• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
Web3 เอ็กซ์เชนจ์
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC/USDT

37965.1

-0.01 %

ETH/USDT

2036.39

-0.95 %

SOL/USDT

60.32

2.91 %

USTC/USDT

0.054454

25.48 %

FTT/USDT

4.009

-2.31 %

CAGA/USDT

0.0012088

2659.81 %

BLUR/USDT

0.4965

-8.76 %

ID/USDT

0.3319

26.38 %

LUNA/USDT

0.7659

1.24 %

LUNC/USDT

0.00012005

2.15 %

SEI/USDT

0.24085

-16.37 %

DOGE/USDT

0.081853

0.89 %

VGX/USDT

0.14122

-5.08 %

ASTRA/USDT

0.005714

-17.59 %

DODO/USDT

0.14008

9.56 %

LINK/USDT

14.522

-0.60 %

LQTY/USDT

1.4510

0.00 %

TOMI/USDT

2.525

-2.05 %

STX/USDT

0.7140

-5.17 %

KAS/USDT

0.13020

-1.43 %

GROK/USDT

0.022133

-9.17 %

IOTA/USDT

0.23549

35.55 %

FLUX/USDT

0.5407

-0.49 %

SATS/USDT

0.0000001243

-5.47 %

PYTH/USDT

0.4010

-6.30 %

ARB/USDT

1.0102

-0.84 %

AIOZ/USDT

0.16882

62.34 %

BONK/USDT

0.000004109

-3.15 %

APE/USDT

1.6040

1.03 %

OUSD/USDT

0.9983

0.04 %

FLR/USDT

0.011911

-0.35 %

FTN/USDT

1.2125

-0.29 %

AGIX/USDT

0.3046

-1.26 %

ASTR/USDT

0.06588

0.33 %

RATS/USDT

0.00005115

-7.98 %

MDT/USDT

0.06436

-38.55 %

ZBU/USDT

1.6741

-0.05 %

AOG/USDT

0.014104

62.46 %

WLD/USDT

2.383

-8.87 %

INJ/USDT

17.753

7.19 %

RUNE/USDT

6.466

6.43 %

RARE/USDT

0.11248

-15.66 %

RNDR/USDT

3.286

-0.06 %

GNS/USDT

3.481

-2.43 %

ONG/USDT

0.3885

-16.05 %

SYN/USDT

0.4532

8.73 %

ORDI/USDT

19.47

-2.25 %

TIA/USDT

6.094

-5.16 %

AVAX/USDT

21.30

2.01 %

ETHW/USDT

2.7160

-8.97 %

XRD/USDT

0.05530

8.15 %

FLIP/USDT

4.608

-7.52 %

BIGTIME/USDT

0.22046

7.56 %

VOXEL/USDT

0.20721

-2.94 %

DOT/USDT

5.168

-2.00 %

IGU/USDT

0.03776

3.67 %

TRX/USDT

0.10348

0.27 %

CLORE/USDT

0.17034

-36.10 %

VRA/USDT

0.007426

0.09 %

ICP/USDT

4.529

-1.77 %

FITFI/USDT

0.007270

4.09 %

BNB/USDT

228.4

-0.78 %

DYDX/USDT

3.167

-1.43 %

KAP/USDT

0.32967

1.56 %

USDC/USDT

0.9997

0.04 %

FLOKI/USDT

0.00003241

1.31 %

SHIB/USDT

0.000008253

-1.40 %

LOOKS/USDT

0.11224

-5.37 %

FIL/USDT

4.414

-2.58 %

CSIX/USDT

0.09142

6.33 %

HOOK/USDT

1.1978

15.45 %

SUI/USDT

0.6093

-0.24 %

UNI/USDT

5.923

-6.84 %

POLYX/USDT

0.1984

-2.93 %

CFX/USDT

0.14983

-2.96 %

CSPR/USDT

0.03252

0.06 %

WEMIX/USDT

2.1923

7.27 %

RIF/USDT

0.11031

1.47 %

NEAR/USDT

1.829

-0.48 %

OAX/USDT

0.16699

-2.37 %

PEPE2/USDT

0.00000004468

-3.43 %

LTC/USDT

69.76

-0.04 %

GALA/USDT

0.02506

-3.93 %

RACA/USDT

0.00017426

-1.29 %

GFT/USDT

0.016163

-5.36 %

CHEEL/USDT

10.972

0.49 %

ARKM/USDT

0.4722

3.75 %

HBAR/USDT

0.06055

-0.37 %

EOS/USDT

0.6778

-0.16 %

ETC/USDT

18.685

-1.01 %

WAXL/USDT

0.7560

3.46 %

RDNT/USDT

0.2545

5.77 %

SPA/USDT

0.007100

36.93 %

SUSHI/USDT

1.1956

-4.93 %

AUCTION/USDT

12.278

8.59 %

MYRIA/USDT

0.010387

-6.32 %

JASMY/USDT

0.004916

-1.36 %

CGPT/USDT

0.14093

-2.78 %

PEPE/USDT

0.0000010658

-2.69 %

ADA/USDT

0.3785

-1.71 %

BCH/USDT

222.83

-0.27 %

NAKA/USDT

1.8337

-6.92 %

OCEAN/USDT

0.4265

-2.55 %

HIFI/USDT

0.7131

-3.11 %

PHB/USDT

0.8110

-9.58 %

BSV/USDT

46.26

-1.53 %

WSM/USDT

0.02103

