• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC/USDT

38811.0

2.92 %

ETH/USDT

2106.77

3.34 %

ID/USDT

0.2752

-1.95 %

GFT/USDT

0.024998

53.15 %

BLUR/USDT

0.5008

0.44 %

SOL/USDT

60.31

1.61 %

LUNC/USDT

0.00014151

21.56 %

SATS/USDT

0.0000001627

17.89 %

DOGE/USDT

0.083522

0.49 %

FTT/USDT

4.127

-3.88 %

KAS/USDT

0.13570

5.93 %

LUNA/USDT

0.7951

8.44 %

FLR/USDT

0.012577

5.36 %

ARB/USDT

1.0374

2.75 %

NAKA/USDT

1.9788

5.78 %

LINK/USDT

14.957

3.88 %

USTC/USDT

0.053825

5.02 %

TOMI/USDT

2.343

-0.76 %

RATS/USDT

0.00005805

8.44 %

AGIX/USDT

0.3078

2.22 %

VGX/USDT

0.14987

1.46 %

OAX/USDT

0.17201

-0.08 %

LQTY/USDT

1.4690

3.34 %

CAGA/USDT

0.0014384

-18.30 %

FTN/USDT

1.2117

-0.27 %

CSIX/USDT

0.08900

-2.82 %

PYTH/USDT

0.3930

-0.40 %

TIA/USDT

7.037

9.73 %

ASTRA/USDT

0.005916

-2.37 %

INJ/USDT

18.359

1.54 %

ORDI/USDT

21.75

8.47 %

BONK/USDT

0.000004061

3.33 %

STX/USDT

0.7495

9.11 %

GROK/USDT

0.018996

-12.33 %

BRISE/USDT

0.00000026987

25.04 %

USDD/USDT

0.9934

-0.76 %

PERL/USDT

0.010457

-25.30 %

AIOZ/USDT

0.18202

8.68 %

RNDR/USDT

3.543

3.59 %

NFT/USDT

0.0000003250

1.27 %

DYDX/USDT

3.101

-3.00 %

RUNE/USDT

6.424

-1.84 %

CVTX/USDT

0.09050

30.64 %

BTT/USDT

0.0000004726

1.98 %

SUN/USDT

0.005954

-0.23 %

RARE/USDT

0.12048

3.20 %

WIN/USDT

0.00006991

1.83 %

SEI/USDT

0.24444

1.49 %

XCAD/USDT

1.1452

19.55 %

BIGTIME/USDT

0.26371

22.47 %

APE/USDT

1.6215

1.54 %

FLUX/USDT

0.5571

2.07 %

OUSD/USDT

0.9985

0.01 %

WEMIX/USDT

2.3011

5.19 %

FDUSD/USDT

0.9989

-0.01 %

ICP/USDT

4.764

6.64 %

SUSHI/USDT

1.2600

1.49 %

VRA/USDT

0.007763

5.07 %

POKT/USDT

0.12840

42.39 %

DODO/USDT

0.13295

-3.32 %

TRX/USDT

0.10330

-0.06 %

ATLAS/USDT

0.007278

-0.62 %

LTC/USDT

71.94

3.68 %

ASTR/USDT

0.06725

2.15 %

OCEAN/USDT

0.4814

3.32 %

ZBU/USDT

1.7101

0.89 %

FLIP/USDT

5.087

4.82 %

BTS/USDT

0.006816

-20.66 %

GNS/USDT

3.679

3.28 %

LOOKS/USDT

0.11937

8.02 %

ETC/USDT

19.057

2.34 %

DOT/USDT

5.452

0.51 %

AVAX/USDT

22.25

5.95 %

BSV/USDT

47.57

3.54 %

FITFI/USDT

0.007248

3.18 %

BNB/USDT

228.5

0.61 %

TAO/USDT

288.5

10.28 %

CHEEL/USDT

11.148

0.77 %

VOXEL/USDT

0.20771

0.24 %

COREUM/USDT

0.09687

2.23 %

SUI/USDT

0.6193

4.04 %

METIS/USDT

21.148

10.90 %

EARN/USDT

0.006726

92.17 %

WLD/USDT

2.407

0.50 %

FIL/USDT

4.522

3.17 %

CLORE/USDT

0.20215

2.94 %

OP/USDT

1.6799

1.20 %

UNI/USDT

6.054

2.14 %

XRD/USDT

0.05318

0.60 %

FUL/USDT

0.02665

315.10 %

CFX/USDT

0.15318

2.57 %

WLKN/USDT

0.007427

22.01 %

USDC/USDT

0.9998

-0.01 %

IGU/USDT

0.03516

-4.32 %

CSPR/USDT

0.03432

0.11 %

FCON/USDT

0.00029459

2.44 %

GFI/USDT

1.8376

26.55 %

FLOKI/USDT

0.00003276

3.23 %

OPN/USDT

0.028408

178.78 %

HAI/USDT

0.02824

3.59 %

RACA/USDT

0.00017990

0.40 %

PEPE/USDT

0.0000011042

1.97 %

NOM/USDT

0.1661

9.42 %

MYRIA/USDT

0.009821

3.21 %

ETHW/USDT

2.6702

-2.19 %

GALA/USDT

0.02625

4.08 %

TLOS/USDT

0.12342

15.50 %

QRDO/USDT

0.04890

13.45 %

NEAR/USDT

1.889

0.85 %

CGPT/USDT

0.12796

