• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

BTC /USDT

28442.7

-0.42 %

ETH /USDT

1819.61

-0.31 %

ARB /USDT

1.25052

-7.14 %

ID /USDT

0.490384

2.51 %

DOGE /USDT

0.084579

9.27 %

LQTY /USDT

2.2813

3.95 %

CFX /USDT

0.387193

-7.91 %

SHIB /USDT

0.0000113524

4.60 %

BLUR /USDT

0.6224

-2.21 %

USDC /USDT

0.9993

-0.01 %

FLOKI /USDT

0.0000371905

10.67 %

FIL /USDT

5.7092

-0.26 %

XEN /USDT

0.00000258

26.47 %

VOLT /USDT

0.0000013255

-0.69 %

LTC /USDT

92.85

-0.08 %

MAGIC /USDT

1.42639

-3.61 %

VGX /USDT

0.34571

3.14 %

KAS /USDT

0.039897

13.94 %

TOMI /USDT

2.09148

0.41 %

FTM /USDT

0.46479

-2.23 %

AGIX /USDT

0.41720

-4.97 %

OAX /USDT

0.310131

-6.99 %

TRX /USDT

0.06571

-0.37 %

DOT /USDT

6.4147

1.56 %

TEM /USDT

0.05122

-1.70 %

XDB /USDT

0.0013572

-8.78 %

RDNT /USDT

0.34168

-7.46 %

MASK /USDT

5.95160

-5.81 %

ADA /USDT

0.38838

-2.01 %

VRA /USDT

0.0063774

3.34 %

CSIX /USDT

0.050880

-6.01 %

SXP /USDT

0.69421

13.15 %

DODO /USDT

0.179196

-0.87 %

HBAR /USDT

0.074376

1.50 %

XRD /USDT

0.043017

3.34 %

LINK /USDT

7.5198

-0.80 %

GNS /USDT

7.3872

-4.16 %

ETC /USDT

20.976

1.25 %

DZOO /USDT

0.0287110

-6.86 %

AGLA /USDT

0.07498

-1.71 %

BNB /USDT

316.05

0.00 %

HAI /USDT

0.03905

-0.86 %

SOL /USDT

21.012

-0.69 %

ASTRA /USDT

0.32490

3.22 %

HOOK /USDT

1.82103

-1.45 %

LUNC /USDT

0.00012608

0.02 %

SQUAD /USDT

0.019715

4.57 %

SUN /USDT

0.0064654

-0.95 %

EOS /USDT

1.2019

0.79 %

ACS /USDT

0.00816610

-0.70 %

DYDX /USDT

2.4280

-2.29 %

GALA /USDT

0.041082

-1.25 %

BTT /USDT

0.0000006288

-1.13 %

SYN /USDT

0.8895

-2.96 %

RNDR /USDT

1.3141

-2.22 %

1INCH /USDT

0.53552

-2.69 %

STX /USDT

0.87237

-4.81 %

ATOM /USDT

11.4365

2.11 %

HIGH /USDT

2.1545

-4.35 %

GRV /USDT

0.65822

2.52 %

OP /USDT

2.2772

-0.68 %

INJ /USDT

5.0739

5.28 %

APE /USDT

4.2371

1.14 %

ACH /USDT

0.034521

-3.59 %

KEY /USDT

0.0093303

-4.91 %

SDAO /USDT

0.6034

-2.23 %

NFT /USDT

0.00000038291

0.27 %

HFT /USDT

0.59181

-1.16 %

EVER /USDT

0.076382

-0.88 %

FLR /USDT

0.035046

-1.18 %

CARE /USDT

0.002394

-16.43 %

MINA /USDT

0.76545

-1.45 %

ANKR /USDT

0.03604

-0.30 %

SPA /USDT

0.005221

-4.02 %

LUNA /USDT

1.2965

0.24 %

DC /USDT

0.0013189

17.14 %

ZMT /USDT

0.079292

94.25 %

SMART /USDT

1.0488

-6.02 %

VINU /USDT

0.00000001315

-6.60 %

AVAX /USDT

17.702

-0.34 %

SLP /USDT

0.0028441

5.38 %

ZIL /USDT

0.031646

7.36 %

XLM /USDT

0.108873

-3.12 %

SCLP /USDT

0.26623

6.95 %

SOS /USDT

0.00000011866

3.96 %

GPT /USDT

0.0828845

-2.23 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025390

-2.94 %

MCG /USDT

0.10562

-1.06 %

GFT /USDT

0.048564

1.03 %

VELO /USDT

0.006578

-7.02 %

USDD /USDT

0.99034

0.09 %

JASMY /USDT

0.0050651

-1.95 %

STORE /USDT

0.032657

0.72 %

ASTR /USDT

0.063775

-0.96 %

RACA /USDT

0.00019518

0.54 %

FLUX /USDT

0.61441

-0.96 %

WEMIX /USDT

1.3972

0.46 %

BONE /USDT

1.1165

3.99 %

WBT /USDT

5.337

0.20 %

STIK /USDT

1.29903

9.12 %

HOT /USDT

0.002030

-4.38 %

KON /USDT

0.08509

0.30 %

FDT /USDT

0.05126

-0.67 %