-4.79 %

VINU/USDT

0.000000016301

12.90 %

SUPER/USDT

0.36512

-8.55 %

CFG/USDT

0.6520

-5.27 %

CTI/USDT

0.025606

-17.99 %

FTM/USDT

0.3007

-4.26 %

GMT/USDT

0.2665

-7.20 %

FET/USDT

0.5282

-2.43 %

ATOM/USDT

9.271

0.10 %

MEME/USDT

0.02721

-2.40 %

CYBER/USDT

6.018

-1.26 %

ROSE/USDT

0.08789

1.70 %

ATLAS/USDT

0.005772

-5.23 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015901

13.57 %

FDUSD/USDT

0.9992

0.12 %

PYR/USDT

6.165

2.78 %

HAI/USDT

0.02630

-1.23 %

AITECH/USDT

0.024839

-4.26 %

SQUAD/USDT

0.002405

6.60 %

SIDUS/USDT

0.007010

-13.68 %

MATIC/USDT

0.7628

1.35 %

AURORA/USDT

0.15462

-3.59 %

BTT/USDT

0.0000004614

0.00 %

KEY/USDT

0.006398

1.07 %

SNX/USDT

3.316

-1.74 %

GAL/USDT

1.5847

-5.75 %

AIS/USDT

0.06088

-8.09 %

TAO/USDT

254.3

2.45 %

F3/USDT

0.040440

-20.70 %

PAAL/USDT

0.14051

18.51 %

PRIME/USDT

7.818

-8.13 %

NOM/USDT

0.1619

-10.05 %

AKT/USDT

1.6384

-7.36 %

YGG/USDT

0.3723

-1.16 %

ROOT/USDT

0.042037

13.76 %

EVER/USDT

0.02590

5.32 %

AZERO/USDT

1.3584

-5.22 %

GGG/USDT

0.25683

26.47 %

TLOS/USDT

0.10817

3.91 %

XDB/USDT

0.0005376

27.81 %

TOKEN/USDT

0.02636

-2.18 %

METIS/USDT

18.417

2.81 %

VRTX/USDT

0.4378

-12.22 %

POKT/USDT

0.08017

-7.53 %

SUN/USDT

0.005869

0.11 %

USDD/USDT

0.9992

-0.08 %

WIN/USDT

0.00006886

0.11 %

XETA/USDT

0.015516

21.61 %

CRV/USDT

0.5527

-1.98 %

ALEX/USDT

0.07874

9.57 %

BUSD/USDT

0.9995

-0.03 %

VELO/USDT

0.002891

-0.10 %

XCN/USDT

0.0009863

-1.84 %

BRISE/USDT

0.00000017343

9.28 %

MINA/USDT

0.7267

-1.19 %

EDU/USDT

0.6834

2.19 %

OP/USDT

1.6740

-1.46 %

HNT/USDT

2.901

2.04 %

ALGO/USDT

0.13320

0.76 %

UNIBOT/USDT

55.04

14.04 %

XYO/USDT

0.005721

46.69 %

DIONE/USDT

0.003132

-6.59 %

NFT/USDT

0.0000003205

0.15 %

UNFI/USDT

11.678

-7.82 %

MASK/USDT

3.388

-0.17 %

NTRN/USDT

0.4644

-3.39 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000012094

0.45 %

KDA/USDT

0.5999

-1.75 %

AISC/USDT

0.03884

0.10 %

FEAR/USDT

0.12612

22.75 %

BAT/USDT

0.2242

6.10 %

GFI/USDT

1.4814

1.79 %

STORE/USDT

0.019929

0.76 %

TRIAS/USDT

3.328

-8.54 %

PSL/USDT

0.0002915

7.60 %

MAGIC/USDT

0.7958

-4.50 %

XEN/USDT

0.0000005325

-0.83 %

COREUM/USDT

0.09571

6.86 %

IMX/USDT

1.2705

-3.51 %

BBC/USDT

0.001983

-7.81 %

GT/USDT

4.238

0.28 %

KING/USDT

0.0015860

14.32 %

JST/USDT

0.03096

-0.41 %

AGI/USDT

0.02675

-3.11 %

BOBA/USDT

0.14941

-0.49 %

BDX/USDT

0.04566

-0.78 %

DC/USDT

0.0007966

15.29 %

CVTX/USDT

0.07234

-9.15 %

ORCA/USDT

3.274

-2.96 %

ORAI/USDT

4.055

-0.58 %

PEOPLE/USDT

0.012335

-2.55 %

TRU/USDT

0.05672

0.42 %

PHA/USDT

0.11192

-5.52 %

LAI/USDT

0.011533

-5.66 %

NGL/USDT

0.28400

16.52 %

BNX/USDT

0.2998

-0.53 %

NEON/USDT

0.5653

15.43 %

SAND/USDT

0.4093

-1.34 %

CAKE/USDT

2.248

-0.61 %

SIN/USDT

0.014250

-8.04 %

ALPH/USDT

0.4441

-10.30 %

CEEK/USDT

0.04768

-3.26 %

TRAC/USDT

2.814

-6.85 %

HFT/USDT

0.3206

2.69 %

QRDO/USDT

0.04265

-2.06 %

RAFT/USDT

0.002014

-11.51 %

XCAD/USDT

0.9467

4.57 %

ML/USDT

0.15969

