• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28290.7

  3.70 %

  ETH /USDT

  1782.98

  0.39 %

  ARB /USDT

  1.22550

  -1.01 %

  CFX /USDT

  0.422864

  20.51 %

  ID /USDT

  0.454525

  -2.60 %

  LQTY /USDT

  2.2027

  0.69 %

  USDC /USDT

  0.9997

  0.03 %

  FIL /USDT

  5.6730

  2.12 %

  FLR /USDT

  0.038663

  -6.12 %

  EVER /USDT

  0.076172

  -1.11 %

  AGIX /USDT

  0.43082

  1.96 %

  MAGIC /USDT

  1.38403

  1.94 %

  FTM /USDT

  0.45029

  5.97 %

  LTC /USDT

  90.38

  1.48 %

  BNB /USDT

  311.98

  -0.53 %

  DOGE /USDT

  0.074844

  1.66 %

  KAS /USDT

  0.031661

  32.23 %

  TOMI /USDT

  2.10553

  -3.74 %

  VOLT /USDT

  0.0000014050

  -0.26 %

  GNS /USDT

  7.6193

  2.23 %

  FLOKI /USDT

  0.0000347210

  3.44 %

  TRX /USDT

  0.06412

  -0.18 %

  SHIB /USDT

  0.0000105896

  1.09 %

  MASK /USDT

  6.60704

  1.42 %

  SYN /USDT

  0.9605

  8.05 %

  BLUR /USDT

  0.5089

  -1.79 %

  OAX /USDT

  0.313571

  -4.42 %

  SXP /USDT

  0.55291

  76.20 %

  JASMY /USDT

  0.0048954

  8.11 %

  DOT /USDT

  6.1369

  1.17 %

  STX /USDT

  0.95862

  2.76 %

  DYDX /USDT

  2.4900

  -1.99 %

  TEM /USDT

  0.07594

  -13.40 %

  ADA /USDT

  0.37552

  2.16 %

  HOOK /USDT

  1.87379

  -3.45 %

  GALA /USDT

  0.041285

  5.94 %

  KEY /USDT

  0.0099832

  5.92 %

  LINK /USDT

  7.3218

  5.49 %

  VGX /USDT

  0.33300

  0.56 %

  VRA /USDT

  0.0062162

  4.92 %

  ALGO /USDT

  0.23248

  14.70 %

  SOL /USDT

  20.800

  1.29 %

  RDNT /USDT

  0.34361

  0.42 %

  VELO /USDT

  0.007535

  8.68 %

  ASTRA /USDT

  0.30792

  -0.27 %

  OP /USDT

  2.1953

  0.40 %

  FET /USDT

  0.38037

  6.87 %

  GFT /USDT

  0.053443

  2.84 %

  ACS /USDT

  0.00810942

  -4.58 %

  RNDR /USDT

  1.2569

  7.29 %

  GMM /USDT

  0.00173311

  1.85 %

  DODO /USDT

  0.175412

  4.16 %

  ATOM /USDT

  11.3219

  1.02 %

  HBAR /USDT

  0.065591

  10.23 %

  EOS /USDT

  1.1507

  3.26 %

  ACH /USDT

  0.035091

  6.79 %

  XRD /USDT

  0.042114

  2.81 %

  GPT /USDT

  0.0870850

  -0.61 %

  HAI /USDT

  0.04139

  3.81 %

  CSIX /USDT

  0.054178

  -3.90 %

  DZOO /USDT

  0.0351300

  -13.56 %

  AVAX /USDT

  17.130

  2.53 %

  HFT /USDT

  0.61890

  1.23 %

  XLM /USDT

  0.101114

  1.73 %

  MINA /USDT

  0.76034

  1.98 %

  LUNC /USDT

  0.00012305

  0.91 %

  FTT /USDT

  1.3087

  -1.13 %

  APE /USDT

  4.0379

  -0.66 %

  WEMIX /USDT

  1.3950

  -2.81 %

  ASTR /USDT

  0.064469

  4.46 %

  ETC /USDT

  20.404

  1.53 %

  FLUX /USDT

  0.63469

  3.29 %

  SQUAD /USDT

  0.018667

  -4.41 %

  LUNA /USDT

  1.2920

  -0.75 %

  APT /USDT

  11.4135

  1.50 %

  SDAO /USDT

  0.6052

  4.41 %

  HIGH /USDT

  2.0968

  3.94 %

  1INCH /USDT

  0.51624

  3.72 %

  OCEAN /USDT

  0.34891

  2.89 %

  STIK /USDT

  1.03023

  3.58 %

  CSPR /USDT

  0.036724

  0.83 %

  LDO /USDT

  2.3493

  0.73 %

  CARE /USDT

  0.003858

  -15.45 %

  MDT /USDT

  0.06346

  4.15 %

  CKB /USDT

  0.0052503

  5.85 %

  SPA /USDT

  0.004952

  -1.88 %

  AGLA /USDT

  0.09164

  -6.95 %

  BTT /USDT

  0.0000006266

  2.60 %

  JOE /USDT

  0.57142

  16.54 %

  NFT /USDT

  0.00000038644

  -0.66 %

  VINU /USDT

  0.00000001172

  6.44 %

  XEN /USDT

  0.00000132

  0.00 %

  MOTG /USDT

  0.43270

  0.03 %

  NEAR /USDT

  1.9700

  4.70 %

  C98 /USDT

  0.29882

  38.74 %

  XCN /USDT

  0.004233

  3.36 %

  IMX /USDT

  1.09615

  2.91 %

  SSV /USDT

  36.7962

  -2.44 %

  WBT /USDT

  5.313

  4.95 %

  MATIC /USDT

  1.10618

  1.80 %

  CHO /USDT

  0.57990

  0.21 %

  TLOS /USDT

  0.14781

  2.08 %

  RIF /USDT

  0.151222

  1.02 %

  IGU /USDT

  0.07298

  -7.79 %

  SUSHI /USDT

  1.0696

  1.76 %

  KDA /USDT

  0.99674

  7.39 %

  GRT /USDT

