Phái sinh
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu
Hàng trăm hợp đồng vĩnh cửuthanh toán bằng USDT hoặc USD
Hợp đồng giao chuyển
Hợp đồng hàng tuần hoặc hàng quý với ngày hết hạn
Quyền chọn
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
CBBC
Thị trường tăng mua bull, thịtrường giảm mua bear, sản phẩm phái sinh kỹ quỹ hình thức giao ngay
Sao chép Giao dịch
Tự động hóa giao dịch của bạn bằng cách sao chép các nhà giao dịch hàng đầu
Unified Account
new
Share margin, allow to open new positions with unrealized profits and thus enhance capital efficiency
USDT-M
BTC-M
Tài chính
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng di động
Màu sắc tăng giảm
Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Auto-Invest
Auto-invest on a regular basis. Persistence is the key to financial success.
Log In
Leaderboard
Portfolio
Cumulative Return
30-Day Return %
Max Drawdown
Plan Introduction
30-Day Yield Curve
Action
empty imageNo data
Portfolio
Cumulative Return
30-Day Return %
Max Drawdown
Plan Introduction
30-Day Yield Curve
Action
empty imageNo data
FAQ
1. What is Auto-Invest?
2. How to start Auto-Invest?
3. Where to check the assets you bought from Auto-Invest?
4. Advantages of Gate Auto-Invest
5. Disclaimer
Tiếng Việt
 • 简体中文
 • English
 • Tiếng Việt
 • 繁體中文
 • Español
 • Русский язык
 • Français
 • Deutsch
 • Português (Portugal)
 • ภาษาไทย
 • Indonesia
 • Türkçe
 • 日本語
 • عربي
 • Українська
 • Português (Brasil)
 • Gate.io © 2013-2023.
 • Tiếng Việt
 • 简体中文
 • English
 • Tiếng Việt
 • 繁體中文
 • Español
 • Русский язык
 • Français
 • Deutsch
 • Português (Portugal)
 • ภาษาไทย
 • Indonesia
 • Türkçe
 • 日本語
 • عربي
 • Українська
 • Português (Brasil)
 • USD
 • CNY
 • USD
 • KRW
 • VND
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • JPY
 • RUB
 • TRY
 • INR
 • NGN
 • UAH
 • BRL
 • MYR
 • PGK
 • THB
 • PKR
 • BDT
 • PHP
 • CAD
 • IDR
 • ZAR
 • PLN
 • SAR
 • ARS
 • AED
 • KZT
 • EGP
 • UZS
 • TWD
 • GHS
 • VES
 • MXN
 • COP
 • XAF
 • XOF
 • BYN
 • KES
 • MAD
 • Copyright © 2013-2023. All Right Reserved.