• Bildirimler Piyasalar ve Fiyatlar
   Daha fazla görüntüle
  • Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
   Yükselen/düşen rengi
   Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
  Coin Fiyat 24 saatlik %
  Şuraya dön:

  Günün Öne Çýkan HODL Et & Kazan’ý: BTC Kilitle ve Kazan Bugün Saat 04.00 UTC’de Baþlýyor

  2020-11-16 03:05:12 UTCOkundu:35595
  Gate.io’nun HODL Et & Kazan bölümünde, kullanýcýlarýmýzýn yüksek pasif
  getiri kazanma þansýný kolaylaþtýrmak için ürünleri piyasaya sürmeye
  devam ediyoruz. Popüler coin (örneðin, BTC, ETH,USDT) sahiplerinin yüksek
  getiri elde etmesine izin veren birçok ürün sunmakla kalmayýp, ayný
  zamanda pazardaki trendleri takip ederek sürekli yeni ürünler de sunmaya
  devam ediyoruz. Ürünlerimiz kullanýcýlar arasýnda giderek daha popüler
  hale geldiðinden, sizi günün en çarpýcý ürünleri hakkýnda bilgilendirmek
  ve katýlýmýnýzý kolaylaþtýrmak için "Günün Öne Çýkan Kazancý" ný her gün
  ayný saatte yayýnlýyoruz
  Günün öne çýkan, pasif kazanç saðlayan Kazan ürünleri.

  Kilitle & Kazan – Yýllýk Getiri %85’e Kadar

  Her Gün Kazan- BTC Kilitle ve Kazan (04.00 UTC’de baþlýyor)
  Tahmini yýllýk getiri: %4
  Vade: 7 gün
  Kilitleme gereklidir.
  Katýlmak için: https://www.gate.io/hodl/223

  Her Gün Kazan- Çifte Onbir Özel Teklifi: USDT Kilitle ve Kazan (sadece %4’ü kaldý)
  Tahmini yýllýk getiri: %7
  Vade: 7 gün
  Kilitleme gereklidir.
  Katýlmak için: https://www.gate.io/hodl/231

  Her Gün Kazan #30: USDG Kilitle ve USDG Kazan
  Tahmini yýllýk getiri: %9,97
  Vade: 7 gün
  Kilitleme gereklidir.
  Katýlmak için: https://www.gate.io/hodl/226

  Her Gün Kazan #35: USDG Kilitle ve USDG Kazan
  Tahmini yýllýk getiri: %9,97
  Vade: 7 gün
  Kilitleme gereklidir.
  Katýlmak için: https://www.gate.io/hodl/228

  JGN Kilitle&Kazan #3
  Tahmini yýllýk getiri: %85
  Vade: 28 gün
  Kilitleme gereklidir.
  Katýlmak için: https://www.gate.io/hodl/232  Tut & Kazan -- %25’e Varan Faiz Oraný

  Yeni Kullanýcý Bonusu: USDTest & Kazan (bu ürün uzun vadede aktif
  kalacak)
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %25
  Kilitleme Vadesi: 7 gün
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/182

  TRX PoS Stakeleme#5
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %9
  Kilitleme Vadesi: 98 gün
  Kilitleme gerektirmez
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/209

  EOS PoS Stakeleme#5
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %4
  Kilitleme Vadesi: 98 gün
  Kilitleme gerektirmez
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/208

  ATOM PoS Stakeleme#5
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %10
  Kilitleme Vadesi: 98 gün
  Kilitleme gerektirmez
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/203

  ALGO PoS Stakeleme#5
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %8
  Kilitleme Vadesi: 98 gün
  Kilitleme gerektirmez
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/198

  VET PoS Stakeleme#5
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %8
  Kilitleme Vadesi: 98 gün
  Kilitleme gerektirmez
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/189

  Tezos PoS Stakeleme #5
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %6
  Kilitleme Vadesi: 98 gün
  Kilitleme gerektirmez
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/184

  SERO PoS Stakeleme #5
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %13
  Kilitleme Vadesi: 98 gün
  Kilitleme gerektirmez
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/183

  KSM PoS Stakeleme
  Tahmin edilen yýllýk faiz oraný: %13
  Kilitleme Vadesi: 98 gün
  Kilitleme gerektirmez
  Hemen katýlýn: https://www.gate.io/hodl/97

  Gate.io olarak, þeffaflýk, doðruluk ve adalet prensipleri ile
  çalýþýyoruz. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve sadece kaliteli projeleri
  seçiyoruz. Sürekli desteðiniz için herkese teþekkürler. Ýnovasyon
  yapmaktan asla vazgeçmiyoruz ve yakýnda daha fazla özellik ve ürün
  sunacaðýz.

  Gate.io Team
  16 Kasým 2020


  Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
  için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
  Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp


  Bizi takip edin
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium: https://medium.com/@gateio  Dil ve bölge
  kur
  Gate.TR'ye mi gideceksiniz?
  Gate.TR artık aktif.
  Tıklayıp Gate.TR'ye gidebilir veya Gate.io'da kalabilirsiniz.