UNI /USDT

6.0642

-0.34 %

CHO /USDT

0.62004

2.57 %

DHX /USDT

3.7302

0.50 %

BRISE /USDT

0.00000045667

-1.59 %

FET /USDT

0.35988

-2.88 %

GMM /USDT

0.00141907

-5.09 %

PAW /USDT

0.0000000354542

7.60 %

POLYX /USDT

0.1678

-1.06 %

SSV /USDT

37.6814

0.63 %

CTI /USDT

0.033902

6.55 %

GMT /USDT

0.39214

0.02 %

AOG /USDT

0.01600

-3.08 %

ICX /USDT

0.2785

-0.85 %

CSPR /USDT

0.039940

-0.85 %

VAI /USDT

0.099497

-2.94 %

NEAR /USDT

1.9830

-0.59 %

LDO /USDT

2.3983

-0.76 %

OPUL /USDT

0.162907

-0.03 %

IGU /USDT

0.06688

-5.02 %

APT /USDT

11.3479

-0.25 %

DAG /USDT

0.04426

-16.39 %

XCN /USDT

0.004098

-1.51 %

HAM /USDT

0.0000000033039

0.08 %

PYR /USDT

3.8176

5.52 %

NOM /USDT

0.90715

-7.55 %

MPI /USDT

0.0037464

-2.26 %

UNDEAD /USDT

0.21393

-0.37 %

VOXEL /USDT

0.24053

-1.65 %

ALGO /USDT

0.22282

-1.43 %

CKB /USDT

0.0047561

-3.48 %

METIS /USDT

24.815

0.46 %

SRM /USDT

0.22283

3.35 %

BONK /USDT

0.0000006558

1.94 %

MMPRO /USDT

0.24388

0.09 %

MOTG /USDT

0.42955

0.03 %

TRADE /USDT

0.18737

72.38 %

KDA /USDT

0.99382

0.33 %

DMTR /USDT

0.0400455

0.00 %

MDT /USDT

0.06159

-4.08 %

QRDO /USDT

0.10059

-2.21 %

NVIR /USDT

0.052545

0.88 %

GRT /USDT

0.142181

-2.51 %

FTT /USDT

1.3224

-0.07 %

BDX /USDT

0.055240

0.61 %

WIN /USDT

0.00008790

-1.71 %

OAS /USDT

0.082417

-1.40 %

LOOKS /USDT

0.14772

-3.34 %

IMX /USDT

1.09799

-4.38 %

COCOS /USDT

1.6529

-4.73 %

SPUME /USDT

0.041787

59.77 %

PEOPLE /USDT

0.023900

2.47 %

OCEAN /USDT

0.35324

-1.30 %

CHZ /USDT

0.12125

0.28 %

HT /USDT

3.6436

0.06 %

ATLAS /USDT

0.0033189

0.26 %

ICP /USDT

5.2214

0.58 %

FITFI /USDT

0.01324

-3.07 %

LRC /USDT

0.37709

3.70 %

DIO /USDT

0.00558

8.34 %

CRV /USDT

0.9137

-2.48 %

CRPT /USDT

0.09952

-4.23 %

CEEK /USDT

0.08546

-2.04 %

C98 /USDT

0.28633

0.10 %

XDC /USDT

0.042456

-1.83 %

SUSHI /USDT

1.0834

-2.38 %

XCH /USDT

38.242

-0.76 %

HIFI /USDT

0.42232

0.85 %

BBC /USDT

0.014027

-4.75 %

MATIC /USDT

1.11164

-0.51 %

SIN /USDT

0.005950

-4.06 %

JST /USDT

0.02751

1.73 %

GRAIL /USDT

2842.61

-6.13 %

PROM /USDT

4.8552

-1.00 %

ETHW /USDT

3.4958

2.00 %

FEAR /USDT

0.14674

-3.42 %

AURORA /USDT

0.1844

-0.86 %

YGG /USDT

0.25975

-1.62 %

GOAL /USDT

0.1927

-5.63 %

AR /USDT

8.757

-1.17 %

TLOS /USDT

0.16784

1.38 %

PRQ /USDT

0.1253

-1.10 %

NMT /USDT

0.0098512

54.64 %

OPTIMUS /USDT

0.35141

-8.34 %

BS /USDT

0.39005

-6.88 %

RIF /USDT

0.140283

-3.46 %

STARL /USDT

0.000002942

9.24 %

OGV /USDT

0.007610

18.73 %

WIT /USDT

0.004171

0.43 %

MANA /USDT

0.59405

0.31 %

QTUM /USDT

3.114

-0.66 %

SEELE /USDT

0.003517

-1.89 %

ROUTE /USDT

2.4396

-2.25 %

YFII /USDT

1107.12

-0.33 %

AZERO /USDT

1.5135

0.92 %

BAT /USDT

0.2853

0.95 %

USTC /USDT

0.021629

0.88 %

PRIMAL /USDT

0.0044992

-1.77 %

D2T /USDT

0.027850

-7.71 %

ELON /USDT

0.00000034119

2.67 %

T /USDT

0.03826

-8.51 %

SAND /USDT

0.6307

0.50 %

ROSE /USDT

0.060834

-0.11 %

MAN /USDT

0.0372520

-5.55 %

FRM /USDT

0.05529

0.94 %

PBR /USDT

0.12012

-2.98 %

ALI /USDT

0.035124

-2.06 %

