• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC /USDT

26284.3

0.13 %

ETH /USDT

1596.18

0.40 %

GFT /USDT

0.024130

15.48 %

TOMI /USDT

3.42190

-1.90 %

FITFI /USDT

0.005365

21.87 %

ASTRA /USDT

0.00269

-28.45 %

LQTY /USDT

0.8945

5.42 %

OUSD /USDT

0.99766

-0.02 %

OAX /USDT

0.173419

1.81 %

WEMIX /USDT

0.9036

-12.89 %

LUNA /USDT

0.4583

10.35 %

FRONT /USDT

0.47069

5.89 %

LINK /USDT

7.4823

0.83 %

DOGE /USDT

0.060646

-0.17 %

SHIB /USDT

0.0000072291

-0.40 %

HIFI /USDT

0.68070

-5.76 %

FTT /USDT

1.1233

-9.36 %

KAS /USDT

0.047034

0.65 %

AGIX /USDT

0.17689

0.03 %

XRD /USDT

0.062461

5.44 %

WLD /USDT

1.7493

3.42 %

TRB /USDT

48.6247

29.70 %

WBIRD /USDT

5.7883

-0.63 %

JASMY /USDT

0.0035683

-0.38 %

GLMR /USDT

0.26466

16.50 %

ASTR /USDT

0.048067

-3.67 %

GETA /USDT

0.042346

-1.80 %

ARB /USDT

0.82713

1.37 %

SOL /USDT

18.983

-1.61 %

ID /USDT

0.193998

-1.03 %

BNB /USDT

213.02

0.22 %

USDD /USDT

0.99847

0.00 %

CHEEL /USDT

9.940

-1.19 %

SUN /USDT

0.0053792

2.14 %

CSIX /USDT

0.017931

2.16 %

BDX /USDT

0.032369

-2.60 %

FLR /USDT

0.010969

-0.09 %

LTC /USDT

63.97

-0.51 %

MAGIC /USDT

0.49210

5.14 %

FIL /USDT

3.2024

0.00 %

PEPE /USDT

0.00000071141

1.54 %

GMMT /USDT

2.7657

-1.94 %

BCH /USDT

215.92

1.26 %

EVER /USDT

0.050977

-0.86 %

HBAR /USDT

0.049484

-0.44 %

AMS /USDT

0.09936

11.50 %

FTM /USDT

0.18706

-1.41 %

CYBER /USDT

5.0711

-0.72 %

CSPR /USDT

0.031198

-2.87 %

GNS /USDT

3.1610

-0.19 %

VRA /USDT

0.0037871

1.16 %

VGX /USDT

0.11695

-2.82 %

CFX /USDT

0.123421

-1.02 %

NFT /USDT

0.00000031316

-0.87 %

DIONE /USDT

0.00191986

-1.00 %

LOOM /USDT

0.11503

-9.61 %

HXA /USDT

0.009846

-40.69 %

EOS /USDT

0.5642

0.24 %

XDC /USDT

0.046832

-4.25 %

DOT /USDT

4.0134

-0.46 %

FLM /USDT

0.077962

0.87 %

RNDR /USDT

1.4780

-0.92 %

GALA /USDT

0.013329

0.14 %

FLUX /USDT

0.31846

-0.48 %

FEAR /USDT

0.06167

1.03 %

HAI /USDT

0.02229

-0.84 %

NOM /USDT

0.06081

-7.18 %

OP /USDT

1.2847

1.73 %

NEAR /USDT

1.0824

-1.21 %

SYN /USDT

0.3166

1.73 %

WIN /USDT

0.00006128

1.23 %

CRV /USDT

0.5202

1.16 %

LUNC /USDT

0.00006193

3.26 %

TRX /USDT

0.08506

0.40 %

SUI /USDT

0.4371

-0.52 %

BLZ /USDT

0.165784

-11.80 %

ICP /USDT

2.9662

0.44 %

DYDX /USDT

1.8842

-1.26 %

OAS /USDT

0.046031

2.91 %

ORDI /USDT

3.4237

-5.28 %

JST /USDT

0.02216

-1.42 %

ETC /USDT

15.139

-0.25 %

STORE /USDT

0.015440

5.46 %

STIK /USDT

3.04308

-0.18 %

WAXL /USDT

0.34103

2.98 %

ONSTON /USDT

0.001849

1.25 %

NADA /USDT

0.021676

-24.73 %

XEN /USDT

0.000000400

-2.91 %

IGU /USDT

0.03217

-0.34 %

MXC /USDT

0.008756

9.45 %

GT /USDT

3.8670

-0.20 %

FLOKI /USDT

0.0000156234

-0.39 %

CRPT /USDT

0.06663

-0.96 %

APE /USDT

1.1135

-0.50 %

TRIAS /USDT

2.7995

4.11 %

AVAX /USDT

8.997

0.03 %

XLM /USDT

0.112810

1.08 %

BONE /USDT

0.8755

3.32 %

SDEX /USDT

0.0081685

-1.19 %

ADA /USDT

0.24484

-0.46 %

PHB /USDT

0.596195