  0.143921

  2.40 %

  UNI /USDT

  5.8942

  1.13 %

  VOXEL /USDT

  0.24450

  2.59 %

  FDT /USDT

  0.05097

  0.13 %

  STORE /USDT

  0.031452

  -4.19 %

  QRDO /USDT

  0.10196

  0.67 %

  USDD /USDT

  0.98724

  -0.24 %

  XDB /USDT

  0.0012339

  -6.23 %

  VELA /USDT

  5.3489

  7.00 %

  MGKL /USDT

  0.00000161417

  -21.67 %

  METIS /USDT

  25.341

  4.05 %

  YFII /USDT

  1114.88

  3.84 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.00 %

  INJ /USDT

  4.2595

  0.31 %

  NOM /USDT

  1.04993

  2.98 %

  VAI /USDT

  0.098947

  13.27 %

  GRV /USDT

  0.64321

  1.36 %

  DHX /USDT

  3.9145

  -0.02 %

  AZERO /USDT

  1.5854

  6.52 %

  SUN /USDT

  0.0062275

  1.69 %

  CRPT /USDT

  0.10065

  16.02 %

  OAS /USDT

  0.082696

  7.38 %

  CRV /USDT

  0.9317

  1.32 %

  LINA /USDT

  0.0117097

  8.42 %

  POKT /USDT

  0.0464

  3.57 %

  BRISE /USDT

  0.00000047952

  1.80 %

  PAW /USDT

  0.0000000324421

  -2.52 %

  AOG /USDT

  0.01590

  -5.01 %

  GMT /USDT

  0.39178

  4.19 %

  FITFI /USDT

  0.01322

  -0.30 %

  HAM /USDT

  0.0000000032673

  2.95 %

  MPI /USDT

  0.0040281

  -3.69 %

  GT /USDT

  5.0919

  2.25 %

  PSL /USDT

  0.000499

  0.20 %

  QTUM /USDT

  3.105

  1.60 %

  HNT /USDT

  1.4134

  4.26 %

  QNT /USDT

  124.881

  3.33 %

  SRM /USDT

  0.21679

  -0.33 %

  ICP /USDT

  5.0740

  4.58 %

  POLYX /USDT

  0.1622

  5.59 %

  METAX /USDT

  0.1087

  -51.71 %

  DMTR /USDT

  0.0373354

  9.40 %

  REAP /USDT

  0.01957

  -16.26 %

  CELO /USDT

  0.72222

  19.89 %

  SOS /USDT

  0.00000013369

  -5.04 %

  BONK /USDT

  0.0000005628

  11.22 %

  ANC /USDT

  0.01952

  1.87 %

  PYR /USDT

  3.5912

  4.45 %

  MMPRO /USDT

  0.26599

  2.75 %

  RPL /USDT

  45.528

  -0.12 %

  XDC /USDT

  0.042618

  3.93 %

  UNDEAD /USDT

  0.20798

  -0.03 %

  SCLP /USDT

  0.27141

  2.95 %

  BONE /USDT

  1.0731

  4.24 %

  CEEK /USDT

  0.08833

  1.99 %

  ZEC /USDT

  36.95

  1.84 %

  MANA /USDT

  0.59135

  2.80 %

  JST /USDT

  0.02640

  4.38 %

  OVO /USDT

  0.161002

  -6.98 %

  SAND /USDT

  0.6299

  3.22 %

  DAO /USDT

  1.57009

  -2.10 %

  NVIR /USDT

  0.052434

  -3.45 %

  MATCH /USDT

  0.0000827

  11.00 %

  ELON /USDT

  0.00000033560

  2.69 %

  SIDUS /USDT

  0.0018478

  0.63 %

  BDX /USDT

  0.060370

  -0.90 %

  WIN /USDT

  0.00008470

  0.24 %

  SMART /USDT

  1.1492

  -19.26 %

  PEOPLE /USDT

  0.022639

  2.22 %

  CVP /USDT

  0.47173

  5.46 %

  RACA /USDT

  0.00019026

  1.54 %

  CHZ /USDT

  0.11773

  2.72 %

  HT /USDT

  3.6580

  1.01 %

  SKL /USDT

  0.040904

  7.12 %

  MAN /USDT

  0.0405410

  6.04 %

  BCH /USDT

  122.41

  1.44 %

  RJV /USDT

  0.069708

  -3.02 %

  USTC /USDT

  0.021515

  0.83 %

  SGB /USDT

  0.009250

  13.52 %

  ATLAS /USDT

  0.0033266

  1.85 %

  TRU /USDT

  0.081736

  6.84 %

  LOOKS /USDT

  0.13762

  0.99 %

  FEAR /USDT

  0.15552

  -0.60 %

  AURORA /USDT

  0.1807

  -0.27 %

  REN /USDT

  0.11127

  10.05 %

  OMG /USDT

  1.6803

  -5.46 %

  SEELE /USDT

  0.003229

  -6.35 %

  HOT /USDT

  0.001827

  3.74 %

  OPUL /USDT

  0.158206

  0.07 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020494

  1.14 %

  ETHW /USDT

  3.3697

  0.32 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38864

  23.96 %

  GRAIL /USDT

  2856.63

  -3.78 %

  STRAX /USDT

  0.68800

  30.40 %

  SIN /USDT

  0.005657

  -2.41 %

  BS /USDT

  0.42386

  0.15 %

  DASH /USDT

  57.44

  1.62 %

  FRR /USDT

  0.00013

  -27.77 %

  XCH /USDT

  38.421

  1.51 %

  ZBC /USDT

  0.015388

  2.08 %

  STG /USDT

  0.6933

  7.70 %

  PRIMAL /USDT

  0.0054799

  -1.64 %

  FRM /USDT

  0.05319

  3.54 %

  EGLD /USDT

  42.896

  1.85 %

  DF /USDT