0.37 %

SSV/USDT

24.519

-4.17 %

OX/USDT

0.015172

-17.37 %

SDAO/USDT

0.5968

-2.95 %

AR/USDT

7.734

-2.47 %

LINA/USDT

0.010357

-3.16 %

NADA/USDT

0.04004

-1.01 %

SYS/USDT

0.12652

-5.77 %

ENJ/USDT

0.2836

-2.17 %

PERL/USDT

0.005610

-12.31 %

GRT/USDT

0.14231

-4.34 %

REAP/USDT

0.003020

0.16 %

KNFT/USDT

0.02863

0.56 %

ANC/USDT

0.019757

-7.63 %

XDC/USDT

0.04798

-2.44 %

XLM/USDT

0.11866

-0.09 %

STARL/USDT

0.000003157

-2.44 %

CROWN/USDT

1.0168

-4.70 %

LITE/USDT

0.02542

17.68 %

BLOK/USDT

0.0021027

-4.66 %

ISP/USDT

0.0015608

-5.07 %

BTS/USDT

0.005921

-4.42 %

GMEE/USDT

0.05472

-12.41 %

TRADE/USDT

0.5314

7.20 %

COMBO/USDT

0.6672

-5.10 %

HARD/USDT

0.16085

3.38 %

FRM/USDT

0.06771

-5.35 %

AAVE/USDT

96.43

-0.52 %

PLANET/USDT

0.00009242

2.17 %

KICKS/USDT

0.0007531

-11.82 %

ZBC/USDT

0.009249

-0.94 %

GMMT/USDT

2.227

-1.93 %

CHO/USDT

0.01506

-6.74 %

JAM/USDT

0.0008464

10.49 %

1INCH/USDT

0.3464

1.34 %

CHESS/USDT

0.19734

10.36 %

PRX/USDT

0.6470

29.78 %

MANA/USDT

0.4367

-1.37 %

MUBI/USDT

0.021975

-0.03 %

CRPT/USDT

0.04482

-2.86 %

XTAG/USDT

0.029635

-7.54 %

LAVA/USDT

0.05208

-2.69 %

LSD7/USDT

22.32

0.22 %

IOTX/USDT

0.02522

3.10 %

XCV/USDT

0.001838

0.38 %

PSUB/USDT

0.04973

-32.56 %

REALM/USDT

0.004308

-6.57 %

WAVES/USDT

2.080

-0.99 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000023468

5.92 %

RBN/USDT

0.3194

-9.74 %

FLY/USDT

0.0012613

-2.38 %

EGLD/USDT

43.12

-1.25 %

APT/USDT

7.031

-0.11 %

ZKS/USDT

0.07196

2.30 %

ZIG/USDT

0.02973

-2.42 %

WLKN/USDT

0.005934

12.66 %

ACS/USDT

0.002268

-5.50 %

OPUL/USDT

0.10255

7.66 %

WBT/USDT

5.361

0.18 %

MPL/USDT

21.185

12.28 %

LIKE/USDT

0.03223

16.26 %

FCON/USDT

0.00018752

-7.08 %

SRM/USDT

0.05010

-1.00 %

MOB/USDT

0.5451

-7.40 %

MBOX/USDT

0.2762

4.74 %

SKL/USDT

0.04291

-1.67 %

LADYS/USDT

0.00000003111

-1.95 %

VAI/USDT

0.11815

-2.03 %

CIRUS/USDT

0.02745

-1.71 %

UFO/USDT

0.0000015915

-2.32 %

ALU/USDT

0.05396

7.53 %

GMM/USDT

0.0007589

12.29 %

VEXT/USDT

0.4384

12.06 %

DAI/USDT

0.9974

0.06 %

SCLP/USDT

0.17019

-1.56 %

ZIL/USDT

0.02128

2.85 %

TEER/USDT

1.3617

52.16 %

CMP/USDT

0.04489

32.65 %

ELS/USDT

0.3464

1.10 %

SWASH/USDT

0.012536

-5.25 %

MAV/USDT

0.2891

-1.36 %

XCH/USDT

25.56

0.78 %

HIGH/USDT

1.3947

-3.36 %

LOOM/USDT

0.11536

0.98 %

DAO/USDT

0.8939

1.36 %

CHZ/USDT

0.07312

0.13 %

SFUND/USDT

2.2858

-2.32 %

COTI/USDT

0.05683

-0.94 %

TYPE/USDT

0.006790

-3.00 %

TARA/USDT

0.01674

-5.10 %

IOI/USDT

0.05434

-1.21 %

ACH/USDT

0.02004

-0.39 %

IOST/USDT

0.009168

5.22 %

FIDA/USDT

0.2214

3.70 %

TON/USDT

2.439

0.61 %

10SET/USDT

0.4298

-9.80 %

ERG/USDT

1.1996

2.51 %

SOLO/USDT

0.12668

13.43 %

TFUEL/USDT

0.05450

27.06 %

CERE/USDT

0.004559

-5.19 %

MTRG/USDT

2.324

15.27 %

BTC/USDC

37987.76

0.10 %

THETA/USDT

1.0120

4.00 %

PNG/USDT

0.07450

-9.77 %

KISHU/USDT

0.0000000002597

2.40 %

NERD/USDT

0.17222

39.47 %

CGG/USDT

0.08969

18.84 %

BNT/USDT

0.7508

0.90 %

ADS/USDT

0.10366

1.01 %

