• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Loại coin Giá 24H %
  quay về

  Thông báo kết quả ngày 21 tháng 4 “mua thẻ điểm tặng GT” giành cho người dùng VIP của Gate.io (hệ số đặt mua 6%) và mở giao dịch GT

  2019-04-21 06:47:10 UTCSố lượt đọc:252423

  Ngày thứ tư của giai đoạn hai mua thẻ điểm tặng GT giành cho người dùng VIP của gate đã kết thúc, chỉ giành cho những người dùng VIP 1 - VIP 10, mỗi người dùng hạn chế đặt 10.000 thẻ điểm đã thuận lợi thành công, trong hai tiếng đồng hồ giá trị đặt đơn đạt 62.460.000 đô la Mỹ. Hệ số đặt mua là 6,4% .

  Cho đến nay, giai đoạn thứ hai của Hoạt động mua thẻ điểm tặng GT đã được hoàn thành. Chúng tôi rất biết ơn tất cả người dùng đã tham gia và ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn vì sự công nhận về khái niệm trung thực của chúng tôi, không gian lận và tiếp tục cung cấp cho người dùng dịch vụ an toàn và chất lượng. Giai đoạn thứ ba của hoạt động mua thẻ điểm tặng GT bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 và tỷ lệ tặng GT sẽ giảm đi rất nhiều. Thời gian sẽ kéo dài trong một năm. Sau đó, GT không gửi được sẽ bị hủy như đã hứa.

  Giai đoạn thứ ba của Thẻ mua POINT để gửi các hoạt động GT, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 và tỷ lệ GT sẽ giảm đi rất nhiều. Thời gian sẽ kéo dài trong một năm. Trong một năm nếu không tặng ra hết sẽ toàn bộ tiêu hủy như chúng tôi đã hứa.

  Gần đây chúng tôi nhận được thông tin tư vấn của người dùng về thời gian ra mắt giao dịch GT và chuyển nhượng thẻ điểm. Hiện tại chúng tôi đã ra mắt tính năng chuyển nhượng thẻ điểm, có thể đến tài khoản của tôi - quản lý thẻ điểm để tiến hành chuyển nhượng


  Chúng tôi sẽ mở giao dịch GT vào lúc 16:00 ngày 21 tháng 4 năm 2019 sau khi hoạt động mua thẻ điểm tặng GT kết thúc. Địa chỉ giao dịch là:


  Gt giao dịch với USDT : https://www.gate.io/trade/GT_USDT

  GT giao dịch với BTC https://www.gate.io/trade/GT_BTC


  Những người dùng nắm giữ GT có thể đặt lệnh bán ra trước.


  Gate thông báo kết quả của ngày hôm nay 21 tháng 4 năm 2019 giành cho người dùng VIP, thời gian hai tiếng đồng hồ, từ 12 đến 14 giờ trưa, các đơn đặt đều được đối xử công bằng.


  Kết quả thống kê dữ liệu như sau:


  Tổng GT tặng ra: 8,000,000

  Tổng số đơn nhận được giá trị USDT: 62884697

  Tổng giá trị đơn USDT có hiệu lực: 62465847

  Tổng số lượng đặt: 9939

  Số lượng đơn có hiệu lực: 9829

  Hiệu suất đặt đơn: 98.89324 %

  Hiệu suất số tiền có hiệu lực: 99.3339 %

  Lượng người dùng độc lập có hiệu lực: 8370


  Số tiền bình quân cho mỗi đơn có hiệu lực: 6355 USDT

  Số tiền bình quân cho mỗi người có hiệu lực: 7463 USDT

  Số tiền bình quân mỗi người được phân: 477 USDT

  Số lượng GT bình quân mỗi người nhận được : 955 GT

  Hệ số đặt mua F = 0.064034988717835


  Phân phối cho tất cả người dùng điểm thẻ và GT theo quy tắc trước đó. Để đảm bảo nguyên tắc minh bạch nhất quán, Gate giữ lại tất cả các lịch sử ban đầu thuận tiện cho các nhu cầu kiểm toán của bên thứ ba.


  1. Người dùng có thể truy cập trang mua thẻ điểm để kiểm tra số điểm và GT:

  Https://www.gate.io/myaccount/point_buy


  Người dùng có thể truy cập trang danh sách quỹ để xem sốđiểm và GT :

  Https://www.gate.io/myaccount/myfunds


  3. có thể truy cập chi tiết tài khoản để xem nhật ký tiền:

  Https://www.gate.io/myaccount/mypurselog


  4. Thời gian mua thẻ điểm của ngày cuối cùng là 12 giờ trưa ngày 21 tháng 4 năm 2019. Tỷ lệ tặng là mỗi USDT tặng 2.0 GT . Trang tham gia là:

  Https://www.gate.io/myaccount/point_buy


  Quy tắc mua thẻ điểm


  1, mua thẻ điểm tặng GT từ 12 giờ trưa ngày 8 tháng 4 năm 2019, được chia thành ba giai đoạn, số lượng phát theo từng giai đoạn, tỷ lệ quà tặng, giảm theo thời gian và các yếu tố khác . vui lòng xem chi tiết thông báo trước đó.