2.83 %

PEPE2/USDT

0.00000004395

0.20 %

MEME/USDT

0.02811

5.47 %

ONG/USDT

0.3922

3.10 %

UNIBOT/USDT

78.57

-5.94 %

TRIAS/USDT

4.150

3.72 %

POLYX/USDT

0.1976

0.45 %

CYBER/USDT

6.151

0.62 %

KICKS/USDT

0.0011763

48.01 %

EOS/USDT

0.6867

1.41 %

SHIB/USDT

0.000008343

1.54 %

AOG/USDT

0.011798

-7.15 %

ATOM/USDT

9.436

1.22 %

WAXL/USDT

0.7331

-5.84 %

ELF/USDT

0.5280

7.33 %

AITECH/USDT

0.023232

-5.16 %

FET/USDT

0.5405

3.46 %

MATIC/USDT

0.7963

3.29 %

FTM/USDT

0.3159

4.81 %

CFG/USDT

0.6852

4.21 %

JST/USDT

0.03144

2.14 %

HBAR/USDT

0.06136

1.10 %

ADA/USDT

0.3846

2.45 %

WHITE/USDT

3499.92

5.22 %

GMT/USDT

0.2634

0.53 %

BCH/USDT

224.57

0.89 %

PYR/USDT

6.455

5.16 %

JASMY/USDT

0.005040

1.49 %

HIFI/USDT

0.7274

0.31 %

ARKM/USDT

0.4631

4.44 %

AIS/USDT

0.05388

-4.97 %

WSM/USDT

0.02173

2.11 %

IMX/USDT

1.3844

9.54 %

IOTA/USDT

0.22718

-0.33 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015435

-3.58 %

ROSE/USDT

0.08525

-1.97 %

SYLO/USDT

0.0034261

54.69 %

XDB/USDT

0.0006681

13.44 %

DIONE/USDT

0.003611

18.35 %

ORAI/USDT

4.929

24.91 %

NTRN/USDT

0.4858

5.81 %

ROOT/USDT

0.046306

2.47 %

RIF/USDT

0.11029

4.14 %

SYN/USDT

0.4386

-2.48 %

XCN/USDT

0.0009955

1.65 %

LSD7/USDT

22.12

0.18 %

WSG/USDT

0.0000000028025

39.37 %

KAP/USDT

0.22068

-22.44 %

CTI/USDT

0.027943

3.51 %

AZERO/USDT

1.3294

1.08 %

HNT/USDT

3.048

4.88 %

POLS/USDT

0.4316

9.34 %

TRADE/USDT

0.7322

30.05 %

OSMO/USDT

0.6928

-1.67 %

TOKEN/USDT

0.02785

2.65 %

SIDUS/USDT

0.007500

7.71 %

BLOK/USDT

0.0023487

-1.31 %

ML/USDT

0.12170

-7.79 %

CAKE/USDT

2.340

2.72 %

PSL/USDT

0.0003143

1.51 %

HFT/USDT

0.3321

0.15 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000012276

2.02 %

ACS/USDT

0.002564

12.30 %

GRT/USDT

0.14994

4.75 %

VELO/USDT

0.002877

0.59 %

BOBA/USDT

0.14839

0.44 %

RDNT/USDT

0.2573

4.25 %

CEEK/USDT

0.04883

1.79 %

BDX/USDT

0.04657

10.46 %

XYO/USDT

0.006994

-4.11 %

ALGO/USDT

0.13756

2.31 %

CRV/USDT

0.5706

2.95 %

HOOK/USDT

1.0694

-0.35 %

PAAL/USDT

0.13962

-2.26 %

YGG/USDT

0.3771

-0.10 %

OX/USDT

0.016210

10.97 %

XPLL/USDT

0.23516

34.65 %

ALPH/USDT

0.4780

9.27 %

GT/USDT

4.289

0.77 %

LAI/USDT

0.012835

13.58 %

AXS/USDT

6.468

1.52 %

GGG/USDT

0.22340

13.81 %

BBC/USDT

0.001861

-11.59 %

AUCTION/USDT

12.701

2.45 %

VRTX/USDT

0.4175

-5.96 %

XEN/USDT

0.0000005441

5.73 %

AAVE/USDT

101.57

4.66 %

ANC/USDT

0.020111

-0.49 %

NEON/USDT

0.4675

-6.87 %

SC/USDT

0.005803

20.79 %

BONE/USDT

0.6740

9.87 %

FNSA/USDT

26.49

-0.26 %

PRX/USDT

0.5680

-6.39 %

BBANK/USDT

0.04869

19.83 %

RAFT/USDT

0.002012

1.00 %

MUBI/USDT

0.023004

1.57 %

SBR/USDT

0.0087086

65.68 %

ISP/USDT

0.0016711

-7.07 %

F3/USDT

0.031509

-7.37 %

MINA/USDT

0.7492

3.48 %

STIK/USDT

2.762

-1.77 %

KNFT/USDT

0.02901

-2.91 %

PRIME/USDT

8.303

5.74 %

SPA/USDT

0.006134

-11.11 %

MDT/USDT

0.06302

0.14 %

FEAR/USDT

0.17083

21.93 %

KDA/USDT

0.6081

2.08 %

GMEE/USDT

0.06108

20.02 %

FRM/USDT

0.07570

19.21 %

PLANET/USDT

