• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
Web3 เอ็กซ์เชนจ์
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC/USDT

38790.8

1.76 %

ETH/USDT

2094.94

0.11 %

GFT/USDT

0.025028

29.69 %

FLR/USDT

0.013655

8.81 %

LUNC/USDT

0.00013802

17.41 %

SOL/USDT

61.26

1.18 %

SATS/USDT

0.0000001891

13.30 %

KAS/USDT

0.13730

4.85 %

BLUR/USDT

0.5109

1.61 %

LUNA/USDT

0.7929

7.25 %

STX/USDT

0.7897

12.57 %

XCAD/USDT

1.1424

2.91 %

ID/USDT

0.2783

1.01 %

LINK/USDT

15.300

4.64 %

GROK/USDT

0.016978

-11.40 %

DOGE/USDT

0.084198

-0.03 %

ARB/USDT

1.0394

1.04 %

PYTH/USDT

0.4239

6.88 %

NAKA/USDT

2.0900

7.68 %

FTT/USDT

4.110

-0.82 %

USTC/USDT

0.053218

-0.06 %

AGIX/USDT

0.3182

4.87 %

VGX/USDT

0.14796

1.41 %

RATS/USDT

0.00006458

3.27 %

LQTY/USDT

1.4536

-0.86 %

TOMI/USDT

2.299

-0.34 %

CAGA/USDT

0.0013562

1.26 %

ORDI/USDT

23.59

10.80 %

VRA/USDT

0.007887

5.69 %

BIGTIME/USDT

0.31314

29.29 %

FTN/USDT

1.2141

0.04 %

TIA/USDT

7.272

4.12 %

CSIX/USDT

0.08832

-11.34 %

AIOZ/USDT

0.18423

18.09 %

BRISE/USDT

0.00000026380

28.25 %

ASTRA/USDT

0.005844

-5.29 %

FDUSD/USDT

0.9978

-0.15 %

ASTR/USDT

0.07088

6.44 %

INJ/USDT

18.130

0.72 %

USDC/USDT

0.9996

-0.01 %

BONK/USDT

0.000004307

6.76 %

DYDX/USDT

3.216

2.87 %

FLUX/USDT

0.5387

-1.22 %

WIN/USDT

0.00007055

1.70 %

RNDR/USDT

3.593

1.18 %

USDD/USDT

0.9942

0.09 %

SEI/USDT

0.25080

-2.42 %

LTC/USDT

71.89

2.45 %

NFT/USDT

0.0000003244

-0.33 %

APE/USDT

1.6135

2.29 %

POKT/USDT

0.11400

5.37 %

TRX/USDT

0.10327

-0.44 %

LOOKS/USDT

0.11700

1.54 %

CHEEL/USDT

11.307

2.18 %

ICP/USDT

4.769

1.36 %

BTT/USDT

0.0000004738

1.67 %

RUNE/USDT

6.524

1.57 %

DODO/USDT

0.13372

-2.47 %

PERL/USDT

0.009644

-23.08 %

ZBU/USDT

1.7113

0.27 %

SUN/USDT

0.006032

0.90 %

FLIP/USDT

5.315

6.38 %

WEMIX/USDT

2.4216

2.82 %

OAX/USDT

0.17422

1.83 %

GNS/USDT

3.729

3.15 %

ONG/USDT

0.4047

6.47 %

ETC/USDT

19.154

1.57 %

ATLAS/USDT

0.007058

-1.36 %

JST/USDT

0.03158

1.90 %

XRD/USDT

0.05510

3.98 %

EARN/USDT

0.006189

76.82 %

BNB/USDT

228.8

-0.08 %

FUL/USDT

0.02083

224.45 %

COREUM/USDT

0.09649

1.67 %

OCEAN/USDT

0.4847

1.65 %

CFG/USDT

0.6964

6.02 %

OP/USDT

1.6651

-1.46 %

FITFI/USDT

0.007172

-0.52 %

FET/USDT

0.5673

6.75 %

VOXEL/USDT

0.21475

4.23 %

TAO/USDT

295.6

2.24 %

SUSHI/USDT

1.2522

-2.59 %

GOAL/USDT

0.07496

4.43 %

WLD/USDT

2.438

-2.98 %

CLORE/USDT

0.22121

9.61 %

RARE/USDT

0.12384

-3.42 %

FIL/USDT

4.530

2.14 %

CVTX/USDT

0.08923

-3.74 %

BSV/USDT

47.52

0.76 %

PEPE/USDT

0.0000011080

0.51 %

FLOKI/USDT

0.00003324

2.27 %

MATIC/USDT

0.8087

4.64 %

IGU/USDT

0.03503

-2.96 %

POLYX/USDT

0.2028

2.47 %

AVAX/USDT

22.09

-0.71 %

FTM/USDT

0.3231

3.69 %

CFX/USDT

0.15431

0.97 %

CSPR/USDT

0.03437

1.08 %

GFI/USDT

1.6493

4.82 %

SBR/USDT

0.0131063

114.88 %

RIF/USDT

0.11541

8.54 %

BTS/USDT

0.006500

-7.74 %

SHIB/USDT

0.000008379

0.47 %

JASMY/USDT

0.005341

7.39 %

KICKS/USDT

0.0011011

34.10 %

WAXL/USDT

0.7206

-4.15 %

IMX/USDT

