• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  $27732.6 $ 27732.6
  +¥5204,24 -2.2% 1D
  1D 1M 1Y ALL
  Thời gian cập nhật:
  LOADING DATA
  Không có dữ liệu
  Market Cap (USD)
  534.33B
  KLGD 24 giờ
  21.44B
  Khối lượng lưu thông
  19.33M BTC
  Maximum supply
  21M BTC
  Cao nhất mọi thời đại
  69044.8
  Thứ tự
  1

  Về chúng tôi

  Giao dịch

  Liên kết

  • Về chúng tôi Bitcoin (BTC)

   Bitcoin originated from a financial crisis in the United States in 2008. At that time, a large number of U.S. borrowers were unable to repay on time, causing banks to fall into a liquidity crisis. The U.S. government continued to print dollars to try to rescue the market, which eventually intensified the collapse of the "trust foam", leading to the outbreak of the financial crisis. The event fully exposed the fatal shortcomings of the centralized model: the central institution between the two parties to the transaction may not always play a positive role.


   On November 1 of the same year, Satoshi Nakamoto, the founder of Bitcoin, released a paper entitled Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. In the paper, he first mentioned an e-currency whose design is based on cryptography and relies on blockchain technology, which can solve the problem of transaction trust. He called this digital currency "Bitcoin".


   How does Bitcoin (BTC) Work?

   Unlike traditional finance, Bitcoin is completely "decentralized". Anyone in the world can directly conduct Bitcoin transactions at any place as long as they are connected to the Internet, without any intermediary or individual.

   Behind Bitcoin is a completely decentralized and highly consensus network, and the blockchain technology that supports the Bitcoin network. In the Bitcoin network, each node is responsible for maintaining the security of the system and the effectiveness of transaction information. Meanwhile, it records transactions and broadcasts the transaction information to share the ledger information to the whole network.

   In the whole Bitcoin network, everyone (node) can keep accounts and broadcast bills, and each transaction will be recorded in a chain composed of many blocks. Since the capacity of each block is limited, if the transaction information in the previous block is saturated, a new block will be generated to record the new transaction information. At this time, the latest "to be validated" transaction will determine the bookkeeping right of the new block through the "problem-solving speed" of many miners (nodes). Nodes (i.e. miners) participating in the competition for bookkeeping rights need to use powerful computer hardware to solve very complex mathematical problems. The first miner who solves the problem will receive Bitcoin rewards and subsequent handling fees. This process is also known as "mining". The mechanism that nodes compete for the bookkeeping rights of new blocks by solving workload is also called PoW (proof of work consensus mechanism).

   According to the setting in the white paper, Bitcoin cannot be generated indefinitely through mining. Its algorithm stipulates that for every 210,100 blocks (approximately four years), the block reward of Bitcoin will be halved. Presently (2022), the reward of Bitcoin blocks is 6.25. It is expected that the fourth reward will be halved in May 2024, and Bitcoin will be halved from 6.25 to 3.125 at that time. It is expected that all of Bitcoin will be "dug up" in 2140.


   What is Bitcoin (BTC) ?

   Bitcoin is a revolutionary digital asset. It breaks the central position of central banks in the traditional financial system and returns the trading / issuance rights to everyone.

   We can understand Bitcoin as a payment system, which is similar to the online payment means used in our real life. The difference is that Bitcoin is decentralized, without any central server, and is completely interwoven by Bitcoin holders and global node networks. There is no issuer in the Bitcoin network. Because there is no guarantee and endorsement from an intermediary, it can better resist the occurrence of trust crisis and inflation.


   Bitcoin (BTC) Crypto Wallet

   In addition to placing BTC in the Gate.io exchange to facilitate trading, Bitcoin can also be placed in the crypto wallet.

   Cryptocurrency wallets are different from wallets in daily life. Crypto wallets do not store cryptocurrency, but store the address used to trade Bitcoin and the private key matching the address. The address is used to store cryptocurrency. The private key is used to confirm the transaction. The cryptocurrency wallet can be simply understood as a data package that stores bank cards and bank card passwords.

   According to different network environments, cryptocurrency wallets can be roughly divided into "cold wallets" and "hot wallets". Cold wallets are offline wallets, which refer to local offline wallets that are not connected to the Internet. Because the cold wallet is not connected to the Internet, it can better resist hacker attacks and has more advantages in saving cryptocurrencies. On the other hand, the cold wallet also has the shortcoming that once the account password and other information to log in the wallet are lost, the wallet can no longer be used or the cryptocurrency can be retrieved. Hot wallet, also known as online wallet, refers to the cryptocurrency wallet connected to the Internet. When using the hot wallet, you need to enter the local login information, and you can enter the wallet only after the server authentication. In the Internet environment, the hot wallet can carry out cryptocurrency transfer, collection and other operations at any time, which is more convenient and faster than the cold wallet, but it is also vulnerable to hacker attacks.
   Mở rộng
  • Bitcoin Loại coin

   Tiền tệ Giá Thay đổi 24h Thao tác
   Bitcoin
   BTC /USDT
   10X ký quỹ
   $27732.6 -2.2% Giao dịch
   Bitcoin
   BTC /USDT
   Hợp đồng vĩnh cửu
   $27526.4 -2.71% Giao dịch
   Bitcoin
   BTC /USDT
   Giao ngay
   $27732.6 -2.2% Giao dịch

  Bitcoin Vấn đề thường gặp

  • 1. Điều gì quyết định giá của Bitcoin ?
   Có hai trường phái tư duy trong việc xác định giá của Bitcoin .