0.00010219

11.01 %

AURORA/USDT

0.14414

-2.41 %

TRAC/USDT

2.896

4.32 %

LAVA/USDT

0.05444

3.16 %

CSAS/USDT

0.004685

20.49 %

ARCH/USDT

0.15655

9.29 %

SNX/USDT

3.365

1.78 %

AKT/USDT

1.6458

-0.39 %

CRO/USDT

0.09261

2.58 %

NADA/USDT

0.04184

5.17 %

CHO/USDT

0.01531

-1.03 %

DC/USDT

0.0008081

-4.15 %

VAI/USDT

0.12597

10.96 %

SSV/USDT

25.528

7.18 %

CRPT/USDT

0.04342

-4.59 %

STORE/USDT

0.019744

1.86 %

XCV/USDT

0.002390

8.58 %

UNFI/USDT

11.713

2.38 %

MASK/USDT

3.447

1.11 %

ERG/USDT

1.2970

9.64 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000028046

21.41 %

GAL/USDT

1.5525

1.95 %

AGI/USDT

0.02807

7.63 %

AISC/USDT

0.03752

-2.29 %

LOOM/USDT

0.11759

1.41 %

SAMO/USDT

0.010038

28.64 %

SUPER/USDT

0.36432

4.57 %

ZBC/USDT

0.009004

-2.06 %

SOLO/USDT

0.13810

11.16 %

CRU/USDT

0.7177

0.46 %

VINU/USDT

0.000000016180

3.18 %

FLY/USDT

0.0014513

19.90 %

GOAL/USDT

0.07221

0.45 %

SRM/USDT

0.04778

-0.68 %

XLM/USDT

0.11975

0.76 %

PHB/USDT

0.8037

-0.88 %

ORCA/USDT

3.321

-7.59 %

MPL/USDT

21.191

-3.69 %

AR/USDT

8.505

9.64 %

REAP/USDT

0.003141

5.15 %

UFO/USDT

0.0000015504

-0.16 %

STBU/USDT

0.049941

-5.60 %

BTC/USDC

38809.28

2.87 %

XDC/USDT

0.04810

-0.39 %

APT/USDT

7.078

1.12 %

FXS/USDT

7.716

8.14 %

ENJ/USDT

0.2903

4.31 %

BUSD/USDT

0.9999

0.02 %

VEMP/USDT

0.018395

13.94 %

ALEX/USDT

0.08000

3.47 %

SENATE/USDT

0.18949

32.25 %

CHAIN/USDT

0.052019

44.04 %

KISHU/USDT

0.0000000002546

-0.35 %

DAO/USDT

0.8835

2.79 %

TARA/USDT

0.01807

9.51 %

RAY/USDT

0.4500

13.12 %

FIDA/USDT

0.2275

-0.61 %

RMRK/USDT

2.9212

4.56 %

NSDX/USDT

0.19811

2.30 %

CROWN/USDT

1.0239

0.87 %

JAM/USDT

0.0007881

-2.61 %

PIP/USDT

0.09951

3.26 %

GMMT/USDT

2.205

-0.85 %

DUST/USDT

0.6000

-6.73 %

DIO/USDT

0.06055

0.58 %

LITE/USDT

0.03444

22.43 %

EVER/USDT

0.02580

-0.03 %

GLQ/USDT

0.011917

23.23 %

LDO/USDT

2.394

2.48 %

HOTCROSS/USDT

0.010586

37.05 %

SKL/USDT

0.04329

3.78 %

NEXT/USDT

0.19039

25.86 %

POLIS/USDT

0.5780

8.42 %

XCH/USDT

26.10

1.31 %

TYPE/USDT

0.007200

5.57 %

FYN/USDT

0.016120

11.11 %

KP3R/USDT

71.76

-0.58 %

GARI/USDT

0.03216

1.77 %

WBT/USDT

5.442

1.32 %

VEXT/USDT

0.4200

-7.97 %

BERRY/USDT

0.0003671

6.71 %

EGLD/USDT

44.39

1.85 %

STARL/USDT

0.000003222

1.76 %

LIKE/USDT

0.03266

9.23 %

CPOOL/USDT

0.05750

6.04 %

ALI/USDT

0.021400

4.18 %

LINA/USDT

0.010468

-0.23 %

OVR/USDT

0.2792

3.17 %

MANA/USDT

0.4403

1.35 %

ZIG/USDT

0.03147

3.51 %

VTS/USDT

0.11810

2.18 %

BNT/USDT

0.7587

0.49 %

WAVES/USDT

2.130

3.19 %

LADYS/USDT

0.00000003205

1.04 %

BUY/USDT

0.02979

-0.63 %

GLMR/USDT

0.2773

3.00 %

AFC/USDT

1.4973

5.67 %

GMM/USDT

0.0006620

-3.65 %

HCT/USDT

0.00021188

109.78 %

CANTO/USDT

0.4256

9.69 %

KING/USDT

0.0014150

-16.77 %

SMURFCAT/USDT

0.00009362

17.55 %

1INCH/USDT

0.3477

1.60 %

ADS/USDT

0.10456

6.92 %

REALM/USDT

0.004405

-11.95 %

OOKI/USDT

0.002221

-7.84 %

FRR/USDT

0.00004250

-7.16 %

ALU/USDT

0.05927

12.08 %

CMP/USDT

0.03804

-0.96 %

MOVR/USDT