-3.35 %

AMB /USDT

0.0093947

-3.27 %

OCEAN /USDT

0.31647

-0.23 %

APT /USDT

5.2638

-3.58 %

BTT /USDT

0.0000003779

-1.17 %

TLOS /USDT

0.06869

0.24 %

ELS /USDT

0.34532

-2.72 %

EDU /USDT

0.44465

1.18 %

BLUR /USDT

0.1690

-0.70 %

BOBA /USDT

0.11017

1.56 %

GMM /USDT

0.00042664

-18.29 %

LADYS /USDT

0.00000003567

-1.05 %

STX /USDT

0.45560

-1.20 %

CTI /USDT

0.013545

-3.88 %

ANC /USDT

0.00926

6.68 %

AOG /USDT

0.007140

-0.44 %

MLN /USDT

14.608

-9.67 %

GARI /USDT

0.01545

-15.43 %

DODO /USDT

0.095162

-0.20 %

VXT /USDT

0.032413

-0.16 %

TAKI /USDT

0.006258

-0.23 %

KNJ /USDT

0.39110

110.32 %

PYR /USDT

3.0662

1.18 %

CREAM /USDT

18.574

-9.11 %

USDC /USDT

1.0007

0.03 %

PIP /USDT

0.06655

-1.04 %

LINA /USDT

0.0106244

-1.70 %

BSV /USDT

30.714

-0.22 %

TYPE /USDT

0.07157

0.42 %

FRM /USDT

0.02428

-0.61 %

SEI /USDT

0.11677

-0.36 %

CORE /USDT

0.4305

6.63 %

VTHO /USDT

0.0011719

2.01 %

XCAD /USDT

0.80583

-1.39 %

YGG /USDT

0.20040

-2.69 %

IMX /USDT

0.55628

-5.68 %

INJ /USDT

7.2371

3.53 %

BBC /USDT

0.009915

2.01 %

LM /USDT

0.022390

64.63 %

CVTX /USDT

0.041529

-2.85 %

SQUAD /USDT

0.001921

-0.31 %

IMPT /USDT

0.0044870

0.25 %

RDNT /USDT

0.22406

3.31 %

SIN /USDT

0.002337

-3.30 %

RFR /USDT

0.000183

-2.13 %

CULT /USDT

0.000001883

0.85 %

ZBC /USDT

0.010000

2.60 %

SRM /USDT

0.03299

-0.66 %

ARKM /USDT

0.38377

4.00 %

MASK /USDT

2.57003

-0.98 %

UNI /USDT

4.3125

0.74 %

POLYX /USDT

0.1157

0.87 %

OG /USDT

4.5549

2.36 %

CROWN /USDT

1.0052

0.89 %

STORJ /USDT

0.3981

4.76 %

NSDX /USDT

0.10123

-1.81 %

FDT /USDT

0.03389

0.20 %

CHO /USDT

0.05814

-0.58 %

DERC /USDT

0.15050

-0.84 %

WLKN /USDT

0.004150

-9.62 %

USTC /USDT

0.012986

3.58 %

ATOM /USDT

6.9785

-0.97 %

MC /USDT

0.34819

1.37 %

HFT /USDT

0.30493

0.03 %

VAI /USDT

0.047639

-1.36 %

METIS /USDT

13.759

-4.42 %

PINE /USDT

0.008754

18.28 %

PEPE2 /USDT

0.00000000683

-2.56 %

WBT /USDT

5.204

-0.26 %

MATIC /USDT

0.50794

-2.38 %

PLANET /USDT

0.000053967

1.93 %

AURORA /USDT

0.0516

1.97 %

SXP /USDT

0.29472

5.81 %

PANDO /USDT

0.0023290

-0.58 %

ACH /USDT

0.015581

2.18 %

TARA /USDT

0.005458

4.88 %

ERG /USDT

0.9397

0.13 %

BUSD /USDT

1.0000

0.01 %

MELD /USDT

0.001014

-4.42 %

XDB /USDT

0.0003597

-4.38 %

FIS /USDT

0.31038

12.74 %

SWASH /USDT

0.00847

-0.11 %

AZERO /USDT

0.7807

-1.43 %

NMR /USDT

12.6785

1.06 %

GQ /USDT

0.0018648

1.88 %

PBX /USDT

0.00088569

1.92 %

CEEK /USDT

0.03688

-0.18 %

BSW /USDT

0.07130

12.14 %

ALGO /USDT

0.09536

-2.01 %

BONDLY /USDT

0.002530

-0.11 %

ZIG /USDT

0.011684

-16.18 %

FYN /USDT

0.012810

0.17 %

BTC /USDC

26260.38

-0.13 %

BBF /USDT

0.0864

-3.89 %

QANX /USDT

0.023586

5.30 %

UOS /USDT

0.1465

-19.54 %

REAP /USDT

0.00309

-9.11 %

REIGN /USDT

0.001204

-0.33 %

SDAO /USDT

0.3881

-0.96 %

PROM /USDT

3.9485

-0.73 %

KEY /USDT

0.0051442

-0.92 %

1INCH /USDT

0.26818

2.05 %

