• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Loại coin Giá 24H %

  Gate.io Has Added JOE (JOE) Perpetual Contract

  Gate.io has added JOE/USDT perpetual contract trading (USDT margin), supporting up to 20X leverage. Trade JOE/USDT perpetual contract at: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/JOE_USDT You can also practice your skills at your demo account, risk free via: https://www.gate.io/testnet/futu...

  Số lượt đọc: 3508 Thời gian tạo: 3 hours 39 min ago

  Gate.io thông báo sẽ tiến hành nâng cấp công cụ giao dịch giao ngay (Tối nay 21:10)

  Gate.io thông báo sẽ tiến hành nâng cấp công cụ giao dịch giao ngay _Tối nay 21:10_...

  Số lượt đọc: 7433 Thời gian tạo: 3 days 1 hours ago

  Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu Arbitrum (ARB) (thanh toán USDT)

  Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu Arbitrum _ARB_ _thanh toán USDT_...

  Số lượt đọc: 11398 Thời gian tạo: 3 days 13 hours ago

  Gate.io thông báo hỗ trợ kế hoạch nâng cấp MultiversX (EGLD)

  Gate.io thông báo hỗ trợ kế hoạch nâng cấp MultiversX _EGLD_...

  Số lượt đọc: 5324 Thời gian tạo: 3 days 18 hours ago

  Gate.io thông báo hỗ trợ kế hoạch nâng cấp WAX (WAXP)

  Gate.io thông báo hỗ trợ kế hoạch nâng cấp WAX _WAXP_...

  Số lượt đọc: 4686 Thời gian tạo: 3 days 18 hours ago

  Gate.io Scheduled Historical Spot Trading Data Library Upgrade (Starts 23 March, 14:15 UTC)

  Gate.io is going to upgrade and optimize the read-only library for historical spot trading data from 14:15 – 14:30 UTC on 23 March, 2023. The upgrade will take about 15 minutes and partial service will be unavailable during the process. We expect there will be temporary query interruption _less t...

  Số lượt đọc: 6364 Thời gian tạo: 3 days 18 hours ago

  Gate.io tiếp tục sử dụng giới hạn đặt lệnh tối thiểu của API hợp đồng vĩnh cửu trước khi điều chỉnh

  Gate.io tiếp tục sử dụng giới hạn đặt lệnh tối thiểu của API hợp đồng vĩnh cửu trước khi điều chỉnh...

  Số lượt đọc: 2905 Thời gian tạo: 3 days 20 hours ago

  Gate.io thông báo điều chỉnh giới hạn đặt lệnh tối thiểu của API hợp đồng vĩnh cửu

  Gate.io thông báo điều chỉnh giới hạn đặt lệnh tối thiểu của API hợp đồng vĩnh cửu...

  Số lượt đọc: 4856 Thời gian tạo: 4 days 4 hours ago

  Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu SPACE ID (ID) (thanh toán USDT)

  Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu SPACE ID _ID_ _thanh toán USDT_...

  Số lượt đọc: 5521 Thời gian tạo: 4 days 4 hours ago

  Gate.io thông báo hỗ trợ nâng cấp Alephium (ALPH)

  Gate.io thông báo hỗ trợ nâng cấp Alephium _ALPH_...

  Số lượt đọc: 6993 Thời gian tạo: 5 days 20 hours ago

  Gate.io thông báo về kế hoạch nâng cấp hỗ trợ Flow (FLOW)

  Gate.io thông báo về kế hoạch nâng cấp hỗ trợ Flow _FLOW_...

  Số lượt đọc: 4599 Thời gian tạo: 5 days 21 hours ago

  Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu Euler (EUL) (thanh toán USDT)

  Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu Euler _EUL_ _thanh toán USDT_...

  Số lượt đọc: 5159 Thời gian tạo: 6 days 3 hours ago

  Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu CryptoGPT (GPT) (USDT thanh toán)

  Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu CryptoGPT _GPT_ _USDT thanh toán_...

  Số lượt đọc: 8792 Thời gian tạo: 9 days 22 hours ago

  Gate.io thông báo nâng cấp mạng Stacks (STX)

  Gate.io thông báo nâng cấp mạng Stacks _STX_...

  Số lượt đọc: 5241 Thời gian tạo: 10 days 0 hours ago

  Gate.io Scheduled Perpetual Contracts (USDT & BTC Margin) Upgrade ( 13 March, 14:00-14:10 UTC)

  Gate.io is going to upgrade and optimize the USDT and BTC margin perpetual contracts from 14:00 - 14:10 UTC on 13 March 2023. The upgrade will take about 10 minutes and partial service will be unavailable during the process. There might be trading interruption _about 1 second_ and query interrupti...

  Số lượt đọc: 8358 Thời gian tạo: 14 days 1 hours ago

  Gate.io bồi thường point cho người dùng trong thời kỳ biến động của thị trường HT ngày 10 tháng 3

  Gate.io bồi thường point cho người dùng trong thời kỳ biến động của thị trường HT ngày 10 tháng 3...

  Số lượt đọc: 25666 Thời gian tạo: 14 days 18 hours ago

  Gate.io đã niêm yết giao dịch thực tế hợp đồng vĩnh cửu BUSD (thanh toán USDT)

  Gate.io đã niêm yết giao dịch thực tế hợp đồng vĩnh cửu BUSD _thanh toán USDT_...

  Số lượt đọc: 11632 Thời gian tạo: 15 days 0 hours ago

  Gate.io đã niêm yết giao dịch thực tế hợp đồng vĩnh cửu USDC (thanh toán USDT)

  Gate.io đã niêm yết giao dịch thực tế hợp đồng vĩnh cửu USDC _thanh toán USDT_...

  Số lượt đọc: 11670 Thời gian tạo: 15 days 0 hours ago

  Gate.io Thông báo về việc tạm dừng thị trường hợp đồng TONCION/USDT để tiến hành đổi tên hợp đồng

  Gate.io Thông báo về việc tạm dừng thị trường hợp đồng TONCION/USDT để tiến hành đổi tên hợp đồng...

  Số lượt đọc: 14838 Thời gian tạo: 17 days 16 hours ago

  Gate.io thông báo tiếp tục hỗ trợ hợp đồng GARI/USDT

  Gate.io thông báo tiếp tục hỗ trợ hợp đồng GARI/USDT...

  Số lượt đọc: 11861 Thời gian tạo: 17 days 16 hours ago
  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái
  Tới Gate.TR?
  Gate.TR hiện đang trực tuyến.
  Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.