• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Loại coin Giá 24H %
  quay về

  Hướng dẫn sử dụng người copy giao dịch Gate.io copy giao dịch thực tế

  2022-06-17 09:52:11 UTCSố lượt đọc:86465
  1. Cách trở thành người copy giao dịch
  1.1 Quy trình copy giao dịch
  Hoàn thành quy trình copy giao dịch:
  Chuyển đến trang Copy giao dịch> chọn nhà giao dịch> ký thỏa thuận sao chép> đặt thông số sao chép> sao chép giao dịch
  Lưu ý 1: Sao chép giao dịch ban đầu cần phải ký thỏa thuận sao chép giao dịch;
  Lưu ý 2: lợi nhuận thực tế của người copy giao dịch và nhà giao dịch chính có thể không giống nhau. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo chú ý nhà copy giao dịch.

  Các bước sao chép giao dịch
  <1> Vào trang copy giao dịch thực tế, lựa chọn nhà giao dịch xuất sắc  <2> Chọn nhà giao dịch, nhấp vào hình đại diện của nhà giao dịch để vào trang của nhà giao dịch và xem dữ liệu lệnh giao dịch chi tiết của họ;  <3> Đối với người copy giao dịch lần đầu, bạn cần phải ký một thỏa thuận, đồng ý và ký vào thỏa thuận sao chép giao dịch  <4> Chế độ sao chép nhanh: Đặt số tiền sao chép giao dịch và bội số đòn bẩy, và tuân theo các thông số mặc định để sao chép các thông số khác. Nhấp vào nút [Sao chép nhanh] và cửa sổ mở lên sẽ xác nhận các thông số sao chép và sau đó sao chép;  <5> Chế độ sao chép nâng cao: Nhấp vào [Chế độ sao chép nâng cao] để vào trang chi tiết của các thông số sao chép:
  Thông số sao chép giao dịch cơ bản: Bắt buộc điền. Nếu người dùng không đặt thêm thông số tùy chỉnh hợp đồng, thì tất cả sao chép giao dịch sẽ được sao chép theo thông số cơ bản;
  Tùy chỉnh thông số sao chép giao dịch: Người dùng có thể chọn tham gia sao chép các hợp đồng khác nhau, hợp đồng có thể cài đặt tùy chỉnh tham số sao chép giao dịch. Hợp đồng có tham số sao chép giao dịch tùy chỉnh được thực hiện theo thông số tùy chỉnh, các hợp đồng khác được thực hiện theo thông số sao chép giao dịch cơ bản.

  <6> Trong thông tin đặt lệnh của [Chế độ sao chép giao dịch], bạn có thể nhấp vào nút [Thanh lý] cho lệnh hiện tại để thanh lý, và vị thế sẽ được thanh lý theo giá thị trường ngay lập tức;  1.2 Ký quỹ của người sao chép giao dịch
  Người copy giao dịch của nhà giao dịch sẽ chuyển tiền của tài khoản giao ngay sang tài khoản phụ sao chép dưới dạng tài khoản phụ ảo và tài khoản phụ sao chép sẽ chỉ theo nhà giao dịch để thực hiện sao chép. Sau khi sao chép kết thúc, nó sẽ được thanh lý, sau khi trừ hoa hồng và phí giao dịch. Số tiền còn lại chuyển vào tài khoản giao ngay.

