDT

3.740

4.17 %

ONG/USDT

0.4028

5.88 %

ETC/USDT

19.165

1.77 %

ATLAS/USDT

0.007026

-1.67 %

XRD/USDT

0.05488

3.88 %

EARN/USDT

0.006066

73.31 %

JST/USDT

0.03155

0.44 %

FUL/USDT

0.02089

225.38 %

BNB/USDT

228.8

-0.13 %

COREUM/USDT

0.09661

1.56 %

CFG/USDT

0.6989

6.18 %

OP/USDT

1.6680

-0.95 %

FITFI/USDT

0.007171

-1.07 %

OCEAN/USDT

0.4830

1.76 %

FET/USDT

0.5611

6.26 %

VOXEL/USDT

0.21542

4.27 %

WLD/USDT

2.421

-3.04 %

TAO/USDT

298.5

3.07 %

SUSHI/USDT

1.2501

-1.79 %

GOAL/USDT

0.07530

4.96 %

FIL/USDT

4.538

2.55 %

CVTX/USDT

0.08913

-4.24 %

PEPE/USDT

0.0000011138

1.54 %

CLORE/USDT

0.21967

4.60 %

BSV/USDT

47.53

0.97 %

RARE/USDT

0.12407

-3.14 %

FLOKI/USDT

0.00003332

3.01 %

MATIC/USDT

0.8075

4.58 %

IGU/USDT

0.03501

-2.93 %

POLYX/USDT

0.2025

2.68 %

RIF/USDT

0.11316

7.22 %

AVAX/USDT

22.05

-0.40 %

JASMY/USDT

0.005291

7.12 %

FTM/USDT

0.3209

3.88 %

CFX/USDT

0.15429

1.29 %

GFI/USDT

1.6750

7.06 %

SBR/USDT

0.0127601

102.87 %

CSPR/USDT

0.03425

0.91 %

BTS/USDT

0.006555

-7.36 %

SHIB/USDT

0.000008382

0.76 %

KICKS/USDT

0.0011012

36.62 %

RACA/USDT

0.00018206

2.49 %

HBAR/USDT

0.06195

2.36 %

WAXL/USDT

0.7218

-3.63 %

MEME/USDT

0.02937

6.14 %

QRDO/USDT

0.05174

4.52 %

IMX/USDT

1.3996

4.81 %

NOM/USDT

0.1561

6.04 %

DOT/USDT

5.487

0.56 %

GALA/USDT

0.02618

2.54 %

AIS/USDT

0.05600

-0.12 %

SUI/USDT

0.6119

-1.30 %

WSM/USDT

0.02164

-1.23 %

ORAI/USDT

4.942

17.24 %

MYRIA/USDT

0.009913

-4.99 %

ETHW/USDT

2.7113

-0.03 %

CGPT/USDT

0.13298

5.07 %

TRIAS/USDT

4.162

3.14 %

EOS/USDT

0.6913

1.85 %

UNI/USDT

6.076

1.30 %

METIS/USDT

20.955

3.66 %

NEAR/USDT

1.934

4.03 %

PEPE2/USDT

0.00000004439

0.74 %

DIONE/USDT

0.003682

10.40 %

TLOS/USDT

0.13319

7.55 %

PYR/USDT

6.649

6.67 %

AITECH/USDT

0.021978

-4.03 %

NTRN/USDT

0.4965

3.15 %

GMT/USDT

0.2689

3.34 %

ARKM/USDT

0.4823

6.09 %

HAI/USDT

0.02806

-3.67 %

HIFI/USDT

0.7364

2.17 %

ATOM/USDT

9.416

0.43 %

AOG/USDT

0.013357

1.23 %

ADA/USDT

0.3860

2.19 %

CYBER/USDT

6.242

1.28 %

BCH/USDT

225.96

1.40 %

OPN/USDT

0.023990

33.91 %

ROSE/USDT

0.08393

-2.12 %

FCON/USDT

0.00029241

-2.96 %

HCT/USDT

0.00057500

373.64 %

IOTA/USDT

0.26386

12.52 %

XDB/USDT

0.0007274

20.43 %

LSD7/USDT

21.95

-2.40 %

XEN/USDT

0.0000005317

-0.11 %

PSL/USDT

0.0002960

-7.81 %

NADA/USDT

0.04053

2.09 %

ALCX/USDT

23.373

47.14 %

UNIBOT/USDT

71.77

-0.15 %

ALGO/USDT

0.14128

5.33 %

XCN/USDT

0.0009977

0.53 %

WLKN/USDT

0.007137

-20.77 %

AZERO/USDT

1.2834

0.01 %

SYN/USDT

0.4313

-1.48 %

PAAL/USDT

0.14124

4.22 %

BONE/USDT

0.6995

12.27 %

OSMO/USDT

0.6908

-1.41 %

BBC/USDT

0.001853

-5.65 %

CTI/USDT

0.026688

-3.20 %

ACS/USDT

0.002500

1.87 %

MINA/USDT

0.7449

2.09 %

YGG/USDT

0.3872

3.25 %

BDX/USDT

0.04592

9.02 %

CEEK/USDT

0.04943