PZP /USDT

0.21681

5.99 %

MMPRO /USDT

0.08213

5.93 %

ALEX /USDT

0.047827

-0.80 %

HOOK /USDT

0.85176

2.14 %

ORAI /USDT

2.1946

-5.16 %

VOXEL /USDT

0.12897

-1.46 %

HNT /USDT

1.4361

-2.48 %

TON /USDT

2.1094

-1.95 %

NPT /USDT

0.2779

-0.75 %

REVOLAND /USDT

0.22080

-3.09 %

UNDEAD /USDT

0.05571

0.54 %

CRU /USDT

0.50851

-9.53 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000010512

1.04 %

KICKS /USDT

0.000404

-0.24 %

WOM /USDT

0.014343

-0.06 %

PEOPLE /USDT

0.009879

2.25 %

MKR /USDT

1431.45

7.30 %

PRQ /USDT

0.0687

7.34 %

DOGE /USDC

0.060575

-0.25 %

FBX /USDT

0.0008707

0.92 %

SCLP /USDT

0.10929

-0.37 %

PHA /USDT

0.1085

0.55 %

LBR /USDT

0.9384

8.14 %

DORKL /USDT

0.001364

0.88 %

ISK /USDT

0.21249

0.01 %

ALCX /USDT

13.590

10.97 %

RACA /USDT

0.00009074

0.49 %

DUSK /USDT

0.1155

3.03 %

METFI /USDT

2.3520

-6.87 %

COMBO /USDT

0.57697

5.10 %

MDT /USDT

0.04627

2.91 %

FET /USDT

0.21116

-1.31 %

XTAG /USDT

0.00973

-5.07 %

VELO /USDT

0.002404

-0.57 %

RUNE /USDT

1.7301

0.81 %

DREP /USDT

0.2561

5.52 %

STND /USDT

0.010299

5.65 %

API3 /USDT

1.15277

5.76 %

CQT /USDT

0.0848

-0.23 %

POGAI /USDT

0.000114837

0.82 %

ETHF /USDT

0.2802

-4.62 %

CKB /USDT

0.0026964

0.23 %

ARB /USDC

0.82697

1.35 %

MOVR /USDT

4.1342

1.88 %

SPA /USDT

0.003497

2.97 %

CVP /USDT

0.29957

-0.63 %

OPTIMUS /USDT

0.11387

-4.43 %

SNX /USDT

2.0083

2.21 %

SPO /USDT

0.00039203

0.27 %

ZEC /USDT

26.10

0.92 %

HIGH /USDT

1.2724

-0.70 %

WATT /USDT

0.0004032

-2.46 %

ROSE /USDT

0.041069

0.31 %

QNT /USDT

86.880

1.64 %

ETHW /USDT

1.3152

-0.11 %

VTS /USDT

0.11512

0.79 %

ZLW /USDT

0.009188

-0.48 %

SHARBI /USDT

0.0000008716

-0.01 %

UNIBOT /USDT

55.174

2.41 %

TORN /USDT

3.3369

8.17 %

MPI /USDT

0.0001720

59.40 %

SLK /USDT

0.004077

-41.73 %

KAP /USDT

0.10712

1.05 %

XOR /USDT

0.01931

-7.29 %

POLS /USDT

0.2724

5.05 %

PBR /USDT

0.03043

-4.15 %

HECH /USDT

0.02203

-3.07 %

PYME /USDT

0.001465

-4.31 %

EWT /USDT

1.8359

-0.08 %

SUKU /USDT

0.03935

-4.44 %

ETH /USDC

1594.36

0.17 %

TT /USDT

0.004534

7.06 %

ADP /USDT

0.001326

-6.55 %

CAKE /USDT

1.1564

0.15 %

MONG /USDT

0.00000000683

-8.93 %

GEAR /USDT

0.003779

-2.60 %

POKT /USDT

0.0269

-2.53 %

BEL /USDT

0.64040

7.13 %

GOMINING /USDT

0.09971

-0.41 %

CGPT /USDT

0.039396

0.68 %

PERC /USDT

0.1471

-0.54 %

SGB /USDT

0.004387

0.94 %

PRIME /USDT

3.5299

3.12 %

ARPA /USDT

0.04262

0.14 %

BICO /USDT

0.21132

1.43 %

PERL /USDT

0.016540

-2.47 %

NUX /USDT

0.003652

-6.69 %

MINA /USDT

0.36985

-0.75 %

TIDAL /USDT

0.00012025

-9.31 %

XCH /USDT

26.913

-0.66 %

TAO /USDT

57.762

2.73 %

FALCONS /USDT

0.0022513

5.94 %

FCON /USDT

0.00002867

-8.37 %

PNT /USDT

0.1344

-0.29 %

KDA /USDT

0.46889

-0.55 %

REALM /USDT

0.00097

2.10 %

LEVER /USDT

0.0018467

-0.40 %

C98 /USDT

0.14786

2.53 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000000456

-13.63 %

MAV /USDT

