• Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
    Yükselen/düşen rengi
    Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
Alım-Satım Web3
Şuraya dön:

Günün Öne Çıkan HODL Et & Kazan’ı USDG Kilitle & USDG Kazan

2020-12-10 04:10:10 UTC 30783
Gate.io’nun HODL Et & Kazan bölümünde, kullanýcýlarýmýzýn yüksek pasif getiri kazanma þansýný kolaylaþtýrmak için ürünleri piyasaya sürmeye devam ediyoruz. Popüler coin (örneðin, BTC, ETH,USDT) sahiplerinin yüksek getiri elde etmesine izin veren birçok ürün sunmakla kalmayýp, ayný zamanda pazardaki trendleri takip ederek sürekli yeni ürünler de sunmaya devam ediyoruz. Ürünlerimiz kullanýcýlar arasýnda giderek daha popüler hale geldiðinden, sizi günün en çarpýcý ürünleri hakkýnda bilgilendirmek ve katýlýmýnýzý kolaylaþtýrmak için "Günün Öne Çýkan Kazancý" ný her gün ayný saatte yayýnlýyoruz.

Günün öne çýkan, pasif kazanç saðlayan Kazan ürünleri.


Her Gün Kazan- USDG Kilitle Kazan (aktif)
Tahmini yýllýk getiri: %9.97
Vade: 7 gün
Kilitleme gereklidir.
Katýlmak için: https://www.gate.io/hodl/257

Her Gün Kazan- USDG Kilitle Kazan (sadece %24’ü kaldý)
Tahmini yýllýk getiri: %9.97
Vade: 7 gün
Kilitleme gereklidir.
Katýlmak için: https://www.gate.io/hodl/252Tut & Kazan -- %25’e Varan Faiz Oraný

Yeni Kullanýcý Bonusu: USDTest & Kazan (bu ürün uzun vadede aktif
kalacak)
Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %25
Kilitleme Vadesi: 7 gün
Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/182

TRX PoS Stakeleme#5
Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %9
Kilitleme Vadesi: 98 gün
Kilitleme gerektirmez
Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/209

EOS PoS Stakeleme#5
Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %4
Kilitleme Vadesi: 98 gün
Kilitleme gerektirmez
Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/208

ATOM PoS Stakeleme#5
Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %10
Kilitleme Vadesi: 98 gün
Kilitleme gerektirmez
Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/203

ALGO PoS Stakeleme#5
Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %8
Kilitleme Vadesi: 98 gün
Kilitleme gerektirmez
Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/198

VET PoS Stakeleme#5
Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %8
Kilitleme Vadesi: 98 gün
Kilitleme gerektirmez
Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/189

Tezos PoS Stakeleme #5
Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %6
Kilitleme Vadesi: 98 gün
Kilitleme gerektirmez
Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/184

SERO PoS Stakeleme #5
Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %13
Kilitleme Vadesi: 98 gün
Kilitleme gerektirmez
Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/183Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan yerleþik bir borsadýr. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz yalnýzca %100 gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese teþekkürler. Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma niyetindeyiz.


Gate.io Team
10 Aralýk 2020


Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp


Bizi takip edin
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_zh
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://medium.com/@gateioDil ve bölge
kur
Gate.TR'ye mi gideceksiniz?
Gate.TR artık aktif.
Tıklayıp Gate.TR'ye gidebilir veya Gate.io'da kalabilirsiniz.