0.85 %

SIDUS/USDT

0.007527

-2.60 %

STIK/USDT

1.777

-36.85 %

RDNT/USDT

0.2550

0.31 %

AMC/USDT

0.22595

101.83 %

GRT/USDT

0.15025

2.28 %

SYLO/USDT

0.0034800

15.82 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000012359

0.65 %

SC/USDT

0.005518

8.53 %

ROOT/USDT

0.044274

-1.22 %

VELO/USDT

0.002928

3.17 %

NEON/USDT

0.4592

-6.18 %

BOBA/USDT

0.14955

-0.05 %

TOKEN/USDT

0.02884

3.03 %

HOOK/USDT

1.0634

-0.95 %

CRV/USDT

0.5735

1.32 %

PLANET/USDT

0.00010605

14.33 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015337

-3.05 %

LAI/USDT

0.012394

2.40 %

MAJO/USDT

0.02780

0.10 %

HNT/USDT

2.971

-6.24 %

ML/USDT

0.14659

10.06 %

APT/USDT

7.101

1.12 %

FNSA/USDT

27.61

5.90 %

GT/USDT

4.285

0.63 %

KAP/USDT

0.23653

-7.24 %

AKT/USDT

1.6430

-1.98 %

ANC/USDT

0.020047

1.77 %

ALPH/USDT

0.5023

19.16 %

BEAMX/USDT

0.011498

22.05 %

BUSD/USDT

0.9998

0.00 %

ALEX/USDT

0.09306

23.11 %

XCV/USDT

0.002433

9.99 %

BLOK/USDT

0.0023000

0.65 %

MUBI/USDT

0.028106

17.11 %

FEAR/USDT

0.18592

26.27 %

SMART/USDT

0.00037889

164.29 %

LIKE/USDT

0.03700

25.25 %

VRTX/USDT

0.4403

3.38 %

TRAC/USDT

2.990

3.74 %

KDA/USDT

0.6039

0.66 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000027688

7.32 %

GGG/USDT

0.20837

-12.55 %

SRM/USDT

0.04997

5.44 %

RON/USDT

1.1303

4.50 %

UNFI/USDT

11.486

-2.35 %

CAKE/USDT

2.333

0.73 %

PRIME/USDT

8.156

-2.88 %

SAMO/USDT

0.010847

19.51 %

RAFT/USDT

0.002009

-0.54 %

SENATE/USDT

0.24875

26.24 %

TRADE/USDT

0.7329

4.90 %

BBANK/USDT

0.05499

19.56 %

ERG/USDT

1.3151

8.64 %

ZBC/USDT

0.009012

-1.10 %

CPOOL/USDT

0.06590

11.90 %

AGI/USDT

0.02924

8.98 %

PRX/USDT

0.5657

-11.82 %

XPLL/USDT

0.20904

-9.28 %

CHO/USDT

0.01540

0.71 %

SNX/USDT

3.505

5.44 %

RAY/USDT

0.4535

12.55 %

VINU/USDT

0.000000014012

-11.10 %

MASK/USDT

3.505

2.12 %

CRO/USDT

0.09060

-0.51 %

KNFT/USDT

0.02918

-1.75 %

NEXT/USDT

0.20871

27.40 %

WSG/USDT

0.0000000028412

28.90 %

ORCA/USDT

3.265

-2.79 %

AURORA/USDT

0.13522

-2.25 %

XLM/USDT

0.12047

1.28 %

OUSD/USDT

0.9986

0.00 %

ISP/USDT

0.0016235

-4.46 %

CRPT/USDT

0.04313

-2.35 %

XDC/USDT

0.04799

-1.39 %

VAI/USDT

0.12916

6.24 %

STORE/USDT

0.019751

-0.89 %

F3/USDT

0.031282

-1.47 %

HFT/USDT

0.3326

0.36 %

STARL/USDT

0.000003386

5.74 %

ALI/USDT

0.020697

-0.50 %

CSAS/USDT

0.005050

2.57 %

SSV/USDT

24.650

0.46 %

DUST/USDT

0.6076

9.49 %

KOK/USDT

0.020210

121.62 %

AISC/USDT

0.03798

-1.35 %

AUCTION/USDT

12.180

-5.72 %

XYO/USDT

0.007044

-6.01 %

GMEE/USDT

0.05903

8.65 %

PHB/USDT

0.8298

4.42 %

GST/USDT

0.010928

3.38 %

FRM/USDT

0.07810

12.95 %

FXS/USDT

7.786

3.92 %

NOS/USDT

0.6739

17.62 %

AR/USDT

8.372

6.39 %

TARA/USDT

0.01770

2.25 %

LITE/USDT

0.03657

45.23 %

STRAX/USDT

1.0888

7.18 %

SOLO/USDT

0.13528

6.38 %

BERRY/USDT