  2. Sao chép giao dịch hợp đồng
  2.1 Logic người copy giao dịch
  <1> Sao chép giao dịch dựa trên số lượng điều chỉnh vị thế bởi nhà giao dịch. Số lượng giao dịch sao chép (làm tròn xuống ) = tỷ lệ lệnh sao chép * số lượng vị thế được điều chỉnh, nếu số lượng sao chép giao dịch nhỏ hơn số lượng sao chép giao dịch nhỏ nhất của hợp đồng thì sẽ không sao chép nữa.
  <2> Sau đó, tính toán số lượng người copy giao dịch có thể sao chép dựa trên số tiền khả dụng của người dùng và cài đặt bội số đòn bẩy hợp đồng. Nếu số lượng sao chép giao dịch ≤ số lượng người copy có thể giao dịch thi sao chép thành công, nếu không thì sao chép thất bại.
  <3> Không xem xét bội số sao chép giao dịch, hệ thống đồng bẩy và sự ràng buộc của lệnh giao dịch, người copy giao dịch sẽ sao chép sự thay đổi vị thế của nhà giao dịch chính cho đến khi số tiền sao chép không cho phép. Sau khi nhà giao dịch chính tiến hành giảm vị thế với hợp đồng sao chép giao dịch tương ứng, người copy sẽ cố số tiền khả dụng tương ứng.
  2.2 Hướng dẫn sao chép giao dịch hợp đồng
  Hệ thống cung cấp 20 cặp giao dịch hợp đồng hỗ trợ sao chép, được nhà giao dịch cài đặt ở chế độ lệnh giao dịch, người dùng có thể tự do lựa chọn trong phạm vi do nhà giao dịch đặt, có thể chọn ít nhất một hoặc có thể chọn tất cả. Hợp đồng đã chọn sẽ được sao chép và giao dịch, và hợp đồng chưa được chọn sẽ không được sao chép.
  Cài đặt này có thể được cài đặt trong “Sao chép giao dịch” – “Sao chép giao dịch nâng cao” – tiến hành lựa chọn trong “Chọn hợp đồng sao chép”  3. Mô tả tham số sao chép giao dịch
  3.1 Sao chép nhanh và sao chép nâng cao
  Sao chép nhanh:
  <1> 10 ≤ Số tiền sao chép ≤ Giới hạn trên mức sao chép của nhà giao dịch (các nhà giao dịch cấp độ khác nhau có giới hạn trên sao chép giao dịch khác nhau), và số tiền sao chép ≤ số tiền khả dụng của tài khoản giao ngay. Bội số đòn bẩy có thể chọn phạm vi đòn bẩy là 1-20 lần (nếu bội số đòn bẩy đã đặt vượt quá ngưỡng, nó sẽ được tự động điều chỉnh thành giá trị tối đa của hợp đồng này);
  <2> Phần còn lại của các tham số sử dụng giá trị mặc định: tỷ lệ sao chép [1], giới hạn số tiền sao chép mỗi lệnh [giới hạn trên mức sao chép giao dịch của nhà giao dịch], tỷ lệ chốt lời [không điền vào], tỷ lệ cắt lỗ [không điền vào], Hợp đồng sao chép giao dịch [chọn tất cả, sử dụng giá trị mặc định của tham số sao chép giao dịch];

  Sao chép giao dịch nâng cao:
  Trên trang [Cài đặt sao chép giao dịch], bạn có thể cài đặt số lượng sao chép, cho phép người dùng chọn hợp đồng sao chép, cài đặt số tiền sao chép khác nhau, bội số đòn bẩy, tỷ lệ sao chép, giới hạn số tiền mỗi lệnh, tỷ lệ chốt lời và cắt lỗ cho từng mỗi hợp đồng.
  <1> 10 ≤ số tiền sao chép ≤ giới hạn trên mức sao chép của nhà giao dịch (tùy thuộc vào cấp độ của nhà giao dịch), và số tiền sao chép ≤ số tiền khả dụng của tài khoản giao ngay;
  <2> Cần thiết lập bội số đòn bẩy, tỷ lệ sao chép, cài đặt giới hạn sao chép mỗi lệnh và giới hạn số tiền sao chép tối đa trong các thông số sao chép cơ bản;
  <3> Chọn ít nhất một hợp đồng cho hợp đồng sao chép. Nếu người giao dịch tiếp theo hủy lệnh giao dịch hợp đồng này, người copy giao dịch ban đầu không bị ảnh hưởng (tùy chọn hợp đồng vẫn giữ trạng thái chọn) và người copy giao dịch mới sẽ sử dụng danh sách hợp đồng mới để thao tác lựa chọn.

  3.2 Mô tả tham số sao chép giao dịch
  Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: không thể chỉnh sửa, người dùng sao chép tỷ lệ phân chia lợi nhuận của nhà giao dịch, do nhà giao dịch đặt ra và người dùng không thể sửa đổi;
  Đòn bẩy: Phạm vi cài đặt là 1-20 lần cho BTC / USDT và ETH / USDT và 1-10 lần cho các hợp đồng khác (nếu đòn bẩy đã đặt vượt quá ngưỡng, nó sẽ tự động được điều chỉnh thành giá trị tối đa của hợp đồng).
  Sao chép số tiền: Bắt buộc, tức là người dùng sao chép tổng số tiền của nhà giao dịch và sao chép các nhà giao dịch ở các cấp khác nhau có phạm vi số tiền khác nhau;
  Tỷ lệ sao chép: bắt buộc, phạm vi từ 0,01-100, số lượng hợp đồng người dùng sao chép = số lượng hợp đồng được đặt bởi nhà giao dịch * tỷ lệ sao chép;
  Giới hạn số tiền sao chép mỗi giao dịch: Bắt buộc, mỗi lệnh giao dịch sao chép của hợp đồng này chiếm giới hạn trên của tiền ký quỹ.
  Tỷ lệ chốt lời: tùy chọn, phạm vi> 0. Sau khi tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ chốt lời, hợp đồng sẽ thanh lý và các nhà giao dịch tiếp theo sẽ tiếp tục sao chép nếu họ thêm vị thế.
  Tỷ lệ cắt lỗ: tùy chọn, phạm vi: 0-100%, sau khi tỷ lệ lỗ của hợp đồng ≥ tỷ lệ cắt lỗ, hợp đồng sẽ được thanh lý và các nhà giao dịch tiếp theo sẽ tiếp tục sao chép nếu họ thêm vị thế.