   Theo giá trị nội tại: Điều này thường liên quan đến các chỉ số trên chuỗi, chỉ số dự án và chỉ số tài chính của Bitcoin , được gọi chung là phân tích cơ bản . Quy luật cung và cầu, mã thông báo, trường hợp sử dụng, lộ trình dự án cũng như các quy định và quản trị liên quan sẽ ảnh hưởng đến giá trị của Bitcoin từ góc độ dài hạn.

   Theo hành động giá: Được phân tích chủ yếu thông qua các mẫu biểu đồ hình nến và các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và các dải bollinger, phân tích kỹ thuật dự đoán giá của Bitcoin trên cơ sở lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó. Vì biểu đồ hình nến là biểu đồ đại diện chung cho cảm xúc của thị trường, các thông báo tin tức và tâm lý cộng đồng cũng có thể là động lực hành động giá quan trọng đối với Bitcoin .

   HODLer có xu hướng thích bản chất dài hạn của phân tích cơ bản, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng dựa vào phân tích kỹ thuật nhiều hơn. Trên thực tế, cả hai phân tích có thể kết hợp và tạo ra các kịch bản thú vị cho Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung.
  • 2. Giá cao nhất của Bitcoin trong lịch sử là bao nhiêu?
   Bitcoin đã đạt được mức cao nhất mọi thời đại là ₫1601839360.00 trong 2021-11-10 và hiện đang giao dịch ở mức ₫643396320.00 .
  • 3. Giá thấp nhất của Bitcoin trong lịch sử là bao nhiêu?
   Trong 2013-07-06 , Bitcoin đạt mức thấp nhất mọi thời đại là ₫1573192.00 .
  • 4. Tôi có nên mua Bitcoin ngay bây giờ không?
   Điều quan trọng cần nhớ là Bitcoin , giống như tất cả các loại tiền điện tử khác, phải tuân theo các điều kiện thị trường khắc nghiệt, chính sách pháp lý, quản lý nhóm dự án và các yếu tố không thể đoán trước khác. Do đó, tiền điện tử dao động rất nhiều và điều quan trọng là phải quản lý và nắm được mức độ rủi ro của chính bạn. Người dùng nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

  Bitcoin Tin tức

  Tin tức
  Thông báo
  Bank Consolidation Threatens Freedom, Makes Case for Bitcoin

  Bank Consolidation Threatens Freedom, Makes Case for Bitcoin

  The biggest threat from the banking crisis triggered by this month’s collapse of Silicon Valley Bank might not lie in the potential for depositors to lose their savings but in the censorship power that massive banks are now accumulating as customers move their money.
  Nguồn: coindesk Đã đăng: 2023-03-24
  Bitcoin Edges Below $28K as Investors Weigh Deutsche Bank Contagion Fears

  Bitcoin Edges Below $28K as Investors Weigh Deutsche Bank Contagion Fears

  But the largest cryptocurrency by market capitalization is still up about 16% in March. Ether dropped below $1,800.
  Nguồn: coindesk Đã đăng: 2023-03-24
  Bitcoin From Defunct BTC-e on the Move Again: Report

  Bitcoin From Defunct BTC-e on the Move Again: Report

  Someone is trying to cash out bitcoin from an exchange that has been inactive since the U.S. shut it down in 2017.
  Nguồn: coindesk Đã đăng: 2023-03-24
  Bitcoin Mining Industry Is Well Positioned to Participate in a New Cycle: Bernstein

  Bitcoin Mining Industry Is Well Positioned to Participate in a New Cycle: Bernstein

  The next main catalyst for the sector is the reward halving in early 2024, the report said.
  Nguồn: coindesk Đã đăng: 2023-03-24
  Bitcoin bulls remain bullish, but macro and crypto-specific hurdles have BTC pinned below $30K

  Bitcoin bulls remain bullish, but macro and crypto-specific hurdles have BTC pinned below $30K

  All the pieces are in place for BTC to rally to $30,000, but escalating economic uncertainty and regulatory pressure add strength to the key resistance level.
  Nguồn: cointelegraph Đã đăng: 2023-03-24
  Bitcoin likely to outperform all crypto assets following banking crisis, analyst explains

  Bitcoin likely to outperform all crypto assets following banking crisis, analyst explains

  The banking crisis is a catalyst for the next crypto bull run, in which Bitcoin will likely outperform all crypto assets, says Bloomberg analyst Mike McGlone.
  Nguồn: cointelegraph Đã đăng: 2023-03-24
  Tải thêm

  Bitcoin Máy tính

  Mua
  Bitcoin BTC
  Giá
  VND
  1 BTC≈ $ 643396320.0
  Mua với phí giao dịch bằng 0 BTC
  Giao dịch và tích 20 point
  Nạp tiền và tích point
  hoàn thành nạp tiền trước và yêu cầu Point
  Xem chi tiết Nạp tiền ngay

  Bên trên

  Coin mới

  Tăng

  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái
  Tới Gate.TR?
  Gate.TR hiện đang trực tuyến.
  Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.
  t:79.025ms