BAKE/USDT

0.17832

-3.42 %

RON/USDT

1.0581

-2.38 %

DARK/USDT

0.04208

9.58 %

FYN/USDT

0.013442

5.37 %

STMX/USDT

0.007911

1.60 %

STIK/USDT

2.818

0.00 %

ARK/USDT

1.0608

-3.70 %

CSAS/USDT

0.004017

-4.35 %

XPLL/USDT

0.17979

30.19 %

VTS/USDT

0.11861

2.24 %

AXS/USDT

6.372

-4.48 %

OSMO/USDT

0.7099

9.67 %

MAN/USDT

0.020006

-15.82 %

MDAO/USDT

0.11344

0.82 %

GLMR/USDT

0.2611

-1.87 %

VET/USDT

0.02172

0.23 %

RMRK/USDT

2.7766

-4.27 %

NEXT/USDT

0.15278

-4.70 %

BONE/USDT

0.6127

-1.81 %

NMR/USDT

15.488

-1.28 %

TURBO/USDT

0.00012131

-4.43 %

DUST/USDT

0.6607

-12.07 %

GAS/USDT

7.913

-2.50 %

FRR/USDT

0.00004018

-1.03 %

NOS/USDT

0.4605

-10.21 %

NSDX/USDT

0.15684

-0.26 %

RARI/USDT

1.6015

9.88 %

BEAMX/USDT

0.009038

-2.38 %

SDEX/USDT

0.013116

-5.99 %

CRU/USDT

0.6738

5.24 %

REVV/USDT

0.026372

-6.15 %

YFII/USDT

1104.5

4.63 %

LIFE/USDT

0.00020410

-11.41 %

ELF/USDT

0.4852

5.18 %

CHAPZ/USDT

0.004133

1.94 %

PUNDIX/USDT

0.5110

-6.83 %

EML/USDT

0.2733

-0.03 %

LDO/USDT

2.282

-2.23 %

DMTR/USDT

0.03009

5.61 %

DAG/USDT

0.03436

-0.83 %

NPT/USDT

0.4618

-2.55 %

WAM/USDT

0.009795

-9.95 %

PROM/USDT

4.520

0.31 %

AMC/USDT

0.10628

-14.13 %

WSI/USDT

0.04709

-3.52 %

YFI/USDT

8253.4

-2.31 %

ILV/USDT

109.13

-4.93 %

FTRB/USDT

0.004329

1.69 %

BZZ/USDT

0.3795

-1.37 %

VIC/USDT

1.0578

-4.37 %

CTC/USDT

0.22400

5.25 %

REDTOKEN/USDT

0.000007149

20.51 %

OVR/USDT

0.2663

-2.66 %

POGAI/USDT

0.00012984

-1.34 %

FRA/USDT

0.0017800

-2.22 %

RSS3/USDT

0.12209

-7.02 %

SXP/USDT

0.3477

3.11 %

LIT/USDT

0.9664

7.77 %

GARI/USDT

0.03082

-4.10 %

LOKA/USDT

0.2492

-3.41 %

POOLX/USDT

5.225

1.49 %

STBU/USDT

0.059082

-6.11 %

EWT/USDT

2.771

8.53 %

XEM/USDT

0.03578

0.25 %

TRB/USDT

78.08

0.07 %

BLZ/USDT

0.2487

-0.75 %

CKB/USDT

0.003155

-2.80 %

ASTO/USDT

0.04244

8.43 %

QTUM/USDT

3.031

-0.52 %

ABBC/USDT

0.03498

13.02 %

STG/USDT

0.5584

1.47 %

BERRY/USDT

0.0003499

6.61 %

SENATE/USDT

0.14114

-13.34 %

API3/USDT

1.4592

-0.45 %

BADGER/USDT

3.580

-3.78 %

SBR/USDT

0.0035380

-0.32 %

ZTX/USDT

0.018059

8.78 %

ALI/USDT

0.020617

-6.52 %

MOVR/USDT

6.433

-2.21 %

RAY/USDT

0.4026

4.51 %

PSY/USDT

0.013748

79.03 %

AERGO/USDT

0.19363

7.90 %

HT/USDT

2.812

-2.69 %

UNDEAD/USDT

0.06537

-1.32 %

DIO/USDT

0.06895

-1.13 %

VC/USDT

0.02551

0.03 %

PENDLE/USDT

1.0461

-1.66 %

IRON/USDT

1.5030

-5.56 %

CORE/USDT

0.4962

-2.05 %

OM/USDT

0.02290

-1.84 %

DOMI/USDT

0.03603

-8.08 %

ZEN/USDT

9.966

0.06 %

SLIM/USDT

0.13856

0.29 %

KIN/USDT

0.000017244

11.22 %

LBR/USDT

1.1070

-4.88 %

REEF/USDT

0.0017376

-2.94 %

SUI/USDC

0.6089

-0.42 %

TLM/USDT

0.014850

-0.48 %

TSUGT/USDT

0.16687

4.04 %

MNW/USDT

1.2243

-2.58 %

KSM/USDT

24.40

-0.61 %

STORJ/USDT

0.7184

-2.85 %

SOL/USDC

60.30

2.86 %

RLC/USDT

1.5404

3.91 %

XEND/USDT

0.07071

-16.37 %

GOAL/USDT

0.07162

-1.62 %

IRIS/USDT

0.02423

2.97 %

POND/USDT

0.011473

2.96 %

PBX/USDT

0.0014970

8.75 %

ACA/USDT

0.06163

-2.43 %

ONE/USDT

0.013288

-0.41 %

ROUTE/USDT

