• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
quay về

Gate.io sẽ hợp nhất số lượng của mã thông báo ETF đòn bẩy ( SHIB5S, JASMY3S, ARPA3S, AXS3S, LRC3S )

2023-01-18 07:45:25 UTC 11955

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.