  0.0742

  0.40 %

  SERO /USDT

  0.03265

  -10.81 %

  XTAG /USDT

  0.02921

  -0.13 %

  PIP /USDT

  0.10660

  192.69 %

  DIO /USDT

  0.00507

  -2.87 %

  GMX /USDT

  74.707

  -4.52 %

  CRO /USDT

  0.069204

  3.08 %

  ERG /USDT

  1.4939

  0.05 %

  YGG /USDT

  0.25737

  2.19 %

  ROUTE /USDT

  2.5595

  2.56 %

  WOM /USDT

  0.024945

  1.84 %

  LRC /USDT

  0.35914

  3.56 %

  ASTO /USDT

  0.048127

  16.92 %

  D2T /USDT

  0.028290

  -7.24 %

  ROSE /USDT

  0.057869

  3.90 %

  PROM /USDT

  4.8152

  0.20 %

  ISP /USDT

  0.0010056

  -1.24 %

  DSLA /USDT

  0.00216629

  40.41 %

  CELR /USDT

  0.023579

  0.16 %

  CORE /USDT

  1.9239

  -1.30 %

  FIO /USDT

  0.03344

  3.30 %

  CTI /USDT

  0.027862

  5.49 %

  FIS /USDT

  0.55451

  -2.17 %

  ONSTON /USDT

  0.00915

  3.15 %

  WAVES /USDT

  2.128

  2.90 %

  KON /USDT

  0.08492

  0.21 %

  SLP /USDT

  0.0026768

  2.28 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.736

  7.36 %

  DUSK /USDT

  0.1789

  4.07 %

  PRQ /USDT

  0.1104

  8.12 %

  ALI /USDT

  0.038410

  4.38 %

  GOAL /USDT

  0.2186

  13.44 %

  WIT /USDT

  0.003134

  6.99 %

  REALM /USDT

  0.01639

  19.46 %

  CQT /USDT

  0.1532

  1.59 %

  PIAS /USDT

  0.01219

  -1.85 %

  EQ /USDT

  0.0010928

  -0.86 %

  BDP /USDT

  0.22175

  6.96 %

  BBC /USDT

  0.015480

  0.25 %

  XCAD /USDT

  1.92889

  1.38 %

  MDAO /USDT

  0.29246

  3.03 %

  EUL /USDT

  3.8104

  0.92 %

  AR /USDT

  8.331

  3.33 %

  SWASH /USDT

  0.01849

  6.94 %

  BLOK /USDT

  0.0025402

  4.31 %

  VP /USDT

  6.315

  -4.59 %

  WSI /USDT

  0.05670

  11.43 %

  SNX /USDT

  2.4911

  4.27 %

  BEL /USDT

  0.60874

  5.61 %

  FXS /USDT

  8.631

  6.34 %

  SPEX /USDT

  0.002300

  -7.81 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010290

  2.56 %

  OVR /USDT

  0.2973

  -1.49 %

  LUFFY /USDT

  0.0001131

  4.62 %

  THETA /USDT

  1.0338

  5.90 %

  ZIL /USDT

  0.027902

  2.25 %

  NMT /USDT

  0.0084981

  -11.84 %

  ZEN /USDT

  10.485

  2.50 %

  OSMO /USDT

  0.8108

  1.28 %

  PHB /USDT

  1.087203

  4.83 %

  BICO /USDT

  0.39731

  8.22 %

  BSV /USDT

  35.963

  1.95 %

  KIN /USDT

  0.00000503

  11.28 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003823

  1.72 %

  DC /USDT

  0.0010267

  2.56 %

  UFO /USDT

  0.000001424

  1.49 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001356

  23.83 %

  ADEL /USDT

  0.0052656

  5.51 %

  FNZ /USDT

  0.004965

  -3.85 %

  AXS /USDT

  8.387

  1.92 %

  IRIS /USDT

  0.03569

  4.08 %

  ALICE /USDT

  1.5278

  3.17 %

  COCOS /USDT

  1.4407

  4.64 %

  KING /USDT

  0.012962

  8.77 %

  LPT /USDT

  6.897

  2.92 %

  FTRB /USDT

  0.006052

  0.14 %

  TLM /USDT

  0.019940

  6.81 %

  ABBC /USDT

  0.086025

  13.04 %

  BLZ /USDT

  0.083255

  5.79 %

  CHESS /USDT

  0.2779

  -1.73 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000861

  2.01 %

  COREUM /USDT

  0.25632

  -7.22 %

  TSUKA /USDT

  0.083579

  14.63 %

  ALPH /USDT

  0.29415

  13.37 %

  RSS3 /USDT

  0.16955

  4.42 %

  FEG /USDT

  0.0007511

  0.99 %

  GITCOIN /USDT

  1.8511

  -0.93 %

  TOMO /USDT

  0.6692

  10.66 %

  PBR /USDT

  0.11546

  8.83 %

  HIFI /USDT

  0.41765

  4.01 %

  GAL /USDT

  1.7734

  5.44 %

  GLMR /USDT

  0.37140

  2.64 %

  BNX /USDT

  0.5706

  3.07 %

  RBC /USDT

  0.020746

  10.63 %

  MKR /USDT

  686.61

  2.20 %

  DEP /USDT

  0.003604

  0.98 %

  VXT /USDT

  0.018910

  1.31 %

  WAXL /USDT

  0.60393

  0.40 %

  DAG /USDT

  0.05435

  5.73 %

  RUNE /USDT

  1.4072

  4.89 %

  BAND /USDT

  1.8780

  10.00 %

  RVN /USDT

  0.02587

  4.90 %

  AAVE /USDT

  72.17

  2.05 %

  SFUND /USDT

  1.0785

  1.63 %