0.23576

2.85 %

PLAY /USDT

0.024610

10.39 %

AGI /USDT

0.033149

-16.26 %

BRISE /USDT

0.00000015300

-2.08 %

CERE /USDT

0.003028

-0.52 %

UNFI /USDT

7.5655

0.91 %

OVR /USDT

0.2141

0.04 %

PAAL /USDT

0.014940

-3.61 %

GRAIL /USDT

763.52

11.88 %

BONK /USDT

0.0000002028

-4.15 %

MANA /USDT

0.29536

0.31 %

XCV /USDT

0.002160

0.00 %

SIDUS /USDT

0.0008931

0.03 %

AKRO /USDT

0.0067510

-8.25 %

TVK /USDT

0.020041

5.36 %

WAGMIGAMES /USDT

0.000010576

-4.46 %

HOD /USDT

0.001258

3.11 %

ACS /USDT

0.00177265

0.07 %

AMC /USDT

0.8360

0.34 %

QTUM /USDT

2.143

-0.09 %

MYRIA /USDT

0.001539

1.31 %

CFG /USDT

0.3021

1.95 %

BERRY /USDT

0.0003684

0.38 %

LMWR /USDT

0.09869

0.76 %

SAND /USDT

0.3030

1.33 %

DESO /USDT

8.2543

-1.16 %

ACX /USDT

0.05318

2.22 %

QRDO /USDT

0.04503

-1.70 %

FUN /USDT

0.0038721

-0.14 %

AIDOGE /USDT

0.00000000005802

-4.36 %

TSUKA /USDT

0.020101

-1.04 %

XCN /USDT

0.000754

0.26 %

GMT /USDT

0.15121

-0.55 %

RBC /USDT

0.009331

6.99 %

PVU /USDT

0.001711

-10.65 %

VEGA /USDT

1.1028

2.00 %

FEVR /USDT

0.00040365

-1.85 %

DYP /USDT

0.02238

-2.31 %

GOLC /USDT

0.09774

-3.51 %

OME /USDT

0.002186

30.97 %

SLP /USDT

0.0013861

0.15 %

AKT /USDT

0.78010

-4.01 %

ALU /USDT

0.030541

2.69 %

TAMA /USDT

0.008018

-1.28 %

TRX /USDC

0.0850975

0.53 %

OPUL /USDT

0.053849

-2.32 %

DEGO /USDT

1.3453

-1.40 %

SWFTC /USDT

0.0010450

0.23 %

TUSD /USDT

0.9987

0.00 %

TRU /USDT

0.033688

2.33 %

GRT /USDT

0.086694

-0.46 %

ZEN /USDT

7.631

1.77 %

THN /USDT

0.037136

-0.39 %

AITECH /USDT

0.019265

-2.87 %

TFUEL /USDT

0.03307

0.54 %

NBLU /USDT

0.010052

-9.25 %

KIN /USDT

0.00001314

-3.73 %

BNB /USDC

212.84

0.22 %

KNC /USDT

0.7045

2.36 %

TRAC /USDT

0.28188

6.14 %

RPL /USDT

21.742

-0.10 %

ODDZ /USDT

0.00812

8.70 %

MLT /USDT

0.06779

-4.70 %

PUMLX /USDT

0.010640

-3.36 %

PRX /USDT

0.2632

1.62 %

MDX /USDT

0.04424

-1.16 %

AUCTION /USDT

5.1780

-1.00 %

KP3R /USDT

43.99

-3.97 %

QKC /USDT

0.007867

-3.49 %

IAG /USDT

0.041367

-8.14 %

BGT /USDT

0.77892

-1.84 %

ONG /USDT

0.2188

-0.63 %

LAI /USDT

0.0069782

-3.04 %

SNT /USDT

0.02243

-0.62 %

NUM /USDT

0.017291

-4.52 %

STRAX /USDT

0.46445

7.15 %

NEER /USDT

0.18774

0.85 %

GAL /USDT

1.3463

-0.25 %

WAS /USDT

0.002901

-30.41 %

MTV /USDT

0.0009887

0.89 %

OOE /USDT

0.010273

-0.69 %

LIKE /USDT

0.00324

24.61 %

MAN /USDT

0.0115203

4.35 %

CHZ /USDT

0.05728

-0.60 %

MLK /USDT

0.25687

-0.49 %

ABBC /USDT

0.035358

-2.43 %

UBXS /USDT

0.03634

14.13 %

SOPH /USDT

0.121712

-0.44 %

QTC /USDT

0.2566

11.32 %

NVIR /USDT

0.02611

-2.24 %

XPR /USDT

0.000655

0.00 %

MARO /USDT

0.001343

-8.70 %

CIRUS /USDT

0.032829

0.61 %

ROUTE /USDT

1.8756

-4.86 %

FIL /USDC

3.2018

-0.04 %

XETA /USDT

0.007288

-1.61 %

LITE /USDT

0.00462

-3.34 %

ZIX /USDT

0.0001591

1.92 %

SWEAT /USDT

0.0081787

0.62 %

CTY /USDT

20.260

0.92 %

QUICK /USDT

0.042955

-2.18 %

LTC /USDC