0.0003558

2.15 %

AAVE/USDT

101.13

1.02 %

REAP/USDT

0.003092

2.38 %

VEXT/USDT

0.4214

-15.61 %

CMP/USDT

0.03349

-10.16 %

ENJ/USDT

0.2956

4.93 %

UFO/USDT

0.0000015852

2.86 %

DOMI/USDT

0.03959

6.91 %

REALM/USDT

0.004060

-11.56 %

EGLD/USDT

45.44

3.60 %

CRU/USDT

0.7353

0.45 %

JAM/USDT

0.0007506

-4.15 %

NSDX/USDT

0.21759

10.37 %

POLS/USDT

0.4348

-4.16 %

FRR/USDT

0.00004300

-8.84 %

DC/USDT

0.0007974

-6.84 %

BTC/USDC

38781.67

1.78 %

RMRK/USDT

2.9840

5.24 %

LINA/USDT

0.010432

-2.11 %

RAD/USDT

1.6177

3.20 %

MDT/USDT

0.06356

-1.88 %

FIDA/USDT

0.2280

0.97 %

BADGER/USDT

4.113

12.13 %

1INCH/USDT

0.3480

1.04 %

SPA/USDT

0.005913

-6.58 %

DASH/USDT

30.97

2.41 %

BNT/USDT

0.7793

2.76 %

ALU/USDT

0.06706

19.72 %

ASTO/USDT

0.04868

3.83 %

ARCH/USDT

0.15064

-15.52 %

TYPE/USDT

0.006980

-3.32 %

LDO/USDT

2.394

0.16 %

AXS/USDT

6.502

0.04 %

LADYS/USDT

0.00000003251

1.24 %

SDAO/USDT

0.5784

-0.82 %

OX/USDT

0.017181

-3.25 %

WAVES/USDT

2.146

2.87 %

ELF/USDT

0.5280

3.65 %

VTS/USDT

0.11795

0.88 %

GLQ/USDT

0.012303

-1.40 %

CHAIN/USDT

0.060229

11.41 %

GMMT/USDT

2.277

2.29 %

EVER/USDT

0.02538

-2.68 %

DCK/USDT

0.02798

-1.44 %

TURBO/USDT

0.00012735

2.42 %

WHITE/USDT

3441.68

-1.58 %

ZIG/USDT

0.03005

-5.85 %

ACH/USDT

0.02028

0.99 %

COMBO/USDT

0.7015

5.95 %

POLIS/USDT

0.6390

13.19 %

WBT/USDT

5.447

0.79 %

FYN/USDT

0.014682

-15.18 %

GAS/USDT

8.104

1.22 %

XCH/USDT

25.91

0.38 %

CQT/USDT

0.19727

0.49 %

ADS/USDT

0.10699

8.61 %

SKL/USDT

0.04327

0.60 %

SUPER/USDT

0.37037

-0.44 %

DIO/USDT

0.05410

-15.82 %

STBU/USDT

0.048789

16.41 %

LOOM/USDT

0.11767

0.71 %

INTR/USDT

0.03107

15.24 %

MOB/USDT

0.5591

-0.44 %

DMTR/USDT

0.03150

3.51 %

EML/USDT

0.2728

-2.04 %

DARK/USDT

0.04038

-7.32 %

VET/USDT

0.02263

4.14 %

DAO/USDT

0.8864

1.87 %

MOVR/USDT

6.769

1.02 %

ARK/USDT

1.1048

4.80 %

DOGE2/USDT

0.000000004251

9.93 %

MANA/USDT

0.4402

1.28 %

WOZX/USDT

0.010194

-3.26 %

MAV/USDT

0.2907

0.48 %

SMURFCAT/USDT

0.00008111

-16.06 %

NPT/USDT

0.4735

3.97 %

ZEC/USDT

30.06

2.10 %

OVR/USDT

0.2797

0.00 %

GLMR/USDT

0.2770

2.44 %

GAL/USDT

1.5416

-0.08 %

TON/USDT

2.425

-0.24 %

MAGIC/USDT

0.8099

1.91 %

KSM/USDT

25.59

1.62 %

BZZ/USDT

0.3681

-1.76 %

LAVA/USDT

0.05812

7.17 %

MPL/USDT

20.485

-2.71 %

OAS/USDT

0.06024

2.41 %

KING/USDT

0.0015336

3.93 %

YFII/USDT

1115.9

3.75 %

CHZ/USDT

0.07566

3.14 %

CANTO/USDT

0.3978

-3.47 %

BUY/USDT

0.02821

-5.96 %

KEY/USDT

0.006129

-0.27 %

ZIL/USDT

0.02209

1.84 %

NERD/USDT

0.13760

-24.92 %

CERE/USDT

0.004921

3.27 %

MBOX/USDT

0.2777

0.54 %

ELS/USDT

0.3488

0.02 %

POOLX/USDT

5.078

-1.43 %

REVOLAND/USDT

0.1290

-5.83 %

HOTCROSS/USDT

0.010721

-15.84 %

ELON/USDT

0.00000016322

-1.62 %

VLX/USDT

0.013091

-4.64 %

PROM/USDT

4.546

