• Bildirimler Piyasalar ve Fiyatlar
   Daha fazla görüntüle
  • Dili ve Kuru Değiştir
  • Tercih Ayarları
   Yükselen/düşen rengi
   Fiyat değişikliği için başlangıç zamanı
  Coin Fiyat 24 saatlik %
  Şuraya dön:

  Gate.io “Efsanevi Bug Avý” Kampanya Sonuçlarý & Ödül Daðýtýmý

  2020-11-09 10:23:27 UTCOkundu:50836
  Gate.io'da güvenlik, bir bütün olarak kripto endüstrisini etkilediði için önceliðimizdir ve dünyanýn dört
  bir yanýndaki mühendislerin ekosistemin güvenlik mekanizmalarýnýn omurgasý olduðuna inanýyoruz.
  Çabalarýný kabul etmek ve saygý göstermek için “Efsanevi Bug Avý” Kampanyasý düzenledik.
  Kampanyanýn bir parçasý olarak, Gate.io platformundaki her iþlevi deneyebilir ve herhangi bir güvenlik
  hatasý veya iþlevsel tasarým hatasý bulabilirdiniz. Bu kampanya sýrasýnda çok sayýda deðerli geri
  bildirim aldýk. Etkinliðe katýldýðýnýz için hepinize teþekkür ederiz!

  Ödül kazanan hesaplar aþaðýdadýr:

  Orta Riskli Bonus Kazananý

  UID / Ödül
  2*** 566 300 USDT
  Fonksiyonel Tasarým Kusurlarý Bonus Kazananlarý (aþaðýda tüm kazanan hesaplarýn özel listesi yoktur)
  UID / Ödül
  1*** 4 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  4*** 15 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1*** 265 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  3***052 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***104 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  5***1 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  4***18 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  8***75 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  2***223 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***257 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***45 20USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***18 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***18 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***18 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***18 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***18 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  3***471 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***139 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  3***912 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  8***4 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  2***443 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***229 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  3***007 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  2***277 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  4***56 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  7***96 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  5***25 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  2***184 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  1***16 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  2***343 10USDT deðerinde Gate.io Puaný
  2***33 10USDT deðerinde Gate.io Puaný

  Tüm kazananlara tebrikler.
  Tüm kazanan hesaplara ödüllerini daðýttýk. Hangi ödülü aldýðýnýzý kontrol etmek için Fatura
  Ayrýntýlarýna gidebilirsiniz.


  Gate.io, bütünlüðü, þeffaflýðý ve adaleti çok yüksek bir standartta tutan
  yerleþik bir borsadýr. Sýfýr listeleme ücreti alýyoruz ve yalnýzca
  kaliteli ve gelecek vaat eden projeleri seçiyoruz. Borsamýz yalnýzca %100
  gerçek iþlem hacminden oluþur. Yolculuðumuzda aramýza katýlan herkese
  teþekkürler. Kullanýcýlarýmýzý sürekli destekleri için ödüllendirmek için
  her zaman iyileþtirme ve yenilik yapma niyetindeyiz.


  Gate.io Team
  10 Kasým 2020


  Afiliate programýmýza katýlýp referans komisyonlarýndan %30 kazanmak
  için: https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Kayýt olmak için: https://www.gate.io/m#/register
  Hemen indirin: https://www.gate.io/mobileapp


  Bizi takip edin
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium: https://medium.com/@gateio  Dil ve bölge
  kur
  Gate.TR'ye mi gideceksiniz?
  Gate.TR artık aktif.
  Tıklayıp Gate.TR'ye gidebilir veya Gate.io'da kalabilirsiniz.