• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Loại coin Giá 24H %
  quay về

  Gate.io công bố kết quả giao dịch hợp đồng tương lai - tỷ lệ lợi nhuận cao nhất trong ngày đạt 539,93%

  2019-10-09 08:10:13 UTCSố lượt đọc:68053
  Thời gian dưới đây được tính theo giờ Bắc Kinh
  Hợp đồng tương lai của Gate.io là một trong những thị trường hợp đồng tài sản blockchain tích cực nhất trên thế giới, hiện tại, lượng giao dịch hợp đồng tương lai mỗi ngày đạt đến 100 triệu đô la, cao nhất lên đến 400 triệu đô la. Quỹ bảo hiểm của chúng tôi có hơn 1000 BTC để tự động bồi thường cho người dùng khi xảy ra trường hợp buộc đóng vị thế khi tiền kí quỹ giảm xuống dưới 0. Gate.io phát động cuộc thi giao dịch hợp đồng tương lai BTC/USD theo ngày từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 8 tháng 10 năm 2019, đòn bẩy lên tới 100 lần, mỗi ngày sẽ chọn 30 người có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất để phát phần thưởng 25.000 GT.


  Hiện tại, cuộc thi đã kết thúc thành công, tỷ lệ lợi nhuận ngày cao nhất đạt 539,93% (ngày 8 tháng 10), lãi cao nhất trong 24 giờ đạt 3,69095 BTC (ước 30099 USD, ngày 6 tháng 9), chúng tôi đã phát thưởng cho tất cả người dùng trúng thưởng.
  Chi tiết sự kiện xem tại : https://gate.io/article/17033


  I. Công bố kết quả ngày 8 tháng 10
  Kết quả của mỗi ngày đều được công khai minh bạch, người dùng có thể giám sát tại: https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191008


  STT ID người dùng Lãi (BTC) Tỷ lệ lợi nhuận
  1 6***92 0.17862190474983 539.93%
  2 4***96 0.22336317191041 310.69%
  3 2****89 0.18057021701177 173.67%
  4 2****32 0.15706736612364 152.38%
  5 4***79 0.044461929500899 149.68%
  6 4***15 0.35008316290884 125.69%
  7 4***09 0.13665280989377 100.19%
  8 4***56 0.108034535324 97.18%
  9 4***45 0.28520709934185 90.83%
  10 4***23 0.15481291262145 84.10%
  11 2****89 0.03112997750671 78.04%
  12 1****55 0.038949184137425 76.44%
  13 1****87 1.5093203694764 70.24%
  14 2****88 0.22378656305737 68.64%
  15 4***89 1.1960603443328 68.53%
  16 1****28 0.056506915686 64.09%
  17 1****69 0.060051922151528 63.81%
  18 1****58 0.052585933272504 62.97%
  19 1****79 0.031266554037849 60.86%
  20 2****17 0.25350050126028 58.48%
  21 1****92 0.065511362159049 57.22%
  22 4***52 0.048823956353536 56.47%
  23 6***42 0.1079088017278 52.71%
  24 1****06 0.19348523021647 52.63%
  25 2****34 0.046415949842977 46.14%
  26 2****74 0.089210708264519 44.96%
  27 2****83 0.16119711616474 44.43%
  28 1****16 0.077045033700705 43.86%
  29 2****77 0.528345537172 41.71%
  30 1****36 0.046192855475699 41.66%


  II. Công bố kết quả ngày 7 tháng 10
  Kết quả của mỗi ngày đều được công khai minh bạch, người dùng có thể giám sát tại: https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191007


  STT ID người dùng Lãi (BTC) Tỷ lệ lợi nhuận
  1 6***55 0.036152357678201 100.95%
  2 2****74 0.578796829197 67.02%
  3 7***08 0.047261906558 59.93%
  4 6***42 0.11792342604235 50.70%
  5 2****21 0.081565401466 44.04%
  6 1****79 0.034214889968 43.46%
  7 9***17 0.14304395492294 43.19%
  8 9***69 0.045873370409 31.88%
  9 1****13 0.06039611151427 30.71%
  10 2****88 0.08457030871644 29.35%
  11 1****42 0.10909270672148 28.67%
  12 4***56 0.052661635151 27.88%
  13 2****18 0.041005494064244 26.10%
  14 2****09 0.27193362502463 26.06%
  15 1****43 0.033137311640665 26.04%
  16 2****43 0.079378885316743 22.40%
  17 2****81 0.032852876307263 21.21%
  18 2****90 0.67289696366759 20.59%
  19 6***54 0.084808549455715 18.33%
  20 1****99 0.044998488857746 18.18%
  21 1****93 0.39708666010688 15.79%
  22 2****74 0.067688708891219 15.72%
  23 2****72 0.20344334535252 14.30%
  24 2****72 0.15448719750261 12.73%
  25 2****03 1.0306972570316 12.71%
  26 1****90 0.048748071408001 12.52%
  27 3***25 0.063030337364665 12.38%
  28 1****11 0.038430626413 12.36%
  29 1****76 0.063219138786 11.97%
  30 1****24 0.12051698480226 10.25%