DASH /USDT

58.62

-1.18 %

JOE /USDT

0.61053

1.97 %

ZEC /USDT

37.75

-1.56 %

BCH /USDT

125.26

-0.31 %

TROY /USDT

0.003675

4.37 %

SIDUS /USDT

0.0018439

-3.54 %

TRU /USDT

0.079002

0.43 %

CVP /USDT

0.45755

-0.15 %

STG /USDT

0.7218

-3.04 %

RPL /USDT

43.891

-1.17 %

UFO /USDT

0.000001490

-2.67 %

SKL /USDT

0.040715

-1.33 %

XCV /USDT

0.004142

4.56 %

DSLA /USDT

0.00241787

-9.66 %

MDAO /USDT

0.29349

-1.30 %

SWASH /USDT

0.02067

2.47 %

VP /USDT

6.519

0.03 %

RSR /USDT

0.0042791

4.58 %

ZRX /USDT

0.3067

-12.04 %

DERC /USDT

0.22949

-3.76 %

ZBC /USDT

0.016796

-3.04 %

MATCH /USDT

0.0000888

14.13 %

GT /USDT

5.1647

-0.41 %

WSI /USDT

0.05707

3.44 %

PSL /USDT

0.000441

-10.36 %

OVR /USDT

0.2935

-0.94 %

WOM /USDT

0.024491

-1.79 %

SPELL /USDT

0.0007872

-6.08 %

STRAX /USDT

0.59538

-6.89 %

ISP /USDT

0.0010464

1.04 %

PIAS /USDT

0.00937

4.45 %

ANC /USDT

0.01871

-0.90 %

KING /USDT

0.011307

-8.45 %

SERO /USDT

0.02824

-2.14 %

BLOK /USDT

0.0025458

2.31 %

ASTO /USDT

0.043243

-7.17 %

FNZ /USDT

0.004803

-5.09 %

MDX /USDT

0.06779

-2.29 %

DESO /USDT

11.8949

6.61 %

ALPH /USDT

0.34933

0.52 %

ML /USDT

0.10700

-7.28 %

DANA /USDT

0.0061

38.63 %

THETA /USDT

1.0608

-0.61 %

QUACK /USDT

0.0000000010340

-0.91 %

RBC /USDT

0.022005

8.87 %

PORTO /USDT

2.5171

-5.45 %

WING /USDT

6.9137

8.59 %

OVO /USDT

0.161026

0.07 %

ERG /USDT

1.4522

-3.87 %

CRO /USDT

0.069675

0.42 %

GDT /USDT

0.0135

-3.57 %

FTRB /USDT

0.005988

3.74 %

FEVR /USDT

0.00057319

-1.62 %

FIO /USDT

0.03345

-0.74 %

CQT /USDT

0.1594

2.64 %

SWP /USDT

0.002025

25.38 %

SGB /USDT

0.009216

1.11 %

TSUKA /USDT

0.087608

2.27 %

CFG /USDT

0.2894

2.08 %

SFUND /USDT

1.1449

2.47 %

DF /USDT

0.0678

-4.37 %

COTI /USDT

0.07940

-1.85 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000012984

-8.56 %

OSMO /USDT

0.8092

0.35 %

DEVT /USDT

0.00324

-0.91 %

POKT /USDT

0.0500

-0.19 %

GST /USDT

0.020711

-1.91 %

VXT /USDT

0.018455

-1.17 %

KLV /USDT

0.00852

-0.69 %

REN /USDT

0.10345

-5.52 %

RJV /USDT

0.060834

-10.12 %

BOSON /USDT

0.2185

-0.50 %

ZEN /USDT

10.813

-2.65 %

SNX /USDT

2.5644

-0.32 %

ONSTON /USDT

0.00820

-1.56 %

BNX /USDT

0.5789

4.06 %

REAP /USDT

0.01765

0.00 %

CULT /USDT

0.000006637

-3.50 %

CORE /USDT

1.6966

-0.75 %

MC /USDT

0.29744

3.28 %

SOLO /USDT

0.16208

0.81 %

ATD /USDT

0.1825

-2.03 %

XCAD /USDT

1.75628

-1.86 %

DKS /USDT

0.002221

-5.64 %

HELLO /USDT

0.036982

-9.42 %

DUSK /USDT

0.1780

-0.94 %

LINA /USDT

0.0111665

-3.95 %

BOA /USDT

0.027547

0.66 %

RUNE /USDT

1.4714

0.79 %

WAVES /USDT

2.131

0.42 %

REDTOKEN /USDT

0.000804

-2.30 %

DARK /USDT

0.029169

-1.76 %

HNT /USDT

1.3538

-1.47 %

DAO /USDT

1.54909

0.20 %

DEBT /USDT

16.287

-2.30 %

SONAR /USDT

0.01198

-28.52 %

SC /USDT

0.004166

0.92 %

RITE /USDT

0.0019120

2.08 %

RFOX /USDT

0.013940

-2.46 %

DENT /USDT

0.00111093

-0.81 %

AAVE /USDT

74.31

-0.13 %

BSV /USDT

36.126

0.17 %

TIMECHRONO /USDT

40.232

2.88 %

GLQ /USDT

0.0099716

-0.53 %

CRF /USDT

0.002099

0.71 %

TIDAL /USDT