63.9223

-0.64 %

RFOX /USDT

0.009532

3.05 %

STOS /USDT

0.54235

0.15 %

LOKA /USDT

0.18022

-0.42 %

SOL /USDC

18.951

-1.74 %

TRVL /USDT

0.022537

-1.01 %

PERP /USDT

0.61115

1.96 %

DC /USDT

0.0005028

0.72 %

HT /USDT

2.4151

-0.80 %

CHEQ /USDT

0.025037

-6.70 %

TURBO /USDT

0.00006682

-2.29 %

TIP /USDT

0.00023117

-21.84 %

POOH /USDT

0.000000002146

13.96 %

AGLD /USDT

0.7355

7.70 %

SWAP /USDT

0.08715

-1.48 %

IRON /USDT

0.6555

-1.48 %

MTL /USDT

1.29495

-1.91 %

WXT /USDT

0.004636

0.06 %

FRA /USDT

0.0018972

0.50 %

GRND /USDT

0.164117

-1.88 %

CLV /USDT

0.03279

0.73 %

FTRB /USDT

0.004843

-0.37 %

AGLA /USDT

0.05659

73.37 %

XET /USDT

0.0002819

-1.01 %

PENDLE /USDT

0.62931

2.14 %

FREE /USDT

0.0000001043

-0.76 %

STMX /USDT

0.007254

-1.57 %

DAG /USDT

0.02464

-2.45 %

OLE /USDT

0.007605

1.26 %

SMART /USDT

0.001523

-3.66 %

CWEB /USDT

0.015852

-2.13 %

SHIB2 /USDT

0.000000001732

1.22 %

ELON /USDT

0.00000012754

-0.76 %

MATIC /USDC

0.50808

-2.38 %

ERN /USDT

1.51961

0.82 %

REP /USDT

0.6121

2.13 %

METO /USDT

0.0004490

-0.37 %

KAVA /USDT

0.6275

1.27 %

TSUGT /USDT

0.048692

7.10 %

WIT /USDT

0.005582

-7.61 %

DHB /USDT

0.0007715

30.43 %

NEON /USDT

0.0782

-3.57 %

CELR /USDT

0.012098

-3.25 %

BBANK /USDT

0.016386

-2.33 %

RBLS /USDT

0.06201

0.56 %

BAKE /USDT

0.10904

1.30 %

VR /USDT

0.00635

1.27 %

KING /USDT

0.000770

4.33 %

KILT /USDT

0.2782

0.87 %

VP /USDT

0.410

-1.20 %

COREUM /USDT

0.07760

2.07 %

LOOP /USDT

0.06718

0.73 %

DAO /USDT

0.71552

1.14 %

LABS /USDT

0.00024716

6.59 %

PLCU /USDT

96.51

-1.09 %

MULTI /USDT

1.6727

-2.72 %

WALV /USDT

0.033638

1.35 %

XAVA /USDT

0.1559

0.25 %

BTG /USDT

12.3469

-1.40 %

BLOK /USDT

0.0013522

-0.77 %

CETUS /USDT

0.041909

-0.89 %

OOKI /USDT

0.0017635

1.04 %

ATLAS /USDT

0.0014286

-0.50 %

BNT /USDT

0.39612

0.13 %

AART /USDT

0.0006278

-1.96 %

XELS /USDT

0.29552

2.63 %

LBLOCK /USDT

0.0000334

-9.72 %

BTS /USDT

0.009056

-0.74 %

MIX /USDT

0.000949

8.70 %

ASM /USDT

0.016951

-1.14 %

OLT /USDT

0.003263

-4.97 %

BADGER /USDT

2.0556

3.23 %

CHAMP /USDT

0.003975

-0.07 %

XYM /USDT

0.020476

-0.34 %

GOV /USDT

0.001140

-7.31 %

GOAL /USDT

0.0612

-0.97 %

DNXC /USDT

0.009126

6.15 %

MNW /USDT

1.0155

-1.28 %

SPELLFIRE /USDT

0.000543

-0.36 %

ACA /USDT

0.04880

1.30 %

WOOP /USDT

0.003709

-4.28 %

MEAN /USDT

0.01808

-1.52 %

AST /USDT

0.087069

-0.18 %

ORCA /USDT

0.79591

-1.23 %

PROS /USDT

0.2799

3.97 %

MOVEZ /USDT

0.0007170

-1.22 %

DSLA /USDT

0.00064747

-10.10 %

ISP /USDT

0.0004213

1.68 %

TEER /USDT

0.1615

4.66 %

LOOKS /USDT

0.05106

-0.07 %

KON /USDT

0.00771

16.28 %

FIO /USDT

0.01885

0.42 %

DATA /USDT

0.02280

1.06 %

STPT /USDT

0.06284

2.59 %

TENET /USDT

0.140133

-0.64 %

WRT /USDT

0.05766

1.81 %

AAVE /USDT

60.89

-1.90 %

XVS /USDT

4.6090

1.56 %

ZCX /USDT

0.05608

-4.46 %

NEXT /USDT

0.04344

11.75 %

DASH /USDT

26.75