-0.35 %

SUKU/USDT

0.05660

23.85 %

NEER/USDT

0.20103

4.69 %

MMPRO/USDT

0.07038

16.81 %

EWT/USDT

2.792

-2.30 %

UNDEAD/USDT

0.07231

0.11 %

GOLC/USDT

0.13783

9.42 %

DPR/USDT

0.005948

1.31 %

HT/USDT

2.796

-1.61 %

RARI/USDT

1.5325

-4.35 %

EDU/USDT

0.6445

-0.89 %

NGL/USDT

0.22634

-15.51 %

CIRUS/USDT

0.02843

-1.99 %

ISK/USDT

0.1800

-1.26 %

DERC/USDT

0.4077

-0.36 %

EQ/USDT

0.00008100

68.01 %

TEER/USDT

1.2209

-11.23 %

VIC/USDT

1.1055

4.07 %

OPUL/USDT

0.09803

-2.78 %

CUDOS/USDT

0.006014

15.63 %

ARV/USDT

0.00003457

-3.70 %

LABS/USDT

0.0003735

16.97 %

CHNG/USDT

0.11338

-3.53 %

CROWN/USDT

1.0137

0.23 %

TSUGT/USDT

0.11326

-28.92 %

CHAPZ/USDT

0.003615

-7.73 %

THETA/USDT

1.0177

2.98 %

PBX/USDT

0.0014415

-2.65 %

VTHO/USDT

0.0014595

4.88 %

GMM/USDT

0.0006590

-2.74 %

MATTER/USDT

0.05272

35.38 %

TRVL/USDT

0.02701

13.01 %

QTUM/USDT

3.079

1.28 %

IDEA/USDT

0.0019971

-1.06 %

QKC/USDT

0.011280

2.99 %

GOMINING/USDT

0.14594

2.19 %

TAMA/USDT

0.008539

2.11 %

C98/USDT

0.20256

5.88 %

KISHU/USDT

0.0000000002550

-1.08 %

EPIK/USDT

0.02381

5.96 %

WIFI/USDT

0.05808

-0.20 %

TRB/USDT

79.14

0.85 %

POLC/USDT

0.017309

11.48 %

VMPX/USDT

0.03639

2.10 %

FDT/USDT

0.010100

0.97 %

VEMP/USDT

0.017983

-4.27 %

SFUND/USDT

2.2878

1.49 %

FNZ/USDT

0.005389

26.82 %

IRON/USDT

1.4001

-8.47 %

FLY/USDT

0.0014533

-11.97 %

DOGA/USDT

0.022958

-7.71 %

HIGH/USDT

1.4162

1.86 %

DAG/USDT

0.03511

2.69 %

TFUEL/USDT

0.04772

-3.28 %

WIT/USDT

0.016215

7.56 %

MLT/USDT

0.13166

-2.00 %

XEC/USDT

0.00002980

3.36 %

GAME/USDT

0.05730

7.46 %

PEOPLE/USDT

0.012653

2.41 %

STND/USDT

0.020923

8.33 %

OOKI/USDT

0.002305

6.17 %

SOS/USDT

0.00000002450

5.92 %

TLM/USDT

0.015490

3.93 %

QNT/USDT

101.40

0.36 %

MONG/USDT

0.00000000728

0.41 %

HELLO/USDT

0.12891

-0.95 %

LOKA/USDT

0.2522

-0.11 %

WSI/USDT

0.04563

0.50 %

QANX/USDT

0.03268

-7.23 %

UNO/USDT

0.04610

16.82 %

REN/USDT

0.06190

4.95 %

REVV/USDT

0.020246

-12.60 %

ZEN/USDT

10.281

2.17 %

STG/USDT

0.5856

4.38 %

VOLT/USDT

0.0000002716

1.38 %

10SET/USDT

0.4428

-1.60 %

CETUS/USDT

0.04586

0.83 %

MAN/USDT

0.021081

-0.39 %

FRA/USDT

0.0017197

-0.66 %

MATIC/USDC

0.8068

4.48 %

UTK/USDT

0.08230

3.18 %

ABBC/USDT

0.04048

-9.42 %

XTAG/USDT

0.028751

5.61 %

DOME/USDT

0.0007604

-0.47 %

REVU/USDT

0.02414

-1.50 %

TT/USDT

0.004732

0.65 %

BISO/USDT

0.004588

25.80 %

PSUB/USDT

0.04732

-4.48 %

WAM/USDT

0.010828

13.54 %

XWG/USDT

0.0021486

40.73 %

SXP/USDT

0.3525

1.40 %

SYS/USDT

0.12127

-2.53 %

PHA/USDT

0.11151

0.66 %

LMR/USDT

0.04258

14.03 %

RSS3/USDT

0.12617

3.25 %

ZKS/USDT

0.07308

8.84 %

CREAM/USDT

18.616

4.09 %

SQUAD/USDT

0.002739

2.46 %

CHESS/USDT

0.19901

-1.48 %

MTV/USDT

0.0014356

3.15 %

LAND/USDT

1.6303

-0.67 %

NALS/USDT