6.646

2.89 %

BZZ/USDT

0.3707

-1.98 %

TRU/USDT

0.05761

3.46 %

BEAMX/USDT

0.009981

9.12 %

ASTO/USDT

0.04901

17.47 %

GST/USDT

0.010789

0.74 %

VET/USDT

0.02211

3.41 %

EML/USDT

0.2741

0.03 %

ACH/USDT

0.02048

1.68 %

CUDOS/USDT

0.005560

11.37 %

NOS/USDT

0.5263

12.31 %

ELS/USDT

0.3507

0.77 %

RARI/USDT

1.4951

-3.59 %

SDAO/USDT

0.5959

2.28 %

MAGIC/USDT

0.8131

3.44 %

POOLX/USDT

5.127

-0.50 %

KEY/USDT

0.005956

-1.06 %

TEER/USDT

1.2126

-10.68 %

ELON/USDT

0.00000016317

3.99 %

NPT/USDT

0.4712

2.92 %

NGL/USDT

0.25490

-2.80 %

COMBO/USDT

0.6726

2.15 %

YFII/USDT

1132.4

6.90 %

MAV/USDT

0.2900

0.97 %

OPUL/USDT

0.09964

-0.65 %

DOMI/USDT

0.04002

31.73 %

EWT/USDT

2.816

-0.38 %

VIC/USDT

1.0783

0.77 %

THETA/USDT

1.0051

-2.67 %

NERD/USDT

0.14540

-11.36 %

IRON/USDT

1.4322

-5.62 %

HT/USDT

2.822

-0.73 %

MBOX/USDT

0.2755

2.18 %

ZIL/USDT

0.02212

3.89 %

TRB/USDT

78.73

1.84 %

DMTR/USDT

0.03197

9.86 %

DPR/USDT

0.006604

32.87 %

ABBC/USDT

0.04259

28.90 %

PROM/USDT

4.530

0.66 %

TON/USDT

2.423

0.37 %

DOGA/USDT

0.023793

3.18 %

MONG/USDT

0.00000000759

12.27 %

ISK/USDT

0.1780

-2.99 %

KSM/USDT

25.42

1.23 %

DCK/USDT

0.02826

9.45 %

TFUEL/USDT

0.04840

-11.22 %

DARK/USDT

0.04358

2.06 %

VLX/USDT

0.012869

-1.52 %

EDU/USDT

0.6440

1.09 %

WIFI/USDT

0.05671

32.50 %

CHEQ/USDT

0.06738

5.61 %

P00LS/USDT

0.12078

51.06 %

ZKS/USDT

0.06954

-0.01 %

CERE/USDT

0.004771

6.47 %

PSUB/USDT

0.04700

0.53 %

AMC/USDT

0.11377

4.63 %

POLC/USDT

0.017179

7.53 %

FRA/USDT

0.0017250

-3.65 %

GOMINING/USDT

0.14414

4.27 %

VC/USDT

0.02549

-1.54 %

RSS3/USDT

0.12897

5.79 %

CHAPZ/USDT

0.003882

-4.50 %

DOME/USDT

0.0007340

-7.57 %

CQT/USDT

0.19157

-2.53 %

DAG/USDT

0.03501

4.38 %

MDAO/USDT

0.11158

-2.74 %

TURBO/USDT

0.00012723

4.94 %

UNDEAD/USDT

0.07160

-1.59 %

GAS/USDT

7.994

1.02 %

MOB/USDT

0.5594

1.19 %

10SET/USDT

0.4667

2.84 %

SDEX/USDT

0.013481

1.68 %

ILV/USDT

109.15

2.30 %

MLN/USDT

15.060

0.44 %

DASH/USDT

30.46

1.60 %

ARV/USDT

0.00003246

-9.07 %

ZTX/USDT

0.018057

-8.21 %

UTK/USDT

0.08218

9.73 %

CHNG/USDT

0.11885

2.07 %

REVOLAND/USDT

0.1304

-5.98 %

MMPRO/USDT

0.06226

6.19 %

WSI/USDT

0.04709

2.70 %

FNZ/USDT

0.005164

22.71 %

QTUM/USDT

3.055

1.39 %

PEOPLE/USDT

0.012409

1.13 %

STG/USDT

0.5880

4.85 %

LON/USDT

0.6001

-3.95 %

PBX/USDT

0.0014074

-6.87 %

XPLA/USDT

0.2247

7.20 %

LOKA/USDT

0.2524

2.60 %

HELLO/USDT

0.13095

3.84 %

MBL/USDT

0.005441

8.34 %

FDT/USDT

0.010117

1.22 %

JOE/USDT

0.4321

12.58 %

QANX/USDT

0.03452

9.65 %

PNG/USDT

0.07164

-4.14 %

WIT/USDT

0.015342

-4.20 %

ETHA/USDT

0.007405

-32.34 %

SFUND/USDT

2.2732

2.72 %

SIS/USDT

0.2521

-3.55 %

SQUAD/USDT

0.002684

-3.13 %

PEPEBRC/USDT

0.07396

29.82 %

IDEA/USDT

0.0020500

9.41 %

SOS/USDT

0.00000002530

17.02 %

STORJ/USDT

0.7394

1.53 %

ACM/USDT

1.9116

2.03 %

LABS/USDT

0.0003464

14.81 %

SYS/USDT

0.12324

4.26 %

GOLC/USDT

0.13524

6.43 %

EPIK/USDT

0.02351

8.64 %

DDIM/USDT

0.199

-90.22 %

CAL/USDT