  III. Công bố kết quả ngày 6 tháng 10
  Kết quả của mỗi ngày đều được công khai minh bạch, người dùng có thể giám sát tại: https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191006


  STT ID người dùng Lãi (BTC) Tỷ lệ lợi nhuận
  1 7***65 0.03685885277076 224.27%
  2 1****42 0.16321069498628 189.28%
  3 1****87 0.20501959937793 99.16%
  4 1****67 0.092488277874132 89.67%
  5 4***97 0.15413013235461 86.67%
  6 2****29 0.09292012133251 78.87%
  7 1****74 0.039522041114026 72.90%
  8 2****26 0.056328157942248 62.57%
  9 6***54 0.26596004758563 57.86%
  10 3**71 0.045398411165317 48.77%
  11 2****51 0.12827201243919 47.64%
  12 2****00 0.044627436394172 44.91%
  13 2***90 0.56907952055067 44.40%
  14 2****72 0.071991963741982 42.74%
  15 1****14 0.073870288463652 41.54%
  16 2****77 0.030380723324103 40.06%
  17 6***98 0.100068371221 36.72%
  18 2****26 0.03266649801915 35.95%
  19 1****29 0.048503685007935 30.12%
  20 2****26 0.1443599543735 28.74%
  21 2****18 2.818311849485 27.69%
  22 1****02 0.05766275326444 25.70%
  23 7***47 0.10870965316863 25.31%
  24 1****13 0.048570828847941 24.70%
  25 4***41 0.035516158675 23.51%
  26 5***05 0.096742636758634 23.42%
  27 2****65 0.22531027058736 23.36%
  28 6***37 0.052778336058774 22.93%
  29 3***97 0.17153206460106 21.44%
  30 6***25 3.6909564713024 21.22%


  IV. Công bố kết quả ngày 5 tháng 10
  Kết quả của mỗi ngày đều được công khai minh bạch, người dùng có thể giám sát tại: https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191005


  STT ID người dùng Lãi (BTC) Tỷ lệ lợi nhuận
  1 2****74 0.044386077879774 31.80%
  2 1****36 0.11649454108251 23.10%
  3 2****90 0.19816466263378 19.09%
  4 1****03 0.11776864935422 17.70%
  5 2***28 0.049143253137968 17.67%
  6 1****79 0.032341116609434 17.29%
  7 3***30 1.3374884872143 13.16%
  8 1****76 0.033225631626989 10.85%
  9 1****93 0.26348941785788 10.12%
  10 2****93 0.050035734014654 7.93%
  11 7***37 0.088189627208883 7.73%
  12 2****14 0.056387526123951 7.16%
  13 1****06 0.041515788316179 6.96%
  14 1****38 0.084618476847074 5.72%
  15 2****09 0.057899152686 5.64%
  16 4***09 0.07052002759381 5.23%
  17 1****49 0.039279617366607 5.23%
  18 2****72 0.032989073586706 3.98%
  19 2****03 0.25140400587333 3.92%
  20 2****08 0.103080057283 3.62%
  21 9***75 0.03279488392 1.82%
  22 6***25 0.27141085736629 1.56%
  23 2****29 0.043217292214482 1.51%
  24 1****50 0.030898698597676 1.28%
  25 2****14 0.22630399741659 1.12%
  26 6***42 0.039635116024401 0.62%


  V. Công bố kết quả ngày 4 tháng 10
  Kết quả của mỗi ngày đều được công khai minh bạch, người dùng có thể giám sát tại: https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191004


  STT ID người dùng Lãi (BTC) Tỷ lệ lợi nhuận
  1 3***48 0.047151867961489 97.69%
  2 2****00 0.040977353794577 73.49%
  3 2****12 0.032732702943807 62.92%
  4 5**28 0.03252460430883 52.34%
  5 2****88 0.074264412891412 33.63%
  6 4***97 0.032087058443459 31.81%
  7 1****90 0.12414282232513 30.26%
  8 4***80 0.1335942220416 29.38%
  9 2****49 0.1204278021698 29.09%
  10 4***56 0.055116532399904 24.58%
  11 1****12 0.050397784333018 23.90%
  12 4***57 0.034443893698456 15.94%
  13 6***27 0.04028700799132 13.67%
  14 1****88 0.11603394593972 12.98%
  15 1****11 0.036584488108 11.98%
  16 2****60 0.088216676701036 8.96%
  17 7***37 0.041696325869758 7.26%
  18 2****09 0.068713912258 7.17%
  19 2****32 0.042239200313816 6.00%
  20 1****36 0.051787433548096 5.42%
  21 7***08 0.27142766194731 3.61%
  22 1***64 1.1724319287027 3.32%
  23 7***01 0.052286024990046 2.83%
  24 2****26 0.05985247848942 1.49%
  25 3***01 0.24766658600841 1.29%
  26 2****02 0.15583666453835 1.08%
  27 1****89 0.047547544399206 1.05%
  28 1****44 0.062634003760099 0.86%
  29 2****42 0.11431306809133 0.75%
  30 2****70 0.070162504866246 0.57%