  MOB /USDT

  1.4651

  -0.20 %

  CAKE /USDT

  3.6581

  1.05 %

  HIBS /USDT

  0.0002775

  -12.81 %

  PVU /USDT

  0.028267

  140.38 %

  TWT /USDT

  1.1747

  4.10 %

  MLK /USDT

  0.26749

  4.14 %

  MCG /USDT

  0.07084

  4.20 %

  CULT /USDT

  0.000006610

  0.47 %

  BAT /USDT

  0.2535

  2.75 %

  RFOX /USDT

  0.014068

  3.84 %

  DEVT /USDT

  0.00324

  5.53 %

  ONE /USDT

  0.020235

  3.50 %

  VET /USDT

  0.02310

  2.84 %

  EJS /USDT

  0.005024

  -4.06 %

  VADER /USDT

  0.000070

  84.21 %

  DARK /USDT

  0.029969

  3.85 %

  API3 /USDT

  1.55929

  2.77 %

  MNW /USDT

  1.7533

  -2.08 %

  WOO /USDT

  0.21189

  8.45 %

  MDX /USDT

  0.07034

  2.40 %

  LEVER /USDT

  0.0020880

  14.06 %

  WOZX /USDT

  0.049868

  -0.20 %

  NEO /USDT

  12.92

  3.27 %

  GST /USDT

  0.020666

  2.76 %

  ENS /USDT

  13.404

  1.99 %

  QKC /USDT

  0.010788

  4.00 %

  JAM /USDT

  0.0025038

  -1.10 %

  DKS /USDT

  0.002519

  13.62 %

  PENDLE /USDT

  0.33547

  5.23 %

  DBC /USDT

  0.0050220

  -3.83 %

  METALDR /USDT

  0.0008592

  -11.12 %

  ATD /USDT

  0.1847

  -0.75 %

  BUY /USDT

  0.020057

  0.12 %

  NUM /USDT

  0.045561

  -1.69 %

  AIRTNT /USDT

  0.000686

  10.82 %

  CRU /USDT

  1.29974

  3.69 %

  DERI /USDT

  0.03081

  -28.63 %

  REELT /USDT

  0.023151

  -3.17 %

  KMA /USDT

  0.0021232

  -0.66 %

  PORTO /USDT

  2.2749

  1.18 %

  DEBT /USDT

  16.198

  0.22 %

  WNCG /USDT

  0.12977

  1.03 %

  FIU /USDT

  0.002820

  -0.63 %

  RITE /USDT

  0.0018330

  -2.34 %

  WILD /USDT

  0.3811

  9.32 %

  ATA /USDT

  0.16056

  7.97 %

  LIME /USDT

  0.011877

  0.00 %

  ELT /USDT

  0.039106

  -4.97 %

  GLQ /USDT

  0.0113923

  3.67 %

  MHUNT /USDT

  0.01018

  2.62 %

  GARI /USDT

  0.05070

  0.31 %

  CHNG /USDT

  0.09374

  3.66 %

  RAD /USDT

  1.9690

  -0.71 %

  PYM /USDT

  0.0015694

  -1.94 %

  MLT /USDT

  0.13112

  3.22 %

  GAME /USDT

  0.03860

  4.77 %

  HTR /USDT

  0.08825

  8.38 %

  ANKR /USDT

  0.03267

  2.96 %

  NEXO /USDT

  0.7534

  3.97 %

  RLY /USDT

  0.012781

  0.84 %

  MSWAP /USDT

  0.0003454

  2.06 %

  YLD /USDT

  0.1434

  1.63 %

  STOS /USDT

  0.52894

  -1.99 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005069

  0.89 %

  BNC /USDT

  0.27633

  15.02 %

  EWT /USDT

  3.2613

  -3.95 %

  RLC /USDT

  1.7360

  3.46 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013613

  5.49 %

  XTZ /USDT

  1.1283

  3.68 %

  EGAME /USDT

  0.000120943

  3.92 %

  PUSH /USDT

  0.35566

  3.92 %

  ENJ /USDT

  0.39601

  4.86 %

  ZKS /USDT

  0.066154

  -1.42 %

  BOBA /USDT

  0.23742

  2.76 %

  WRT /USDT

  0.16707

  4.80 %

  ZAM /USDT

  0.002514

  -2.10 %

  TIP /USDT

  0.01018

  -0.39 %

  XOR /USDT

  3.390

  -4.02 %

  POP /USDT

  0.000001386

  -7.47 %

  BAKE /USDT

  0.18935

  7.04 %

  CPOOL /USDT

  0.03631

  4.60 %

  KLAY /USDT

  0.2345

  3.76 %

  CVTX /USDT

  0.148201

  -0.21 %

  BBANK /USDT

  0.005166

  -7.45 %

  XCV /USDT

  0.003291

  -11.22 %

  SOLO /USDT

  0.17334

  1.77 %

  CLV /USDT

  0.06277

  3.44 %

  WLKN /USDT

  0.047791

  0.01 %

  ANT /USDT

  2.4657

  6.82 %

  OGN /USDT

  0.1180

  8.75 %

  SLIM /USDT

  0.0499

  1.83 %

  VEMP /USDT

  0.01357

  -0.44 %

  BVT /USDT

  0.012494

  34.43 %

  CTC /USDT

  0.3636

  1.28 %

  DENT /USDT

  0.00105601

  2.54 %

  LIT /USDT

  1.10386

  8.05 %

  ARV /USDT

  0.00007724

  0.73 %

  FREE /USDT

  0.00000017307

  1.53 %

  THALES /USDT

  0.70709

  9.82 %

  POPK /USDT

  0.009993

  -23.20 %

  NOS /USDT

  0.01704

  -2.06 %

  HECH /USDT

  0.05414

  2.94 %

  MOVR /USDT

  8.3047

  2.44 %

  ORO /USDT

  0.004600

  16.27 %

  DCRN /USDT

  0.2547

  -4.85 %