0.00032635

0.60 %

VADER /USDT

0.000062

29.16 %

CAKE /USDT

3.7793

1.79 %

CTC /USDT

0.3616

4.20 %

EJS /USDT

0.004823

-3.01 %

XTAG /USDT

0.02918

0.51 %

AIRTNT /USDT

0.000657

2.17 %

MDF /USDT

0.001085

-18.42 %

VEMP /USDT

0.01336

1.59 %

OMG /USDT

1.5413

-2.01 %

METALDR /USDT

0.0007529

-7.59 %

FIU /USDT

0.002627

0.57 %

BLZ /USDT

0.085206

-1.92 %

VET /USDT

0.02343

-0.17 %

CELL /USDT

0.3515

13.35 %

NUM /USDT

0.047639

-2.04 %

FEG /USDT

0.0006497

-0.79 %

BUY /USDT

0.020060

-0.06 %

PHB /USDT

1.136811

-1.50 %

PUSH /USDT

0.36784

-1.61 %

WAR /USDT

0.008101

14.34 %

MLT /USDT

0.11511

-1.58 %

GAME /USDT

0.03867

-2.17 %

IRIS /USDT

0.03290

-2.63 %

AKITA /USDT

0.00000021807

3.21 %

KISHU /USDT

0.0000000005302

1.55 %

HOD /USDT

0.00540

-0.55 %

ABBC /USDT

0.082460

0.30 %

BEL /USDT

0.63067

0.33 %

POLC /USDT

0.028324

-3.83 %

DBC /USDT

0.0048320

-3.02 %

BVT /USDT

0.017769

-9.59 %

CHNG /USDT

0.11250

8.70 %

FCON /USDT

0.0000880

1.38 %

WOZX /USDT

0.047907

-1.60 %

HECH /USDT

0.05421

-0.31 %

ONE /USDT

0.020753

-1.35 %

PYM /USDT

0.0016245

0.18 %

NOS /USDT

0.01715

0.11 %

RAY /USDT

0.26142

10.28 %

MTL /USDT

1.26687

-1.62 %

RVN /USDT

0.02664

2.38 %

PENDLE /USDT

0.37717

5.94 %

EGLD /USDT

42.746

-0.65 %

PERL /USDT

0.031949

-3.24 %

CWEB /USDT

0.021643

2.83 %

POP /USDT

0.000001223

-11.31 %

KIN /USDT

0.00000635

2.58 %

LBLOCK /USDT

0.0002334

30.60 %

GMX /USDT

75.668

-0.72 %

RLY /USDT

0.012904

1.08 %

CPOOL /USDT

0.03776

-0.63 %

WNCG /USDT

0.11460

-1.22 %

GAL /USDT

1.8038

0.46 %

LABS /USDT

0.00108275

-1.95 %

FIN /USDT

0.0011389

1.23 %

BDP /USDT

0.20416

-4.65 %

DYP /USDT

0.10832

-1.55 %

GOV /USDT

0.007800

-6.63 %

COREUM /USDT

0.26224

-4.01 %

DCRN /USDT

0.2401

4.02 %

ORT /USDT

0.017837

8.23 %

ONG /USDT

0.3038

1.87 %

ZODI /USDT

0.00050

-9.09 %

LIME /USDT

0.010678

-5.05 %

DREP /USDT

0.4776

2.97 %

TWT /USDT

1.1906

-0.19 %

ARV /USDT

0.00007714

-2.01 %

ESG /USDT

0.62805

-3.43 %

LIT /USDT

1.09226

-1.04 %

FIS /USDT

0.55476

-2.02 %

WAXL /USDT

0.60929

0.76 %

CELR /USDT

0.022195

-6.77 %

CHAMP /USDT

0.027750

-4.31 %

ZAM /USDT

0.002610

2.91 %

CRU /USDT

1.26511

0.21 %

GLMR /USDT

0.38156

-0.60 %

MNW /USDT

1.8297

-2.34 %

XTZ /USDT

1.1232

-0.25 %

MOB /USDT

1.4349

-2.44 %

WOO /USDT

0.21833

-0.93 %

AXS /USDT

8.441

0.33 %

DOGGO /USDT

0.000000003944

0.20 %

ONT /USDT

0.2415

0.29 %

STORJ /USDT

0.3911

-4.37 %

NEXO /USDT

0.6742

-4.09 %

MHUNT /USDT

0.01009

-0.19 %

MGKL /USDT

0.00000107530

-8.39 %

NBS /USDT

0.000436

-0.68 %

BBANK /USDT

0.005812

6.91 %

WRT /USDT

0.16826

-4.56 %

NAOS /USDT

0.040770

-13.29 %

HIBS /USDT

0.0002802

-1.54 %

MSWAP /USDT

0.0003350

-5.52 %

LEVER /USDT

0.0021415

-0.06 %

IOTA /USDT

0.2300

1.72 %

IMPT /USDT

0.0079399

-2.12 %

FREE /USDT

0.00000017253

1.14 %

REELT /USDT

0.017210

-3.36 %

MESA /USDT

0.002879

-0.13 %

LOCG /USDT

0.01959

-1.40 %

RSS3 /USDT

0.18095

1.29 %

METAX /USDT

0.0936

-3.60 %

KZEN /USDT

0.016032

4.38 %

GARI /USDT

0.05113

1.00 %

