• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
Loại coin Giá 24H %
quay về

Cách chia sẻ chiến lược

2021-10-20 03:24:07 UTCSố lượt đọc:39805
Thanh điều hướng, nhấp vào "Copy định lượng", chọn [Chiến lược của tôi] để vào [Trang hiển thị của tôi], nhấp vào [Chia sẻ] ở góc trên bên phải, góc dưới bên trái sẽ hiển thị "Liên kết chi tiết trang chủ của tôi đã được sao chép thành công", như vậy bạn có thể chia sẻ trang chủ định lượng của tôi.Sau khi chia sẻ thành công, đối phương có thể vào trang chủ định lượng thông qua liên kết được chia sẻ, đồng thời xem chiến lược đang thực hiện tiến hành sao chép giao dịch
Cách kiểm tra lịch sử tiền hoa hồngThanh điều hướng, nhấp vào "Copy định lượng", chọn [Chiến lược của tôi] nhấp vào [Lịch sử tiền hoa hồng] để xem lịch sử tiền hoa hồng.
① Bạn có thể xem tiền hoa hồng chưa thanh toán và tích lũy tiền thu nhập đã thanh toán.
② Bạn có thể xem tất cả các chiến lược, chiến lược đang thực hiện và lịch sử chiến lược.
③ Bạn có thể xem thời gian tạo, loại chiến lược, thị trường giao dịch, số lần sao chép, số tiền sao chép, lợi nhuận sao chép, tiền hoa hồng chưa thanh toán, tích lũy tiền thu nhập đã thanh toán và thao tác.

Cách chia sẻ chiến lược người khác
Trong thanh điều hướng, nhấp vào "Copy định lượng", chọn [Nhóm chiến lược] hoặc [Bảng xếp hạng định lượng], nhấp vào hình đại diện của người dùng cho chiến lược mong muốn để vào trang chi tiết của người khác, nhấp vào [Chia sẻ] ở góc trên bên phải, và góc dưới bên trái sẽ hiển thị " Liên kết chi tiết trang chủ của tôi đã được sao chép thành công ", như vậy bạn có thể chia sẻ trang chủ định lượng của người khác.
Sau khi chia sẻ thành công, đối phương có thể vào trang chủ định lượng thông qua liên kết được chia sẻ, đồng thời xem chiến lược đang thực hiện tiến hành sao chép giao dịch.
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.