  2. Trong giai đoạn đầu tiên và thứ hai, sẽ chấp nhận đơn đặt thẻ từ 12 giờ trưa đến 14 giờ trưa. Sau 2 giờ đồng hồ khi thời gian đặt mua kết thúc, các đơn hàng đáp ứng điều kiện sẽ được đối xử bình đẳng

  3. Tại thời điểm đăng ký, tài khoản người dùng phải có số tiền không ít hơn số tiền đăng ký.

  4, mỗi người được giới hạn một tài khoản, mỗi gói thẻ điểm được giới hạn mua 10 combo mỗi ngày. Nếu vi phạm các quy tắc chúng tôi sẽ hủy bỏ tu cách tham gia và hoàn trả tiền.

  5.Nếu người dùng cần mua bằng các loại tiền khác nhau (chấp nhận USDT, BTC, ETH, EOS, BNB, HT), cần đặt lệnh mua riêng theo mỗi loại tiền, Mỗi loại tiền tệ được giới hạn đặt 1 lần mỗi ngày.

  6. Sau khi đặt lệnh mua thẻ điểm cho đến lúc 16 giờ, vui lòng đảm bảo số tiền trong tài khoản không thấp hơn số tiền đặt lệnh mua, nếu tiền không đủ sẽ bị loại khỏi danh sách lệnh có hiệu lực.

  7, người dùng có thể tham gia đăng ký mua thẻ một ngày hoặc nhiều ngày hơn (Lưu ý, lượng tặng GT giảm theo hàng ngày, hãy sắp xếp hợp lý)

  8.Sau khi kết thúc đăng đặt lệnh mua, hệ thống sẽ tính tất cả các đơn đặt hàng đăng ký đủ điều kiện, theo tỷ lệ đăng ký riêng lẻ trên tổng số đăng ký và thông báo kết quả đăng ký tại 16 giờ. Phương pháp tính toán cụ thể cho số lượng đăng ký mà mỗi người có thể có được là:

  Hệ số đăng ký F = (tổng giới hạn GT trong ngày) chia cho (tổng GT cho toàn bộ đơn đặt hàng )

  Số điểm thực tế được mua cho mỗi người P = (hệ số đăng ký F) nhân với (điểm số đặt mua có hiệu lực của cá nhân)

  Mỗi người thực tế nhận được phần thưởng GT G = (hệ số đăng ký F) nhân với (tổng số GT cho đơn đặt hàng gói hợp lệ cá nhân)

  Thanh toán thực tế của mỗi người M = (hệ số đăng ký F) nhân với (tổng số lượng đơn đặt hàng gói hợp lệ cá nhân)


  Ví dụ: tổng số lượng quà tặng GT vào một ngày nhất định là 10 triệu. Tổng số lượng GT cho tất cả người dùng đặt hàng từ 12:00 đến 14:00 cùng ngày là 20 triệu và anh Minh đặt hàng 10.000 điểm cho gói 23.000 GT. Như vậy


  Hệ số đăng ký F = (10 triệu ) chia cho (20 triệu) = 0,5

  Anh Minh thực tế nhận được số điểm P = (0,5) nhân với (10000) = 5000 điểm

  Anh Minh thực tế nhận được số GT G = (0,5) nhân với (23000) = 11500GT

  Anh Minh chi số tiền M = (0,5) nhân với (9200 USDT) = 4600USDT


  9, không ICO, không có riêng tư, không dự trù nội bộ, không đặt trước, không đặt trước cho tổ chức, không có đặc quyền và không có cửa sau, không được chuyển nhượng cho bất kỳ ai, tránh bị lừa đảo, Kênh đăng ký duy nhất: https://www.gate.io/point_gt_Vward


  10.Người dùng ở Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và các quốc gia bị hạn chế khác không thể tham gia đăng ký mua thẻ này.


  II.Giải đáp vấn đề gần đây của người dùng


  1.GT là gì?

  GT là Tên viết tắt và ký hiệu giao dịch của Gatechain Token, là tiền tệ cơ bản chuỗi công khai của Gatechain, là cơ sở hạ tầng hỗ trợ chuỗi không khai Gatechain. GT là nhiên liệu mạng chính của Gatechain, thanh toán lệ phí chuyển khoản mạng.Gatechain khuyến khích chủ sở hữu GT bảo vệ sức khỏe mạng thông qua khai thác vốn chủ sở hữu PoS. GT cũng là một thành viên sinh thái quan trọng của Gate.io.