0.0005058

-22.05 %

T/USDT

0.02412

0.75 %

ZEN/USDT

10.193

2.32 %

AGLD/USDT

0.8542

4.65 %

BONDLY/USDT

0.003431

7.21 %

RANKER/USDT

0.002919

-16.04 %

CHZ/USDT

0.07383

1.20 %

CIRUS/USDT

0.02961

4.96 %

WMT/USDT

0.13768

11.05 %

WALV/USDT

0.04079

10.36 %

SPELL/USDT

0.0005810

0.90 %

MATIC/USDC

0.7964

3.09 %

NALS/USDT

0.10145

13.41 %

C98/USDT

0.19978

5.23 %

MXC/USDT

0.005889

1.09 %

REVV/USDT

0.021161

-14.67 %

ARK/USDT

1.0636

1.10 %

REVU/USDT

0.02615

9.96 %

TAKI/USDT

0.006865

6.58 %

HIGH/USDT

1.3992

0.84 %

STND/USDT

0.020247

31.45 %

BISO/USDT

0.004199

21.56 %

FTRB/USDT

0.004235

0.21 %

RPL/USDT

27.31

0.77 %

WAS/USDT

0.010901

3.73 %

REN/USDT

0.06058

2.95 %

RON/USDT

1.0897

2.97 %

MNT/USDT

0.5459

1.39 %

VOLT/USDT

0.0000002707

-1.45 %

MTV/USDT

0.0013784

1.91 %

SNT/USDT

0.04243

1.62 %

RPK/USDT

0.03785

-3.32 %

NEER/USDT

0.19122

-1.92 %

CKB/USDT

0.003163

1.11 %

BAKE/USDT

0.17751

0.06 %

PENDLE/USDT

1.0753

2.85 %

TSUKA/USDT

0.02638

-2.72 %

PHA/USDT

0.11096

-0.04 %

DOGE/USDC

0.08353

0.37 %

TRVL/USDT

0.02603

8.68 %

SMART/USDT

0.00025932

96.57 %

TT/USDT

0.004752

1.56 %

GAME/USDT

0.05257

-1.27 %

XVS/USDT

7.257

4.79 %

SAND/USDT

0.4179

2.35 %

SGB/USDT

0.004739

4.75 %

BRN/USDT

0.18694

-9.73 %

NAP/USDT

3.117

22.23 %

QNT/USDT

100.70

2.04 %

STRAX/USDT

1.0487

5.95 %

ACA/USDT

0.06308

1.48 %

FNF/USDT

0.0000000002250

-13.79 %

GRND/USDT

0.12582

0.58 %

FREE/USDT

0.0000002585

4.91 %

MATTER/USDT

0.04541

17.88 %

XTAG/USDT

0.027537

-0.83 %

UOS/USDT

0.1946

2.09 %

LAND/USDT

1.4999

-13.17 %

XETA/USDT

0.014084

0.93 %

FLM/USDT

0.08425

-0.07 %

VTHO/USDT

0.0014193

3.63 %

INTR/USDT

0.02771

4.44 %

TAMA/USDT

0.009156

10.99 %

JUV/USDT

2.544

3.12 %

MNW/USDT

1.2623

3.23 %

BNC/USDT

0.2955

5.31 %

CREAM/USDT

18.299

6.23 %

METFI/USDT

2.2594

2.23 %

TLM/USDT

0.015334

3.93 %

PRQ/USDT

0.07810

-3.69 %

OAS/USDT

0.05866

-0.27 %

MLT/USDT

0.14069

3.70 %

REEF/USDT

0.0017889

0.63 %

PICA/USDT

0.001317

1.22 %

SUDO/USDT

0.3488

7.85 %

LBR/USDT

1.1592

4.12 %

IOI/USDT

0.05244

5.09 %

RAD/USDT

1.5817

2.50 %

DBC/USDT

0.002301

13.74 %

ARPA/USDT

0.05079

1.05 %

CLV/USDT

0.04246

1.70 %

KARATE/USDT

0.0019708

25.34 %

DOGE2/USDT

0.000000004352

13.30 %

MAN/USDT

0.022111

2.85 %

ACX/USDT

0.17586

21.34 %

RLY/USDT

0.005914

1.86 %

MEMEBRC/USDT

38.62

29.16 %

HAPI/USDT

10.884

0.97 %

VMPX/USDT

0.03623

2.92 %

STETH/USDT

2085.3

2.40 %

DREP/USDT

0.2632

1.19 %

CORE/USDT

0.5003

1.85 %

ETH/USDC

2107.8

3.55 %

AKITA/USDT

0.00000010751

3.76 %

BDP/USDT

0.13584

1.36 %

QKC/USDT

0.011166

2.74 %

YFI/USDT

8345.6

0.83 %

PAW/USDT

0.000000008932

2.27 %

CWAR/USDT

0.03028

-4.23 %

CETUS/USDT

0.04573

0.86 %

LITH/USDT

0.0006430

-2.85 %

CONV/USDT

0.0006869

20.12 %

QUACK/USDT

0.0000000006008

9.65 %

MBLK/USDT

0.06885

2.25 %

WOO/USDT

0.2240

4.23 %

VR/USDT

0.011560

13.14 %

WAM/USDT

0.009587

-0.01 %

RFOX/USDT

0.012884

-0.53 %

RBN/USDT

0.3210

1.07 %

WBIRD/USDT

1.4315

-15.06 %