1.4004

3.12 %

DOT/USDT

5.472

-0.14 %

HBAR/USDT

0.06193

2.29 %

QRDO/USDT

0.05178

7.42 %

NOM/USDT

0.1560

7.14 %

GALA/USDT

0.02618

1.85 %

SUI/USDT

0.6112

-0.56 %

RACA/USDT

0.00018195

2.51 %

AIS/USDT

0.05603

-0.10 %

WSM/USDT

0.02164

-1.18 %

ORAI/USDT

4.949

22.16 %

MEME/USDT

0.02892

3.69 %

MYRIA/USDT

0.009705

-6.46 %

CGPT/USDT

0.13355

7.30 %

EOS/USDT

0.6909

1.58 %

TRIAS/USDT

4.160

2.79 %

ETHW/USDT

2.7074

-0.22 %

UNI/USDT

6.077

1.08 %

NEAR/USDT

1.933

3.70 %

PEPE2/USDT

0.00000004431

0.02 %

METIS/USDT

20.880

2.98 %

TLOS/USDT

0.13226

7.24 %

DIONE/USDT

0.003689

11.85 %

PYR/USDT

6.673

6.47 %

GMT/USDT

0.2691

2.63 %

AITECH/USDT

0.021975

-3.85 %

NTRN/USDT

0.4961

2.96 %

HAI/USDT

0.02814

-4.15 %

HIFI/USDT

0.7348

1.54 %

ARKM/USDT

0.4816

5.12 %

ATOM/USDT

9.437

0.27 %

AOG/USDT

0.013536

-0.75 %

ADA/USDT

0.3861

1.84 %

CYBER/USDT

6.251

0.93 %

BCH/USDT

226.23

1.44 %

OPN/USDT

0.022800

25.91 %

ROSE/USDT

0.08356

-2.85 %

FCON/USDT

0.00029471

-1.98 %

HCT/USDT

0.00053003

327.30 %

XDB/USDT

0.0007173

20.09 %

PSL/USDT

0.0002909

-11.52 %

WLKN/USDT

0.007236

-14.78 %

XEN/USDT

0.0000005324

0.96 %

LSD7/USDT

21.91

-2.66 %

IOTA/USDT

0.26621

13.96 %

UNIBOT/USDT

72.00

0.65 %

SYN/USDT

0.4325

-2.63 %

ALGO/USDT

0.14145

4.98 %

XCN/USDT

0.0010039

1.16 %

NADA/USDT

0.04079

2.61 %

ALCX/USDT

24.092

51.75 %

AZERO/USDT

1.2940

-0.57 %

ACS/USDT

0.002509

4.89 %

PAAL/USDT

0.14123

3.46 %

OSMO/USDT

0.6904

-1.51 %

BONE/USDT

0.6959

11.41 %

YGG/USDT

0.3850

1.44 %

CTI/USDT

0.026730

-3.49 %

BBC/USDT

0.001907

-4.50 %

SIDUS/USDT

0.007624

-1.23 %

CEEK/USDT

0.04927

0.75 %

MINA/USDT

0.7432

1.66 %

VELO/USDT

0.002924

1.31 %

BDX/USDT

0.04591

9.04 %

GRT/USDT

0.15066

2.15 %

RDNT/USDT

0.2559

0.39 %

STIK/USDT

2.014

-28.35 %

AMC/USDT

0.23939

113.87 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000012305

0.16 %

ROOT/USDT

0.044022

-1.83 %

SYLO/USDT

0.0032440

8.05 %

NEON/USDT

0.4592

-7.40 %

HOOK/USDT

1.0654

-1.59 %

LAI/USDT

0.012197

1.55 %

BOBA/USDT

0.14993

0.20 %

ALPH/USDT

0.4971

12.95 %

SC/USDT

0.005605

11.03 %

ML/USDT

0.14659

10.68 %

CRV/USDT

0.5730

0.93 %

MAJO/USDT

0.02748

-0.93 %

PLANET/USDT

0.00010600

13.58 %

APT/USDT

7.104

0.90 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015344

-2.52 %

AKT/USDT

1.6437

-1.45 %

HNT/USDT

2.961

-6.20 %

FNSA/USDT

27.14

3.54 %

TOKEN/USDT

0.02907

2.75 %

KAP/USDT

0.24400

-3.02 %

GT/USDT

4.285

0.75 %

ANC/USDT

0.019656

-0.99 %

BUSD/USDT

1.0000

0.03 %

BLOK/USDT

0.0023035

0.36 %

XCV/USDT

0.002461

11.71 %

FEAR/USDT

0.18544

27.04 %

BEAMX/USDT

0.011399

19.04 %

MUBI/USDT

0.028070

21.09 %

SMART/USDT

0.00032500

114.86 %

ALEX/USDT

0.09259

22.99 %

LIKE/USDT

0.03710

26.23 %

VRTX/USDT

0.4399

3.87 %

GGG/USDT

0.20900

-11.45 %

KDA/USDT

0.6030

0.03 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000027184

5.90 %

TRAC/USDT

2.922

3.47 %

SRM/USDT

0.04956

5.13 %

XPLL/USDT

0.21370

-14.94 %