  2.Làm như nào để nhận GT?

  Trước mắt Gate.io là kênh duy nhất để nhận được GT, trong kỳ đầu ra mắt thẻ điểm, sẽ tặng 300 triệu GT (Gatechain) cho người dùng, đến trước sẽ được nhận trước, tặng cho đến khi hết số lượng. Thời gian tặng là lúc 12 giờ trưa ngày 8 tháng 4 năm 2019. Không có ICO, không có riêng tư và người dùng dừng dễ dàng tin vào lời đồn và các kênh thông tin khác.


  3.GT kỳ đầu có mã thông báo ERC20 trên Ethereum không?

  Hãy chú ý, GT !! không có !! ERC20 trên Ethereum, có người cố ý dùng tên giảtrùng với GT ở trên ERC20 Ethereum để lừa gạt người khác. Người dùng chú ý đừng tin. GT trước mắt chỉ nhận được ở kênh duy nhất là Gate.io, nạp và rút tiền GT chỉ được mở sau khi ra mạng chính Gatechain Q4 năm 2019 được ra mắt.


  4.Hạt nhân của Gatechain là gì, có gì không giống với loại khác?

  Ngoài nền tảng giao dịch phi tập trung tích hợp (DEX), Cung cấp một môi trường giao dịch tài sản không cần tin tưởng, tính năng cốt lõi của Gatechain là giải quyết hai vấn đề bảo mật: 1, tài sản của người dùng làm thế nào để lấy lại khi bị đánh cắp. 2, làm thế nào để khôi phục mã khóa cá nhân của người dùng khi bị hỏng. Đây là mối quan tâm lớn nhất của người dùng và cũng là những vấn đề chưa được giải quyết của những dự án chuỗi công khai khác. Chúng tôi giải quyết những vấn đề này thông qua các phương pháp sáng tạo. Chi tiết cụ thể sẽ công khai sau khi chuỗi chính của chúng tôi được ra mắt, đồng thời mở mã nguồn mở, vì lợi ích của người dùng và cộng đồng.


  5.Tại sao GT đặt 300 triệu ban đầu và tổng lượng là 1 tỷ sau 10 năm?

  Nhiều người dùng hỏi chúng tôi tại sao không giống như những sàn giao dịch khác, đặt tổng lượng tương đối thấp và tỷ lệ lưu thông ban đầu cao. Lý do là trong tất cả các thiết kế của chúng tôi, chúng tôi đều xem xét lợi nhuận về lâu dài.

  300 triệu ban đầu đều được phát hành cho người dùng trên sàn, không ICO, không có riêng tư, không có dự phòng nội bộ, cung cấp cho tất cả mọi người một cơ hội công bằng.Các bộ phận sinh thái, thị trường và nghiên cứu và phát triển khác đều bị khóa trong 12 tháng mới được phát hành và phải phát hành chậm trong 10 năm, để gphats hành tiền phối hợp với nhu cầu phát triển của dự án, chứ không phải khi dự án không cần đến sẽ phát hành quá mức, để giành tiền cho tương lai, đảm bảo nhu cầu phát triển của dự án, Đây cũng là để cho nhóm dự án và dự án phát triển lâu dài, đảm bảo đồng nhất với ợi ích của người dùng, đảm bảo tuổi thọ cao cho dự án.


  6.Thẻ điểm là gì?

  Thẻ điểm là phương thức trừ tiền lệ phí mà Gate mới đưa ra. Mỗi điểm trong thẻ điểm tương ứng với lệ phí 1USDT. Người dùng có thể nhận ưu đãi lệ phí thông qua việc mua thẻ điểm.


  7.Trừ lệ phí từ thẻ điểm trong những mục nào?

  Đầu tiên sẽ ưu tiền sử dụng trừ lệ phí trong thẻ điểm đối với giao dịch coin và giao dịch ký quỹ, và dần dần sẽ mở rộng và áp dùng vào các dịch vụ khác trong Gate.io, bao gồm giao dịch tiền pháp định, vay tiền pháp định và giao dịch hợp đồng, v.v...


  8.Khi giành mua thẻ điểm, nếu trong ngày hết GT tặng, có sảy ra trường hợp mua thẻ điểm mà không được tặng GT không?

  Không. Trong thời gian tặng quà GT, lượng thẻ bán ra sẽ đi đôi với lượng GT. Sau khi GT được tặng hết, cũng sẽ ngừng bán thẻ điểm, ngày hôm sau sẽ bắt đầu lại, sẽ không sảy ra trường hợp mua được thẻ điểm nhưng không nhận được GT, sau khi tất cả GT được tặng ra chúng tôi sẽ phát hành thông báp, và trong trang mua thẻ điểm sẽ ghi chũ rõ không còn được tặng GT.