-0.66 %

D2T /USDT

0.005645

0.26 %

SRG /USDT

0.002388

7.61 %

LIT /USDT

0.65953

0.95 %

LGX /USDT

0.002474

-10.42 %

ESS /USDT

0.00058917

-22.73 %

1EARTH /USDT

0.0014660

2.13 %

ACM /USDT

1.7633

-0.20 %

ARES /USDT

0.0008508

-0.01 %

FAME /USDT

0.001010

-12.85 %

MEME /USDT

10.2017

-14.40 %

TIMECHRONO /USDT

15.061

-3.75 %

GST /USDT

0.008395

-7.09 %

XPLA /USDT

0.14955

2.06 %

DG /USDT

0.016633

6.41 %

BNC /USDT

0.18012

-3.07 %

RIF /USDT

0.066913

-0.65 %

TRCL /USDT

0.0017364

8.47 %

SAITAMA /USDT

0.00067462

7.09 %

XRUNE /USDT

0.00856

1.78 %

XCUR /USDT

0.01523

1.12 %

BTRST /USDT

0.3121

-2.52 %

IOTA /USDT

0.1607

3.07 %

VINU /USDT

0.00000000905

0.66 %

HARD /USDT

0.1133

1.88 %

OP /USDC

1.2841

1.79 %

UFI /USDT

0.01666

-0.71 %

TABOO /USDT

0.000978

-4.02 %

BUY /USDT

0.020218

-0.03 %

LPT /USDT

5.511

1.02 %

OMI /USDT

0.0008202

-1.14 %

IZI /USDT

0.01106

6.75 %

BOSON /USDT

0.1401

3.24 %

WOJAK /USDT

0.00007697

-0.37 %

DMTR /USDT

0.0177136

-1.07 %

AIOZ /USDT

0.012090

1.61 %

ADX /USDT

0.1357

2.95 %

SUDO /USDT

0.1784

-10.39 %

NOS /USDT

0.01110

-0.26 %

ELA /USDT

1.39653

0.11 %

CELL /USDT

0.1698

2.16 %

SALT /USDT

0.024414

-8.84 %

XY /USDT

0.03954

4.60 %

FOR /USDT

0.01842

4.95 %

BOND /USDT

2.2826

-0.23 %

CEL /USDT

0.13888

0.74 %

UMEE /USDT

0.003020

-11.35 %

SFUND /USDT

0.5674

-0.15 %

DORA /USDT

0.018811

-0.75 %

PSL /USDT

0.0002222

-0.93 %

KUBE /USDT

0.007179

-1.57 %

ALPH /USDT

0.14284

-0.39 %

TOMO /USDT

1.2566

-0.25 %

PMON /USDT

0.3503

-0.90 %

LEASH /USDT

304.89

-0.68 %

LITH /USDT

0.0002556

-1.76 %

WBTC /USDT

26317.55

0.46 %

ESG /USDT

0.51964

-1.51 %

MGG /USDT

0.00171

12.50 %

PAF /USDT

0.0002457

8.90 %

ARV /USDT

0.00002281

-2.72 %

UFT /USDT

0.2272

-0.56 %

XED /USDT

0.034692

-2.27 %

TDROP /USDT

0.001250

4.25 %

MOOV /USDT

0.002704

-3.70 %

SHIB /USDC

0.0000072137

-0.54 %

GLQ /USDT

0.0037929

0.00 %

CUMMIES /USDT

0.0018411

17.35 %

ALPINE /USDT

1.7370

-1.55 %

NYZO /USDT

0.009082

-4.73 %

HNS /USDT

0.015016

6.23 %

VOLT /USDT

0.0000002180

0.27 %

FIU /USDT

0.000616

0.16 %

ORTB /USDT

0.002992

3.88 %

CRBN /USDT

0.008784

-2.07 %

DOCK /USDT

0.01576

2.67 %

EGLD /USDT

24.000

-3.04 %

FAR /USDT

0.0031185

0.17 %

WISTA /USDT

0.004415

1.33 %

LMR /USDT

0.00521

1.95 %

KLO /USDT

0.001163

-4.35 %

BISO /USDT

0.000749

-4.94 %

MAT /USDT

0.001759

0.80 %

ZZZ /USDT

0.05984

9.05 %

MLS /USDT

0.06385

-1.49 %

GAYPEPE /USDT

0.0000003623

-1.57 %

AE /USDT

0.0224

10.89 %

MATTER /USDT

0.03221

-1.22 %

CWS /USDT

0.16760

-5.94 %

VLX /USDT

0.00755

-0.39 %

ARGON /USDT

0.0017383

-29.34 %

FRR /USDT

0.0000258

-2.27 %

REEF /USDT

0.0012831

-1.02 %

DEP /USDT

0.000867

3.21 %

STARL /USDT

0.000000696

-2.38 %

IRIS /USDT

0.01805

-0.60 %

ANT /USDT

4.9649

1.07 %

SOS /USDT

0.00000003293

-0.84 %

LUNR /USDT

0.04160

-16.36 %

DIA /USDT

0.25681

3.47 %

AVAX /USDC

8.988

-0.18 %