SAMO/USDT

0.010651

11.09 %

UNFI/USDT

11.567

-1.54 %

TRADE/USDT

0.7322

5.42 %

WSG/USDT

0.0000000028756

41.05 %

CAKE/USDT

2.339

1.03 %

SENATE/USDT

0.24938

29.43 %

PRIME/USDT

8.196

-1.45 %

RAFT/USDT

0.002007

-0.69 %

ZBC/USDT

0.009014

-1.06 %

ERG/USDT

1.3154

8.78 %

ORCA/USDT

3.247

-4.61 %

BBANK/USDT

0.05424

15.94 %

AGI/USDT

0.02869

6.77 %

PRX/USDT

0.5912

-7.89 %

KNFT/USDT

0.02701

-9.60 %

CHO/USDT

0.01560

0.90 %

CPOOL/USDT

0.06574

11.21 %

XYO/USDT

0.007132

-3.00 %

CRO/USDT

0.09051

0.18 %

SNX/USDT

3.504

4.97 %

RAY/USDT

0.4539

10.49 %

FXS/USDT

7.708

5.66 %

AURORA/USDT

0.13609

-3.55 %

XLM/USDT

0.12044

1.05 %

NEXT/USDT

0.20782

29.82 %

ISP/USDT

0.0016158

-5.44 %

MASK/USDT

3.501

1.68 %

CRPT/USDT

0.04313

-3.12 %

XDC/USDT

0.04793

-1.88 %

OUSD/USDT

0.9986

0.00 %

ALI/USDT

0.020595

-4.52 %

HFT/USDT

0.3376

1.68 %

CSAS/USDT

0.005033

8.23 %

VINU/USDT

0.000000013614

-13.83 %

F3/USDT

0.030999

-1.56 %

SSV/USDT

24.579

-0.16 %

VAI/USDT

0.12711

5.37 %

DUST/USDT

0.5996

7.66 %

AUCTION/USDT

12.097

-4.12 %

AISC/USDT

0.03796

-2.89 %

STORE/USDT

0.019624

-1.33 %

PHB/USDT

0.8244

3.14 %

STARL/USDT

0.000003312

2.22 %

NOS/USDT

0.6699

14.96 %

GMEE/USDT

0.05861

8.05 %

GST/USDT

0.010901

2.21 %

STRAX/USDT

1.0899

7.01 %

FRM/USDT

0.07929

14.16 %

KOK/USDT

0.020966

126.29 %

TARA/USDT

0.01767

2.07 %

AR/USDT

8.311

5.21 %

SOLO/USDT

0.13548

6.11 %

AAVE/USDT

101.20

1.08 %

LITE/USDT

0.03854

47.94 %

BERRY/USDT

0.0003483

0.17 %

CMP/USDT

0.03378

-8.89 %

ENJ/USDT

0.2977

5.00 %

POLS/USDT

0.4367

-3.19 %

REALM/USDT

0.004061

-10.55 %

VEXT/USDT

0.4225

-12.76 %

REAP/USDT

0.003158

4.32 %

JAM/USDT

0.0007598

-3.01 %

DOMI/USDT

0.03975

5.24 %

EGLD/USDT

45.53

3.71 %

MDT/USDT

0.06329

-1.93 %

UFO/USDT

0.0000015824

2.82 %

CRU/USDT

0.7152

-2.18 %

NSDX/USDT

0.21995

11.71 %

FRR/USDT

0.00004310

-7.01 %

ARCH/USDT

0.15078

-14.56 %

RMRK/USDT

2.9890

5.23 %

BTC/USDC

38808.41

1.74 %

LINA/USDT

0.010427

-1.90 %

OX/USDT

0.017241

-4.23 %

DC/USDT

0.0008036

-5.68 %

SPA/USDT

0.005915

-7.44 %

FIDA/USDT

0.2281

-0.34 %

EVER/USDT

0.02523

-4.64 %

1INCH/USDT

0.3483

1.22 %

BNT/USDT

0.7780

2.34 %

BADGER/USDT

4.096

11.69 %

ALU/USDT

0.06749

20.66 %

ASTO/USDT

0.04848

6.52 %

ELF/USDT

0.5248

2.80 %

TYPE/USDT

0.006990

-2.78 %

AXS/USDT

6.493

0.37 %

DASH/USDT

30.98

2.48 %

SDAO/USDT

0.5784

-1.19 %

LDO/USDT

2.394

0.08 %

LADYS/USDT

0.00000003262

1.30 %

RAD/USDT

1.6153

3.12 %

VTS/USDT

0.11526

-1.25 %

GMMT/USDT

2.232

1.08 %

WAVES/USDT

2.145

2.58 %

CHAIN/USDT

0.060580

0.97 %

GLQ/USDT

0.012084

-3.32 %

ZIG/USDT

0.03008

-6.23 %

WHITE/USDT

3564.32

-2.77 %

WBT/USDT

5.450

1.35 %

TURBO/USDT

0.00012822

2.47 %

DCK/USDT

0.02793

-2.17 %

ACH/USDT

0.02025

0.64 %

RON/USDT

1.1080

2.50 %

POLIS/USDT

0.6328

10.24 %

FYN/USDT

0.014787

-12.84 %

SUPER/USDT

0.37157

-1.15 %

COMBO/USDT

0.7037

5.81 %

GAS/USDT

8.097

0.92 %

XCH/USDT

25.97

0.23 %

CQT/USDT

0.19812

0.93 %