  4. Làm thế nào để dừng sao chép giao dịch
  4.1 Ngừng sao chép theo cách thủ công
  Người copy giao dịch có thể thực hiện thao tác [Dừng sao chép] với nhà giao dịch sao chép hiện tại trong quản lý nhà giao dịch sao chép tại [Chế độ sao chép giao dịch], và nhà giao dịch sẽ ngay lập tức ngừng sao chép nhà giao dịch này và đồng thời tiến hành thanh lý hợp đồng sao chép hiện tại này theo giá thị trường, thanh toán hoa hồng, số tiền còn lại được trả lại vào tài khoản giao ngay của người copy giao dịch, và phần hoa hồng của nhà giao dịch sẽ được phân phối trước 10:00 ngày hôm sau;  4.2 Tự động ngừng sao chép
  Người dùng có thể tùy chỉnh khoảng thời gian từ 1 đến 30 ngày (mặc định [30]). Nếu nhà giao dịch sao chép không thực hiện giao dịch trong thời gian quy định (chẳng hạn như 30 ngày), việc sao chép sẽ bị dừng và hợp đồng sao chép sẽ được tự động thanh lý theo giá thị trường.  5. Quy tắc phân chia lợi nhuận
  Sau khi tất cả các hợp đồng đã sao chép của người copy giao dịch bị thanh lý, sẽ đóng băng lợi nhuận chưa chia cho nhà giao dịch và lợi nhuận sẽ được phân phối sau khi thống nhất thanh toán trước 10:00 ngày hôm sau. Tổng lợi nhuận = tổng lãi - tổng lỗ.
  Nếu người copy giao dịch ngừng sao chép, lệnh sẽ được chia và thanh toán ngay lập tức, và số tiền còn lại sẽ được trả lại vào tài khoản giao ngay của người copy giao dịch, và phần lợi nhuận của nhà giao dịch sẽ được phân phối trước 10:00 ngày hôm sau.
  Tỷ lệ phân chia: Nhà giao dịch có thể điều chỉnh tỷ lệ phân chia bất kỳ lúc nào trong phạm vi quyền hạn nhà giao dịch của họ:
  <1> Điều chỉnh tăng: người copy giao dịch ban đầu sẽ không bị ảnh hưởng và người copy giao dịch mới sẽ sử dụng tỷ lệ phân chia mới để sao chép lệnh giao dịch
  <2> Điều chỉnh thấp: người copy giao dịch ban đầu và người copy giao dịch mới sử dụng tỷ lệ phân chia mới để sao chép giao dịch;
  Chia sẻ lợi nhuận = ∑ (số tiền lãi và lỗ của một hợp đồng) * tỷ lệ phân chia; nếu lợi nhuận phân chia > 0, nó sẽ được phân chia ngay lập tức; nếu chia sẻ lợi nhuận ≤ 0, nó sẽ không được chia và lợi nhuận đóng băng ban đầu sẽ được trả lại vào tài khoản của người copy giao dịch

  6.Làm thế nào để kiểm tra lợi nhuận sao chép
  Trong thông tin đặt lệnh tại [Chế độ sao chép], bạn có thể xem doanh thu sao chép của từng hợp đồng sao chép (Chưa trừ phần lợi nhuận phân chia)  Trong danh sách nhà giao dịch sao chép tại [Chế độ sao chép], bạn có thể xem dữ liệu lợi nhuận của nhà giao dịch bạn sao chép.
  图13