  9.Thẻ điểm có thể được chuyển nhượng lâu dài không?

  Có rất nhiều người dùng quan tâm rằng mua nhiều thẻ điểm vậy có được chuyển nhượng không. Trước đây chúng tôi có đặt ra thời gian chuyển nhượng nhất định, nhưng nhiều người lo rằng trong thời gian đó không kịp chuyển nhượng, hoặc có quá nhiều người muốn chuyển nhượng. Xem xét đến vấn đề này của người dùng, chúng tôi quyết định điều chỉnh lại sách lược, cho phép người dùng chuyển nhượng thẻ điểm trong thời gian dài thông qua mã nạp. Nhưng trong quá trình chuyển nhượng phải chú ý an toàn, tránh bị lừa, mã nạp có kiểm chứng trước và chức năng khóa, để cung cấp an toàn cho người dùng


  10.Sự kiện tặng GT có phải có thể khóa trước, có GT riêng tư hoặc dự phòng cho nhóm hay không?


  300 triệu GT đều được công khai minh bạch tặng cho người dùng mua thẻ điểm trong Gate. Chúng tôi đã thông báo trước 1 tuần các quy tắc và số lượng, cung cấp cho mỗi người dùng một môi trường công bằng. Không có ICO, không có riêng tư, không có lưu nội bộ, không có dự phòng.


  11.Gate bao giờ ra mắt giao dịch

  Sau khi giai đoạn hai kết thúc (cuối tháng 4), GT sẽ được ra mắt và Gate.io sẽ mở giao dịch, nạp và rút GT sẽ được mở sau khi mạng chính Gatechain được ra mắt.  III.Thời gian phân phối


  1.Kế hoạch phân phối giai đoạn 1 (12:00 trưa ngày 18 tháng 4 năm 2019)  Mỗi ngày có giới hạn GT, tặng cho đến khi hết số lượng (tổng 150 triệu)

  Ngày thứ nhất40.000.000

  Ngày thứ hai 30.000.000

  Ngày thứ ba 25.000.000

  Ngày thứ tư 20.000.000

  Ngày thứ năm 15.000.000

  Ngày thứ sáu 12.000.000

  Ngày thứ bảy 8.000.000


  2.Kế hoạch phân phối giai đoạn 2


  1) Giai đoạn 2 (cho người dùng cũ): lúc 12 giờ trưa ngày 15 tháng 4 năm 2019  2) Giai đoạn 2 (cho người dùng VIP) : lúc 12 giờ trưa ngày 18 tháng 4 năm 2019
  Lưu ý: Các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình thực thi. có thể cần tinh chỉnh các tham số và chính sách phân phối theo điều kiện thực tế.


  Chi tiết xem thông báo trước đó: Thông báo Gate.io ra mắt sản phẩm thế hệ tiếp theo và tặng 300 triệu GT (Gatechain) cho người dùng


  Gate.io là một sàn giao dịch có thái độ, không tính phí lên sàn, chỉ thu thập dự án và cung cấp cho người dùng 100% ký quỹ và dịch vụ ưu việt.

  Giới thiệu người khác đăng ký sẽ nhận được 30% tiền hoa hồng, nhận link giới thiệu tại đây: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals


  Theo dõi các chức năng mới của Gate:

  Giao dịch coin Gate.io (hỗ trợ 200 loại coin): https://www.gate.io/trade/BTC_USDT

  Giao dịch ký quỹ Gate.io (hỗ trợ Long/short): https://www.gate.io/margin_trade/BTC_USDT

  Giao dịch hợp đồng tương lai Gate.io (đòn bẩy 100 lần): https://www.gate.io/futures_trade/BTC_USD

  Dịch vụ tài chính Gate.io (ổn định an toàn, thu nhập nhiều năm): https://www.gate.io/margin/lend/USDT

  Gate.io Giao dịch tiền pháp định C2C (hỗ trợ gửi và rút tiền pháp định): https://www.gate.io/c2c/usdt_cny

  Ứng dụng di động Gate.io (ứng dụng tiền tệ): https://www.gate.io/mobileapp

  Ví cá nhân Wallet.io (một triệu xu): https://www.wallet.io/


  Theo dõi chúng tôi trên:

  Twitter: https://twitter.com/gate_io

  Telegram:https://t.me/gate_io

  Instagram:https://www.instagram.com/gate.io/

  Medium:https://medium.com/@gateio


  Gate.io

  Ngày 20 tháng 4 năm 2019  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái
  Tới Gate.TR?
  Gate.TR hiện đang trực tuyến.
  Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.