3.816

-2.99 %

BOSON/USDT

0.23536

-9.55 %

SMURFCAT/USDT

0.00008179

-10.09 %

ABT/USDT

0.09577

0.44 %

C98/USDT

0.19216

1.87 %

STND/USDT

0.015469

6.14 %

FRONT/USDT

0.3238

-3.57 %

SIS/USDT

0.2571

3.46 %

ALICE/USDT

1.1120

-0.59 %

DMS/USDT

0.00007868

3.89 %

ELON/USDT

0.00000016465

-0.14 %

FORT/USDT

0.13883

0.58 %

OGV/USDT

0.009009

0.22 %

DASH/USDT

30.08

-0.03 %

POLIS/USDT

0.4734

-3.89 %

EPIK/USDT

0.02341

-2.13 %

TT/USDT

0.004693

1.38 %

LSS/USDT

0.16903

8.61 %

MATIC/USDC

0.7630

1.42 %

WIFI/USDT

0.04279

31.21 %

CPOOL/USDT

0.04733

-10.41 %

WMT/USDT

0.12431

-1.43 %

SLP/USDT

0.002350

-3.13 %

MMPRO/USDT

0.05915

-0.32 %

TIP/USDT

0.0004082

-1.16 %

VLX/USDT

0.014290

-6.25 %

MTV/USDT

0.0014596

12.68 %

ALCX/USDT

15.619

-0.62 %

WOJAK/USDT

0.00014080

-1.68 %

BBANK/USDT

0.03559

10.52 %

OKB/USDT

56.12

-1.63 %

QKC/USDT

0.010938

-0.71 %

GOMINING/USDT

0.13877

2.14 %

CQT/USDT

0.19897

0.68 %

FREE/USDT

0.0000002496

-2.00 %

NKN/USDT

0.10961

3.27 %

DEXE/USDT

3.396

-3.57 %

SEILOR/USDT

0.006162

-21.01 %

STRAX/USDT

0.9943

-4.02 %

CRO/USDT

0.09100

-0.25 %

BUY/USDT

0.02822

-8.96 %

DOGE/USDC

0.08180

0.85 %

TAMA/USDT

0.008421

0.21 %

HOTCROSS/USDT

0.010251

83.90 %

FLM/USDT

0.08377

-0.40 %

TAKI/USDT

0.006359

0.28 %

HELLO/USDT

0.12700

-3.56 %

SYLO/USDT

0.0021840

-3.27 %

NALS/USDT

0.08942

5.20 %

CLH/USDT

0.005208

21.22 %

RAD/USDT

1.5561

-2.68 %

DUSK/USDT

0.16253

-2.04 %

ZEC/USDT

29.28

0.89 %

UOS/USDT

0.1906

-1.70 %

BISO/USDT

0.003543

-6.17 %

TIMECHRONO/USDT

23.043

6.86 %

WAS/USDT

0.011187

6.68 %

OG/USDT

4.558

-1.46 %

PNT/USDT

0.25023

2.45 %

CLV/USDT

0.04225

-4.51 %

CETUS/USDT

0.04510

-0.96 %

NUM/USDT

0.03456

3.16 %

QUACK/USDT

0.0000000005409

2.38 %

DOGA/USDT

0.026769

-9.86 %

ICONS/USDT

0.022045

64.22 %

MKR/USDT

1529.17

1.22 %

METFI/USDT

2.2424

2.30 %

SGB/USDT

0.004431

-0.13 %

SCRT/USDT

0.3648

-5.00 %

MNT/USDT

0.5397

1.67 %

POLC/USDT

0.017492

1.63 %

DPR/USDT

0.004556

11.66 %

DOME/USDT

0.0006943

11.28 %

REN/USDT

0.05978

-0.96 %

WGRT/USDT

0.004030

0.54 %

SOS/USDT

0.00000002131

-3.74 %

LMWR/USDT

0.2551

-6.76 %

BDP/USDT

0.13783

0.51 %

WHITE/USDT

486.87

-3.66 %

GST/USDT

0.010968

-2.01 %

PBR/USDT

0.04366

-1.37 %

ISK/USDT

0.1868

-1.94 %

DORA/USDT

0.05634

-9.14 %

ARPA/USDT

0.04955

-0.76 %

UMA/USDT

1.9958

5.96 %

DCK/USDT

0.02622

-3.24 %

VEGA/USDT

1.1790

0.60 %

SNT/USDT

0.04107

-0.02 %

DFYN/USDT

0.026170

-18.55 %

REVOLAND/USDT

0.1429

0.84 %

TSUKA/USDT

0.02842

-1.76 %

FNZ/USDT

0.004154

9.34 %

RFD/USDT

0.000003705

-2.75 %

RANKER/USDT

0.003160

31.72 %

CUDOS/USDT

0.004863

5.03 %

LITH/USDT

0.0006718

-0.59 %

ACM/USDT

1.8760

-0.53 %

DINO/USDT

0.03025

12.03 %

SHIB2/USDT

0.000000003333

-2.28 %

PSP/USDT

0.02890

-8.31 %

DERP/USDT

0.0000001104

-21.70 %

WBIRD/USDT

1.6895

-1.87 %

LMR/USDT

0.03671

-4.45 %

CHR/USDT

0.13599

4.47 %

COMP/USDT

51.45

0.27 %

MBS/USDT

0.05404

15.17 %

CTK/USDT

0.5578

-3.76 %

BRN/USDT

0.18069

-8.27 %