  7. Những điều cần chú ý về sao chép giao dịch
  <1> Nhà giao dịch đã ở trong sao chép giao dịch không được phép sao chép lại lệnh. Tạm không hỗ trợ điều chỉnh tham số sao chép giao dịch. Nhà giao dịch có thể được sao chép lại sau khi lệnh sao chép kết thúc.
  <2> Nhà giao dịch đã full không được phép sao chép lệnh giao dịch.
  <3> Nếu bản thân người copy giao dịch cũng là nhà giao dịch, anh ta không thể tự sao chép lệnh giao dịch của chính mình.
  <4> Không xem xét bội số sao chép lệnh, hệ thống đòn bẩy và các ràng buộc mỗi giao dịch, người copy giao dịch sẽ sao chép sự thay đổi vị thế của nhà giao dịch chính cho đến khi số tiền sao chép không cho phép. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận không nhất quán cho các người copy giao dịch và nhà giao dịch.

  8. Tư cách và nghĩa vụ của khách hàng
  <1> Bạn cần đảm bảo rằng bạn là nhà đầu tư đủ điều kiện tuân thủ các giao dịch liên quan của thỏa thuận này và các yêu cầu của luật pháp và quy định có liên quan.
  <2> Bạn cần đảm bảo đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và dân sự, có đủ kiến thức và kinh nghiệm để hiểu rõ bản chất và rủi ro của sản phẩm giao dịch. Bạn cần đảm bảo rằng tài khoản của bạn không được sử dụng bởi trẻ vị thành niên, nếu không, bạn cần phải chịu tất cả mọi rủi ro pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ đó.
  <3> Bạn cần đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền bạn thêm vào tài khoản liên quan đến tài khoản Gate.io của mình và đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tiền hoặc tài sản kỹ thuật số. Bạn không được sử dụng nền tảng này để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hành vi vi phạm trật tự công cộng và vi phạm đạo đức xã hội. Bạn có nghĩa vụ hỗ trợ chúng tôi thực hiện các yêu cầu tuân thủ chống rửa tiền và chống chủ nghĩa khủng bố. Do đó, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo tính xác thực, chính xác của những thông tin cá nhân đó.
  <4> Bạn chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân (bao gồm tài liệu và thông tin liên quan khác) được cung cấp cho nền tảng và đảm bảo tính xác thực, tính hoàn chỉnh và độ tin cậy của thông tin đó. Nếu thông tin cá nhân bạn cung cấp (chẳng hạn như kinh nghiệm giao dịch, chiến lược giao dịch, v.v.) không đủ hoặc không vượt qua xét duyệt, bạn sẽ bị hạn chế giao dịch trên trang web này.
  <5> Bạn không được phép gửi thông tin của người khác (như tên, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.), nếu thông tin bạn cung cấp không chính xác, bất hợp pháp hoặc không hợp lệ, bạn sẽ bị hạn chế truy cập hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của trang wed này.
  <6> Bạn cần đảm bảo rằng bất kỳ địa chỉ rút tiền điện tử nào bạn cung cấp đều thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn có toàn quyền kiểm soát địa chỉ đó.

