• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá

  Gate.io Thông báo rủi ro đầu tư định kỳ

  • Mục tiêu của đầu tư định kỳ là đầu tư tiền mã hóa,Có thể có các rủi ro tiềm ẩn phát sinh khi đầu tư.
  • Đầu tư định kỳ không đảm bảo lợi nhuận cao hơn đầu tư một lần,Khi bị lỗ, cũng không đảm bảo lỗ ít hơn đầu tư một lần.
  • Đầu tư định kỳ không đảm bảo về vốn.Vốn của bạn có khả năng sẽ bị mất
  • Số tiền đầu tư định kỳ có khả năng bị mất giá thậm chí tổn thất toàn bộVui lòng chỉ tham gia đầu tư khi bạn có đủ khả năng chịu thua lỗ
  Tôi đã đọc và hiểu rõ quy tắc và rủi ro thị trường.
  Đi giao dịch Tạm thời không giao dịch, rời đi
  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái