Bảo mật chuỗi khối: Mật mã, Đồng thuận, Hack

Ghi chép Blookchain

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về bảo mật chuỗi khối, bao gồm mật mã, thuật toán đồng thuận và bảo mật mạng. Thuật toán đồng thuận là rất quan trọng để xác thực các giao dịch trong chuỗi khối. Có PoW, PoS và dPoS có những ưu và nhược điểm khác nhau. Chuỗi khối dựa trên sự đồng thuận để duy trì bảo mật, mặc dù những cuộc tấn công đó hầu như không xảy ra, nhưng bạn nên lưu ý rằng, chẳng hạn như tấn công 51%, chi tiêu gấp đôi, tấn công Sybil, tất cả đều gây rủi ro cho bảo mật của hệ thống chuỗi khối.

Giới thiệu về khóa học

Trong suốt khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu tấn công mật mã, đồng thuận và bảo mật. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số cuộc tấn công bảo mật có thể xảy ra trên chuỗi khối, chẳng hạn như tấn công 51%, chi tiêu gấp đôi, tấn công Sybil, tấn công quét bụi và tấn công lặp lại, tất cả đều gây rủi ro cho tính bảo mật của hệ thống chuỗi khối.

Bạn sẽ học được gì

  • ✅・Tổng quan về mật mã và hàm băm
  • ✅・Thuật toán đồng thuận và bảo mật mạng
  • ✅・Các loại tấn công bảo mật trong chuỗi khối
Bảo mật chuỗi khối: Mật mã, Đồng thuận, Hack
Đã học
3Thời gian cập nhật
248Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Người mới bắt đầu

Người hướng dẫn

Gate Learn

Gate Learn

đội chính thức
Nền tảng giáo dục của Gate.io Exchange bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm chuỗi khối, các dự án phổ biến, giao dịch, tài chính, v.v. Nó nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến ngành công nghiệp Web3 thông tin toàn diện nhất có thể để nâng cao kiến thức của họ.

Bảo mật chuỗi khối: Mật mã, Đồng thuận, Hack

Ghi chép Blookchain

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về bảo mật chuỗi khối, bao gồm mật mã, thuật toán đồng thuận và bảo mật mạng. Thuật toán đồng thuận là rất quan trọng để xác thực các giao dịch trong chuỗi khối. Có PoW, PoS và dPoS có những ưu và nhược điểm khác nhau. Chuỗi khối dựa trên sự đồng thuận để duy trì bảo mật, mặc dù những cuộc tấn công đó hầu như không xảy ra, nhưng bạn nên lưu ý rằng, chẳng hạn như tấn công 51%, chi tiêu gấp đôi, tấn công Sybil, tất cả đều gây rủi ro cho bảo mật của hệ thống chuỗi khối.

Bảo mật chuỗi khối: Mật mã, Đồng thuận, Hack
Đã học
3Thời gian cập nhật
248Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Người mới bắt đầu

Giới thiệu về khóa học

Trong suốt khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu tấn công mật mã, đồng thuận và bảo mật. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số cuộc tấn công bảo mật có thể xảy ra trên chuỗi khối, chẳng hạn như tấn công 51%, chi tiêu gấp đôi, tấn công Sybil, tấn công quét bụi và tấn công lặp lại, tất cả đều gây rủi ro cho tính bảo mật của hệ thống chuỗi khối.

Bạn sẽ học được gì

  • ✅・Tổng quan về mật mã và hàm băm
  • ✅・Thuật toán đồng thuận và bảo mật mạng
  • ✅・Các loại tấn công bảo mật trong chuỗi khối

Nội dung khóa học

Người hướng dẫn

Gate Learn

Gate Learn

đội chính thức
Nền tảng giáo dục của Gate.io Exchange bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm chuỗi khối, các dự án phổ biến, giao dịch, tài chính, v.v. Nó nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến ngành công nghiệp Web3 thông tin toàn diện nhất có thể để nâng cao kiến thức của họ.