ELT /USDT

0.043293

7.57 %

HE /USDT

0.002723

6.24 %

EGAME /USDT

0.000117428

1.89 %

CANTO /USDT

0.29116

1.24 %

LGX /USDT

0.006958

-0.44 %

WWY /USDT

0.006908

-4.67 %

CERE /USDT

0.0056430

-2.89 %

LUFFY /USDT

0.0001279

8.20 %

REALM /USDT

0.01336

-5.04 %

MOVR /USDT

8.3586

-0.88 %

NEO /USDT

12.34

-1.75 %

PLCU /USDT

172.61

-1.55 %

MLK /USDT

0.27827

-0.36 %

XEM /USDT

0.041849

4.35 %

SPELLFIRE /USDT

0.001224

-4.74 %

CVTX /USDT

0.139365

-0.64 %

CHESS /USDT

0.2686

-3.72 %

ENJ /USDT

0.41130

-0.64 %

LIKE /USDT

0.00537

-9.74 %

NVG /USDT

0.0942

-5.89 %

PBX /USDT

0.001645

-2.77 %

METAL /USDT

0.0484

-0.61 %

BICO /USDT

0.38305

-1.58 %

CELO /USDT

0.66375

-2.97 %

STND /USDT

0.031315

6.85 %

DDOS /USDT

0.0469

30.64 %

WAM /USDT

0.005177

-2.72 %

CREDIT /USDT

0.0073193

7.48 %

SNT /USDT

0.02867

-6.85 %

YFDAI /USDT

212.359

-0.78 %

SD /USDT

1.1202

-3.63 %

MKR /USDT

688.83

-0.56 %

HERA /USDT

0.006421

19.19 %

UFT /USDT

0.4022

-2.82 %

WLKN /USDT

0.047686

1.52 %

XYO /USDT

0.005382

3.10 %

PSTAKE /USDT

0.10058

5.99 %

WATT /USDT

0.01413

-10.62 %

KLO /USDT

0.009639

-2.23 %

STEPG /USDT

0.0004368

12.63 %

ACA /USDT

0.09968

-0.48 %

CELT /USDT

0.000181

-6.70 %

GOB /USDT

0.003992

-2.41 %

HSF /USDT

0.7409

-2.47 %

PIP /USDT

0.10576

-6.67 %

SPO /USDT

0.00167096

14.92 %

UFI /USDT

0.03005

-2.11 %

POPK /USDT

0.008663

0.03 %

BONDLY /USDT

0.005920

-0.05 %

QNT /USDT

126.106

0.64 %

ORAI /USDT

4.1261

-3.45 %

TORN /USDT

7.0201

2.97 %

OKB /USDT

41.854

-0.39 %

HADES /USDT

0.8289

-3.58 %

CHR /USDT

0.17388

7.14 %

GITCOIN /USDT

1.8356

-2.06 %

IAG /USDT

0.009250

-1.53 %

TDROP /USDT

0.004026

-6.91 %

EWT /USDT

3.3503

0.10 %

KNIGHT /USDT

0.009089

3.13 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008819

-3.25 %

MEAN /USDT

0.02039

0.09 %

SUPE /USDT

0.0134

2.29 %

GENS /USDT

0.001365

6.06 %

AIOZ /USDT

0.029126

2.49 %

LAZIO /USDT

2.7148

-1.71 %

BBF /USDT

0.224

-2.18 %

SHILL /USDT

0.016480

-0.05 %

AAA /USDT

0.000007814

25.46 %

MXC /USDT

0.019462

0.58 %

EUL /USDT

3.5486

1.25 %

ADS /USDT

0.1559

-3.40 %

SFG /USDT

0.007937

17.53 %

PERC /USDT

0.1736

-6.81 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

OOKI /USDT

0.0039945

0.71 %

TARA /USDT

0.001698

0.00 %

LOKA /USDT

0.49126

-1.48 %

DES /USDT

0.0015256

-1.97 %

RNDX /USDT

0.000135

-2.17 %

UOS /USDT

0.2445

-0.89 %

UBXS /USDT

0.036518

11.94 %

XPRT /USDT

0.3525

-0.64 %

PRMX /USDT

0.0036872

-4.05 %

ILV /USDT

59.66

-0.31 %

KUBE /USDT

0.008816

-0.77 %

DFL /USDT

0.002868

6.37 %

OGN /USDT

0.1200

-1.55 %

CEL /USDT

0.38004

6.11 %

SENATE /USDT

0.057900

-3.53 %

KSM /USDT

33.682

-3.07 %

LEASH /USDT

394.16

1.15 %

LPT /USDT

6.990

-3.61 %

ATM /USDT

2.8326

-1.56 %

XPR /USDT

0.001481

-1.26 %

CITY /USDT

4.4917

-1.27 %

REI /USDT

0.03150

0.19 %

SDN /USDT

0.36807

-0.41 %

FXS /USDT

8.805

-0.91 %

BAND /USDT

1.8245

-3.34 %

STOS /USDT

0.56296

2.04 %

TOMO /USDT

0.6096

-1.88 %

BAJU /USDT

0.074933

-3.92 %

AART /USDT

0.001714

-1.43 %

IOST /USDT

