• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
Thông báo Gate.io hoàn tất đổi tên Gamestarter (GAME) thành Gamestarter (GAMESTARTER) và mở giao dịch Gamestarter (GAMESTARTER)

Gate.io hoàn tất đổi tên Gamestarter (GAME) thành Gamestarter (GAMESTARTER) và mở giao dịch Gamestarter (GAMESTARTER)

2024-05-23 09:55:15 UTC 9920 Số lượt đọc
GAMESTARTER/USDT -3.30%
Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.
Chia sẻ bài đăng
Bài viết liên quan
Gate.io Simple Earn Elevated Interest Week: Limited-Time 20% Profit Boost!... Gate.io Lock USDT & Earn: 150% APR Exclusively for New Users WCTC S6 chính thức bắt đầu Gate.io Simple Earn Market Supports Subscribing to PIXFI / BANANA / FEARNOT!... Backed by Exclusive NFT Collection: Super Trump (STRUMP) Trading Competition is Live, Join and Share... Gate.io HODL & Earn: Lock JUM To Earn 150% APR
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.