• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Vay ký quỹ
  Dùng tài sản làm ký quỹ thế chấp trên sàn giao dịch, vay vào số tiền gấp nhiều lần so với tiền ký quỹ để giao dịch
  Loại coin(0)
  Giao dịch mới nhất
  Cặp Giá 24H %
  FARM / USDT Tài khoản ký quỹ3X
  FARM Thị trường cho vay
  Cho vay FARM
  Thành tiền: 343.032818 FARM / Còn lại 343.032818 FARM
  Lãi suất ngày Số lượng có thể vay(FARM) Thời hạn vay (ngày)
  Lịch sử vay
  Lệnh vay
  • Chờ trả nợ [0]
  • Trả nợ thủ công
  • Đến hạn tự động trả nợ
  ID Thời gian vay Loại coin Số lượng Lãi suất Kỳ hạn (ngày) Thời gian đến hạn Nợ gốc đã trả Lãi cần trả/Lãi lũy kế Tự động vay tiếp Trạng thái lệnh Thao tác
  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái
  Tới Gate.TR?
  Gate.TR hiện đang trực tuyến.
  Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.