0.10173

7.00 %

BONDLY/USDT

0.003554

4.22 %

MXC/USDT

0.005882

2.11 %

SAND/USDT

0.4163

1.24 %

PEPEBRC/USDT

0.07997

7.34 %

WOJAK/USDT

0.00014744

2.03 %

BRN/USDT

0.18280

0.52 %

JOE/USDT

0.4390

6.18 %

GRND/USDT

0.12591

-2.16 %

METFI/USDT

2.2640

2.69 %

CGG/USDT

0.08703

12.80 %

WAS/USDT

0.009996

-2.79 %

SDEX/USDT

0.013382

-1.58 %

LBR/USDT

1.2012

4.03 %

UOS/USDT

0.1919

-0.82 %

DDIM/USDT

0.199

-90.19 %

ANKR/USDT

0.02595

1.64 %

ILV/USDT

111.18

1.55 %

MPLX/USDT

0.10458

6.67 %

RLY/USDT

0.005782

0.48 %

SIS/USDT

0.2545

-4.07 %

MNT/USDT

0.5449

0.51 %

BNC/USDT

0.2930

0.10 %

TSUKA/USDT

0.02638

-2.90 %

BAKE/USDT

0.17670

-2.64 %

SNT/USDT

0.04293

1.46 %

PICA/USDT

0.001300

-4.83 %

WMT/USDT

0.14134

6.36 %

RPK/USDT

0.03837

-0.28 %

PRQ/USDT

0.07800

-1.01 %

FREE/USDT

0.0000002525

1.89 %

ONE/USDT

0.013791

3.45 %

TAKI/USDT

0.006668

2.03 %

HAPI/USDT

11.627

7.85 %

SSX/USDT

0.02182

-3.28 %

WALV/USDT

0.03902

-17.11 %

CWAR/USDT

0.03553

14.17 %

GARI/USDT

0.03251

3.04 %

CELO/USDT

0.5529

2.86 %

STORJ/USDT

0.7440

-1.24 %

PENDLE/USDT

1.0686

0.47 %

MEMEBRC/USDT

35.93

4.90 %

PORT/USDT

0.07913

87.73 %

RANKER/USDT

0.003097

11.48 %

ACM/USDT

1.9398

0.37 %

DUSK/USDT

0.16792

2.47 %

RPL/USDT

27.14

-0.73 %

FLM/USDT

0.08587

2.27 %

YFI/USDT

8743.9

5.58 %

METO/USDT

0.0009397

12.06 %

RFOX/USDT

0.012440

-3.18 %

PBR/USDT

0.04433

1.79 %

ROUTE/USDT

3.941

0.81 %

KP3R/USDT

73.26

1.24 %

PUMLX/USDT

0.008873

2.08 %

CORE/USDT

0.5031

1.41 %

DREP/USDT

0.2591

0.23 %

TRU/USDT

0.05794

1.61 %

TIP/USDT

0.0003817

-5.93 %

STETH/USDT

2094.7

-0.09 %

ACA/USDT

0.06393

0.99 %

CKB/USDT

0.003167

-0.22 %

KARATE/USDT

0.0020274

7.24 %

WRT/USDT

0.06443

2.04 %

CAL/USDT

0.0005030

-8.87 %

SHFT/USDT

0.008669

19.09 %

GRAIL/USDT

1290.4

-9.68 %

ETHA/USDT

0.007506

-1.09 %

WOM/USDT

0.015211

0.82 %

PZP/USDT

0.4502

7.65 %

HECH/USDT

0.07101

-6.45 %

ALICE/USDT

1.1148

1.50 %

STOS/USDT

0.7764

7.23 %

TRX/USDC

0.1035013

0.13 %

TRCL/USDT

0.0014245

-8.79 %

P00LS/USDT

0.10684

-3.69 %

LGX/USDT

0.007813

-6.26 %

ORN/USDT

0.6853

3.28 %

PIZABRC/USDT

0.09235

-2.85 %

REEF/USDT

0.0018163

0.73 %

PIP/USDT

0.09796

-5.19 %

MNW/USDT

1.2296

-0.34 %

XEND/USDT

0.07601

0.63 %

UFI/USDT

0.03806

7.91 %

LITH/USDT

0.0006350

-1.45 %

ZIX/USDT

0.00017507

-2.64 %

ETH/USDC

2098.9

0.34 %

XPR/USDT

0.0008726

-1.00 %

ATM/USDT

2.862

-0.72 %

BDP/USDT

0.13483

-3.62 %

ACX/USDT

0.17862

8.59 %

XETA/USDT

0.014198

2.09 %

FEVR/USDT

0.0005439

20.30 %

SHIB2/USDT

0.000000003306

1.72 %

MBS/USDT

0.04051

-10.37 %

DOGE/USDC

0.08448

0.59 %

AKITA/USDT

0.00000010599

-1.94 %

ACE/USDT

0.006795

10.70 %

UBXS/USDT

0.06403

-11.76 %

WOO/USDT

0.2237

2.70 %

FTRB/USDT

0.004369

0.39 %

OOE/USDT

0.012367

14.28 %

TIDAL/USDT

