• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu của mức tăng giảm
Sàn giao dịch Web3
quay về

Thế chấp Gt vay USDG như thế nào

2021-01-09 08:47:38 UTC 196893
Hướng dẫn thế chấp GT vay USDG (Phiên bản web):
1.Đăng nhập vào tài khoản cá nhân Gate.io của bạn, nhấp vào "Tài chính" trong thanh điều hướng - "Vay thế chấp” và vào trang "Vay thế chấp".2. Chọn "USDG" làm đơn vị tiền tệ, sau đó nhấp vào "Tôi muốn vay tiền".3. Trong cửa sổ "Vay thế chấp USDG", chọn số lượng và tỷ lệ thế chấp theo nhu cầu của bạn, số GT cần thế chấp sẽ được điền tự động và bạn có thể ấn vào "Xác nhận vay".Hướng dẫn thế chấp GT vay USDG (Phiên bản ứng dụng):
1. Mở ứng dụng di động Gate.io, đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn và ấn vào "Vay thế chấp" trên trang chủ để vào trang "Vay thế chấp".2. Chọn "USDG" làm đơn vị tiền tệ, sau đó nhấp vào thanh thông tin đơn vị tiền tệ vay bên dưới3. Nhập số lượng và tỷ lệ thế chấp theo yêu cầu, số GT cần thế chấp sẽ được điền tự động, ấn vào “Lập tức vay tiền”.4. Bạn có thể xem chi tiết "Lệnh vay vào" trên trang "Khoản vay hiện tại", hoặc bạn có thể thực hiện các thao tác như "Trả tiền" tại đây.


Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.