0.011026

0.36 %

ATA /USDT

0.16186

-2.66 %

O3 /USDT

0.0674

4.01 %

TAMA /USDT

0.011152

-7.99 %

MONS /USDT

0.014220

0.95 %

URUS /USDT

17.796

-1.99 %

WZRD /USDT

0.00378

-1.81 %

DEGO /USDT

2.0678

-2.22 %

BSCPAD /USDT

0.1810

-0.98 %

SWFTC /USDT

0.0012486

15.85 %

NBP /USDT

0.000098765

17.11 %

TLM /USDT

0.020189

-0.96 %

EFI /USDT

0.07505

-2.98 %

VELA /USDT

4.8606

-4.52 %

TWITFI /USDT

0.0005022

-3.57 %

ZCX /USDT

0.08270

-4.06 %

MILO /USDT

0.000000019054

-0.06 %

DCR /USDT

19.957

-0.91 %

ZKS /USDT

0.062021

-0.72 %

ZLW /USDT

0.034477

-0.89 %

WNXM /USDT

25.5101

-1.74 %

UMEE /USDT

0.00635

-4.51 %

HTR /USDT

0.08441

-1.24 %

IBFK /USDT

0.7660

-19.80 %

PVU /USDT

0.024885

-10.35 %

SAITAMA /USDT

0.0018039

-1.25 %

FLM /USDT

0.098764

-0.35 %

ORBR /USDT

2.2835

-8.73 %

VLX /USDT

0.01979

1.53 %

EMPIRE /USDT

0.0017586

-3.41 %

KAVA /USDT

0.8705

-1.89 %

BTG /USDT

15.1898

0.75 %

MTS /USDT

0.005824

-1.50 %

LOA /USDT

0.00255

-16.11 %

ROOBEE /USDT

0.000822

0.00 %

CLV /USDT

0.06218

-2.47 %

CIRUS /USDT

0.080809

4.78 %

TON /USDT

2.2644

1.80 %

SRT /USDT

0.000078

-3.70 %

STBU /USDT

0.020809

-5.30 %

ARTEM /USDT

0.001394

-4.06 %

METO /USDT

0.001331

4.63 %

BAKE /USDT

0.19502

-1.20 %

RLC /USDT

1.7032

-1.87 %

AFC /USDT

3.0757

-2.68 %

IOI /USDT

0.1508

1.54 %

WILD /USDT

0.3892

-2.40 %

WAXP /USDT

0.071163

-0.34 %

KT /USDT

0.003331

-11.33 %

STRM /USDT

0.01225

1.23 %

AQDC /USDT

0.00387

-6.06 %

BAMBOO /USDT

0.036286

23.10 %

FSN /USDT

0.3933

8.10 %

NKN /USDT

0.107068

-1.01 %

REEF /USDT

0.0028042

2.09 %

AUCTION /USDT

5.5900

-2.08 %

HAO /USDT

0.004597

2.72 %

LIFE /USDT

0.00031891

-2.71 %

NXD /USDT

0.000580

-1.69 %

GEAR /USDT

0.012737

-9.94 %

FLY /USDT

0.0012648

-0.96 %

VTHO /USDT

0.0013597

-0.40 %

NYM /USDT

0.23457

-2.93 %

CRTS /USDT

0.0002420

0.83 %

EQ /USDT

0.0010362

-0.13 %

ADX /USDT

0.1864

-4.84 %

MBX /USDT

2.6938

0.18 %

MBOX /USDT

0.47681

0.19 %

SOV /USDT

0.82476

-0.19 %

PDEX /USDT

1.7520

0.78 %

AAG /USDT

0.00628

0.48 %

HORD /USDT

0.04814

-1.33 %

SKRT /USDT

0.0011500

0.34 %

WOOP /USDT

0.011723

-3.50 %

GZONE /USDT

0.036234

8.73 %

XOR /USDT

3.309

2.12 %

EZ /USDT

0.07198

-6.26 %

QLC /USDT

0.0795966

-1.34 %

SLIM /USDT

0.0497

-0.99 %

POLK /USDT

0.04741

-5.16 %

DIA /USDT

0.36702

-2.12 %

CVC /USDT

0.10903

-0.37 %

SOUL /USDT

0.17804

0.56 %

ICE /USDT

1.47301

48.65 %

PHTR /USDT

0.029299

-0.01 %

BRKL /USDT

0.022633

21.05 %

EPK /USDT

0.014986

-0.96 %

AERGO /USDT

0.13393

-0.58 %

1EARTH /USDT

0.0026069

-0.88 %

TKO /USDT

0.34607

3.25 %

ORBS /USDT

0.032384

0.89 %

ODDZ /USDT

0.02004

-0.34 %

PIT /USDT

0.0000000005320

1.62 %

LIQUIDUS /USDT

0.1459

-2.47 %

QKC /USDT

0.010954

0.30 %

VELODROME /USDT

0.14205

-4.84 %

FIRE /USDT

0.0126048

-8.93 %

PLSPAD /USDT

0.0093147

-4.21 %

CTK /USDT

0.83422

-0.19 %

ETHF /USDT

0.2703

-2.06 %

ATEAM /USDT

2.348

5.52 %

UNO /USDT

0.06743

0.70 %

IDEA /USDT

0.01010

-1.94 %

OMI /USDT

0.0007875

1.62 %

ARES /USDT

0.0012828

-2.09 %

OUSD /USDT