LOOM/USDT

0.11761

0.33 %

ADS/USDT

0.10690

8.43 %

VET/USDT

0.02267

3.80 %

SKL/USDT

0.04314

0.20 %

MOB/USDT

0.5660

0.17 %

INTR/USDT

0.03108

16.10 %

STBU/USDT

0.050364

21.96 %

SMURFCAT/USDT

0.00008244

-17.55 %

DIO/USDT

0.04941

-22.42 %

DMTR/USDT

0.03128

2.82 %

MOVR/USDT

6.768

0.01 %

DAO/USDT

0.8852

1.77 %

OVR/USDT

0.2797

-0.21 %

DOGE2/USDT

0.000000004249

9.85 %

MANA/USDT

0.4407

1.12 %

MAGIC/USDT

0.8021

-1.64 %

DARK/USDT

0.04036

-7.44 %

FLY/USDT

0.0014498

11.01 %

KEY/USDT

0.006160

1.58 %

ARK/USDT

1.1087

4.75 %

MAV/USDT

0.2915

0.96 %

EML/USDT

0.2709

-2.90 %

WOZX/USDT

0.010136

-5.68 %

LAVA/USDT

0.05990

10.67 %

KING/USDT

0.0015367

6.19 %

ZEC/USDT

30.11

1.61 %

NPT/USDT

0.4734

4.11 %

BZZ/USDT

0.3658

-2.40 %

GLMR/USDT

0.2780

2.35 %

KSM/USDT

25.51

0.83 %

YFII/USDT

1121.9

4.20 %

GAL/USDT

1.5309

-0.77 %

MPL/USDT

20.541

-3.32 %

CANTO/USDT

0.3965

-4.84 %

CHZ/USDT

0.07565

3.05 %

BUY/USDT

0.02823

-5.96 %

REVOLAND/USDT

0.1294

-6.23 %

HOTCROSS/USDT

0.010769

-10.78 %

ZIL/USDT

0.02207

1.61 %

POOLX/USDT

5.080

-1.62 %

NERD/USDT

0.13724

-26.58 %

OAS/USDT

0.06013

2.20 %

ELS/USDT

0.3488

-0.05 %

MBOX/USDT

0.2780

0.14 %

CERE/USDT

0.004878

2.17 %

ELON/USDT

0.00000016296

-1.40 %

VLX/USDT

0.013123

-3.73 %

PROM/USDT

4.552

-0.19 %

SUKU/USDT

0.05657

22.71 %

MMPRO/USDT

0.07006

16.35 %

DPR/USDT

0.006080

3.59 %

EDU/USDT

0.6438

-1.46 %

EWT/USDT

2.791

-2.31 %

GOLC/USDT

0.13820

10.04 %

TON/USDT

2.421

0.00 %

HT/USDT

2.802

-1.33 %

RARI/USDT

1.5254

-4.68 %

NEER/USDT

0.20348

6.07 %

UNDEAD/USDT

0.07231

0.26 %

NGL/USDT

0.22396

-16.33 %

CIRUS/USDT

0.02830

-1.11 %

OPUL/USDT

0.09789

-3.31 %

TEER/USDT

1.2086

-16.57 %

CUDOS/USDT

0.006020

16.53 %

ISK/USDT

0.1799

-1.31 %

VIC/USDT

1.1048

2.88 %

CHNG/USDT

0.11321

-3.51 %

EQ/USDT

0.00008190

70.19 %

LABS/USDT

0.0003624

13.99 %

CROWN/USDT

1.0137

0.25 %

TSUGT/USDT

0.11376

-27.49 %

ARV/USDT

0.00003403

-5.65 %

THETA/USDT

1.0091

1.32 %

IDEA/USDT

0.0019595

-0.91 %

CHAPZ/USDT

0.003622

-7.43 %

MATTER/USDT

0.05339

37.28 %

GMM/USDT

0.0006662

-1.72 %

PBX/USDT

0.0014410

-0.83 %

DERC/USDT

0.4129

1.02 %

TRB/USDT

79.27

0.73 %

QTUM/USDT

3.080

1.38 %

EPIK/USDT

0.02374

7.56 %

VTHO/USDT

0.0014466

3.69 %

GOMINING/USDT

0.14627

3.55 %

C98/USDT

0.20085

4.67 %

WIFI/USDT

0.05788

7.62 %

TAMA/USDT

0.008540

2.11 %

QKC/USDT

0.011247

2.30 %

KISHU/USDT

0.0000000002554

-0.54 %

TRVL/USDT

0.02644

10.90 %

VEMP/USDT

0.018013

7.55 %

FDT/USDT

0.010107

1.31 %

POLC/USDT

0.017364

11.17 %

DAG/USDT

0.03511

1.65 %

FNZ/USDT

0.005386

26.78 %

SFUND/USDT

2.2767

0.56 %

HIGH/USDT

1.4144

1.02 %

IRON/USDT

1.4025

-8.35 %

DOGA/USDT

0.022967

-7.67 %

VMPX/USDT

0.03671

3.03 %

WIT/USDT

0.016087

7.69 %

GAME/USDT

0.05761

8.04 %

QNT/USDT

101.15

0.14 %

STND/USDT

0.021111

11.42 %

MLT/USDT

0.13144

-2.28 %

PEOPLE/USDT

0.012649

2.29 %

TFUEL/USDT

0.04797

-3.05 %

HELLO/USDT

0.12932

-2.22 %

SOS/USDT

0.00000002442

