• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
Thông báo Tham gia Cuộc thi giao dịch Black Stallion (BS) , Chia sẻ phần thưởng $30,000 BS!

Tham gia Cuộc thi giao dịch Black Stallion (BS) , Chia sẻ phần thưởng $30,000 BS!

2023-02-27 04:01:40 UTC 13967 Số lượt đọc

Gate.io hiện đang tổ chức cuộc thi giao dịch Black Stallion (BS) . Tham gia ngay và chia sẻ phần thưởng $30,000!

Tham Gia Ngay
Người dùng mới: <<Đăng ký >>

Thời gian: 15:00 ngày 27-02-2023---15:00 ngày 06-03-2023 (UTC+7)

Hoạt động 1: Giao dịch BS để Chia sẻ $20,000
Tất cả người dùng đủ điều kiện dựa trên khối lượng giao dịch sẽ chia sẻ $20,000 BS.

Cặp giao dịch: << BS/USDT >>

* Lưu ý: Tiền thưởng dành cho hạng 4-200 được giới hạn ở mức $200. Giải thưởng tham gia cho mỗi người dùng được giới hạn ở mức $50.

Hoạt động 2: Người dùng mới Đăng ký & Giao dịch/Nạp tiền, Chia sẻ $4,000
Người dùng mới đăng ký tài khoản Gate.io, mỗi người sẽ nhận được $10 BS, đến trước nhận trước.

Điều kiện:
Những người tham gia đủ điều kiện phải có khối lượng tiền nạp ròng ít nhất $50 hoặc khối lượng giao dịch fiat là $50.

Hoạt động 3: Mời người dùng mới, Chia sẻ $6,000
1) Người dùng mời bạn bè đăng ký tài khoản Gate.io sẽ nhận được $10 BS cho mỗi người được mời.

Điều kiện:
Những người được mời phải hoàn thành xác minh KYC 2 (Xác minh cấp cao) và có khối lượng tiền nạp ròng ít nhất $50 hoặc khối lượng giao dịch fiat $50, đến trước nhận trước.

2) Người dùng mời hơn 5 người dùng mới đủ điều kiện sẽ chia sẻ thêm $500 BS tương ứng với số lượng người được mời đủ điều kiện.

Lưu ý:
1. Tất cả những người tham gia cần hoàn thành xác minh KYC 2 để nhận phần thưởng.
2. Nghiêm cấm việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác. Tài khoản phụ và Tài khoản chính sẽ được coi là một tài khoản.
3. Phần thưởng là token của dự án và được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc (“Ví của tôi” - “Chi tiết thanh toán của tôi”.) Thông báo phân phối phần thưởng sẽ được công bố trên Gate.io News.
4. Market makers sẽ không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
5. Người dùng chỉ có thể nhận thưởng từ một hoạt động nếu cùng lúc tham gia nhiều hoạt động khác trong cùng một khoảng thời gian trên Gate.io.
6. Khối lượng nạp ròng= (nạp + mua fiat) – (rút + bán fiat).
7. Khối lượng giao dịch của người dùng được tính bằng (khối lượng mua + khối lượng bán) x (hệ số thưởng theo thời gian) (không tính cùng một người dùng mua và bán, vui lòng không làm giả khối lượng giao dịch). (Hệ số thưởng theo thời gian) giảm xuống từ 1.2 lần vào đầu chiến dịch xuống 1.0 lần vào cuối chiến dịch, giảm tuyến tính theo thời gian.
8. Khối lượng giao dịch sẽ được loại bỏ bằng cách nhân chênh lệch giữa (hoa hồng thực tế / hoa hồng VIP10) với hoa hồng giao dịch của người dùng.
9. Khối lượng giao dịch sẽ được bình thường hóa tùy theo việc có người giới thiệu hay không để loại bỏ sự chênh lệch trong chi phí phí sử dụng.
10. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản dịch và phiên bản gốc tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
11. Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với lời giải thích cuối cùng.
12. Sự kiện này không liên kết với Apple Inc.

Cảnh báo rủi ro:
Vui lòng lưu ý thị trường tiền mã hoá rất biến động và thua lỗ có thể xảy ra trong các tình huống khác nhau, vì vậy bạn nên hiểu rõ tất cả các thông tin liên quan và thận trọng với các hành động đầu tư của mình.

Gate.io có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ hoạt động hoặc quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng của mình.
Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.
Chia sẻ bài đăng
Bài viết liên quan
Gate.io Lock USDT & Earn: 150% APR Exclusively for New Users WCTC S6 chính thức bắt đầu Gate.io Simple Earn Market Supports Subscribing to PIXFI / BANANA / FEARNOT!... Backed by Exclusive NFT Collection: Super Trump (STRUMP) Trading Competition is Live, Join and Share... Gate.io HODL & Earn: Lock JUM To Earn 150% APR Gate Charity phát động chiến dịch “Chia sẻ ấm áp, Cùng tạo dựng tương lai” n...
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.