TWT/USDT

1.1054

-2.52 %

RFOX/USDT

0.012952

-1.90 %

HAPI/USDT

10.821

-1.30 %

TRX/USDC

0.1033757

0.05 %

LAND/USDT

1.8242

3.23 %

WOO/USDT

0.2120

-2.88 %

ZIX/USDT

0.00017976

-10.15 %

HOPR/USDT

0.03856

-7.64 %

WALV/USDT

0.03634

14.42 %

RPL/USDT

27.19

-1.80 %

ALPACA/USDT

0.17149

-1.94 %

RVN/USDT

0.018730

-0.87 %

MLT/USDT

0.13483

-0.82 %

PIP/USDT

0.09062

-4.14 %

WING/USDT

6.647

0.81 %

QANX/USDT

0.03153

4.16 %

FALCONS/USDT

0.003316

1.59 %

ZCX/USDT

0.09511

2.54 %

VMPX/USDT

0.03429

1.47 %

FEVR/USDT

0.0004345

-1.42 %

GNO/USDT

189.75

-1.87 %

ETHF/USDT

0.3339

-1.00 %

MONG/USDT

0.00000000667

-3.61 %

CELL/USDT

0.1819

4.24 %

RPK/USDT

0.03863

2.54 %

HECH/USDT

0.07834

10.85 %

QNT/USDT

98.19

-0.72 %

ZELIX/USDT

0.0005686

-3.57 %

FBX/USDT

0.0004997

-0.81 %

WOM/USDT

0.015274

-0.18 %

DORKL/USDT

0.0014440

-4.94 %

MPLX/USDT

0.08652

15.14 %

XPLA/USDT

0.2151

-0.64 %

ARBI/USDT

0.00018515

-2.54 %

T/USDT

0.02348

2.39 %

WZRD/USDT

0.004060

10.20 %

RJV/USDT

0.03212

-2.22 %

PSI/USDT

0.017234

3.42 %

DERC/USDT

0.4021

-4.73 %

WRT/USDT

0.06069

1.36 %

UFI/USDT

0.03471

6.04 %

XVS/USDT

6.675

-0.02 %

UTK/USDT

0.07463

-0.86 %

DENT/USDT

0.0008479

-0.43 %

RLY/USDT

0.005975

0.26 %

ARCH/USDT

0.13069

8.09 %

WIT/USDT

0.017779

8.23 %

LTC/USDC

69.7550

-0.10 %

CWAR/USDT

0.03648

-7.64 %

PRQ/USDT

0.07955

6.36 %

UBXS/USDT

0.07478

3.76 %

HC/USDT

0.11240

1.90 %

METO/USDT

0.0008224

1.99 %

SOPH/USDT

0.09026

1.54 %

PAW/USDT

0.000000008868

-1.90 %

QUICK/USDT

0.04943

-5.25 %

XAVA/USDT

0.5506

-1.39 %

GQ/USDT

0.002065

-2.54 %

HTM/USDT

2.654

1.49 %

ING/USDT

0.0003704

-6.22 %

ACE/USDT

0.005510

17.50 %

VTHO/USDT

0.0013665

-1.19 %

ARV/USDT

0.00003675

-2.28 %

ZLW/USDT

0.008863

2.34 %

CHNG/USDT

0.11947

0.05 %

JPG/USDT

0.02263

13.03 %

BTG/USDT

15.150

-0.27 %

TOKE/USDT

0.8514

-4.35 %

RSR/USDT

0.002679

-2.01 %

HEART/USDT

0.016191

-8.24 %

KAVA/USDT

0.7673

0.76 %

PZP/USDT

0.4657

-5.13 %

AGLD/USDT

0.8194

-1.13 %

ATM/USDT

2.803

3.05 %

ERN/USDT

1.7785

-0.58 %

CITY/USDT

2.854

0.56 %

SC/USDT

0.004694

3.00 %

OBI/USDT

0.014674

4.61 %

SHFT/USDT

0.006688

-6.19 %

LYM/USDT

0.0017268

25.13 %

DEFILAND/USDT

0.0023994

11.87 %

OAS/USDT

0.05810

-0.49 %

KUBE/USDT

0.010406

5.94 %

PEPEBRC/USDT

0.05700

-1.84 %

ETH/USDC

2037.1

-0.82 %

OMG/USDT

0.6415

0.62 %

GITCOIN/USDT

1.1077

5.08 %

LOVELY/USDT

0.00000006397

-0.95 %

CELR/USDT

0.014503

-2.46 %

TROY/USDT

0.002349

-1.13 %

DATA/USDT

0.02858

-0.52 %

PICA/USDT

0.001301

-7.00 %

SAMO/USDT

0.007964

-1.86 %

GRAIL/USDT

1378.2

-3.73 %

VEMP/USDT

0.011661

19.42 %

MNDE/USDT

0.25071

-0.12 %

CTSI/USDT

0.15800

4.55 %

PUMLX/USDT

0.008579

4.15 %

DG/USDT

0.02257

8.09 %

NBS/USDT

0.00019684

23.70 %

AKRO/USDT

0.005758

-1.95 %

SHIBAI/USDT

0.00000000000712

2.74 %

NUX/USDT

0.003533

-5.02 %

OLT/USDT

0.004706

-1.56 %

LOCG/USDT

0.006043

27.30 %

LABS/USDT

0.0003019

-3.23 %

ASM/USDT

0.04418

-0.22 %

VOLT/USDT

0.0000002743

-2.41 %

SOV/USDT