  WWY /USDT

  0.006951

  10.26 %

  NULS /USDT

  0.2853

  6.41 %

  ESG /USDT

  0.70087

  0.01 %

  YFDAI /USDT

  219.371

  -1.78 %

  LGX /USDT

  0.006786

  3.88 %

  BONDLY /USDT

  0.006467

  -0.09 %

  OMI /USDT

  0.0007590

  0.90 %

  XPR /USDT

  0.001440

  0.41 %

  MC /USDT

  0.29043

  2.73 %

  BOA /USDT

  0.028700

  4.74 %

  RSR /USDT

  0.0039746

  3.59 %

  UFI /USDT

  0.02958

  4.59 %

  PBX /USDT

  0.001876

  4.92 %

  PLCU /USDT

  169.21

  -2.11 %

  T /USDT

  0.04222

  4.04 %

  PERP /USDT

  0.85138

  2.28 %

  DREP /USDT

  0.4615

  0.96 %

  SYS /USDT

  0.16748

  2.98 %

  DERC /USDT

  0.23645

  3.38 %

  ILV /USDT

  58.84

  1.55 %

  DUNE /USDT

  0.00053064

  -14.58 %

  QLC /USDT

  0.0976641

  1.45 %

  WZRD /USDT

  0.00402

  -6.94 %

  IAG /USDT

  0.007645

  -7.25 %

  SOV /USDT

  0.89181

  9.59 %

  ML /USDT

  0.12506

  -3.80 %

  KAVA /USDT

  0.9104

  3.57 %

  BOSON /USDT

  0.2224

  -1.02 %

  LOCG /USDT

  0.02090

  3.56 %

  KLO /USDT

  0.009694

  5.78 %

  TAMA /USDT

  0.012234

  6.84 %

  KZEN /USDT

  0.015426

  0.81 %

  KSM /USDT

  34.741

  3.70 %

  WAM /USDT

  0.005159

  5.58 %

  IHC /USDT

  0.00005300

  19.77 %

  SWEAT /USDT

  0.0096678

  9.91 %

  GOV /USDT

  0.007740

  2.51 %

  THN /USDT

  0.029860

  -14.69 %

  RARE /USDT

  0.11732

  2.93 %

  SFM /USDT

  0.0002088

  8.13 %

  WATT /USDT

  0.01972

  -7.63 %

  TON /USDT

  2.1194

  1.15 %

  MXC /USDT

  0.019264

  0.86 %

  PERL /USDT

  0.036003

  3.61 %

  GOB /USDT

  0.004065

  1.62 %

  ACA /USDT

  0.10043

  0.66 %

  PRIME /USDT

  1.5535

  2.37 %

  KNIGHT /USDT

  0.00883

  1.96 %

  STORJ /USDT

  0.3827

  10.79 %

  DOME /USDT

  0.001224

  5.15 %

  NVG /USDT

  0.1029

  4.25 %

  ARPA /USDT

  0.04101

  4.05 %

  ECOX /USDT

  0.88286

  -0.88 %

  WOOF /USDT

  0.0008290

  -9.73 %

  IOI /USDT

  0.1737

  13.52 %

  ROOBEE /USDT

  0.000825

  -17.00 %

  SCRT /USDT

  0.6664

  3.88 %

  AKITA /USDT

  0.00000019742

  2.32 %

  CREAM /USDT

  13.635

  0.82 %

  HSF /USDT

  0.7340

  2.45 %

  SAITO /USDT

  0.012757

  -0.32 %

  NUX /USDT

  0.013199

  -5.27 %

  IMPT /USDT

  0.0079991

  -0.75 %

  POLC /USDT

  0.028561

  4.34 %

  CTK /USDT

  0.80962

  6.04 %

  AUDIO /USDT

  0.28332

  -1.55 %

  SFP /USDT

  0.49565

  11.44 %

  LSS /USDT

  0.17905

  3.67 %

  MPH /USDT

  0.019163

  0.57 %

  ORAI /USDT

  4.5569

  5.74 %

  DESO /USDT

  9.9448

  -1.05 %

  BTS /USDT

  0.011344

  1.16 %

  KNC /USDT

  0.7337

  8.48 %

  STARL /USDT

  0.000002368

  1.50 %

  GENS /USDT

  0.001309

  -13.08 %

  HADES /USDT

  0.9396

  5.83 %

  CFG /USDT

  0.2889

  6.64 %

  KT /USDT

  0.003257

  -6.11 %

  TORN /USDT

  6.9192

  3.06 %

  DYP /USDT

  0.11748

  -1.50 %

  HELLO /USDT

  0.042829

  0.17 %

  LOKA /USDT

  0.51546

  4.55 %

  MESA /USDT

  0.003050

  -2.05 %

  SPO /USDT

  0.00122715

  9.56 %

  CRF /USDT

  0.001577

  66.87 %

  FEVR /USDT

  0.00064813

  2.29 %

  MONS /USDT

  0.013632

  7.97 %

  ZLW /USDT

  0.035096

  2.69 %

  SHILL /USDT

  0.016231

  0.96 %

  ALPA /USDT

  0.040856

  27.67 %

  VLX /USDT

  0.02032

  -1.31 %

  XEM /USDT

  0.039672

  3.73 %

  NKN /USDT

  0.103062

  2.73 %

  REI /USDT

  0.03166

  2.26 %

  HERO /USDT

  0.004448

  2.60 %

  ONT /USDT

  0.2296

  2.59 %

  MILO /USDT

  0.000000018467

  5.99 %

  KAR /USDT

  0.1522

  -1.16 %

  MBOX /USDT

  0.47662

  2.05 %

  YFI /USDT

  8697.20

  2.13 %

  JOY /USDT

  0.083383

  7.26 %

  PI /USDT

  0.0043910

  -13.32 %

  STRM /USDT

  0.01230

  -1.44 %

  MBX /USDT

  2.6720

  -8.27 %

  FLY /USDT

  0.0013243

  1.40 %

  EFI /USDT

  0.07586

  3.70 %

  CHAMP /USDT

  0.024072

  4.40 %

