• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
Thông báo Tổng hợp nguyên nhân thao tác chiến lược thất bại

Tổng hợp nguyên nhân thao tác chiến lược thất bại

2021-11-02 01:52:47 UTC 72651 Số lượt đọc
Khi thực hiện thao tác chiến lược định lượng, người dùng có thể gặp tình huống thao tác dẫn đến thất bại chủ yếu bởi các nguyên nhân sau:

Tóm tắt các lý do không tạo được chiến lược:
1. Tổng số chiến lược (bao gồm cả chiến lược tạm dừng chưa kết thúc) đang chạy trên tất cả các thị trường / cặp giao dịch không được vượt quá 50, phần vượt quá sẽ không thành công.
2. Nếu số tiền theo yêu cầu của chiến lược không đủ trong quá trình tạo thì không thể tạo chiến lược (theo các thông số của chiến lược, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền yêu cầu tối thiểu và số tiền yêu cầu tối thiểu phải được đáp ứng khi tạo chiến lược).
3. Nếu các tham số chiến lược của chiến lược đã tạo không khớp với các tham số cặp giao dịch khi chiến lược có hiệu lực, thì việc tạo sẽ không thành công (ví dụ: giao dịch lưới, nếu giá mới nhất không nằm trong phạm vi giá giới hạn trên và dưới khi chiến lược có hiệu lực, quá trình tạo sẽ thất bại).

Tóm tắt lý do chấm dứt trong quá trình vận hành chiến lược:
1. Chấm dứt chiến lược thủ công.
2. Do không đủ tiền, dẫn đến hoạt động chiến lược đã bị chấm dứt.
3. Cài đặt chiến lược chốt lời cắt lỗ và chiến lược sẽ bị chấm dứt sau khi thực hiện chốt lời hoặc cắt lỗ.
4. Nếu cài đặt giá mới nhất của chiến lược vượt qua giá giới hạn trên hoặc giá mới nhất vượt qua giá giới hạn dưới, chiến lược cũng sẽ kết thúc khi nó vượt qua giá giới hạn trên hoặc giá giới hạn dưới.
5. Trong quá trình vận hành chiến lược, nếu tiền tệ gặp phải các tình huống không thể đoán trước như tạm ngừng giao dịch và hủy niêm yết, chiến lược sẽ tự động bị chấm dứt.
6. Nếu hợp đồng hoặc chiến lược đòn bẩy kích hoạt thanh lý, hoạt động của chiến lược cũng sẽ bị chấm dứt.


Gate.io bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về sản phẩm.
Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.
Chia sẻ bài đăng
Bài viết liên quan
[Lead Trader] How to Apply for Gate.io Lead Trader? [Lead Trader] How to Apply for Gate.io Lead Trader? [Lead Trader] How Can Spot Lead Traders Level Up? Gate.io Copy Trading Launches New Function: Copiers' Benefits Protector-- Lead Trader Risk Control S... Notice: Lead Traders Should Prefer Using Regular Market Order Mode [Lead Trader] FAQ
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.