• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
Gate.io

100% Bằng chứng dự trữ là gì?

Trong một nền tảng giao dịch tập trung, tài sản của mỗi người dùng được ghi lại thông qua sổ cái trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, nền tảng phải đối mặt với nhiều thử thách là làm sao để có thể chứng minh nền tảng có giữ cho tài sản của tất cả người dùng ở tình trạng an toàn và nguyên vẹn.
Gate.io đã triển khai Merkle tree để giải quyết vấn đề này, bằng cách lưu trữ giá trị băm tài sản của mỗi người dùng trong các nút lá (leaf node) của Merkle tree. Mỗi người dùng đều có thể thông qua cơ quan kiểm toán bên thứ ba, kiểm tra tổng tài sản của người dùng lưu trữ trong các nút lá của Merkle tree, xác minh xem tiền của bạn có được bao gồm trong Merkle tree hay không.
Nếu tài sản được lưu trữ trong Merkle tree được xác minh là lớn hơn hoặc bằng 100%, điều đó có nghĩa là tài sản của người dùng được lưu giữ đầy đủ trên nền tảng, tức là nền tảng cung cấp 100% Bằng chứng dự trữ cho tài sản của người dùng.
Fullscreen Exit fullscreen
Play Pause
00:00 00:00
Replay

Tại sao 100% Bằng chứng dự trữ lại quan trọng như vậy?

Nền tảng cung cấp 100% Bằng chứng dự trữ

Nền tảng vững chắc về mặt tài chính
Nâng cao lòng tin của người dùng
Đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng
Rút tiền 100% khi nhiều người cùng rút tiền

Không cung cấp 100% bằng chứng dự trữ

Tài sản của người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt
Delay hoặc không có cách nào rút tài sản
Nền tảng có thể bị ngừng hoạt động nếu người dùng đổ xô yêu cầu rút tiền
Nền tảng dễ phá sản hoặc chịu tổn thất tài sản

Bằng chứng về dự trữ

19/10/2022 00:00 SA UTC | Chiều cao khối BTC 759290

Tỷ lệ dự trữ BTC

108%
Gate.io nắm giữ tài sản bằng BTC vượt quá 100% khoản nợ BTC của khách hàng

Hàm băm gốc Merkle (merkle root hash)

da68c9a0e25a08f39d5d93122da1c03a5d75b254d35bdc1c7469e587b21fb8c4
Merkle tree được tạo từ tất cả các số dư với 22 cấp độ & 2.097.152 bản ghi để xác minh an toàn và hiệu quả

Tỷ lệ dự trữ ETH

104%
Gate.io nắm giữ tài sản bằng ETH vượt quá 100% khoản nợ ETH của khách hàng

Báo cáo kiểm toán

Cơ quan kiểm toánThời gian SnapshotTên coinBáo cáo"Trang chủTrạng thái
04 tháng 5 năm 2020, 00:00 UTCBitcoinGate.io Báo cáo đánh giá bằng chứng dự trữ [BTC] [25 tháng 5 năm 2020]Trust Explorer - Proof of Reservers (May-25-2020)Đã phát hành
19 tháng 10 năm 2022, 00:00 UTCBitcoin, EthereumGate.io Báo cáo đánh giá bằng chứng dự trữ [BTC & ETH] [28 tháng 10 năm 2022]Trust Explorer - Proof of Reservers (Oct-28-2022)Đã phát hành

Tổng quan về quy trình

Nếu tổng số lượng ví nóng và ví lạnh lớn hơn hoặc bằng tất cả tài sản trong ảnh snapshot của người dùng, điều đó có nghĩa là nền tảng có thể cung cấp 100% Bằng chứng dự trữ cho loại tiền này.
Ownership over the wallet - Gate.io

Quyền sở hữu đối với ví

Khi bạn sử dụng ví nóng hoặc ví lạnh, bạn chuyển một số tiền được chỉ định ngẫu nhiên đến địa chỉ do công ty kiểm toán chỉ định để chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với ví.
Công ty kiểm toán sẽ cộng số dư của các địa chỉ liên quan để tính tổng số tiền sàn giao dịch nắm giữ (bao gồm tài sản của người dùng và tài sản tự sở hữu của nền tảng).

Chi tiết kỹ thuật

Trong mật mã học và khoa học máy tính, hash tree hay Merkle tree là cấu trúc dữ liệu hình cây, trong đó mỗi nút lá được gắn nhãn với hash mật mã của một khối dữ liệu. Mỗi nút không phải lá (non-leaf node) được gắn nhãn bằng hàm băm của nhãn của các nút con (child node) của nó. Hash free có thể xác minh nội dung của cấu trúc dữ liệu lớn một cách an toàn và hiệu quả.

Hashed user id (UID) và số dư người dùng được xuất đầu tiên từ cơ sở dữ liệu của Gate. Mỗi cặp hashed UID và số dư người dùng sẽ được băm riêng biệt và sau đó được nối với nhau để tạo thành khối dữ liệu cơ bản. Đối với mỗi khối dữ liệu, sẽ sử dụng cùng một hàm băm để tạo các nút lá của Merkle tree. Dữ liệu băm thu được sẽ được băm với nhau theo từng cặp để tạo ra các nút cha (parent node) của các nút lá. Quá trình này tiếp tục cho đến khi nó tạo ra một hàm băm duy nhất được gọi là root merkle. Vui lòng tham khảo sơ đồ bên dưới. Sau khi merkle tree được xây dựng thành công, các nút lá sẽ được xuất thành tệp văn bản, tệp này sẽ được xuất bản cùng với hàm băm gốc merkle (merkle root) bởi kiểm toán viên.

Merkle tree - Gate.io

K 'khi được băm với hàm băm của tập dữ liệu chưa biết A, tạo ra A'K', là H (A '+ K')

A'K 'được băm với C'D' xuất ra root, H (A'K '+ C'D')

So sánh giá trị của H (A'K '+ C'D') với hàm băm gốc merkle đã xuất bản

Bằng cách này, chúng tôi có thể xác minh đươc dữ liệu do người dùng nhập vào (hashed UID và số dư của người dùng) có tồn tại trong Merkle tree của chúng tôi hay không mà không cần phải tiết lộ ID và số dư của bất kỳ người dùng nào.

Xem thêm

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.