• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Loại coin Giá 24H %
quay về

Giới thiệu coin trải nghiệm tài chính USDTEST

2022-08-09 08:43:57 UTCSố lượt đọc:30472
Gate.io coin trải nghiệm quản lý tài chính (sau đây gọi là USDTEST) là một phúc lợi coin trải nghiệm do Gate.io cung cấp cho người dùng. Nó được sử dụng để tham gia vào các dự án quản lý tài chính dành riêng cho người dùng mới trong Gate.io hold & earn và kiếm lợi nhuận USDT từ vốn quản lý tài chính 0 đồng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 5%. Sau khi nhận được USDTEST, người dùng có thể tham gia vào các dự án quản lý tài sản được chỉ định. Hiện không được hỗ trợ tính năng nạp, rút và giao dịch. Sau khi hết hạn, lợi nhuận có thể được rút hoặc bán.

Quản lý tài chính USDTEST thuộc loại quản lý tài chính thời hạn linh hoạt ( flexible-term). Người dùng chỉ cần tham gia đăng ký, việc thanh toán và phân chia lãi suất sẽ được tự động thực hiện sau khi tham gia thành công. Trước khi tham gia quản lý tài chính USDTEST, người dùng chỉ cần đảm bảo rằng số lượng vị thế nắm giữ của tài khoản hiện tại không thấp hơn vị thế bắt đầu tính lãi 1 USDTEST.
Lãi suất quản lý tài chính USDTEST được phân phối 7 ngày một lần và tiền lãi được tính dựa trên vị thế nắm giữ tài khoản trung bình trong 7 ngày (không tính các vị thế vay). Tức là, cùng một sản phẩm quản lý tài chính, sau khi người dùng tham gia đăng ký, miễn là tài khoản tiếp tục nhận được USDTEST hợp lệ, thì tài khoản đó có thể tiếp tục nhận được lợi nhuận.

USDTEST không có giá trị trong thời gian dài. Người dùng cần nhấp vào "Tham gia ngay" trong thời gian có hiệu lực để nhận được lợi nhuận của USDT. Sau ngày hết hạn, coin trải nghiệm sẽ không có giá trị.
* Thời gian hiệu lực là thời gian sử dụng hiệu quả của USDTEST kể từ thời điểm nó được phân phối vào tài khoản. Ví dụ: Giả sử 1000 USDTEST đến tài khoản vào ngày 1 tháng 7, có giá trị trong 7 ngày

Hiện tại, các phương thức nhận USDTEST bao gồm:
1. các nhiệm vụ phúc lợi trên nền tảng: https://www.gate.io/rewards/task
2. phần thưởng hoạt động trên nền tảng.
Tất cả người dùng mới có thể nhận được 1.000 USDTEST bằng cách hoàn tất KYC sau khi đăng ký.

Tham gia quản lý tài chính USDTEST
Phiên bản web: Nhấp vào Tài chính> Hold & earn > không kỳ hạn> đầu tư không kỳ hạn>USDTEST
Ứng dụng: Nhấp vào Thị trường> Hold & earn> không kỳ hạn> USDTEST
>> Xem quy trình tham gia
>> Tham gia ngay
* Người dùng ở một số quốc gia / khu vực có thể không tham gia được vào quản lý tài chính do sự quản lý của chính sách khu vực.
Để biết thêm thông tin về USDTEST, vui lòng tham gia nhóm: https://t.me/gateio_hodl_en

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.