  VI.Công bố kết quả ngày 3 tháng 10
  Kết quả của mỗi ngày đều được công khai minh bạch, người dùng có thể giám sát tại: https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191003


  STT ID người dùng Lãi (BTC) Tỷ lệ lợi nhuận
  1 1****76 0.36803670910998 100.83%
  2 3***25 0.33677061824096 71.68%
  3 4***97 0.030741337803324 30.34%
  4 4***57 0.030857677115477 22.30%
  5 2****88 0.030096506051 15.71%
  6 2***28 0.039618867049219 12.24%
  7 4***89 0.18132546824282 10.99%
  8 1****03 0.059132829888631 10.13%
  9 1****79 0.096493849488296 9.62%
  10 1****36 0.073575058361119 8.32%
  11 6***54 0.036783267770892 8.03%
  12 9***75 0.1304333950893 7.55%
  13 2****14 0.053057580365 7.44%
  14 1****88 0.062036885107505 6.69%
  15 2****72 0.05394916579525 6.62%
  16 2****03 0.29156352618581 5.04%
  17 2****35 0.076916086624796 3.83%
  18 2****08 0.086033448471 3.14%
  19 2****23 0.071276813266131 2.16%
  20 6***21 0.034714352157291 1.80%
  21 7***72 0.05540743323548 1.61%
  22 2****43 0.07585403268578 1.57%
  23 5***12 0.037180098341631 1.49%
  24 6***25 0.22861089487969 1.39%
  25 1****22 0.03349696750382 0.84%
  26 2****02 0.11289102954771 0.78%
  27 2****38 0.076262585165237 0.74%


  VII.Công bố kết quả ngày 2 tháng 10
  Kết quả của mỗi ngày đều được công khai minh bạch, người dùng có thể giám sát tại: https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191002


  STT ID người dùng Lãi (BTC) Tỷ lệ lợi nhuận
  1 2****30 0.093972049310051 103.76%
  2 3***97 0.45887532389241 63.97%
  3 1****36 0.094702377328653 33.76%
  4 1****87 0.1828775088511 27.75%
  5 1****90 0.072241824231 23.73%
  6 1****91 0.037253474281297 22.44%
  7 4***09 0.26584624204684 21.35%
  8 1****75 0.055128174970122 19.08%
  9 2****14 0.12291852548751 18.48%
  10 1***68 0.21252019292899 17.27%
  11 1****11 0.044313838363 16.98%
  12 2****55 0.044676864915197 14.21%
  13 1****04 0.059701788423455 13.33%
  14 1****95 0.40959315564966 12.90%
  15 1****88 0.064920188304274 12.05%
  16 2****65 0.091765651624799 9.48%
  17 3***50 0.062853419802724 9.45%
  18 2****43 0.408103578163 8.81%
  19 1****72 0.05742133818692 8.73%
  20 2****35 0.12638003837034 6.92%
  21 9***75 0.10685447725188 6.22%
  22 4***89 0.095017938920676 5.76%
  23 2****89 0.052217338321249 5.64%
  24 2****55 0.039633262920244 5.64%
  25 1***47 0.04686811257869 5.37%
  26 1****63 0.16103118000244 5.16%
  27 1****47 0.034685562443751 5.03%
  28 2****92 0.032064346948696 4.85%
  29 7***83 0.59480583175089 4.70%
  30 1****59 0.10602646839233 4.64%


  Gate.io không tính chi phí niêm yết, chỉ thu thập dự án chất lượng và cung cấp cho người dùng các dịch vụ ưu việt. Xin trân thành cảm ơn tất cả người dùng đã không ngừng hỗ trợ chúng tôi.


  Giới thiệu người khác đăng ký sẽ nhận được 30% tiền hoa hồng, nhận link giới thiệu tại đây: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Theo dõi các chức năng mới của Gate:

  Giao dịch coin Gate.io (hỗ trợ 200 loại coin): https://www.gate.io/trade/BTC_USDT

  Giao dịch ký quỹ Gate.io (hỗ trợ Long/short): https://www.gate.io/margin_trade/BTC_USDT

  Giao dịch hợp đồng tương lai Gate.io (đòn bẩy 100 lần): https://www.gate.io/futures_trade/BTC_USD

  Dịch vụ tài chính Gate.io (ổn định an toàn, thu nhập nhiều năm): https://www.gate.io/margin/lend/USDT

  Gate.io Giao dịch tiền pháp định C2C (hỗ trợ gửi và rút tiền pháp định): https://www.gate.io/c2c/usdt_cny

  Ứng dụng di động Gate.io: https://www.gate.io/mobileapp

  Ví cá nhân Wallet.io: https://www.wallet.io/

  Theo dõi chúng tôi trên:

  Facebook: https://www.facebook.com/GateioVietnamOfficial

  Zalo: zalo.me/1611610094116670382

  Telegram: https://t.me/gateiovietnam

  Vietnam Telegram chatroom: t.me/gateiovietnamchat

  Twitter: https://twitter.com/gate_io

  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal

  Medium:https://medium.com/@gateio  Gate.io
  Ngày 9 tháng 10 năm 2019


  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái
  Tới Gate.TR?
  Gate.TR hiện đang trực tuyến.
  Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.