• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
quay về

​Chương trình tạo lập thị trường giao ngay Gate.io, giải thưởng hàng tháng 2.000.000 USD và hạn mức vay không lãi suất lên đến 10.000.000 USD

2022-07-28 06:00:48 UTC 18952
Gate.io đã phát hành Chương trình Nhà tạo lập thị trường toàn cầu. Khi tỷ lệ khối lượng các lệnh chờ xử lý đáp ứng các điều kiện nhất định, chúng tôi sẽ cho bạn một cấp độ Nhà tạo lập thị trường tương đương và được hưởng các khoản chiết khấu Maker (lệnh chờ). Liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng độc quyền của bạn để biết thêm chi tiết hoặc gửi email đến [email protected], Telegram contact @KA_EMEA, @KA_APAC.
Trên cơ sở này, để cung cấp cho người dùng các dịch vụ tốt hơn và tính thanh khoản tốt hơn, Gate.io hiện đang tung ra một kế hoạch khuyến khích tạo thị trường giao ngay. Các nhóm giao dịch tạo lập thị trường đáp ứng các yêu cầu tạo lập thị trường giao ngay có thể được hưởng chiết khấu Maker (lệnh chờ) tốt nhất trên toàn thị trường, giải thưởng hàng tháng là 2.000.000 USD và hạn mức vay không tính lãi tối đa là 10.000.000 USD và các lợi ích đặc biệt khác.
Nếu bạn có chiến lược tạo thị trường xuất sắc và khối lượng giao dịch giao ngay trong 30 ngày hiện tại trên Gate.io không dưới 20.000.000 USD, bạn có thể đăng ký tham gia chương trình nhà tạo lập thị trường giao ngay của chúng tôi và cuộc thi giao dịch giao ngay.

I. Chương trình tạo lập thị trường giao ngay
Chương trình tạo lập thị trường này áp dụng cho thị trường giao ngay Gate.io. Các nhà tạo lập thị trường giao ngay cung cấp tính thanh khoản cho một "danh sách các cặp giao dịch" cụ thể.
(1) Gate.io thường xuyên cập nhật các cặp giao dịch trong danh sách;
(2) Gate.io chấm điểm và xếp hạng toàn diện hiệu suất tạo lập thị trường giao ngay của từng nhà tạo lập thị trường;
(3) Theo xếp hạng điểm hàng tháng của các nhà tạo lập thị trường, thưởng theo cấp độ MM

1. Thị trường giao ngay lập quy tắc tính điểm (bao gồm nhưng không giới hạn)
(1) Khối lượng đặt lệnh đang chờ xử lý
(2) Yêu cầu về spread
(3) Thời gian đủ điều kiện cho các lệnh đang chờ xử lý
(4) Khối lượng được khớp
(5) Tỷ trọng của cặp tiền tệ tạo ra thị trường

2. Xếp hạng
Từ ngày 1 đến cuối tháng, Gate.io sẽ đánh giá hiệu suất tạo lập thị trường giao ngay của các nhà tạo lập thị trường trên các cặp giao dịch cụ thể hàng ngày. Vào cuối tháng, theo điểm số hàng tháng của nhà tạo lập thị trường, top 75% số điểm tạo lập thị trường trong danh sách cặp giao dịch cụ thể, sẽ được hưởng chiết khấu hoa hồng tối đa 0,012%. Mức MM của tất cả các nhà tạo lập thị trường sẽ được điều chỉnh thống nhất vào đầu tháng tới.
Lưu ý: Các nhà tạo lập thị trường đã tham gia đánh giá khối lượng giao dịch hợp đồng hoặc giao ngay trên Gate.io cũng có thể tham gia vào kế hoạch đánh giá này. Cuối cùng, hệ thống sẽ lấy điểm tốt nhất giữa hai lần đánh giá và thưởng cho cấp nhà tạo lập thị trường.

3. Cách tham gia vào chương trình
Thời gian đăng ký: 2022/07 / 28-2022 / 8/31
Đăng ký tại: https://www.gate.io/questionnaire/1946 hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng độc quyền của bạn.

Ứng dụng trải nghiệm MM:
(1) Người dùng có khối lượng giao dịch giao ngay trên Gate.io trong 30 ngày qua vượt quá 20.000.000 USD, nhưng không ở cấp nhà tạo lập thị trường, bạn có thể đăng ký thời gian dùng thử 14 ngày MM, trong thời gian dùng thử, tối thiểu được hưởng mức phí giao dịch cấp MM1.;
(2) Nếu bạn là nhà tạo lập thị trường trên nền tảng khác, bạn có thể đăng ký trải nghiệm MM + 1 và VIP + 1 trong 30 ngày dựa trên khối lượng giao dịch của bạn ở nền tảng khác trong 30 ngày qua.