  SDN /USDT

  0.37792

  4.35 %

  SUDO /USDT

  0.9309

  -4.12 %

  XYO /USDT

  0.005213

  2.11 %

  BAL /USDT

  6.8317

  -2.04 %

  STBU /USDT

  0.021280

  -5.81 %

  XETA /USDT

  0.044049

  4.82 %

  FIN /USDT

  0.0011344

  -6.05 %

  CIRUS /USDT

  0.077152

  -2.79 %

  DCR /USDT

  21.390

  2.78 %

  DAFI /USDT

  0.0111039

  -0.43 %

  KUBE /USDT

  0.008553

  1.37 %

  NEER /USDT

  0.18164

  0.15 %

  AIOZ /USDT

  0.028964

  1.94 %

  IOTX /USDT

  0.025688

  3.78 %

  MEAN /USDT

  0.02052

  2.70 %

  HIVE /USDT

  0.4362

  15.15 %

  AUCTION /USDT

  5.5872

  0.65 %

  PNT /USDT

  0.2130

  4.00 %

  LIFE /USDT

  0.00036929

  -8.52 %

  DES /USDT

  0.0016289

  -0.54 %

  ETHF /USDT

  0.2697

  0.89 %

  NXD /USDT

  0.000601

  -1.31 %

  AQDC /USDT

  0.00407

  -10.54 %

  QUICK /USDT

  88.354

  0.89 %

  UNFI /USDT

  4.9292

  5.33 %

  KONO /USDT

  0.023299

  -1.99 %

  CERE /USDT

  0.0061353

  0.86 %

  PERC /USDT

  0.1762

  -6.22 %

  LABS /USDT

  0.00116091

  -1.96 %

  RADAR /USDT

  0.012438

  1.22 %

  UFT /USDT

  0.4165

  5.17 %

  COTI /USDT

  0.07703

  4.83 %

  COMP /USDT

  43.012

  3.03 %

  RBN /USDT

  0.2265

  4.23 %

  HAO /USDT

  0.004441

  -6.87 %

  BIT /USDT

  0.5325

  2.22 %

  RNDX /USDT

  0.000136

  1.49 %

  AST /USDT

  0.136142

  12.89 %

  HAPI /USDT

  15.4145

  7.15 %

  GAFI /USDT

  5.278

  -0.93 %

  PIT /USDT

  0.0000000005250

  -0.53 %

  CONV /USDT

  0.0007420

  8.35 %

  URUS /USDT

  17.902

  1.31 %

  RARI /USDT

  1.6544

  1.44 %

  RON /USDT

  1.1195

  6.71 %

  WAXP /USDT

  0.068443

  4.70 %

  CAPS /USDT

  0.039924

  15.70 %

  ZRX /USDT

  0.2370

  7.53 %

  SFG /USDT

  0.006678

  -4.55 %

  DIA /USDT

  0.37234

  5.91 %

  IOST /USDT

  0.010567

  4.15 %

  HORD /USDT

  0.04510

  18.87 %

  TARA /USDT

  0.001494

  5.80 %

  PAF /USDT

  0.0003881

  3.60 %

  SPUME /USDT

  0.007157

  -3.30 %

  CUDOS /USDT

  0.00263

  2.33 %

  LAT /USDT

  0.01611

  -1.28 %

  ICE /USDT

  0.97532

  20.06 %

  GNO /USDT

  112.36

  0.95 %

  ERN /USDT

  1.80343

  1.74 %

  VELODROME /USDT

  0.12750

  5.04 %

  OKB /USDT

  42.906

  0.24 %

  MATH /USDT

  0.11672

  1.58 %

  SWP /USDT

  0.001634

  -0.48 %

  ZCX /USDT

  0.08214

  6.86 %

  SUKU /USDT

  0.07699

  -0.55 %

  ICX /USDT

  0.2207

  6.66 %

  METO /USDT

  0.001372

  21.30 %

  KLV /USDT

  0.00648

  4.51 %

  AART /USDT

  0.001753

  -0.39 %

  FRONT /USDT

  0.24009

  3.31 %

  CANTO /USDT

  0.25781

  7.16 %

  XWG /USDT

  0.0010819

  0.57 %

  ATM /USDT

  2.7491

  2.22 %

  OKT /USDT

  22.359

  4.57 %

  BLOCK /USDT

  0.05552

  4.26 %

  THG /USDT

  0.0688

  0.14 %

  VR /USDT

  0.00852

  5.83 %

  SD /USDT

  1.0668

  1.60 %

  AE /USDT

  0.0804

  0.24 %

  NBS /USDT

  0.000471

  9.28 %

  FIRO /USDT

  2.2111

  0.59 %

  ALEPH /USDT

  0.06845

  8.59 %

  GRND /USDT

  0.143231

  -5.43 %

  RAY /USDT

  0.23314

  -0.01 %

  STND /USDT

  0.028105

  -1.66 %

  LEASH /USDT

  378.58

  -3.43 %

  FRA /USDT

  0.0028154

  5.88 %

  PHA /USDT

  0.1461

  1.52 %

  SNK /USDT

  0.01283

  0.70 %

  BOND /USDT

  4.1228

  1.18 %

  PDEX /USDT

  1.7900

  0.94 %

  CELT /USDT

  0.000611

  7.19 %

  NFTB /USDT

  0.013349

  -6.88 %

  ELA /USDT

  1.16144

  1.44 %

  GMEE /USDT

  0.01251

  2.70 %

  ARTEM /USDT

  0.001448

  0.41 %

  EPK /USDT

  0.015671

  3.15 %

  OOKI /USDT

  0.0039256

  1.97 %

  ALAYA /USDT

  0.085633

  11.92 %

  FLM /USDT

  0.095428

  4.34 %

  SUTER /USDT

  0.000769

  -0.51 %

  GGG /USDT

  0.16121

  -4.39 %

  MINE /USDT

  0.002330

  -4.42 %

  WALV /USDT

  0.055408

  0.16 %

  LAZIO /USDT

  2.6245

  1.62 %

  UBXS /USDT

  0.035429

  1.96 %