  9. Thông báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm
  <1> Bạn nắm rõ tình hình và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ trường hợp nào sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn:
  a. Tổn thất trên các phương diện như lợi nhuận, lợi thế thương mại, việc sử dụng các dịch vụ của nền tảng, dữ liệu, v.v., hoặc bồi thường các thiệt hại vô hình hoặc gián tiếp khác thiệt hại (cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay không);
  b. Chúng tôi có cơ sở hợp lý để cho rằng bạn và những giao dịch cụ thể liên quan đến bạn có thể có những hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng hoặc hoặc vi phạm hợp đồng
  c. Chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng hành vi của bạn trên nền tảng bị nghi ngờ là hoạt động bất hợp pháp hoặc không đúng;
  d. Chi phí và tổn thất phát sinh từ việc mua hoặc lấy bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc thực hiện các giao dịch thông qua các nền tảng dịch vụ
  e. Sự hiểu lầm của bạn về copy giao dịch thực tế của nền tảng;
  f. Bất kỳ tổn thất nào khác liên quan đến nền tảng và các dịch vụ không phải do dịch vụ copy giao dịch thực tế của nền tảng gây ra;
  g. bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ tổn thất của bạn do bạn tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch sao chép thật;
  h. Sơ suất lớn không phải của nền tảng, hoặc các tổn thất khác do nguyên nhân bất khả kháng.
  <2> Chức năng copy giao dịch thực tế tồn tại rủi ro liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động giao dịch tự động, tức là tài khoản của bạn bắt đầu và kết thúc giao dịch trong tình trạng bạn không thao tác thủ công can thiệp.
  <3> Sự chậm trễ của các giao dịch copy giao dịch thực tế có thể phát sinh chi phí vốn cao và các copy giao dịch thực tế có thể không thành công.
  <4> Do các yếu tố khách quan như thay đổi thị trường và thị trường không đủ độ sâu, giá mở phiên giao dịch, giá đóng phiên giao dịch và tỷ lệ lãi lỗ chưa thực hiện của bạn có thể khác với các người copy giao dịch khác hoặc nhà giao dịch khác mà bạn theo dõi. Trong điều kiện thị trường cực đoan, những khác biệt này sẽ ngày càng lớn.
  <5> Do các dịch vụ không ổn định do nhà khai thác mạng hoặc bên thứ ba cung cấp, hệ thống phụ tải nặng, v.v., bạn có thể không thực hiện được các sao chép giao dịch trong thời gian bảo trì.
  <6> Do việc điều chỉnh tạm thời các quy tắc kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch, sự chậm trễ trong việc thực hiện các hướng dẫn của hệ thống, sự chậm trễ trong các tín hiệu giao dịch nền tảng bên ngoài, các hạn chế truy cập API và các yếu tố bất khả kháng khác, v.v., có thể dẫn đến thực hiện dịch vụ sao chép giao dịch bị trì hoãn, tạm ngừng, dừng hoặc sai lệch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo nhưng không cam kết rằng hệ thống thực hiện sao chép giao dịch ổn định và hiệu quả. Tuy nhiên, do các yếu tố trên dẫn đến kết quả thực hiện cuối cùng của dịch vụ sao chép giao dịch khác từ sự mong đợi của bạn, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
  <7> Các dịch vụ quản lý đầu tư do bạn lựa chọn và bạn có toàn quyền quyết định sao chép các nhà giao dịch cụ thể và /hoặc tuân theo các chiến lược giao dịch cụ thể. Khi đưa ra quyết định này, bạn đã xem xét tình hình tài chính tổng thể của mình, bao gồm cả việc lập kế hoạch tài chính và hiểu những rủi ro khi sử dụng chức năng copy giao dịch thực tế.
  <8> Chức năng copy giao dịch thực tế được cung cấp bởi nền tảng này chỉ để bạn tham khảo. Nếu bạn đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua chức năng copy giao dịch thực tế, bạn nên hiểu trước những rủi ro liên quan và tự mình chịu mọi tổn thất có liên quan. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp để ước tính rủi ro một cách hợp lý trước khi thực hiện bất kỳ sao chép giao dịch thực tế nào.
  <9> Bạn nên tự nghiên cứu và đánh giá trước khi quyết định đầu tư. Bạn nên đưa ra phán đoán độc lập của riêng mình về việc các khoản đầu tư, chiến lược và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác có phù hợp với bạn hay không dựa trên mục tiêu đầu tư cũng như tình hình cá nhân và tài chính của bạn.
  <10> Bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan đối với tổn thất do việc sử dụng chức năng copy giao dịch thực tế để tự động thực hiện các thao tác.
  <11> Bất kỳ thông tin nào trên trang web hoặc trên ứng dụng trên máy tính đều nhằm cung cấp cho mọi người các động thái giao dịch và dịch vụ thông tin cho các nhà giao dịch và người theo dõi. Trang web này không cung cấp bất kỳ hình thức tư vấn đầu tư nào, cũng không ám thị việc cung cấp thông tin hoặc chức năng đó dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn nên tiến hành nghiên cứu độc lập và đưa ra quyết định đầu tư của riêng mình hoặc tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia về thông tin có sẵn thông qua nền tảng này thông tin chức năng copy giao dịch thực tế.
  <12> Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc tiết lộ trái phép dữ liệu giao dịch hoặc thông tin liên quan đến nền tảng này bởi bất cá nhân hoặc pháp nhân nào gây ra tổn thất.
  <13> Nền tảng bảo lưu quyền giải thích cuối cùng trong phạm vi pháp lý của các vấn đề không được đề cập.

