• Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
    Yükselen/düşen rengi
    Başlangıç-Bitiş zamanı değişim yüzdesi
Web3 Alım-Satım
Duyuru
Etkinlik
İki Haftalık Rapor
Kurum ve VIP
Gate Learn
Delisted
Yeni Listelendi
_lık Kapınız
Gate Charity
Finans
Ticaret Rekabeti
Deposit&Withdrawal
ETF
Canlı
Gate Card
rename
Duyurular Gate.io Aeternity (AE) Rollback Attack ile ilgili AE Para Çekme Para Yatırma İşlemleri Nasıl Yönetildi
Gate.io Aeternity (AE) Rollback Attack ile ilgili AE Para Çekme Para Yatırma İşlemleri Nasıl Yönetildi
2020-12-09 08:57:16 UTC 92075 Okundu

Aeternity (AE), birkaç gün önce bir blok zinciri rollback saldýrýsýyla vuruldu ve bu, birkaç ana akým borsayý etkiledi. Gate.io'da, risk izleme sistemimiz 353231 blok yüksekliðinde (2020-12-06 05:12:48 UTC + 8) AE blok zinciri geri dönüþünü tespit etti ve bir alarm verdi. Sonuç olarak, AE para yatýrma ve çekme iþlemlerini kapatmak için derhal harekete geçtik ve sorunu mümkün olan en erken zamanda AE ekibine bildirdik. AE ekibi ayrýca bunun bir blockchain geri dönüþ saldýrýsý olduðunu doðruladý. AE ekibiyle iletiþim kurmaya devam ettik ve AE ekibi düðüm sorunlarýný belirleyip çözdükçe hemen yeni sürüme geçtik. AE aðý normale dönerken, AE para yatýrma ve çekme iþlemlerini de geri yükledik.

AE blockchain geri alma saldýrýsý olayýnda, Gate.io'ya yatýrýlan veya Gate.io'dan çekilen birçok AE iþlemi geri alýndý. Bu iþlemler için bunlarý aþaðýdaki þekillerde ele alacaðýz:

1). Geçersiz para çekme iþlemleri için onlarý yeniden göndereceðiz. AE aðý artýk düzgün çalýþýyor ve iþlemler hedeflerine sorunsuz bir þekilde ulaþacak. Ýþlemlerden bazýlarý tekrar baþarýsýz olursa, bunlarý kullanýcýlarýn Gate.io hesap bakiyesine geri yatýracaðýz.

2) Bu geçersiz depozitolar için, bu iþlemleri geçersiz kýlacaðýz. Bu iþlemler gönderildikleri yere geri döndüðünden, kullanýcýlar bunlarý Gate.io hesaplarýna kolayca yeniden gönderebilirler; kiþisel bir cüzdandan gönderilmiþlerse, kullanýcýlar kiþisel cüzdanlarýna gidip onlarý geri gönderebilirler; baþka bir borsadan gönderilmiþlerse, kullanýcýlar borsaya gidip yeniden göndermelerini isteyebilir.

Gate.io'da, kullanýcýlarýmýz için etkilenen AE para çekme iþlemleriyle ilgileneceðiz. Bu etkinlikte hiçbir kullanýcýmýz herhangi bir para kaybýna uðramaz. Herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletiþime geçin: https://www.gate.io/help

Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan yerleþik bir borsadýr. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz yalnýzca %100 gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese teþekkürler. Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma niyetindeyiz.


Gate.io Team
9 Aralýk 2020


Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp


Bizi takip edin
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_zh
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://medium.com/@gateio
Not:Bu, orijinal İngilizce metnin makine veya insan tarafından yapılan bir çevirisidir, bu nedenle çeviride yanlışlıklar olabilir. Orijinal İngilizce metni görmek için buraya tıklayın.
Gönderileri Paylaş
İlgili Makaleler
Gate.io, PIAS (PIAS), OctoFi (OCTO) ve 12Ships'in (TSHP) Listeden Çıkarılmasını ve Geri Alımı... Gate.io Startup'ın İlk Ücretsiz Teklifi:Exverse(EXVG) ve Ücretsiz Dağıtım Kurallarının Duyu... Gate.io TOKEN2049 Dubai'de Parladı ve Web3'ün Gelecek Vizyonunu Ortaya Çıkardı... Gate Web3 Startup Projesi Ring AI(RINGAI) ve Kazan ve Paylaş'a Katılım Kuralları Hakkında Duyu... Gate.io Web3 Startup: Defactor (FACTR) İlk Olmayan Token Satış Sonucu ve Listeleme Programı... Gate.io Web3 Startup: SwissCheese (SWCH) İlk Olmayan Token Satış Sonucu ve Listeleme Programı...
Dil ve bölge
kur
Gate.TR'ye mi gideceksiniz?
Gate.TR artık aktif.
Tıklayıp Gate.TR'ye gidebilir veya Gate.io'da kalabilirsiniz.