0.99992

0.00 %

FRONT /USDT

0.23817

-0.37 %

ERN /USDT

1.86594

0.43 %

OLE /USDT

0.023067

-6.80 %

LSK /USDT

1.1105

1.69 %

FIDA /USDT

0.40773

-0.85 %

GNO /USDT

112.03

-2.42 %

XWG /USDT

0.0011065

0.03 %

COS /USDT

0.006809

-3.26 %

ARPA /USDT

0.04137

-1.00 %

ENS /USDT

13.536

0.32 %

RARE /USDT

0.11967

0.84 %

LTO /USDT

0.108226

-2.69 %

KAR /USDT

0.1482

-2.24 %

TFUEL /USDT

0.05508

-1.11 %

AMP /USDT

0.003743

-1.24 %

FORTH /USDT

3.6104

5.16 %

BNC /USDT

0.27813

0.90 %

NIM /USDT

0.0014407

4.64 %

CTSI /USDT

0.1448

-1.76 %

SNK /USDT

0.01277

0.63 %

PAF /USDT

0.0003911

-2.02 %

JAM /USDT

0.0023406

-1.35 %

PINE /USDT

0.18189

-1.97 %

IHC /USDT

0.00005410

4.68 %

KLAY /USDT

0.2281

-1.68 %

MPH /USDT

0.019353

-0.18 %

GGM /USDT

0.00460

27.07 %

MTRG /USDT

2.8835

-2.32 %

WOOF /USDT

0.0008357

-1.10 %

IDEX /USDT

0.05363

-1.61 %

ELA /USDT

1.18447

2.58 %

VEGA /USDT

1.2388

-1.44 %

BTS /USDT

0.011559

0.29 %

CNAME /USDT

0.000620

-1.27 %

LOVELY /USDT

0.000000071699

1.19 %

XCUR /USDT

0.05521

8.02 %

REVU /USDT

0.02374

-1.37 %

COMP /USDT

43.418

-0.02 %

SLG /USDT

0.010838

-6.38 %

NSBT /USDT

2.364

-1.66 %

10SET /USDT

0.5010

0.11 %

PRT /USDT

0.00285391

-18.98 %

VEE /USDT

0.00015377

1.88 %

DRGN /USDT

0.00750

5.78 %

QTC /USDT

0.6711

-2.82 %

ULU /USDT

32.9136

-2.78 %

XVG /USDT

0.0026590

-1.93 %

SCRT /USDT

0.6765

-0.74 %

PERP /USDT

0.82925

-2.80 %

PPAD /USDT

0.00265

-3.98 %

MCRN /USDT

0.08716

-3.06 %

HOTCROSS /USDT

0.00524

-0.19 %

POND /USDT

0.0098745

-1.47 %

DOME /USDT

0.001154

-2.20 %

WSG /USDT

0.0000000019904

0.44 %

METAG /USDT

0.0003086

7.56 %

BTCST /USDT

0.6613

-0.55 %

HIVE /USDT

0.4084

-1.89 %

CREAM /USDT

13.936

-1.00 %

BSW /USDT

0.18622

-0.23 %

LAT /USDT

0.01522

-2.99 %

LSS /USDT

0.18445

-0.65 %

SHFT /USDT

0.006755

1.12 %

DX /USDT

0.00036979

-8.14 %

RBN /USDT

0.2218

0.68 %

SIS /USDT

0.0924

-2.22 %

SANTOS /USDT

4.3784

-1.30 %

ALU /USDT

0.027461

3.84 %

TVK /USDT

0.040143

-0.11 %

SUPER /USDT

0.1321

-2.14 %

KONO /USDT

0.022069

-2.52 %

NRFB /USDT

0.00303

-3.50 %

POLIS /USDT

0.2765

3.55 %

SCY /USDT

0.00014003

2.32 %

SRG /USDT

0.010590

-5.97 %

XEC /USDT

0.00003192

2.30 %

LM /USDT

0.09122

-7.67 %

TPT /USDT

0.0091778

-1.59 %

SANDWICH /USDT

0.001256

3.88 %

PUNDIX /USDT

0.48171

-1.47 %

BEPRO /USDT

0.0013729

-9.94 %

MNZ /USDT

0.0003754

1.65 %

SYS /USDT

0.16161

-2.53 %

CHER /USDT

0.010512

-4.20 %

DHB /USDT

0.0006972

-0.72 %

THALES /USDT

0.79043

7.97 %

GQ /USDT

0.0068075

-0.37 %

NULS /USDT

0.2734

-1.86 %

AME /USDT

0.0022688

15.82 %

REP /USDT

8.0542

-0.89 %

ACE /USDT

0.00709

0.99 %

XPRESS /USDT

0.0650

-4.12 %

ELF /USDT

0.29914

-5.10 %

IOTX /USDT

0.026593

-0.89 %

ORION /USDT

0.001584

0.82 %

BOBA /USDT

0.22889

-0.21 %

NFTB /USDT

0.012367

-2.97 %

JUV /USDT

2.5866

-1.05 %

DERI /USDT

0.02367

-5.13 %

HC /USDT

0.08025

-1.84 %

MCRT /USDT

0.004024

17.86 %

FRA /USDT

0.0029805

-0.15 %

PNG /USDT

0.043153

-1.65 %

VR /USDT

0.00839

-1.75 %

NORD /USDT

0.18674