POGAI/USDT

0.00013017

-0.12 %

KONO/USDT

0.03014

-6.51 %

XPRT/USDT

0.2549

16.02 %

CLH/USDT

0.005014

-17.04 %

ACE/USDT

0.006204

14.33 %

WOOP/USDT

0.006550

-7.23 %

PBR/USDT

0.04481

1.60 %

ROUTE/USDT

3.950

0.45 %

ALICE/USDT

1.1082

0.48 %

TIMECHRONO/USDT

22.797

-0.67 %

DERC/USDT

0.4044

1.78 %

SOPH/USDT

0.09538

2.92 %

MTRG/USDT

2.312

0.04 %

WOJAK/USDT

0.00014386

1.94 %

TIDAL/USDT

0.00030617

5.31 %

ZIX/USDT

0.00017269

-1.96 %

UFT/USDT

0.2889

2.12 %

SCLP/USDT

0.18329

8.59 %

FBX/USDT

0.0005662

9.43 %

XEND/USDT

0.07936

-1.03 %

GAFI/USDT

5.554

2.88 %

UNO/USDT

0.04025

6.62 %

METO/USDT

0.0008051

-2.96 %

PUMLX/USDT

0.008579

0.89 %

PSG/USDT

3.185

2.51 %

UFI/USDT

0.03457

3.07 %

LGX/USDT

0.007651

-10.85 %

TSUGT/USDT

0.15555

-2.43 %

LTC/USDC

71.9459

3.84 %

DAI/USDT

0.9980

0.01 %

ANKR/USDT

0.02567

-0.54 %

TRX/USDC

0.1031716

-0.22 %

MKR/USDT

1547.41

1.02 %

ONE/USDT

0.013620

2.40 %

FARM/USDT

33.39

1.86 %

KIN/USDT

0.000014952

-4.04 %

CELL/USDT

0.1852

-1.33 %

CGG/USDT

0.07279

-6.97 %

PZP/USDT

0.4509

3.84 %

AVAX/USDC

22.26

5.94 %

NKN/USDT

0.11033

-0.98 %

DFYN/USDT

0.029244

-0.14 %

BRKL/USDT

0.006697

29.31 %

ORN/USDT

0.6716

1.09 %

GQ/USDT

0.002388

12.42 %

ZEC/USDT

29.62

1.43 %

ATM/USDT

2.813

0.57 %

LMR/USDT

0.03834

2.51 %

CELO/USDT

0.5523

4.03 %

TOKE/USDT

0.8705

0.68 %

FUSE/USDT

0.06194

5.41 %

TRCL/USDT

0.0014474

-8.47 %

CTC/USDT

0.21430

1.85 %

HECH/USDT

0.07422

-1.57 %

GRAIL/USDT

1378.6

-1.09 %

DERP/USDT

0.0000001097

1.76 %

IZI/USDT

0.014884

2.33 %

NMR/USDT

15.500

-0.28 %

LOCG/USDT

0.005853

0.29 %

PSP/USDT

0.03083

5.87 %

DORA/USDT

0.05899

-3.94 %

XPNET/USDT

0.002791

13.17 %

CARE/USDT

0.000002740

3.67 %

CVP/USDT

0.3365

0.00 %

RATIO/USDT

0.007225

32.32 %

AST/USDT

0.10007

1.32 %

AMB/USDT

0.008016

2.23 %

BGT/USDT

0.3372

0.62 %

SLIM/USDT

0.14479

5.91 %

OLT/USDT

0.004965

4.83 %

MPLX/USDT

0.09510

-2.47 %

CHESS/USDT

0.19738

-0.64 %

SHIB2/USDT

0.000000003356

3.13 %

AERGO/USDT

0.18781

-0.02 %

SSX/USDT

0.02134

1.57 %

PERP/USDT

0.6423

2.13 %

EURT/USDT

1.0811

-0.78 %

LTO/USDT

0.07419

0.65 %

DOSE/USDT

0.002989

-7.34 %

GMX/USDT

50.98

4.29 %

ERN/USDT

1.7879

1.57 %

MTS/USDT

0.010097

-4.38 %

BADGER/USDT

3.691

4.50 %

ENS/USDT

8.620

2.07 %

SXP/USDT

0.3493

2.19 %

MBS/USDT

0.04328

-3.86 %

TDROP/USDT

0.0014030

2.02 %

KUBE/USDT

0.010230

2.67 %

XPR/USDT

0.0008786

1.53 %

TIP/USDT

0.0003961

-3.08 %

LIT/USDT

0.9140

-0.32 %

DOGGY/USDT

0.0012854

0.45 %

GNO/USDT

199.18

2.12 %

UBXS/USDT

0.07169

-1.00 %

DSLA/USDT

0.0016398

2.59 %

CULT/USDT

0.000002402

6.66 %

PLCU/USDT

112.23

-2.49 %

SWASH/USDT

0.012263

1.17 %

NRFB/USDT

0.0010512

2.67 %

UMA/USDT

1.9562

1.13 %

TUSD/USDT

0.9988

0.03 %

OG/USDT

4.561

0.72 %

ZRX/USDT

0.4031

5.44 %

IRIS/USDT

0.02406

0.83 %

LMWR/USDT

0.2538

1.27 %

IAG/USDT

0.08409

3.15 %

RJV/USDT

0.03205

-4.72 %

WRT/USDT

0.06395

8.68 %

SWFTC/USDT

0.0012966

6.09 %

GOFX/USDT

0.07038

-9.23 %

KAVA/USDT