5.94 %

OOKI/USDT

0.002295

5.27 %

XEC/USDT

0.00002985

3.32 %

TLM/USDT

0.015497

3.09 %

MONG/USDT

0.00000000731

0.82 %

JOE/USDT

0.4375

6.65 %

LOKA/USDT

0.2523

-0.39 %

WSI/USDT

0.04562

0.46 %

QANX/USDT

0.03271

-6.96 %

10SET/USDT

0.4406

-2.11 %

UNO/USDT

0.04649

16.57 %

REVV/USDT

0.020576

-12.01 %

FRA/USDT

0.0017172

-1.74 %

REN/USDT

0.06256

5.51 %

UTK/USDT

0.08244

3.77 %

STG/USDT

0.5807

3.51 %

ABBC/USDT

0.04049

-7.64 %

MATIC/USDC

0.8080

4.35 %

MAN/USDT

0.021057

-0.93 %

REVU/USDT

0.02422

4.21 %

BISO/USDT

0.004549

22.74 %

VOLT/USDT

0.0000002742

2.19 %

TT/USDT

0.004730

0.46 %

CETUS/USDT

0.04585

0.46 %

XTAG/USDT

0.028395

4.48 %

CHESS/USDT

0.19989

-0.24 %

BONDLY/USDT

0.003542

5.47 %

PSUB/USDT

0.04792

-6.53 %

WAM/USDT

0.011123

17.50 %

SYS/USDT

0.12085

-3.49 %

RSS3/USDT

0.12638

3.59 %

ZKS/USDT

0.07122

5.49 %

MTV/USDT

0.0014402

3.24 %

LMR/USDT

0.04260

13.84 %

SXP/USDT

0.3513

0.54 %

PHA/USDT

0.11179

0.71 %

DOME/USDT

0.0007814

3.67 %

PEPEBRC/USDT

0.08000

2.30 %

CREAM/USDT

18.520

3.42 %

LAND/USDT

1.6586

0.49 %

NALS/USDT

0.10533

10.95 %

SAND/USDT

0.4171

1.16 %

WAS/USDT

0.010000

0.10 %

WOJAK/USDT

0.00014733

1.91 %

MXC/USDT

0.005908

2.55 %

BRN/USDT

0.18389

-1.07 %

RLY/USDT

0.005839

0.70 %

SQUAD/USDT

0.002765

4.65 %

SSX/USDT

0.02257

1.80 %

GRND/USDT

0.12594

-2.13 %

METFI/USDT

2.2650

3.12 %

LBR/USDT

1.2064

3.70 %

SDEX/USDT

0.013403

-1.09 %

CGG/USDT

0.08533

10.68 %

DDIM/USDT

0.199

-90.13 %

ILV/USDT

110.96

1.09 %

UOS/USDT

0.1925

-0.46 %

SIS/USDT

0.2559

-3.90 %

WALV/USDT

0.03900

-19.47 %

TSUKA/USDT

0.02616

-3.29 %

MPLX/USDT

0.10451

7.07 %

SNT/USDT

0.04298

1.60 %

GARI/USDT

0.03246

0.58 %

WMT/USDT

0.14164

5.89 %

BNC/USDT

0.2909

-0.75 %

RPK/USDT

0.03837

0.00 %

BAKE/USDT

0.17670

-2.98 %

FLM/USDT

0.08548

1.44 %

PICA/USDT

0.001300

-7.67 %

ANKR/USDT

0.02585

1.29 %

MNT/USDT

0.5444

0.46 %

FREE/USDT

0.0000002524

1.36 %

STORJ/USDT

0.7462

0.09 %

TAKI/USDT

0.006664

1.43 %

HAPI/USDT

11.639

8.54 %

ZEN/USDT

10.305

2.14 %

ONE/USDT

0.013775

2.91 %

DUSK/USDT

0.16775

2.10 %

CELO/USDT

0.5531

2.86 %

CWAR/USDT

0.03510

11.89 %

MEMEBRC/USDT

35.99

9.39 %

PENDLE/USDT

1.0695

0.51 %

RANKER/USDT

0.003084

10.14 %

PORT/USDT

0.08109

91.88 %

REEF/USDT

0.0018154

0.65 %

PRQ/USDT

0.07972

1.16 %

ACM/USDT

1.9464

1.60 %

METO/USDT

0.0009305

9.98 %

PUMLX/USDT

0.008915

2.23 %

RFOX/USDT

0.012457

-2.78 %

YFI/USDT

8771.6

5.58 %

TRU/USDT

0.05804

1.62 %

KP3R/USDT

73.57

1.81 %

DREP/USDT

0.2591

0.23 %

STETH/USDT

2089.7

0.59 %

CORE/USDT

0.5020

1.18 %

PBR/USDT

0.04425

1.23 %

ROUTE/USDT

3.989

2.04 %

ACA/USDT

0.06380

0.93 %

TIP/USDT

0.0003867

-4.06 %

KARATE/USDT

0.0020579

9.06 %

CAL/USDT

0.0004920

-11.20 %

P00LS/USDT

0.10677

-3.08 %

PZP/USDT

0.4598

7.80 %

HECH/USDT

0.07104

-6.09 %

GRAIL/USDT

1289.4

-9.48 %

WRT/USDT

0.06471

2.58 %

ETHA/USDT

0.007372

-4.93 %

CKB/USDT

0.003171

-0.25 %

STOS/USDT

0.7785

7.48 %