  BERRY /USDT

  0.0013330

  -1.03 %

  NBLU /USDT

  0.015836

  -0.40 %

  CWEB /USDT

  0.017240

  4.38 %

  FOF /USDT

  0.8843

  10.89 %

  BXH /USDT

  0.002977

  1.18 %

  REVU /USDT

  0.02466

  2.36 %

  ALU /USDT

  0.027079

  0.38 %

  NAOS /USDT

  0.024242

  -1.87 %

  WING /USDT

  6.3500

  1.42 %

  OG /USDT

  2.5788

  1.83 %

  AMPL /USDT

  1.1231

  2.30 %

  SANTOS /USDT

  4.2301

  1.27 %

  DEGO /USDT

  1.9710

  4.17 %

  FIDA /USDT

  0.41319

  4.08 %

  BITCI /USDT

  0.0062201

  1.29 %

  CNAME /USDT

  0.000626

  -2.03 %

  LOVELY /USDT

  0.000000070996

  -1.16 %

  ZONE /USDT

  0.004502

  -10.83 %

  HOD /USDT

  0.00527

  4.56 %

  CHR /USDT

  0.16083

  5.01 %

  O3 /USDT

  0.0643

  -1.07 %

  POLS /USDT

  0.4220

  1.78 %

  TKO /USDT

  0.34235

  0.26 %

  MATTER /USDT

  0.13250

  -2.84 %

  AAA /USDT

  0.000006242

  3.99 %

  UOS /USDT

  0.2259

  6.15 %

  FSN /USDT

  0.3716

  5.47 %

  DORA /USDT

  3.29745

  1.51 %

  GHST /USDT

  1.0807

  3.09 %

  HC /USDT

  0.09250

  -5.10 %

  BEPRO /USDT

  0.0014048

  7.97 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  CELL /USDT

  0.2490

  2.68 %

  ING /USDT

  0.0009546

  -9.66 %

  GQ /USDT

  0.0067870

  3.01 %

  BZZ /USDT

  0.51006

  0.74 %

  PRT /USDT

  0.00230538

  34.35 %

  BSCPAD /USDT

  0.1749

  2.16 %

  HEART /USDT

  0.013769

  -1.32 %

  ORBR /USDT

  2.6482

  -3.36 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00571

  15.35 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018129

  1.34 %

  IOTA /USDT

  0.2201

  5.61 %

  ALCX /USDT

  20.819

  1.63 %

  PINE /USDT

  0.18706

  -0.90 %

  STEEM /USDT

  0.2108

  7.77 %

  REEF /USDT

  0.0026671

  6.67 %

  INSUR /USDT

  0.08414

  7.14 %

  MCRT /USDT

  0.003027

  -5.02 %

  BOX /USDT

  1.23809

  -22.44 %

  SIS /USDT

  0.0943

  -0.84 %

  SNT /USDT

  0.02764

  3.05 %

  MGG /USDT

  0.00335

  -4.82 %

  ELF /USDT

  0.29833

  1.11 %

  THE /USDT

  0.001618

  1.31 %

  TT /USDT

  0.004456

  4.40 %

  REQ /USDT

  0.09786

  1.89 %

  XPRESS /USDT

  0.0713

  5.16 %

  FILDA /USDT

  0.0018043

  0.04 %

  IDEA /USDT

  0.01073

  0.84 %

  FRIN /USDT

  0.004314

  2.49 %

  10SET /USDT

  0.5201

  -5.09 %

  XPLA /USDT

  0.57319

  -0.69 %

  TROY /USDT

  0.003484

  2.41 %

  PROS /USDT

  0.4876

  2.69 %

  MPL /USDT

  4.448

  2.18 %

  SPELL /USDT

  0.0006780

  1.89 %

  PRMX /USDT

  0.0038982

  0.18 %

  PNG /USDT

  0.045629

  3.83 %

  NEBL /USDT

  0.9558

  1.55 %

  RIDE /USDT

  0.0453

  4.86 %

  MTL /USDT

  1.21305

  6.33 %

  LN /USDT

  39.895

  2.47 %

  POND /USDT

  0.0096374

  2.90 %

  AKT /USDT

  0.31088

  2.14 %

  FINE /USDT

  0.005932

  -3.19 %

  BIRD /USDT

  15.641

  4.28 %

  ATEAM /USDT

  2.395

  10.93 %

  MDF /USDT

  0.001017

  4.20 %

  MTRG /USDT

  2.9820

  1.65 %

  ALPHA /USDT

  0.10729

  4.06 %

  BTG /USDT

  15.6600

  8.32 %

  CVX /USDT

  5.3615

  4.58 %

  FORM /USDT

  0.0021909

  -3.94 %

  AGLD /USDT

  0.4037

  1.81 %

  ONG /USDT

  0.2896

  3.83 %

  ORN /USDT

  0.9030

  -0.49 %

  CGG /USDT

  0.0869

  3.20 %

  WAS /USDT

  0.023590

  0.41 %

  ACX /USDT

  0.06688

  -2.33 %

  SYLO /USDT

  0.001805

  -0.76 %

  EPX /USDT

  0.0003120

  1.33 %

  PSI /USDT

  2.9832

  -1.22 %

  OOE /USDT

  0.024401

  3.03 %

  MV /USDT

  0.13267

  -5.01 %

  FOR /USDT

  0.02331

  3.83 %

  METAL /USDT

  0.0486

  -2.01 %

  CZZ /USDT

  0.00529

  -0.75 %

  STEP /USDT

  0.01466

  0.68 %

  DAR /USDT

  0.17083

  1.92 %

  BORA /USDT

  0.17985

  4.69 %

  XEC /USDT

  0.00003087

  3.69 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002433

  -2.01 %

  ACE /USDT

  0.00713

  0.42 %

  TFUEL /USDT

  0.05424