0.7834

3.24 %

OMI/USDT

0.0006337

-1.15 %

PMON/USDT

0.4334

5.52 %

YFDAI/USDT

109.41

2.18 %

LIFE/USDT

0.00017043

-15.53 %

SDN/USDT

0.2416

2.02 %

SIN/USDT

0.015702

-1.54 %

EQ/USDT

0.00004849

1.46 %

BICO/USDT

0.2716

2.41 %

ANML/USDT

0.00021863

10.29 %

BOND/USDT

3.724

2.08 %

REDTOKEN/USDT

0.000006524

-0.91 %

FORT/USDT

0.13464

-9.57 %

DIA/USDT

0.2976

0.88 %

PSTAKE/USDT

0.03895

9.56 %

PLAY/USDT

0.005904

9.13 %

ZCX/USDT

0.09182

3.70 %

XELS/USDT

0.5059

-1.63 %

HMTT/USDT

0.002011

5.34 %

ONT/USDT

0.2230

-0.22 %

NUX/USDT

0.003475

-1.19 %

NOIA/USDT

0.039056

-1.05 %

PERC/USDT

0.14254

3.61 %

DEXE/USDT

3.436

1.80 %

LOOP/USDT

0.06058

0.13 %

CITY/USDT

2.914

2.06 %

ALD/USDT

0.07887

-15.11 %

DIGG/USDT

938.9

2.48 %

PRIMAL/USDT

0.0005775

-4.95 %

WZRD/USDT

0.003914

-10.41 %

BOSON/USDT

0.25422

6.02 %

SHFT/USDT

0.007762

10.58 %

KLAY/USDT

0.19006

0.87 %

OSHI/USDT

0.016111

0.50 %

NFTB/USDT

0.013784

-0.08 %

XAVA/USDT

0.5442

2.31 %

POWR/USDT

0.2688

-0.81 %

TENET/USDT

0.08737

-1.42 %

AUDIO/USDT

0.18978

1.73 %

WXT/USDT

0.005225

-0.17 %

WILD/USDT

0.4246

4.32 %

OGV/USDT

0.008974

0.60 %

HC/USDT

0.11062

-0.25 %

WOZX/USDT

0.010998

-4.17 %

BNB/USDC

228.5

0.61 %

HAM/USDT

0.0000000015877

-0.06 %

QTC/USDT

0.2769

-2.80 %

OP/USDC

1.6797

1.09 %

BENQI/USDT

0.008260

4.16 %

SUKU/USDT

0.04708

7.00 %

ALCX/USDT

16.119

2.76 %

LAT/USDT

0.009120

-2.10 %

FALCONS/USDT

0.003495

10.91 %

HEART/USDT

0.018071

4.71 %

DFA/USDT

0.02152

-22.72 %

KNC/USDT

0.7194

-0.02 %

IOTX/USDT

0.02516

2.44 %

FIL/USDC

4.523

3.19 %

SAVG/USDT

0.002704

-7.61 %

SUNNY/USDT

0.00007348

9.08 %

TWT/USDT

1.1175

0.74 %

TURBOS/USDT

0.0015437

7.43 %

POND/USDT

0.011653

4.08 %

1EARTH/USDT

0.003488

9.68 %

ORAO/USDT

0.0033481

37.65 %

OMG/USDT

0.6441

1.68 %

LSS/USDT

0.17877

0.33 %

ATEM/USDT

0.1656

25.93 %

PYM/USDT

0.0013580

-1.94 %

FIS/USDT

0.3363

4.24 %

SLK/USDT

0.0005185

-4.86 %

CHR/USDT

0.13689

1.22 %

NEO/USDT

11.24

1.17 %

MULTI/USDT

1.2041

-1.49 %

ETHF/USDT

0.3098

-5.08 %

FLOKICEO/USDT

0.00000000000352

3.22 %

MARSH/USDT

0.11917

-3.68 %

WOM/USDT

0.015040

-2.59 %

NVIR/USDT

0.013461

4.46 %

SAITAMA/USDT

0.0009329

-0.06 %

ZZZ/USDT

0.23851

4.08 %

WNCG/USDT

0.08829

-3.56 %

DINO/USDT

0.03077

0.06 %

LSK/USDT

1.1896

2.25 %

BTM/USDT

0.010712

-5.06 %

CTK/USDT

0.5580

-2.90 %

OKB/USDT

57.82

2.91 %

ROCO/USDT

0.15292

5.59 %

ODDZ/USDT

0.016245

26.28 %

OOE/USDT

0.011285

5.00 %

ZLW/USDT

0.008825

1.40 %

WBTC/USDT

38681.5

2.63 %

THG/USDT

0.05210

3.76 %

MNDE/USDT

0.26418

4.14 %

BAT/USDT

0.2237

0.53 %

CEL/USDT

0.2453

-1.88 %

BTG/USDT

15.382

0.56 %

SEILOR/USDT

0.005632

-3.39 %

DORKL/USDT

0.0014846

-4.41 %

KOK/USDT

0.010202

16.42 %

OM/USDT

0.02325

0.38 %

MAHA/USDT

0.3686

15.44 %

AURA/USDT

0.03874

13.37 %

SUI/USDC

0.6194

4.04 %

SRK/USDT

0.0002638

1.81 %

IMPT/USDT

0.003861

3.67 %

HTM/USDT

2.532

1.23 %

CWEB/USDT

0.013297

0.47 %

BLOCK/USDT

0.04107

-1.46 %

OBI/USDT

0.012904

-8.47 %