JAM /USDT

0.0003761

-5.90 %

TURBOS /USDT

0.0008533

-1.91 %

WING /USDT

5.4292

-1.13 %

OVO /USDT

0.021385

-3.80 %

RLY /USDT

0.006098

-0.76 %

KUMA /USDT

0.000000005507

1.21 %

ARTEM /USDT

0.001205

-0.57 %

ACN /USDT

0.00014453

-13.75 %

DOP /USDT

0.1020

-3.04 %

WIFI /USDT

0.034919

-18.63 %

QUACK /USDT

0.0000000004498

-0.06 %

INTR /USDT

0.008857

5.05 %

GAS /USDT

2.320

-0.64 %

SHI /USDT

0.0012802

0.14 %

BTM /USDT

0.032621

-0.67 %

SUSHI /USDT

0.5882

0.39 %

DENT /USDT

0.00059403

-1.64 %

ARG /USDT

0.6980

1.39 %

WNCG /USDT

0.05608

-3.26 %

POOLX /USDT

2.1087

4.30 %

HAPI /USDT

7.9060

-2.40 %

AMPL /USDT

1.2665

-1.40 %

VRX /USDT

14.804

-6.65 %

SOULS /USDT

0.0020445

-5.70 %

BABI /USDT

0.002685

-7.54 %

STRM /USDT

0.00390

0.00 %

KMA /USDT

0.0005757

0.26 %

CAL /USDT

0.000725

-8.34 %

SHILL /USDT

0.007881

7.94 %

AUTO /USDT

10.77

-2.62 %

BLOCK /USDT

0.02621

-6.19 %

DOGE2 /USDT

0.000000003446

11.66 %

MOJO /USDT

0.001639

-9.94 %

REDTOKEN /USDT

0.000006205

1.02 %

ABT /USDT

0.07266

-0.37 %

PUSH /USDT

0.17963

-0.53 %

DCR /USDT

13.383

-0.43 %

SANTOS /USDT

2.7775

-0.28 %

FARM /USDT

22.637

0.46 %

GNO /USDT

97.94

0.04 %

TIFI /USDT

0.00000003512

18.72 %

GGG /USDT

0.03920

-1.85 %

SUIP /USDT

0.018614

9.31 %

GOFX /USDT

0.00166

18.57 %

CHESS /USDT

0.1261

-0.23 %

MTRG /USDT

1.4330

-2.22 %

HEART /USDT

0.009243

1.08 %

YFII /USDT

411.00

-0.30 %

CELO /USDT

0.44286

-3.58 %

SUI /USDC

0.4368

-0.29 %

GAFI /USDT

1.764

4.00 %

KFT /USDT

0.00551

3.76 %

PNG /USDT

0.017890

0.74 %

DEXE /USDT

2.2362

2.13 %

GITCOIN /USDT

0.8575

-1.25 %

ALICE /USDT

0.7307

-0.93 %

AIRTNT /USDT

0.0001298

0.38 %

SYS /USDT

0.08460

-0.77 %

HERO /USDT

0.002511

-0.71 %

LIFE /USDT

0.00012360

-0.63 %

LOON /USDT

0.0001494

-5.56 %

KOK /USDT

0.006985

-4.11 %

CTT /USDT

0.3466

-3.42 %

LTO /USDT

0.056706

-2.13 %

NFTB /USDT

0.006435

-0.61 %

WHALE /USDT

0.4654

-0.04 %

SUPER /USDT

0.0771

-0.12 %

WELL /USDT

0.0041778

-0.30 %

KPAD /USDT

0.001013

-10.98 %

DOME /USDT

0.000674

-1.02 %

SNM /USDT

0.0029

0.00 %

YLD /USDT

0.0698

-0.28 %

CBK /USDT

0.62738

6.20 %

SENSO /USDT

0.0547

0.36 %

DARK /USDT

0.018300

-1.03 %

POWR /USDT

0.1518

3.47 %

THETA /USDT

0.6329

-0.61 %

BOA /USDT

0.009418

9.01 %

CVX /USDT

3.0230

1.10 %

RBN /USDT

0.1632

3.94 %

MBX /USDT

0.5971

-3.28 %

DIO /USDT

0.00531

-1.84 %

TKO /USDT

0.21074

-1.06 %

UNO /USDT

0.04142

4.12 %

NALS /USDT

0.0421

-0.47 %

CTSI /USDT

0.1251

0.56 %

CMP /USDT

0.01488

-2.55 %

OM /USDT

0.019592

1.26 %

FIDA /USDT

0.16207

2.40 %

MONI /USDT

0.00786

-1.50 %

RJV /USDT

0.016489

-0.04 %

BEPRO /USDT

0.0004767

4.33 %

BSCS /USDT

0.00768

-2.78 %

HELLO /USDT

0.047550

3.56 %

RSS3 /USDT

0.08900

0.94 %

AR /USDT

4.167

1.09 %

MED /USDT

0.008710

-1.85 %

WOZX /USDT

0.018390

3.71 %

SOUL /USDT

0.07213

4.65 %

TAP /USDT

0.002869

-0.52 %

FERC /USDT

0.07600