TRX/USDC

0.1034512

-0.40 %

ALICE/USDT

1.1139

0.64 %

SHFT/USDT

0.008602

18.53 %

TRCL/USDT

0.0014266

-8.77 %

ATM/USDT

2.855

0.17 %

LGX/USDT

0.007812

-6.08 %

ACX/USDT

0.17864

10.49 %

WOM/USDT

0.015038

-1.33 %

PIZABRC/USDT

0.09210

-2.35 %

ORN/USDT

0.6854

2.65 %

MNW/USDT

1.2338

-0.15 %

XEND/USDT

0.07681

1.61 %

UFI/USDT

0.03820

8.83 %

ZIX/USDT

0.00017424

-3.24 %

BDP/USDT

0.13504

-3.69 %

AKITA/USDT

0.00000010607

-1.60 %

SGB/USDT

0.004864

8.54 %

MBS/USDT

0.04036

-10.50 %

ETH/USDC

2095.3

0.07 %

LITH/USDT

0.0006331

-2.23 %

PIP/USDT

0.09786

-5.35 %

UBXS/USDT

0.06434

-12.49 %

DOGE/USDC

0.08423

-0.03 %

ACE/USDT

0.006759

12.65 %

XETA/USDT

0.014171

0.85 %

XPR/USDT

0.0008731

-0.87 %

FEVR/USDT

0.0005427

20.14 %

POGAI/USDT

0.00013030

-0.08 %

WOO/USDT

0.2241

2.79 %

MBL/USDT

0.005348

-1.05 %

FTRB/USDT

0.004323

-1.00 %

PLAY/USDT

0.006103

7.54 %

TIDAL/USDT

0.00032190

15.26 %

SHIB2/USDT

0.000000003259

1.17 %

SLIM/USDT

0.14853

6.18 %

OOE/USDT

0.012378

15.81 %

IOI/USDT

0.05184

-1.16 %

XWG/USDT

0.0022018

42.61 %

CTC/USDT

0.22090

5.89 %

RJV/USDT

0.03264

1.42 %

NKN/USDT

0.11045

-1.66 %

PAW/USDT

0.000000009006

-1.18 %

ZCX/USDT

0.09237

2.75 %

LTC/USDC

71.9163

2.41 %

AGLD/USDT

0.8500

-3.13 %

WOOP/USDT

0.006053

-4.33 %

CLV/USDT

0.04305

-1.14 %

PNG/USDT

0.07333

-0.74 %

IAG/USDT

0.09160

13.46 %

WBIRD/USDT

1.4157

-10.56 %

KIN/USDT

0.000015042

-5.49 %

NMR/USDT

15.560

-0.75 %

BTG/USDT

15.539

2.15 %

EURT/USDT

1.0727

-1.64 %

DMS/USDT

0.00006778

-5.76 %

DBC/USDT

0.002435

11.54 %

GAFI/USDT

5.645

4.11 %

FBX/USDT

0.0006583

28.62 %

LOCG/USDT

0.005741

2.37 %

SOPH/USDT

0.09027

-4.66 %

FALCONS/USDT

0.003588

15.63 %

AERGO/USDT

0.18466

-2.53 %

SUNNY/USDT

0.00009103

20.74 %

GMPD/USDT

0.018633

141.82 %

HLN/USDT

0.21727

8.15 %

ODDZ/USDT

0.015427

14.11 %

PSTAKE/USDT

0.03932

10.01 %

KONO/USDT

0.03018

-2.45 %

TOKE/USDT

0.8762

-2.72 %

BRKL/USDT

0.007457

19.92 %

IRIS/USDT

0.02401

-0.24 %

SLK/USDT

0.0005829

10.33 %

VC/USDT

0.02553

0.39 %

HAM/USDT

0.0000000016037

2.80 %

CELL/USDT

0.1813

-0.38 %

XPRT/USDT

0.2536

9.49 %

DERP/USDT

0.0000001058

-2.30 %

ARPA/USDT

0.05110

1.89 %

OP/USDC

1.6654

-1.50 %

WXT/USDT

0.005202

-0.47 %

SUI/USDC

0.6114

-0.58 %

TIMECHRONO/USDT

23.083

0.41 %

RPL/USDT

27.28

-0.76 %

BOSON/USDT

0.24805

3.69 %

VR/USDT

0.011615

-4.11 %

OLT/USDT

0.004929

1.62 %

SCLP/USDT

0.17950

3.07 %

OKB/USDT

57.89

2.13 %

GQ/USDT

0.002360

12.48 %

GNO/USDT

202.20

4.38 %

TWT/USDT

1.1395

2.00 %

PERC/USDT

0.14144

0.12 %

REDTOKEN/USDT

0.000006839

7.75 %

BICO/USDT

0.2744

1.74 %

DSLA/USDT

0.0016076

10.64 %

NUX/USDT

0.003575

3.17 %

HOPR/USDT

0.03947

1.93 %

PSG/USDT

3.190

0.34 %

DORKL/USDT

0.0014464

-12.30 %

CLH/USDT

0.004922

-6.62 %

EUL/USDT

3.438

0.82 %

IZI/USDT

0.014808

1.67 %

MONI/USDT

0.016660

-0.05 %

MTL/USDT

1.7253

8.67 %

MTS/USDT

0.010328

8.13 %

AUDIO/USDT

0.19068

0.80 %

HOD/USDT

0.0015978

-7.83 %

AVAX/USDC