-4.96 %

TAKI /USDT

0.005863

-1.31 %

DFA /USDT

0.04508

-0.04 %

HAPI /USDT

15.4138

-2.17 %

RDN /USDT

0.01365

2.86 %

TT /USDT

0.004610

1.03 %

YFI /USDT

8762.57

0.25 %

NFTL /USDT

0.00678

-4.10 %

BERRY /USDT

0.0012151

0.18 %

BOND /USDT

4.2455

2.54 %

ACX /USDT

0.06980

-2.55 %

BITCI /USDT

0.0058648

-3.52 %

DUNE /USDT

0.00044412

-5.25 %

KMA /USDT

0.0020313

-1.85 %

SWEAT /USDT

0.0098037

-5.76 %

FER /USDT

0.029388

-1.66 %

UDO /USDT

0.006911

-3.00 %

ARRR /USDT

0.36390

-2.61 %

RARI /USDT

1.6279

-0.21 %

XPNET /USDT

0.006414

8.67 %

TRVL /USDT

0.060679

-1.32 %

SFI /USDT

48.127

5.46 %

NEBL /USDT

0.9537

0.33 %

AE /USDT

0.0796

3.91 %

SUDO /USDT

0.8394

-2.62 %

PHA /USDT

0.1449

-0.34 %

BENQI /USDT

0.009346

0.39 %

MATTER /USDT

0.12420

-2.67 %

DEUS /USDT

62.87

-2.88 %

GHST /USDT

1.1067

-0.85 %

WHALE /USDT

0.7105

0.50 %

NUX /USDT

0.013402

-1.38 %

POLS /USDT

0.4279

0.68 %

THE /USDT

0.001757

-0.67 %

XPLA /USDT

0.51598

-3.26 %

RIDE /USDT

0.0424

-0.93 %

GMAT /USDT

0.000118301

-6.45 %

RCN /USDT

0.0023898

1.78 %

WELL /USDT

0.0091608

2.72 %

SKEB /USDT

0.0026130

-6.76 %

CONV /USDT

0.0006278

0.11 %

DPR /USDT

0.00819

-0.12 %

KLAP /USDT

0.000373

-4.11 %

CWAR /USDT

0.016638

3.06 %

SAMO /USDT

0.0034846

1.40 %

DFYN /USDT

0.040345

0.17 %

CGG /USDT

0.0901

2.27 %

MBS /USDT

0.048901

1.75 %

BADGER /USDT

2.8448

1.20 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000002391

-2.24 %

XETA /USDT

0.043986

1.73 %

KICKS /USDT

0.001537

0.13 %

SHR /USDT

0.0024634

-0.54 %

ING /USDT

0.0009349

-1.87 %

SNM /USDT

0.7121

-1.92 %

ORN /USDT

0.9184

-1.03 %

SKU /USDT

0.00877

2.57 %

TIP /USDT

0.01002

-1.37 %

CUDOS /USDT

0.00239

-4.78 %

SYLO /USDT

0.001892

5.28 %

DATA /USDT

0.03797

-1.78 %

OXT /USDT

0.08824

-1.03 %

WALV /USDT

0.045048

-4.31 %

CRAFT /USDT

0.009617

-6.73 %

P00LS /USDT

0.09541

-0.44 %

INSUR /USDT

0.07982

-6.44 %

MV /USDT

0.14254

-2.70 %

FUN /USDT

0.0064250

-0.16 %

UNN /USDT

0.00050317

8.28 %

KUB /USDT

1.7130

-0.19 %

SLK /USDT

0.001857

1.86 %

TEDDY /USDT

0.00000048609

1.59 %

GMEE /USDT

0.01279

1.34 %

FALCONS /USDT

0.0044476

2.78 %

REQ /USDT

0.09699

-0.89 %

MQL /USDT

0.001123

2.37 %

ATOLO /USDT

0.006031

-3.30 %

VIDYX /USDT

0.0008842

4.80 %

RENA /USDT

0.002277

-4.80 %

PSP /USDT

0.053629

-1.68 %

MOOV /USDT

0.006367

-3.36 %

BTM /USDT

0.020713

1.03 %

DILI /USDT

0.000070871

0.00 %

HNS /USDT

0.030038

-0.32 %

APN /USDT

0.0011620

-1.65 %

K21 /USDT

0.4297

-4.59 %

VRT /USDT

0.00042996

-4.56 %

ALPHA /USDT

0.10990

-1.54 %

QUICK /USDT

89.914

-1.81 %

MTV /USDT

0.0011877

-0.95 %

ALCX /USDT

20.594

-1.60 %

BABY /USDT

0.02346

2.04 %

DOMI /USDT

0.00588

3.70 %

SN /USDT

0.194316

5.27 %

OOE /USDT

0.022924

-2.82 %

RATIO /USDT

0.0177

-9.69 %

SLC /USDT

0.004085

-5.00 %

CS /USDT

0.007482

10.81 %

WSIENNA /USDT

0.47022

0.15 %

XMON /USDT

2830.71

1.27 %

TARI /USDT

2.290

-3.17 %

LYXE /USDT

7.9509

0.41 %

XELS /USDT

0.61334

-1.10 %

PSI /USDT

2.8473

8.60 %

ALPA /USDT

0.037669

5.49 %

<