0.2864

-1.95 %

FIL/USDC

4.422

-2.49 %

RADAR/USDT

0.006382

-6.24 %

DEP/USDT

0.0014299

-0.33 %

LAZIO/USDT

1.8043

-1.28 %

BONDLY/USDT

0.003206

0.47 %

PERC/USDT

0.13784

2.40 %

TRCL/USDT

0.0015738

-5.55 %

NULS/USDT

0.2284

3.62 %

OP/USDC

1.6743

-1.52 %

DYP/USDT

0.02737

24.35 %

VR/USDT

0.010525

2.98 %

GAFI/USDT

5.273

-4.90 %

LTO/USDT

0.07065

1.11 %

KARATE/USDT

0.0016683

34.35 %

PLCU/USDT

119.17

21.51 %

POLS/USDT

0.3992

-2.08 %

SOIL/USDT

0.46583

-5.49 %

MLS/USDT

0.06749

-16.69 %

DCR/USDT

14.247

-0.39 %

BNB/USDC

228.6

-0.69 %

CHEQ/USDT

0.06917

-7.34 %

DOCK/USDT

0.018710

-2.68 %

OMI/USDT

0.0006200

2.31 %

TIDAL/USDT

0.00021883

-0.63 %

XELS/USDT

0.5187

-1.83 %

SLK/USDT

0.0006010

-11.04 %

UNO/USDT

0.03825

-2.32 %

AVAX/USDC

21.31

2.01 %

VELODROME/USDT

0.04473

-4.09 %

ALPINE/USDT

1.8188

-2.29 %

NOIA/USDT

0.037530

8.89 %

WBTC/USDT

37938.0

0.11 %

ENS/USDT

8.485

-0.84 %

XPR/USDT

0.0008766

-2.25 %

DAR/USDT

0.11843

-0.75 %

BGT/USDT

0.3236

7.72 %

BLANKV2/USDT

0.06157

-13.53 %

WOOP/USDT

0.005738

31.54 %

LEVER/USDT

0.0013255

-0.30 %

BTM/USDT

0.010721

-1.71 %

HTR/USDT

0.05178

-4.55 %

OPTIMUS/USDT

0.1969

0.71 %

OSHI/USDT

0.016107

0.01 %

KASTA/USDT

0.016666

18.30 %

BEL/USDT

0.6581

-0.31 %

ONT/USDT

0.2256

2.12 %

JGN/USDT

0.05075

5.22 %

EGAME/USDT

0.00006895

0.80 %

XTZ/USDT

0.8229

0.53 %

CWS/USDT

0.4506

-15.10 %

IZI/USDT

0.014799

0.42 %

TENET/USDT

0.08681

-1.00 %

WILD/USDT

0.4244

1.09 %

LRC/USDT

0.2193

1.62 %

NAVI/USDT

0.02946

-0.87 %

JOE/USDT

0.3786

-0.48 %

MEMEBRC/USDT

31.20

-2.65 %

CVP/USDT

0.3245

-2.14 %

AMB/USDT

0.007753

-2.13 %

LSK/USDT

1.1901

-4.25 %

THG/USDT

0.04822

0.06 %

MATH/USDT

0.10465

-2.91 %

INV/USDT

42.47

-1.82 %

CWEB/USDT

0.013225

-2.34 %

IAG/USDT

0.08058

-2.04 %

KLAY/USDT

0.18926

-5.51 %

STOS/USDT

0.7406

10.53 %

BNC/USDT

0.2779

-1.69 %

HOT/USDT

0.0015615

-0.90 %

HMTT/USDT

0.002128

1.52 %

ZZZ/USDT

0.23593

-3.48 %

MTS/USDT

0.008308

2.54 %

LAT/USDT

0.008715

3.38 %

SWFTC/USDT

0.0012368

-3.02 %

BCD/USDT

0.07688

-1.15 %

SDN/USDT

0.2378

-1.97 %

SUKU/USDT

0.04545

-3.33 %

FUN/USDT

0.004666

0.19 %

WATT/USDT

0.0002128

-2.83 %

PLSPAD/USDT

0.003990

-3.48 %

BSCPAD/USDT

0.17843

-5.50 %

BTL/USDT

0.0006190

-7.33 %

ATEM/USDT

0.1178

-10.14 %

LUNR/USDT

0.05059

-11.33 %

LGX/USDT

0.008849

9.84 %

TDROP/USDT

0.0015187

12.56 %

ACX/USDT

0.15269

10.45 %

OGN/USDT

0.13000

0.97 %

THE/USDT

0.0020243

0.00 %

ETHA/USDT

0.007522

-3.09 %

SAVG/USDT

0.002770

-2.08 %

LOOP/USDT

0.06244

0.98 %

NBLU/USDT

0.007625

-0.84 %

POOL/USDT

1.6409

-23.23 %

CREAM/USDT

17.410

-4.03 %

AKITA/USDT

0.00000010308

-1.33 %

CANTO/USDT

0.3681

1.76 %

UFT/USDT

0.2824

0.24 %

SPELLFIRE/USDT

0.0011200

-1.01 %

SAFEREUM/USDT

0.000002970

-15.86 %

XYM/USDT

0.02731

1.03 %

SPS/USDT

0.020419

4.94 %

ANML/USDT

0.00020020

18.33 %

NEXO/USDT

0.7501

0.28 %

PYM/USDT

0.0013798

-4.51 %

ORN/USDT

0.6652

0.72 %

OPN/USDT

0.009383

-9.34 %

UMEE/USDT

0.003254