22.09

-0.67 %

DFYN/USDT

0.027395

-8.23 %

ENS/USDT

8.683

1.29 %

ZTX/USDT

0.017883

-1.96 %

OSHI/USDT

0.016155

0.43 %

ZLW/USDT

0.008855

-1.97 %

BLOCK/USDT

0.04097

-0.43 %

DFA/USDT

0.02193

-12.03 %

KAVA/USDT

0.7909

3.03 %

NFTB/USDT

0.013765

-6.91 %

HC/USDT

0.10216

-7.68 %

FRIN/USDT

0.002880

-25.54 %

QUACK/USDT

0.0000000006145

5.62 %

DCR/USDT

14.586

0.60 %

DEXE/USDT

3.534

3.60 %

KLAY/USDT

0.19101

0.64 %

FUSE/USDT

0.06404

3.37 %

CRP/USDT

0.005296

26.69 %

CULT/USDT

0.000002389

5.05 %

TDROP/USDT

0.0013359

-1.72 %

ERN/USDT

1.7990

0.71 %

KNC/USDT

0.7209

0.12 %

QTC/USDT

0.2754

-3.47 %

GMX/USDT

51.11

1.50 %

IOST/USDT

0.009353

2.97 %

BENQI/USDT

0.008293

1.36 %

SOMM/USDT

0.14774

-2.13 %

XELS/USDT

0.5148

1.55 %

BAT/USDT

0.2280

2.93 %

OPTIMUS/USDT

0.1988

0.55 %

LIFE/USDT

0.00017792

-2.79 %

KLV/USDT

0.004757

0.69 %

ATEM/USDT

0.1517

-2.56 %

KUBE/USDT

0.010268

2.56 %

ELA/USDT

1.2621

3.85 %

UMA/USDT

1.9533

-0.16 %

ETHF/USDT

0.3303

5.56 %

COMP/USDT

51.68

0.40 %

TUSD/USDT

0.9987

0.01 %

AST/USDT

0.10125

0.61 %

ALPHR/USDT

0.011542

28.42 %

BSCPAD/USDT

0.18431

3.82 %

DEFILAND/USDT

0.0023017

-0.58 %

OGV/USDT

0.008916

-0.44 %

WZRD/USDT

0.003514

-12.58 %

HMTT/USDT

0.001989

1.47 %

DOSE/USDT

0.002900

-6.99 %

SAITAMA/USDT

0.0009607

0.85 %

DOGGY/USDT

0.0012686

-2.41 %

KYVE/USDT

0.04090

8.28 %

DINO/USDT

0.03030

5.42 %

AURA/USDT

0.03869

8.67 %

XAVA/USDT

0.5480

-0.56 %

CWS/USDT

0.4380

-16.98 %

XOR/USDT

0.006093

9.11 %

RIDE/USDT

0.016795

6.25 %

MBX/USDT

0.6331

0.46 %

AQDC/USDT

0.0003825

0.76 %

MPI/USDT

0.00012001

-0.81 %

CITY/USDT

2.916

-0.44 %

OMI/USDT

0.0006237

-0.63 %

NSBT/USDT

0.6971

32.07 %

SHILL/USDT

0.007446

0.71 %

BCD/USDT

0.09185

15.30 %

KMA/USDT

0.0010188

5.91 %

GOFX/USDT

0.07334

-2.89 %

HTR/USDT

0.05081

-2.49 %

BNB/USDC

228.9

-0.08 %

RBN/USDT

0.3243

1.56 %

QUICK/USDT

0.04894

-0.08 %

PLCU/USDT

111.22

-3.61 %

POND/USDT

0.011428

1.35 %

LAT/USDT

0.009326

1.49 %

PLA/USDT

0.2096

0.52 %

WKC/USDT

0.000000007671

6.07 %

XVS/USDT

7.233

1.18 %

GITCOIN/USDT

1.1288

2.57 %

MNDE/USDT

0.25586

-0.35 %

FIS/USDT

0.3342

0.96 %

XPLA/USDT

0.2230

-4.29 %

SEILOR/USDT

0.005528

-0.19 %

CONV/USDT

0.0007010

4.95 %

FIL/USDC

4.532

2.11 %

JUV/USDT

2.542

1.15 %

CVP/USDT

0.3375

2.92 %

API3/USDT

1.5286

5.44 %

ONT/USDT

0.2264

1.34 %

VELODROME/USDT

0.04388

-0.15 %

DOCK/USDT

0.019219

2.26 %

NVG/USDT

0.015626

19.00 %

SWASH/USDT

0.012204

0.09 %

PRIMAL/USDT

0.0005906

5.40 %

SOV/USDT

0.2977

0.71 %

LON/USDT

0.6018

0.38 %

LOOP/USDT

0.05929

-2.19 %

NYM/USDT

0.15814

-0.27 %

TENET/USDT

0.08727

-4.18 %

LEASH/USDT

302.3

5.29 %

IMPT/USDT

0.003848

0.26 %

SDN/USDT

0.2398

2.69 %

THG/USDT

0.05191

4.50 %

REI/USDT

0.02985

0.74 %

ING/USDT

0.0003723

1.03 %

LSS/USDT

0.18245

-1.64 %

PYM/USDT

0.0013743

-0.71 %

YFDAI/USDT

108.87

0.39 %

SAVG/USDT

0.002710

-1.38 %

FERC/USDT

0.05575

-9.71 %

SIN/USDT

0.015114

-10.23 %

FORT/USDT