  6.12 %

  B3X /USDT

  0.001365

  -4.27 %

  DRGN /USDT

  0.00721

  -8.84 %

  CEL /USDT

  0.33792

  1.46 %

  FCON /USDT

  0.0000880

  7.57 %

  PSTAKE /USDT

  0.08790

  6.36 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095868

  7.09 %

  TRB /USDT

  14.4408

  4.84 %

  LUNR /USDT

  0.12997

  0.65 %

  VRX /USDT

  29.390

  -8.50 %

  ULU /USDT

  37.5663

  -7.11 %

  MOOV /USDT

  0.006961

  2.44 %

  HOPR /USDT

  0.06343

  -0.87 %

  MBS /USDT

  0.049021

  -2.98 %

  NRFB /USDT

  0.00318

  -3.04 %

  UTK /USDT

  0.09714

  4.30 %

  HNS /USDT

  0.030362

  -0.43 %

  KOK /USDT

  0.0715

  0.14 %

  DAI /USDT

  0.9971

  -0.11 %

  AMKT /USDT

  93.019

  1.91 %

  AAG /USDT

  0.00623

  4.35 %

  PKF /USDT

  0.1176

  9.59 %

  UNO /USDT

  0.06775

  2.41 %

  PPAD /USDT

  0.00293

  11.83 %

  ALPACA /USDT

  0.3057

  0.75 %

  KLAP /USDT

  0.000455

  -7.52 %

  OLE /USDT

  0.025934

  0.47 %

  XCUR /USDT

  0.04852

  -0.30 %

  LUS /USDT

  0.00228

  2.70 %

  SLK /USDT

  0.002279

  -7.16 %

  BBF /USDT

  0.239

  -4.78 %

  GO /USDT

  0.007287

  2.05 %

  XVG /USDT

  0.0028070

  2.88 %

  PUNDIX /USDT

  0.48511

  7.80 %

  DPET /USDT

  0.06800

  2.47 %

  SOUL /USDT

  0.17423

  -0.08 %

  BTM /USDT

  0.020564

  5.27 %

  WSIENNA /USDT

  0.50052

  0.54 %

  ROCO /USDT

  0.1711

  9.46 %

  CWS /USDT

  0.45332

  1.88 %

  WSG /USDT

  0.0000000020247

  5.49 %

  1EARTH /USDT

  0.0025032

  -8.70 %

  MARSH /USDT

  0.15789

  -3.05 %

  ONIT /USDT

  0.03466

  1.82 %

  ABT /USDT

  0.12716

  5.84 %

  FUN /USDT

  0.0065470

  0.30 %

  XET /USDT

  0.0007208

  1.70 %

  AMP /USDT

  0.003676

  2.48 %

  LAND /USDT

  1.3537

  -6.09 %

  ZODI /USDT

  0.00041

  13.88 %

  AVA /USDT

  0.6140

  4.95 %

  RBLS /USDT

  0.13877

  -2.75 %

  BENQI /USDT

  0.009263

  3.56 %

  SWRV /USDT

  0.118594

  3.88 %

  PSG /USDT

  5.2917

  0.68 %

  BSW /USDT

  0.18614

  2.82 %

  DEXE /USDT

  2.8339

  3.42 %

  RAM /USDT

  0.02381

  -2.53 %

  BIFIF /USDT

  0.00571

  10.65 %

  COVAL /USDT

  0.013777

  0.65 %

  LITH /USDT

  0.0008142

  3.91 %

  ITSB /USDT

  0.003000

  4.78 %

  ORT /USDT

  0.015981

  -1.85 %

  AXL /USDT

  0.00007447

  0.17 %

  AVT /USDT

  1.2247

  8.27 %

  UMA /USDT

  2.1042

  0.86 %

  MTV /USDT

  0.0012118

  1.84 %

  LM /USDT

  0.12420

  -13.72 %

  VTHO /USDT

  0.0013520

  3.06 %

  COS /USDT

  0.006688

  1.87 %

  BTCST /USDT

  0.6638

  -2.19 %

  DEUS /USDT

  63.11

  7.07 %

  PAY /USDT

  0.011896

  -5.27 %

  AKRO /USDT

  0.0044507

  2.83 %

  SENATE /USDT

  0.055423

  5.09 %

  DDOS /USDT

  0.0371

  -16.06 %

  INV /USDT

  45.84

  -0.41 %

  NWC /USDT

  0.056560

  1.38 %

  GM /USDT

  0.0000092783

  1.79 %

  VEGA /USDT

  1.1491

  -0.36 %

  SMT /USDT

  0.000981

  1.02 %

  IONX /USDT

  0.01752

  -11.20 %

  PIZA /USDT

  0.00000699

  2.19 %

  XAVA /USDT

  0.4115

  2.51 %

  CLH /USDT

  0.004061

  6.92 %

  AERGO /USDT

  0.12728

  9.31 %

  KAI /USDT

  0.00554

  2.59 %

  NMR /USDT

  18.6719

  2.35 %

  MER /USDT

  0.00206

  -2.36 %

  WHALE /USDT

  0.6991

  0.56 %

  TRADE /USDT

  0.08111

  11.14 %

  WEAR /USDT

  0.0009515

  -1.55 %

  MELI /USDT

  0.001608

  -9.91 %

  OCT /USDT

  0.2208

  2.45 %

  DATA /USDT

  0.03865

  4.40 %

  FUSE /USDT

  0.07199

  0.95 %

  METAG /USDT

  0.0003119

  -1.82 %

  ODDZ /USDT

  0.02122

  -1.85 %

  MBL /USDT

  0.003217

  3.07 %

  RANKER /USDT

  0.004085

  0.59 %

  KICKS /USDT

  0.001587

  -1.67 %

  UNQ /USDT

  0.004216

  0.16 %

  FER /USDT

  0.030395

  0.26 %

  REVV /USDT

  0.012910

  6.01 %

  MONI /USDT

  0.02355

  -1.46 %

  DOCK /USDT

  0.02137

  3.28 %

  WRX /USDT

  0.1687