-1.10 %

KONO /USDT

0.017686

0.13 %

JOY /USDT

0.035523

-18.21 %

FORTH /USDT

2.8559

0.44 %

OKB /USDT

43.076

-0.03 %

FUSE /USDT

0.04463

8.11 %

AERGO /USDT

0.09939

-0.61 %

MATCH /USDT

0.000008973

-6.42 %

RLC /USDT

0.9656

-1.99 %

VIDYX /USDT

0.0003679

-3.61 %

DPR /USDT

0.00297

0.00 %

HEGIC /USDT

0.0099491

1.81 %

COTI /USDT

0.04267

-2.06 %

DFY /USDT

0.000271

-7.19 %

CLH /USDT

0.002001

0.30 %

AICODE /USDT

1.099

-0.54 %

CUDOS /USDT

0.0025991

-0.79 %

DBC /USDT

0.0026495

4.39 %

MART /USDT

0.00719

3.45 %

NAFT /USDT

0.0004566

7.99 %

LSS /USDT

0.09890

-2.32 %

MPLX /USDT

0.03772

-1.25 %

MOOO /USDT

0.040447

9.91 %

LOCG /USDT

0.006811

0.33 %

BIOP /USDT

0.10124

-6.07 %

PLA /USDT

0.1477

-1.53 %

MBOX /USDT

0.23048

-0.37 %

SHFT /USDT

0.006107

0.90 %

KAR /USDT

0.0670

-0.88 %

BYN /USDT

0.006384

6.13 %

LBL /USDT

0.001636

3.08 %

CRO /USDT

0.049876

-0.72 %

KRL /USDT

0.20737

-1.05 %

ZKS /USDT

0.038117

-0.54 %

SFP /USDT

0.56777

1.49 %

WAXP /USDT

0.040228

-0.51 %

AIBB /USDT

0.0000000001494

0.13 %

ORN /USDT

0.5196

-0.23 %

SAVG /USDT

0.002508

-3.98 %

SKU /USDT

0.00414

-10.00 %

RITE /USDT

0.0018482

2.03 %

NAP /USDT

2.7378

2.62 %

XMC /USDT

0.3272

-8.21 %

NAOS /USDT

0.009647

-3.24 %

HYDRA /USDT

0.4594

0.78 %

CART /USDT

0.001711

-4.89 %

ZCN /USDT

0.09855

0.58 %

BMEX /USDT

0.26909

-0.39 %

XPRT /USDT

0.1654

-0.77 %

MPL /USDT

5.096

0.39 %

LEO /USDT

3.6701

-2.81 %

MATH /USDT

0.06846

-0.46 %

DFI /USDT

0.28386

0.69 %

FINE /USDT

0.004285

11.70 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000513

-0.58 %

PRT /USDT

0.00448184

-0.21 %

NBS /USDT

0.000100

-2.91 %

FSN /USDT

0.2014

-0.93 %

LBK /USDT

0.010080

-1.27 %

PUNDIX /USDT

0.36071

1.75 %

TEDDY /USDT

0.00000037406

-2.53 %

BDP /USDT

0.05473

1.67 %

KIF /USDT

13.4644

-1.90 %

XWG /USDT

0.0010222

-3.10 %

XMON /USDT

1073.87

-3.71 %

LAMB /USDT

0.0011980

3.64 %

ING /USDT

0.0008438

-0.22 %

FIRO /USDT

1.4770

-1.30 %

MSWAP /USDT

0.0001203

-11.34 %

BABY /USDT

0.00648

-2.40 %

WEAR /USDT

0.0003879

-2.46 %

MV /USDT

0.03277

1.26 %

ZMT /USDT

0.008582

-1.87 %

RARI /USDT

0.8941

-0.33 %

FRIN /USDT

0.001059

-2.12 %

CONV /USDT

0.0004818

0.50 %

GRV /USDT

0.10405

-0.29 %

ANML /USDT

0.0001133

-1.13 %

AM /USDT

0.68502

8.41 %

SFI /USDT

23.293

-6.93 %

JGN /USDT

0.018194

0.91 %

WNXM /USDT

29.2933

1.17 %

GMEE /USDT

0.00359

-0.82 %

BLACK /USDT

0.0016237

-3.92 %

KINT /USDT

0.2269

1.79 %

UTK /USDT

0.05439

-2.22 %

MTS /USDT

0.002539

-0.31 %

ZAM /USDT

0.001905

1.22 %

WSG /USDT

0.0000000007527

5.15 %

CANTO /USDT

0.11698

5.99 %

CAPS /USDT

0.014640

-4.09 %

NXD /USDT

0.00007493

-1.57 %

MAPE /USDT

0.00821

-2.49 %

PPAD /USDT

0.0011118

3.45 %

QI /USDT

0.00891

-0.22 %

B3X /USDT

0.001743

3.01 %

PRIMAL /USDT

0.0003599

-3.43 %

DKS /USDT

0.0001042

-6.46 %

ORBS /USDT

0.022111

-0.61 %

BTCST /USDT

0.2518

3.40 %

REAL /USDT