II. Cuộc thi tạo thị trường giao ngay
Để cho phép người dùng giao dịch giao ngay tận hưởng nhiều lợi ích hơn, Gate.io cũng đã phát động "Cuộc thi nhà tạo lập thị trường giao ngay". Người dùng đăng ký chương trình nhà tạo lập thị trường giao ngay sẽ tự động tham gia cuộc thi nhà tạo lập thị trường giao ngay hàng tháng. Cuộc thi nhà tạo lập thị trường giao ngay sẽ được tổ chức khá lâu từ tháng 7, và sẽ được tổ chức hàng quý, có đánh giá và thưởng hàng tháng.
1. Mức MM phù hợp: hoa hồng cao hơn cho các lệnh chờ xử lý
(1) Tham gia xếp hạng lệnh chờ xử lý mỗi tháng. TOP 75% người dùng hàng tháng hàng đầu sẽ được điều chỉnh thống nhất theo tỷ lệ không thấp hơn mức MM1 trong tháng tiếp theo.
(2) Phù hợp với các quy tắc đánh giá của chương trình nhà tạo lập thị trường giao ngay.
(3) Quy tắc tính điểm tạo lập thị trường giao ngay hàng tháng và danh sách các cặp tiền tệ tạo ra thị trường sẽ được gửi cho bạn vào cuối tháng trước.
2. Lựa chọn nhà tạo lập thị trường thanh khoản tốt nhất hàng quý
Gate.io sẽ tiến hành xếp hạng toàn diện TOP 25% nhà tạo lập thị trường hàng đầu hàng tháng hàng quý, đồng thời cấp chứng chỉ độc quyền và cúp cá nhân cho 10 nhà tạo lập thị trường hàng đầu.
Gate.io sẽ công bố kết quả của cuộc bình chọn “10 nhà tạo lập thị trường hàng đầu” hàng quý trên toàn bộ mạng lưới (các nhà tạo lập thị trường có thể tự nguyện tiết lộ).
3. Nhóm tiền thưởng 2.000.000 USD hàng tháng và các lợi ích VIP + 1
(1) Gate.io đặt giải thưởng cải thiện khối lượng giao dịch giao ngay cho mỗi nhà tạo lập thị trường tham gia hàng tháng. Khối lượng giao dịch giao ngay của tháng hiện tại đã tăng hơn 30% so với khối lượng giao dịch của 30 ngày trước cuộc thi (tháng trước).Ví dụ: Khối lượng giao dịch giao ngay của người dùng A trong tháng 6 là 30.000.000USD. Nếu khối lượng giao dịch giao ngay của người dùng A đạt 55.000.000USD trong cuộc thi vào tháng 7 (tăng ròng hơn 30%), anh ấy sẽ nhận được phần thưởng 1.000 USD; nếu đạt 850.000.000 USD sẽ nhận được phần thưởng 10.000 USD.
(2) Người dùng nhận được phần thưởng tiến bộ hàng tháng có thể nhận được các lợi ích VIP + 1 trong 30 ngày theo cấp độ VIP phù hợp mới nhất của họ trong tháng tiếp theo.

Ghi chú:
1) Không giới hạn số lượng phần thưởng tiến bộ
2) Giới hạn trên của phần thưởng tiến độ VIP + 1 là VIP15.
3) Khối lượng giao dịch giao ngay tăng ròng trong tháng, là phần tăng khối lượng giao dịch giao ngay của người dùng trong tháng vượt quá mức tăng của tổng khối lượng giao dịch giao ngay của Gate.io trong cùng thời kỳ.
4) Chỉ những nhà tạo lập thị trường hoàn tất kyc mới có thể tham gia.
4. Hạn mức vay 0 lãi suất hàng tháng
(1) Điểm tạo lập thị trường hàng tháng đứng trong top 10%, và khối lượng giao dịch giao ngay trong tháng đã tăng ròng hơn 30% so với tháng trước, hạn mức vay không lãi suất tối đa là 10.000.000 USD.
(2) TOP 50% nhà tạo lập thị trường hàng đầu với điểm số tạo lập thị trường hàng tháng có thể nhận được hạn mức vay không lãi suất tối đa là 10.000.000 USD.
5. Hỗ trợ khách hàng 1v1 độc quyền
Hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng độc quyền, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Chú ý:
1. Mỗi đội có thể đăng ký 1 lần để tham gia cuộc thi nhà tạo lập thị trường hàng tháng của quý hiện tại, cần đăng ký tham gia lại vào quý tiếp theo. Đăng ký tham gia cuộc thi của tháng hiện tại có thể tham gia vào bảng xếp hạng của tháng hiện tại.
2. Tất cả các phần thưởng trên không được dùng song song với các lợi ích tương tự của các hoạt động khác trên nền tảng.
3. Gate.io có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng độc quyền của bạn hoặc gửi email đến [email protected], Telegram contact @KA_EMEA, @KA_APAC.

Gate.io không tính chi phí niêm yết, chỉ hợp tác với các dự án chất lượng và cung cấp cho người dùng các dịch vụ ưu việt. Xin chân thành cảm ơn tất cả người dùng đã không ngừng ủng hộ chúng tôi.
Đăng ký tài khoản tại:https://www.gate.io/m#/register
Địa chỉ tải ứng dụng APP:https://www.gate.io/mobileapp

Theo dõi chúng tôi trên:
Facebook: https://www.facebook.com/GateioVietnamOfficial
Telegram: https://t.me/gateiovietnam
Vietnam Telegram chatroom: t.me/gateiovietnamchat
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Medium:https://medium.com/@gateio
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal

Gate.io
Ngày 28 tháng 7 năm 2022

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.