  10.Những vấn đề thường gặp của nhà giao dịch

  10.1.Vì sao tỷ lệ lợi nhuận của nhà giao dịch chính và người copy giao dịch xuất hiện tình trạng không giống nhau?
  1. Chênh lệch vốn của nhà giao dịch chính và người copy giao dịch dẫn đến lợi nhuận không giống nhau. Khi tiền của người copy giao dịch không đủ, sẽ không thể thực hiện các thao tác sau này theo nhà giao dịch chính. Chú ý, hiện lô-gic sao chép giao dịch của người copy giao dịch là: người copy giao dịch sẽ đi theo sự thay đổi vị thế của nhà giao dịch chính cho đến khi vốn sao chép giao dịch của bản thân không cho phép thì dừng lại. Khi thao tác của nhà giao dịch chính đã chiếm dụng tất cả vốn của người copy giao dịch ở các thao tác phía trước, người copy giao dịch sẽ không thể theo dõi thao tác sau này của nhà giao dịch chính.
  2.Khi nhà giao dịch chính thao tác vị thế hai chiều trên hợp đồng tương lai, mà người copy giao dịch chỉ có thể theo dõi thay đổi vị thế của nhà giao dịch chính, không thể theo dõi thao tác vị thế hai chiều của nhà giao dịch chính.
  Xem thêm những mục cần chú ý tại: https://www.gate.io/help/quants/quantitative/27019/special-copy-trading-notes-traders
  3.Nhà giao dịch chính đã có vị thế ở hợp đồng nào đó trước khi người copy giao dịch sao chép, đồng thời có thao tác thêm vị thế sau khi người copy giao dịch sao chép, dẫn đến tiền vốn trên hợp đồng này của nhà giao dịch chính và người copy giao dịch không giống nhau.
  4.Người copy giao dịch cài đặt đòn bẩy trong tham số copy giao dịch, dẫn đến sự chênh lệch lợi nhuận sau khi thanh lý của nhà giao dịch chính và người copy giao dịch.
  5. Đòn bẩy của người copy giao dịch và nhà giao dịch chính không giống nhau. Hiện tại, nó đang được xem xét kiểm soát rủi ro. Người copy giao dịch có đòn bẩy hợp đồng tối đa là 20, trong khi đó một bộ phận nhà giao dịch chính có đòn bẩy hợp đồng tối đa là 100 lần. Đòn bẩy không giống nhau có thể dẫn đến lợi nhuận không giống nhau giữa cả hai.
  6. Người copy giao dịch sử dụng hệ số sao chép, hệ số sao chép đề cập đến bội số của người copy giao dịch đi theo sự biến động vị thế của nhà giao dịch chính. Nếu được đặt thành 10 lần, nhà giao dịch sẽ tăng vị thế 10 hợp đồng và người copy giao dịch sẽ tăng vị thế 10 * 10 = 100 hợp đồng, hệ số sao chép có thể được đặt trong khoảng 0,01 đến 100. Bạn nên đặt hệ số sao chép theo tỷ lệ số vốn của người copy giao dịch và số vốn của nhà giao dịch chính. Ví dụ: quyền lợi của nhà giao dịch chính là 1000usdt và vốn của người copy giao dịch là 100usdt, bạn nên đặt hệ số sao chép giao dịch là 0,1 (100/1000) và vốn của người copy giao dịch là 5000usdt, có thể có thể đặt thành 5 (5000). / 1000 = 5).

  10.2. Người copy giao dịch cần làm cách nào để tránh xảy ra những tình huống trên.
  Nền tảng khuyến nghị người copy giao dịch cố gắng hết sức để chọn hoặc sử dụng quỹ đầu tư gần với quỹ đầu tư của nhà giao dịch chính để sao chép, nhằm ngăn chặn chênh lệch thu nhập do chênh lệch tiền gây ra.

  10.3 Làm thế nào để tính toàn lợi nhuận sao chép giao dịch hiển thị trên trang của người copy giao dịch? Tại sao khác với tổng lợi nhuận sao chép giao dịch riêng lẻ?
  Lợi nhuận sao chép của người dùng copy giao dịch = Lợi nhuận lịch sử - Trừ phí giao dịch vị thế hiện tại – chia lãi.
  Lợi nhuận sao chép của người dùng copy giao dịch = Lợi nhuận lịch sử - Trừ phí giao dịch vị thế hiện tại – chia lãi.  Lợi nhuận lịch sử bằng tổng mức lợi nhuận sao chép mỗi lần hiển thị ở trên ảnh
  Chú ý, Hiện trang sap chép giao dịch hiển thị lãi lỗ chưa thực hiện không tính vào lợi nhuận sao chép giao dịch chung.
  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái