• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
Thông báo Gate.io Startup: ra mắt dự án Y8U(Y8U) - Phát miễn phí 750,000 Y8U

Gate.io Startup: ra mắt dự án Y8U(Y8U) - Phát miễn phí 750,000 Y8U

2024-04-18 13:12:42 UTC 21290 Số lượt đọc
Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.
Chia sẻ bài đăng
Bài viết liên quan
Gate.io HODL & Earn: Lock JUM To Earn 150% APR Gate.io Simple Earn Market Supports Subscribing to PIXFI / BANANA / FEARNOT!... Gate Charity phát động chiến dịch “Chia sẻ ấm áp, Cùng tạo dựng tương lai” n... Backed by Exclusive NFT Collection: Super Trump (STRUMP) Trading Competition is Live, Join and Share... Gate Web3 Startup: ra mắt dự án HIRO(HRT)- Phát miễn phí 12,135 HRT... Gate.io đầu tư tự động: Sáp nhập và di chuyển token, vui lòng kiểm tra chiến lư...
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.