• Bildirimler Piyasalar ve Fiyatlar
   Daha fazla görüntüle
  • Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
   Yükselen/düşen rengi
   Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
  Coin Fiyat 24 saatlik %
  Şuraya dön:

  GNT’den GLM’e Geçiş Tamamlandı, Gate.io GLM Tradinge 10.00 UTC’de Başlıyor

  2020-12-05 08:10:46 UTCOkundu:62199

  Gate.io, GNT sahipleri için 1: 1 oranýnda GNT'yi GLM ile deðiþtirdi. Ayrýntýlarý, hesabýnýzdaki "Fatura Ayrýntýlarým" bölümünde görüntüleyebilirsiniz. GLM tradingine 5 Aralýk UTC 10: 00'da baþlayacaðýz. Lütfen piyasa koþullarýna çok dikkat edin ve sipariþinizi buna göre ayarlayýn.
  GLM yatýrmak için: https://www.gate.io/myaccount/deposit/GLM
  GLM trading için: https://www.gate.io/trade/GLM_USDT

  GNT'den GLM'ye Geçiþ Hakkýnda
  Golem duyurusuna göre, GNT'yi 1: 1 oranýnda GLM'ye geçiriyorlar, çünkü yeni Golem'in iþlem çerçevesi Ethereum’un 2. Katmaný üzerine kurulu ve bu ölçeklendirme yöntemi tokenlerin ERC-20 olmasýný gerektiriyor.
  GLM sözleþme adresi: 0x7DD9c5Cba05E151C895FDe1CF355C9A1D5DA6429
  Daha fazlasýný öðrenmek için: https://blog.golemproject.net/gnt-to-glm-migration/

  Gate.io, yerleþik bir dürüstlük, þeffaflýk ve adalet alýþveriþidir. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve sadece kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Kullanýcýlarýmýzýn desteðini geri getirmek için geliþtirmeye ve yenilik yapmaya devam ediyoruz.

  Referanslardan %30 komisyon kazanmak için:
  https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Kayýt olmak için týklayýn: https://www.gate.io/m#/register
  Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp


  Bizi takip edin

  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium: https://medium.com/@gateio

  Gate.io Team
  5 Aralýk 2020


  Dil ve bölge
  kur