0.00032189

16.42 %

NKN/USDT

0.11067

-1.56 %

SLIM/USDT

0.14885

6.40 %

PLAY/USDT

0.006076

7.65 %

PAW/USDT

0.000000008969

-1.40 %

PNG/USDT

0.07254

-1.02 %

POGAI/USDT

0.00013045

0.20 %

CTC/USDT

0.22150

6.03 %

IOI/USDT

0.05172

0.32 %

DBC/USDT

0.002413

9.93 %

WBIRD/USDT

1.4094

-11.12 %

RJV/USDT

0.03252

0.58 %

LTC/USDC

71.9753

2.74 %

MBL/USDT

0.005443

-0.40 %

ZCX/USDT

0.09241

3.87 %

WOOP/USDT

0.006055

-5.81 %

BTG/USDT

15.526

2.01 %

IAG/USDT

0.09160

13.61 %

CLV/USDT

0.04290

-1.06 %

SGB/USDT

0.004894

8.39 %

DMS/USDT

0.00006653

-13.40 %

FBX/USDT

0.0006255

21.15 %

FALCONS/USDT

0.003580

15.26 %

HLN/USDT

0.22320

10.58 %

KIN/USDT

0.000015088

-5.60 %

NMR/USDT

15.542

-0.75 %

GAFI/USDT

5.656

3.98 %

LOCG/USDT

0.005719

1.25 %

EURT/USDT

1.0727

-1.69 %

AERGO/USDT

0.18543

-1.80 %

SOPH/USDT

0.09222

-2.24 %

SUNNY/USDT

0.00009055

19.49 %

TOKE/USDT

0.8690

-2.72 %

GMPD/USDT

0.018493

142.18 %

AGLD/USDT

0.8530

-2.55 %

ODDZ/USDT

0.015635

15.14 %

WXT/USDT

0.005202

-0.49 %

PSTAKE/USDT

0.03918

9.74 %

SLK/USDT

0.0005885

10.14 %

MONI/USDT

0.016061

-3.58 %

KONO/USDT

0.03049

-1.83 %

BRKL/USDT

0.007444

22.39 %

IRIS/USDT

0.02391

-0.49 %

CELL/USDT

0.1824

0.82 %

HAM/USDT

0.0000000015818

-1.43 %

DERP/USDT

0.0000001060

-2.93 %

OP/USDC

1.6677

-0.99 %

XPRT/USDT

0.2536

9.64 %

OLT/USDT

0.004969

2.51 %

REDTOKEN/USDT

0.000006813

4.86 %

BOSON/USDT

0.24827

3.83 %

SUI/USDC

0.6118

-1.25 %

TIMECHRONO/USDT

23.061

0.33 %

OKB/USDT

57.90

1.90 %

SCLP/USDT

0.17890

2.94 %

TWT/USDT

1.1376

2.14 %

GQ/USDT

0.002356

12.08 %

VR/USDT

0.011764

0.23 %

GNO/USDT

202.50

4.69 %

ARPA/USDT

0.05118

2.36 %

PERC/USDT

0.14145

0.04 %

EUL/USDT

3.453

2.15 %

MTL/USDT

1.6849

6.57 %

IZI/USDT

0.014802

1.17 %

NUX/USDT

0.003582

3.61 %

DSLA/USDT

0.0016217

11.99 %

BICO/USDT

0.2743

2.16 %

HOPR/USDT

0.03923

0.64 %

VC/USDT

0.02553

0.59 %

PSG/USDT

3.187

-0.18 %

HOD/USDT

0.0015984

-7.30 %

ZLW/USDT

0.008889

-1.45 %

OSHI/USDT

0.016058

-0.30 %

ZTX/USDT

0.018015

-1.07 %

DORKL/USDT

0.0014479

-13.21 %

MTS/USDT

0.010446

9.51 %

DFYN/USDT

0.027416

-7.66 %

AUDIO/USDT

0.19069

1.04 %

KAVA/USDT

0.7913

3.11 %

DEXE/USDT

3.533

3.78 %

BLOCK/USDT

0.04098

-0.41 %

DCR/USDT

14.597

1.42 %

NFTB/USDT

0.013898

-4.54 %

FRIN/USDT

0.003011

-23.22 %

QUACK/USDT

0.0000000006094

4.47 %

AVAX/USDC

22.06

-0.40 %

CULT/USDT

0.000002382

4.84 %

HC/USDT

0.10266

-7.05 %

ALPHR/USDT

0.010082

11.92 %

CLH/USDT

0.004892

-7.24 %

TDROP/USDT

0.0013252

-2.13 %

CRP/USDT

0.005438

27.98 %

OBI/USDT

0.013886

0.53 %

BAT/USDT

0.2268

2.53 %

ERN/USDT

1.7991

1.32 %

DFA/USDT

0.02194

-4.02 %

FUSE/USDT

0.06391

2.12 %

GMX/USDT

51.16

0.98 %

KLAY/USDT

0.19064

0.73 %

SOMM/USDT

0.14792

-2.02 %

OPTIMUS/USDT

0.1967

-1.25 %

XELS/USDT