0.13788

-3.78 %

ALPINE/USDT

1.8321

0.49 %

GEL/USDT

0.3729

7.71 %

BGT/USDT

0.3400

-2.01 %

DHX/USDT

0.06113

-9.61 %

PUNDIX/USDT

0.5069

0.61 %

ORAO/USDT

0.0032992

10.57 %

GRV/USDT

0.11332

-1.19 %

LIT/USDT

0.9159

1.35 %

MOON/USDT

0.18664

-1.66 %

RATIO/USDT

0.007652

5.45 %

VXT/USDT

0.03012

-2.27 %

PIT/USDT

0.0000000002972

0.43 %

PSY/USDT

0.009253

-21.09 %

CAPS/USDT

0.02271

3.93 %

BTRST/USDT

0.5624

8.02 %

LTO/USDT

0.07343

-3.62 %

NXD/USDT

0.00006053

-1.35 %

GTH/USDT

0.002562

-2.06 %

SWFTC/USDT

0.0013256

0.99 %

PICKLE/USDT

0.5585

16.71 %

NEO/USDT

11.27

1.89 %

OBI/USDT

0.012848

-7.18 %

XPNET/USDT

0.002755

-7.30 %

MTRG/USDT

2.257

-3.95 %

OG/USDT

4.594

0.39 %

CELR/USDT

0.015215

3.30 %

SCRT/USDT

0.3593

-2.65 %

LRC/USDT

0.2246

2.46 %

XEM/USDT

0.03672

3.08 %

SNY/USDT

0.005093

34.94 %

NUM/USDT

0.03324

0.48 %

CTK/USDT

0.5604

-1.68 %

1EARTH/USDT

0.003667

4.80 %

DKS/USDT

0.00050453

26.63 %

TROY/USDT

0.002321

-1.61 %

PINE/USDT

0.015738

-1.27 %

HERA/USDT

0.002879

4.04 %

ANML/USDT

0.00021243

-5.67 %

PLSPAD/USDT

0.003894

-0.02 %

POL/USDT

0.8089

4.71 %

RBC/USDT

0.02411

2.20 %

CEL/USDT

0.2450

0.20 %

LARIX/USDT

0.00019001

36.57 %

TKO/USDT

0.2577

1.89 %

DEP/USDT

0.0014235

1.87 %

HOT/USDT

0.0015878

1.78 %

AART/USDT

0.0015116

-12.39 %

AG/USDT

0.0016242

1.00 %

MATH/USDT

0.10763

0.52 %

SRK/USDT

0.0002687

-5.25 %

FOR/USDT

0.020585

2.41 %

BTM/USDT

0.010810

0.42 %

DIGG/USDT

898.4

-7.19 %

MARSH/USDT

0.11033

-10.62 %

WATT/USDT

0.0002126

-0.09 %

RLC/USDT

1.5334

3.04 %

AMB/USDT

0.007970

-0.13 %

PSP/USDT

0.03040

4.07 %

XTZ/USDT

0.8505

1.84 %

NOIA/USDT

0.039506

1.62 %

KILT/USDT

0.4093

11.64 %

BEPRO/USDT

0.0010185

15.65 %

AE/USDT

0.02149

-4.78 %

UFT/USDT

0.2908

1.00 %

BLZ/USDT

0.2556

2.48 %

WILD/USDT

0.4344

1.54 %

RING/USDT

0.003565

25.21 %

LSK/USDT

1.2018

1.40 %

MAHA/USDT

0.3662

7.67 %

CHR/USDT

0.13603

-1.07 %

HIVE/USDT

0.3602

0.83 %

CWEB/USDT

0.013268

-0.13 %

SOUL/USDT

0.22733

12.09 %

BAND/USDT

1.4504

2.95 %

SANTOS/USDT

2.937

0.10 %

OLE/USDT

0.014132

-2.47 %

NVIR/USDT

0.013271

4.04 %

PMON/USDT

0.4487

-2.68 %

LBK/USDT

0.011777

2.23 %

B3X/USDT

0.0011906

-6.08 %

RFD/USDT

0.000003728

0.56 %

XED/USDT

0.11464

9.23 %

DEGO/USDT

1.7331

0.90 %

LOVELY/USDT

0.00000006633

1.69 %

XYM/USDT

0.02814

3.99 %

BTCST/USDT

0.2981

-2.13 %

SPELL/USDT

0.0005774

1.13 %

ZELIX/USDT

0.0005977

-6.59 %

WZM/USDT

0.0002557

7.48 %

SFP/USDT

0.6800

5.52 %

HEART/USDT

0.017559

2.21 %

NAVI/USDT

0.02741

-3.68 %

MULTI/USDT

1.1839

-1.45 %

NWC/USDT

0.06670

13.18 %

SUDO/USDT

0.3349

-0.50 %

MLS/USDT

0.06996

0.50 %

WAG/USDT

0.0010169

-7.25 %

MCRT/USDT

0.0015958

6.45 %

DORA/USDT

0.06074

-5.97 %

SD/USDT

0.6276

-2.66 %

APYS/USDT

0.006523

1.74 %

IOTX/USDT

0.02555

1.50 %

DESO/USDT

11.046

0.28 %

SERO/USDT

0.003655

0.82 %

SHI/USDT

0.0015050

2.11 %

LMWR/USDT

0.2591

1.29 %

D2T/USDT

0.004483

-2.60 %

XET/USDT

0.0003195

-6.30 %