HERO/USDT

0.002848

0.67 %

SHILL/USDT

0.007272

3.81 %

CWS/USDT

0.4611

-9.26 %

DEP/USDT

0.0014011

1.10 %

BMEX/USDT

0.2944

4.65 %

SERO/USDT

0.003641

-1.08 %

BSCPAD/USDT

0.18026

1.87 %

MCRT/USDT

0.0015216

1.31 %

BLZ/USDT

0.2510

0.48 %

VEGA/USDT

1.2121

3.33 %

RIDE/USDT

0.016332

2.71 %

ASR/USDT

2.366

0.46 %

ASM/USDT

0.04059

-7.85 %

PIZABRC/USDT

0.10594

11.93 %

NBLU/USDT

0.007506

-1.63 %

SQUID/USDT

0.011599

1.51 %

INV/USDT

40.24

4.35 %

NUM/USDT

0.03302

1.44 %

SPS/USDT

0.020882

1.02 %

PIT/USDT

0.0000000002986

2.50 %

XWG/USDT

0.0015905

13.12 %

EHASH/USDT

0.020195

40.09 %

MOVEZ/USDT

0.0007882

-0.40 %

VXT/USDT

0.03020

-0.39 %

WAG/USDT

0.0009938

8.95 %

TKO/USDT

0.2527

1.44 %

GHST/USDT

0.8871

5.30 %

WELL/USDT

0.006089

3.64 %

RBC/USDT

0.02410

1.17 %

ELA/USDT

1.2090

-0.07 %

IOST/USDT

0.009309

3.16 %

SFP/USDT

0.6733

5.30 %

RLC/USDT

1.4933

0.49 %

MBX/USDT

0.6333

1.52 %

OLE/USDT

0.014195

-3.68 %

CELR/USDT

0.014816

1.31 %

MPI/USDT

0.00012110

6.50 %

ANT/USDT

5.334

2.93 %

VELODROME/USDT

0.04443

1.32 %

DMS/USDT

0.00009187

24.51 %

BTRST/USDT

0.5475

6.55 %

EUL/USDT

3.359

4.21 %

ING/USDT

0.0003729

1.41 %

BTCST/USDT

0.2920

-2.76 %

TROY/USDT

0.002327

0.56 %

GRV/USDT

0.11033

-3.03 %

XCUR/USDT

0.030690

-10.41 %

SCRT/USDT

0.3659

0.96 %

XOR/USDT

0.005359

-0.83 %

OPTIMUS/USDT

0.2012

-0.34 %

PORT/USDT

0.04702

16.18 %

HTR/USDT

0.05152

-2.92 %

HEGIC/USDT

0.020695

9.07 %

PINE/USDT

0.016085

1.39 %

LRC/USDT

0.2229

3.43 %

CAPS/USDT

0.02248

3.26 %

COMP/USDT

51.02

0.17 %

RFD/USDT

0.000003813

4.37 %

ZELIX/USDT

0.0005680

-5.80 %

WKC/USDT

0.000000008579

30.97 %

HOT/USDT

0.0015568

1.36 %

DZOO/USDT

0.012928

7.42 %

MLS/USDT

0.07036

-2.66 %

SOV/USDT

0.2960

2.56 %

THE/USDT

0.0018526

-1.57 %

NVG/USDT

0.014773

14.59 %

DUSK/USDT

0.16644

2.30 %

OPEN/USDT

0.00022869

19.42 %

KMA/USDT

0.0010110

3.83 %

MATH/USDT

0.10459

-1.70 %

D2T/USDT

0.004511

0.93 %

MTL/USDT

1.6257

3.37 %

AART/USDT

0.0017479

-2.40 %

SUTER/USDT

0.0005659

-16.21 %

THN/USDT

0.03170

0.34 %

JGN/USDT

0.05040

4.15 %

AE/USDT

0.02110

-5.25 %

EGAME/USDT

0.00006762

-0.54 %

XTZ/USDT

0.8423

2.45 %

AQDC/USDT

0.0003716

1.41 %

OKT/USDT

13.624

1.79 %

DKS/USDT

0.00043845

18.96 %

SLP/USDT

0.002407

1.30 %

WATT/USDT

0.0002398

11.58 %

NEST/USDT

0.004143

-2.56 %

POL/USDT

0.7886

2.30 %

DCR/USDT

14.478

1.44 %

B3X/USDT

0.0012014

-5.16 %

BIRD/USDT

14.075

1.71 %

SOIL/USDT

0.48451

12.67 %

BSVBRC/USDT

0.02841

16.91 %

DG/USDT

0.02350

7.79 %

MIST/USDT

0.003765

5.37 %

KILT/USDT

0.3749

1.68 %

NYM/USDT

0.15795

-1.90 %

DFI/USDT

0.2491

1.71 %

LBK/USDT

0.011607

2.78 %

AKRO/USDT

0.005782

1.61 %

RVN/USDT

0.018767

-0.35 %

NULS/USDT

0.2289

1.50 %

CRP/USDT

0.004978

23.83 %

HOME/USDT

0.000003562

1.65 %

API3/USDT

1.4777

3.30 %

NXD/USDT

0.00006008

-1.57 %

XED/USDT

0.10810

16.16 %

HIVE/USDT

0.3585

0.70 %

PUSH/USDT

0.2183

0.87 %

XYM/USDT

0.02756

1.88 %

XEC/USDT

0.00002919

1.17 %

WING/USDT

6