0.5148

2.48 %

IOST/USDT

0.009352

3.20 %

BSCPAD/USDT

0.18598

5.21 %

UMA/USDT

1.9533

0.43 %

LIFE/USDT

0.00018000

-1.33 %

ELA/USDT

1.2600

3.80 %

BENQI/USDT

0.008263

1.08 %

ATEM/USDT

0.1525

-3.35 %

OGV/USDT

0.008922

-0.39 %

DEFILAND/USDT

0.0023007

-1.44 %

TUSD/USDT

0.9987

0.01 %

HTR/USDT

0.05086

-2.00 %

WZRD/USDT

0.003524

-12.64 %

ENS/USDT

8.665

1.53 %

KUBE/USDT

0.010269

5.30 %

XAVA/USDT

0.5488

-0.21 %

DINO/USDT

0.03020

3.95 %

AST/USDT

0.10125

1.27 %

SAITAMA/USDT

0.0009617

1.00 %

FIL/USDC

4.539

2.64 %

HMTT/USDT

0.001963

1.65 %

API3/USDT

1.5308

5.60 %

MPI/USDT

0.00012000

-1.07 %

NSBT/USDT

0.6935

31.64 %

CWS/USDT

0.4230

-19.81 %

DOSE/USDT

0.002897

-7.14 %

ETHF/USDT

0.3297

5.13 %

SHILL/USDT

0.007544

3.92 %

COMP/USDT

51.85

0.97 %

MBX/USDT

0.6352

1.13 %

KLV/USDT

0.004751

0.08 %

XOR/USDT

0.006100

9.00 %

RIDE/USDT

0.016759

5.74 %

BCD/USDT

0.09011

12.99 %

XVS/USDT

7.219

1.83 %

LEASH/USDT

302.8

5.10 %

KMA/USDT

0.0010032

4.27 %

PLA/USDT

0.2090

0.23 %

RBN/USDT

0.3239

1.53 %

QUICK/USDT

0.04903

0.63 %

DOGGY/USDT

0.0012697

-1.42 %

GOFX/USDT

0.07340

-2.39 %

LAT/USDT

0.009275

1.22 %

GITCOIN/USDT

1.1343

3.40 %

WKC/USDT

0.000000007822

6.81 %

SEILOR/USDT

0.005519

2.92 %

FIS/USDT

0.3340

1.05 %

AURA/USDT

0.03808

3.67 %

CONV/USDT

0.0006964

5.69 %

SOV/USDT

0.2977

0.54 %

POND/USDT

0.011382

0.60 %

PLCU/USDT

111.26

-3.73 %

CVP/USDT

0.3373

3.02 %

JUV/USDT

2.539

0.07 %

VELODROME/USDT

0.04381

-0.54 %

MNDE/USDT

0.25441

-0.43 %

NVG/USDT

0.016434

25.27 %

SWASH/USDT

0.012210

-0.05 %

SIN/USDT

0.015307

-8.72 %

DOCK/USDT

0.019162

2.13 %

TENET/USDT

0.08751

-3.37 %

AQDC/USDT

0.0003820

-2.10 %

BNB/USDC

228.8

-0.08 %

LON/USDT

0.6017

-0.09 %

ING/USDT

0.0003710

-6.94 %

NYM/USDT

0.15834

-0.28 %

CITY/USDT

2.914

-0.47 %

OMI/USDT

0.0006224

0.32 %

PRIMAL/USDT

0.0005959

5.95 %

XTZ/USDT

0.8542

2.61 %

XPLA/USDT

0.2222

-3.85 %

THG/USDT

0.05153

4.26 %

LOOP/USDT

0.05904

-3.84 %

IMPT/USDT

0.003853

0.46 %

FERC/USDT

0.05624

-8.28 %

REI/USDT

0.02969

0.40 %

GEL/USDT

0.3753

8.40 %

PYM/USDT

0.0013757

-0.42 %

YFDAI/USDT

109.06

0.87 %

DHX/USDT

0.06179

-8.70 %

FORT/USDT

0.13788

-3.78 %

GRV/USDT

0.11331

-0.86 %

SAVG/USDT

0.002706

-1.70 %

LSS/USDT

0.18364

-0.78 %

PIT/USDT

0.0000000002953

-0.53 %

PUNDIX/USDT

0.5057

0.81 %

ALPINE/USDT

1.8251

0.63 %

ORAO/USDT

0.0032834

11.87 %

OG/USDT

4.599

0.56 %

RATIO/USDT

0.007670

5.67 %

VXT/USDT

0.03012

-1.98 %

PSY/USDT

0.009255

-21.04 %

CTK/USDT

0.5645

-0.51 %

KYVE/USDT

0.04090

2.25 %

MOON/USDT

0.18705

-2.23 %

ONT/USDT

0.2269

1.93 %

BGT/USDT

0.3383

0.35 %

NXD/USDT

0.00006051

0.19 %

DKS/USDT

0.00051694

27.18 %

GTH/USDT

0.002557

-1.99 %

SWFTC/USDT

0.0013283

1.96 %

LTO/USDT

0.07354

-4.24 %

XPNET/USDT