1.08 %

AST/USDT

0.09735

-1.71 %

AIEPK/USDT

0.008245

-5.91 %

HAM/USDT

0.0000000015784

0.75 %

DOSE/USDT

0.002941

2.97 %

PSG/USDT

3.116

0.19 %

CHAIN/USDT

0.038090

77.61 %

QTC/USDT

0.2877

0.00 %

NFTB/USDT

0.012365

-3.18 %

FEG/USDT

0.00016813

4.86 %

SWAP/USDT

0.12044

-2.78 %

AQDC/USDT

0.0003796

-0.31 %

OLE/USDT

0.014508

4.55 %

EUL/USDT

3.212

10.75 %

MXC/USDT

0.005843

0.18 %

DBC/USDT

0.002027

1.40 %

TKO/USDT

0.2472

0.77 %

MATTER/USDT

0.03710

-9.62 %

FURUCOMBO/USDT

0.01521

8.56 %

SHILL/USDT

0.006700

-2.58 %

REVU/USDT

0.02111

-4.13 %

IMPT/USDT

0.003709

-1.11 %

RIDE/USDT

0.015403

1.35 %

DESO/USDT

11.181

3.16 %

PPT/USDT

0.13870

-1.04 %

OOE/USDT

0.010838

-4.23 %

DOGE2/USDT

0.000000003828

-4.41 %

PIZABRC/USDT

0.08572

5.28 %

SQUID/USDT

0.010876

-4.76 %

MEAN/USDT

0.01974

2.97 %

XWG/USDT

0.0014287

-0.88 %

AART/USDT

0.0019180

6.34 %

PLAY/USDT

0.005253

-1.22 %

ELA/USDT

1.2074

-4.02 %

DHB/USDT

0.0013240

0.28 %

DSLA/USDT

0.0014951

8.20 %

FDT/USDT

0.009996

0.27 %

HOGE/USDT

0.00002940

-15.00 %

LAMB/USDT

0.0015635

-5.64 %

SWEAT/USDT

0.011381

3.77 %

D2T/USDT

0.004370

0.66 %

MARSH/USDT

0.11309

6.02 %

POOH/USDT

0.000000004154

18.14 %

VXT/USDT

0.03032

0.26 %

BSW/USDT

0.08456

-2.32 %

YFDAI/USDT

103.33

-5.32 %

NEO/USDT

10.93

0.09 %

LBL/USDT

0.002337

6.46 %

PMON/USDT

0.3877

1.99 %

AVA/USDT

0.5433

0.61 %

AMP/USDT

0.002492

1.01 %

ANKR/USDT

0.02566

6.16 %

FXS/USDT

7.122

-0.41 %

DKS/USDT

0.00045515

68.97 %

INTR/USDT

0.02720

0.81 %

AE/USDT

0.02222

-0.49 %

NYM/USDT

0.16002

3.30 %

ODDZ/USDT

0.011936

5.00 %

1EARTH/USDT

0.003178

-1.85 %

REI/USDT

0.02920

-1.38 %

SAITAMA/USDT

0.0009600

-4.29 %

MOVEZ/USDT

0.0007741

0.62 %

XDEFI/USDT

0.13786

-0.79 %

PORT/USDT

0.03818

20.74 %

MLK/USDT

0.3313

-8.20 %

IDEX/USDT

0.05962

4.74 %

MOON/USDT

0.16470

2.46 %

GRV/USDT

0.11625

-0.43 %

BSVBRC/USDT

0.02534

-21.23 %

PLA/USDT

0.2137

5.94 %

GALFAN/USDT

1.7729

1.30 %

SMART/USDT

0.00012163

6.44 %

DZOO/USDT

0.012078

21.32 %

GOLC/USDT

0.14031

-18.41 %

SHIB/USDC

0.000008262

-1.36 %

OCT/USDT

0.13431

0.58 %

XED/USDT

0.08983

-8.90 %

HNS/USDT

0.01994

-0.34 %

KMA/USDT

0.0009292

-2.46 %

SHI/USDT

0.0014736

-0.90 %

SOUL/USDT

0.21660

-0.47 %

LEASH/USDT

291.2

-1.05 %

BEPRO/USDT

0.0008719

2.11 %

WEAR/USDT

0.0006131

-6.35 %

REF/USDT

0.09375

1.52 %

ZRX/USDT

0.3893

-0.23 %

GTH/USDT

0.002938

2.22 %

REIGN/USDT

0.0010063

-2.04 %

FERC/USDT

0.06384

3.28 %

PIT/USDT

0.0000000002896

-2.94 %

KAR/USDT

0.09614

-3.43 %

VENT/USDT

0.011542

-16.02 %

SNM/USDT

0.002976

-3.50 %

PVU/USDT

0.0012340

6.26 %

CELT/USDT

0.00010397

-3.33 %

ZEE/USDT

0.01906

4.84 %

DRAC/USDT

0.004989

0.22 %

COS/USDT

0.006809

-6.08 %

BSCS/USDT

0.011218

-3.30 %

MOOV/USDT

0.004377

0.45 %

MBLK/USDT

0.07521

6.04 %

KLO/USDT

0.002547

8.61 %

XCUR/USDT

0.031296

13.06 %

AAG/USDT

0.004351

13.87 %

MAHA/USDT

0.3363

-0.38 %

SOLR/USDT

0.02388

4.27 %

MENGO/USDT

0.5454

-4.80 %

KNC/USDT

0.7141

0.87 %