• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
Thông báo Gate.io Startup: công bố kết quả đăng ký dự án Notcoin (NOT) và thời gian niêm yết

Gate.io Startup: công bố kết quả đăng ký dự án Notcoin (NOT) và thời gian niêm yết

2024-05-16 09:58:03 UTC 16571 Số lượt đọc
Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.
Chia sẻ bài đăng
Bài viết liên quan
Announcement on the Reissuance of Rewards for Startup Mining Moca Coin (MOCA)... Gate.io Startup: ra mắt dự án BiCity (BICITY) - Phát miễn phí 175,000 BICITY... Gate.io ra mắt Giao dịch pre-market dự án DOGS(DOGS) Gate startup cập nhật lớn: số suất đăng ký tăng lên! Bạn có thể nhận được... A Provider of Curated Expert Insights: XRADERS(XR) Trading Competition is Live, Join and Share $13,0... Gate.io Startup: công bố kết quả đăng ký dự án SaucerSwap (SAUCE) và thời gian niê...
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.