0.002759

-7.07 %

BTRST/USDT

0.5599

7.52 %

PICKLE/USDT

0.5519

17.17 %

CAPS/USDT

0.02271

3.79 %

QTC/USDT

0.2763

-0.61 %

SCRT/USDT

0.3590

-2.36 %

XEM/USDT

0.03669

3.20 %

SNY/USDT

0.005212

34.88 %

LRC/USDT

0.2242

2.51 %

NUM/USDT

0.03320

0.18 %

TROY/USDT

0.002317

-0.89 %

SDN/USDT

0.2385

1.23 %

RBC/USDT

0.02401

2.17 %

PINE/USDT

0.015729

-2.08 %

DIGG/USDT

919.6

-4.22 %

PLSPAD/USDT

0.003885

0.30 %

MTRG/USDT

2.259

-3.13 %

HERA/USDT

0.002819

1.25 %

CELR/USDT

0.015217

3.74 %

ANML/USDT

0.00021326

-5.03 %

1EARTH/USDT

0.003701

2.52 %

LIT/USDT

0.9159

1.15 %

AMB/USDT

0.007944

0.00 %

WILD/USDT

0.4369

2.17 %

TKO/USDT

0.2573

2.06 %

POL/USDT

0.8064

4.30 %

LARIX/USDT

0.00019416

39.62 %

MATH/USDT

0.10802

1.18 %

CEL/USDT

0.2454

1.11 %

UFT/USDT

0.2920

1.45 %

BLZ/USDT

0.2575

3.20 %

NOIA/USDT

0.039540

1.70 %

AG/USDT

0.0016338

1.22 %

NEO/USDT

11.27

2.26 %

SRK/USDT

0.0002720

-3.51 %

RLC/USDT

1.5265

2.71 %

BTM/USDT

0.010777

0.20 %

INV/USDT

38.69

-0.79 %

FOR/USDT

0.020523

1.92 %

BEPRO/USDT

0.0009996

12.88 %

WATT/USDT

0.0002138

0.00 %

KILT/USDT

0.4093

13.06 %

AE/USDT

0.02150

-3.67 %

AART/USDT

0.0015057

-12.52 %

MARSH/USDT

0.11055

-10.42 %

DEP/USDT

0.0014190

1.56 %

MAHA/USDT

0.3695

8.26 %

RING/USDT

0.003538

24.09 %

CHR/USDT

0.13645

-0.39 %

BAND/USDT

1.4519

3.47 %

NVIR/USDT

0.013281

4.28 %

SANTOS/USDT

2.936

0.10 %

XED/USDT

0.11457

10.02 %

RFD/USDT

0.000003730

0.24 %

OLE/USDT

0.014122

-2.73 %

DEGO/USDT

1.7272

0.68 %

SOUL/USDT

0.22947

12.63 %

HIVE/USDT

0.3609

1.14 %

CWEB/USDT

0.013233

-0.54 %

PSP/USDT

0.03040

2.39 %

PMON/USDT

0.4467

-3.76 %

LOVELY/USDT

0.00000006635

2.02 %

MOOV/USDT

0.004640

5.04 %

HOT/USDT

0.0015881

2.04 %

BTCST/USDT

0.2972

-2.04 %

ZELIX/USDT

0.0006027

-4.27 %

CTSI/USDT

0.15763

2.64 %

WZM/USDT

0.0002554

6.99 %

MCRT/USDT

0.0015896

6.55 %

SFP/USDT

0.6807

5.84 %

XYM/USDT

0.02852

4.89 %

HEART/USDT

0.017516

1.97 %

APYS/USDT

0.006375

-0.93 %

WAG/USDT

0.0010325

-7.23 %

DIA/USDT

0.3042

2.35 %

NWC/USDT

0.06594

11.64 %

SD/USDT

0.6206

-1.06 %

MLS/USDT

0.06981

-1.62 %

BSVBRC/USDT

0.02651

-6.55 %

MULTI/USDT

1.1835

-1.44 %

SUDO/USDT

0.3342

3.49 %

D2T/USDT

0.004513

-1.18 %

EJS/USDT

0.006652

-1.62 %

DESO/USDT

11.132

1.12 %

SHI/USDT

0.0015070

2.47 %

DKA/USDT

0.03400

-0.08 %

OPEN/USDT

0.00022345

7.76 %

DORA/USDT

0.06080

-4.47 %

NEXO/USDT

0.7810

2.54 %

MDX/USDT

0.04333

0.30 %

NOOT/USDT

0.0004115

-11.60 %

XET/USDT

0.0003196

-6.44 %

NAVI/USDT

0.02751

-5.46 %

PNT/USDT

0.24822

-0.30 %

SERO/USDT

0.003654

0.49 %

SOLR/USDT

0.03403

24.33 %

CARE/USDT

0.000002815

0.60 %

HNS/USDT

0.01942

-2.18 %

GHST/USDT

0.8814

0.58 %

LMWR/USDT

0.2598

1.08 %

REIGN/USDT

0.0010086

0.00 %

AGS/USDT

0.0016528

-1.17 %

ABT/USDT