• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Gate Blog

  Tin tức về tiền điện tử, điểm nóng & thông tin chi tiết của ngành blockchain

  • Trang chủ
  • Tùy chọn
  • Hướng dẫn
  • Company News
  • Institutional
  Gate.io Blog Hướng dẫn về quỹ bảo hiểm & Tự động xóa nợ | ADL |

  Hướng dẫn về quỹ bảo hiểm & Tự động xóa nợ | ADL |

  06 December 17:45


  Hỏi: Xin chào, chủ đề hôm nay là gì?

  Trả lời: Chủ đề hôm nay là Hướng dẫn về quỹ bảo hiểm và Tự động xóa trung bình (ADL)

  Hỏi: Trước tiên bạn có thể cho tôi biết về quỹ bảo hiểm được không?

  Trả lời: Quỹ bảo hiểm là quỹ dự phòng mà Gate.io thiết lập để ngăn ngừa tổn thất trong giao dịch. Kinh phí bảo hiểm chủ yếu được sử dụng để đảm bảo hoàn thành việc thanh lý. Khi tổn thất vị thế cao hơn mức ký quỹ, số dư tài trợ bảo hiểm sẽ được sử dụng để bù đắp chênh lệch.

  Kinh phí bảo hiểm đến từ quỹ thặng dư của việc thanh lý hợp đồng. Trong trường hợp thanh lý, nếu giá giao dịch bình quân cao hơn giá phá sản thì số dư còn lại (tỷ trọng ít bị tổn thất hơn) sẽ được bổ sung vào quỹ bảo hiểm.

  Khi giá đánh dấu vượt qua mức giá phá sản trong khi lệnh thanh lý không được thị trường tiêu hóa, quỹ bảo hiểm sẽ được sử dụng cho nó.

  Như đã đề cập ở trên, trong quá trình thanh lý, số dư Quỹ bảo hiểm sẽ tăng / giảm phụ thuộc vào chênh lệch giá giữa Giá thanh lý cuối cùng và Giá phá sản của vị thế thanh lý đó.

  Ví dụ,

  Vị thế mua của người dùng A được thanh lý với giá phá sản là 10.000USDT và giá giao dịch thực tế là 10.100USDT. Giá giao dịch thực tế cao hơn 100USDT so với giá phá sản, 100USDT đó sẽ được thêm vào quỹ bảo hiểm. Người dùng A sẽ mất tất cả số dư của quỹ bảo hiểm.


  Vị thế bán của người dùng B được thanh lý với giá phá sản là 10.000USDT và giá giao dịch thực tế là 10.050USDT. Giá giao dịch thực tế cao hơn 50USDT so với giá phá sản, quỹ bảo hiểm sẽ được sử dụng để thực hiện lệnh thanh lý và người dùng B không phải trả thêm 50USDT.

  Các nhà giao dịch luôn có thể tham khảo Quỹ bảo hiểm trên trang web chính thức của chúng tôi (cần phân biệt các mã thông báo để thanh toán).

  Hình ảnh sau đây là một ví dụ về số dư Quỹ Bảo hiểm:
  Khi Quỹ bảo hiểm không đủ, tính năng tự động xóa nợ sẽ được kích hoạt để hoàn tất việc thanh lý.

  Ví dụ:

  Số dư hiện tại của quỹ bảo hiểm là 1000 USDT. Các điều kiện thị trường biến động đã gây ra việc thanh lý cho một lượng lớn người dùng và số dư 11.000 USDT là cần thiết. Quỹ bảo hiểm không đủ để tiêu hóa khoản thanh lý, việc tự động xóa nợ sẽ được kích hoạt.

  Lưu ý: Vì rủi ro và yêu cầu của mỗi cặp giao dịch là khác nhau, nên số dư quỹ bảo hiểm tóm tắt được hiển thị trong khi mỗi quỹ bảo hiểm được phân bổ riêng biệt.

  Hỏi: Cảm ơn, thế còn ADL?

  Trả lời: ADL hoặc Tự động xóa trung bình.

  Trong trường hợp thanh lý, nếu kinh phí bảo hiểm không đủ cho lệnh thanh lý, hệ thống tự động xóa nợ sẽ được bật. Hệ thống ADL sẽ tự động xóa một vị thế đối lập khỏi một nhà giao dịch đã chọn có lợi nhuận cao nhất để ăn hết lệnh thanh lý đang chờ xử lý.

  Dấu ADL:  (Đèn báo hiển thị vị trí của bạn tại hàng đợi thanh lý tự động. Nếu tất cả các đèn đều sáng, vị trí của bạn có thể bị giảm trong trường hợp thanh lý.)

  Hỏi: Có điều gì người dùng cần lưu ý không?

  Trả lời: Vâng, chỉ một vài điểm.

  1) Người dùng có nhiều ánh sáng hơn trên chỉ báo và xếp hạng cao hơn có nhiều khả năng bị xóa.

  2) Xếp hạng lợi nhuận chỉ đề cập đến giá mở cửa, thay vì đòn bẩy và vị thế.

  3) Nếu người dùng gặp phải ADL, tất cả các đơn đặt hàng đang chờ xử lý sẽ bị hủy.

  4) Để tránh ADL, người dùng có thể đóng một vị trí và sau đó mở một vị trí khác.

  Ví dụ:

  Người dùng mở một vị thế hợp đồng dài hạn với 10.000BTC-USDT trên đòn bẩy gấp 50 lần và giá thanh lý là 9.000USDT. Giả sử rằng giá phá sản là 8.500USDT, khi biến động thị trường ảnh hưởng đến giá đánh dấu, điều này đã kích hoạt giá thanh lý và gây ra việc thanh lý vị thế, sau đó đặt lệnh ở mức giá phá sản, đặt lệnh ở mức 8.500USDT.

  Nếu nó không thể đặt lệnh ở mức giá phá sản, là 8.500USDT và quỹ bảo hiểm không đủ để xử lý tổn thất, thì hệ thống ADL sẽ tự động xóa.

  Với giả định rằng có 5 vị thế bán đối lập có lợi nhuận trong cặp giao dịch hiện tại:

  Người dùng A, 100 vị thế bán, xếp hạng lợi nhuận ở mức 10% cao nhất, 5 đèn trên chỉ báo;

  Người dùng B, 200 vị thế bán, xếp hạng lợi nhuận ở mức 30% cao nhất, 4 đèn trên chỉ báo;

  Người dùng C, 50 vị thế bán, xếp hạng lợi nhuận ở mức 50% cao nhất, 3 đèn trên chỉ báo;

  Người dùng D, 150 vị thế bán, xếp hạng lợi nhuận ở mức cao nhất 80%, 2 đèn trên chỉ báo;

  Người dùng E, 400 vị thế bán, xếp hạng lợi nhuận ở mức cao nhất 100%, 1 đèn trên chỉ báo;

  Nếu có 350 vị trí phải đối mặt với việc thanh lý, thì Người giao dịch A, B, C sẽ được chọn, các nhà giao dịch có thứ hạng cao nhất trong hệ thống được ưu tiên và lựa chọn để xóa bỏ giao dịch trước và thực hiện tất cả các hợp đồng ở mức giá phá sản.

  Trả lời: Đó là tất cả cho ngày hôm nay.

  Đăng ký và nhận quà tặng$5600
  Đăng ký ngay
  Yêu cầu 20 điểm ngay
  Dành riêng cho Người mới: hoàn thành 2 bước để nhận Điểm ngay lập tức!

  🔑 Đăng ký tài khoản với Gate.io

  👨‍💼 Hoàn thành KYC trong vòng 24 giờ

  🎁 Yêu cầu phần thưởng điểm

  Yêu cầu ngay
  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái
  Tới Gate.TR?
  Gate.TR hiện đang trực tuyến.
  Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.