• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27596.0

  -2.23 %

  ETH /USDT

  1756.89

  -3.01 %

  ARB /USDT

  1.26676

  -8.85 %

  ID /USDT

  0.495352

  -10.70 %

  OAX /USDT

  0.464167

  52.25 %

  CFX /USDT

  0.338465

  -7.26 %

  LQTY /USDT

  2.1949

  -5.49 %

  LTC /USDT

  92.22

  -0.50 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.09 %

  AGIX /USDT

  0.47777

  -0.55 %

  BLUR /USDT

  0.5284

  -9.72 %

  FIL /USDT

  5.5887

  -6.07 %

  MAGIC /USDT

  1.48165

  -9.14 %

  DOGE /USDT

  0.075407

  -1.69 %

  FTM /USDT

  0.45778

  -5.03 %

  RDNT /USDT

  0.31873

  -6.37 %

  BNB /USDT

  323.49

  -1.27 %

  GNS /USDT

  7.2047

  -14.45 %

  STX /USDT

  1.01218

  -11.42 %

  TRX /USDT

  0.06413

  -1.38 %

  TOMI /USDT

  3.25948

  48.86 %

  DOT /USDT

  6.0596

  -3.81 %

  FLOKI /USDT

  0.0000353659

  -5.78 %

  SHIB /USDT

  0.0000106362

  -1.49 %

  FLR /USDT

  0.034331

  6.77 %

  TEM /USDT

  0.10614

  -19.21 %

  LINK /USDT

  7.2290

  -3.96 %

  SOL /USDT

  20.730

  -6.35 %

  EOS /USDT

  1.1718

  1.18 %

  ASTRA /USDT

  0.31303

  -9.53 %

  XCN /USDT

  0.004254

  -9.83 %

  KEY /USDT

  0.0095854

  5.26 %

  OP /USDT

  2.2532

  -8.39 %

  EVER /USDT

  0.087612

  0.98 %

  VGX /USDT

  0.32789

  -3.59 %

  ACS /USDT

  0.00916438

  -4.63 %

  DODO /USDT

  0.177370

  -10.69 %

  ADA /USDT

  0.35998

  -1.71 %

  GALA /USDT

  0.039697

  -4.98 %

  SDAO /USDT

  0.6498

  -6.91 %

  MASK /USDT

  5.67421

  -10.20 %

  MINA /USDT

  0.82885

  -8.36 %

  DYDX /USDT

  2.3924

  -8.17 %

  APE /USDT

  4.1553

  0.13 %

  JASMY /USDT

  0.0046658

  -4.69 %

  HFT /USDT

  0.63176

  -4.45 %

  DZOO /USDT

  0.0423158

  29.98 %

  ZBC /USDT

  0.015063

  -4.33 %

  GPT /USDT

  0.0686263

  -11.51 %

  VOLT /USDT

  0.0000014445

  -3.86 %

  HOOK /USDT

  1.88097

  -5.36 %

  SYN /USDT

  0.8763

  -8.02 %

  VRA /USDT

  0.0063037

  -6.08 %

  AVAX /USDT

  17.076

  -2.22 %

  APT /USDT

  12.1658

  -5.79 %

  HAI /USDT

  0.04089

  5.90 %

  RNDR /USDT

  1.2144

  -8.01 %

  MCG /USDT

  0.13005

  64.01 %

  GRV /USDT

  0.67387

  -2.85 %

  LUNA /USDT

  1.2914

  -3.65 %

  ETC /USDT

  20.609

  -0.29 %

  MDT /USDT

  0.06865

  15.90 %

  ACH /USDT

  0.033165

  -5.21 %

  CSIX /USDT

  0.046190

  -9.79 %

  WEMIX /USDT

  1.3967

  -2.52 %

  MATIC /USDT

  1.10878

  -2.62 %

  HIGH /USDT

  2.1404

  -5.25 %

  SQUAD /USDT

  0.028016

  -4.57 %

  SUSHI /USDT

  1.0305

  -4.10 %

  1INCH /USDT

  0.50537

  -2.66 %

  LUNC /USDT

  0.00012242

  -2.71 %

  UNI /USDT

  5.8662

  -6.19 %

  CKB /USDT

  0.0055493

  -11.66 %

  THETA /USDT

  1.0117

  -2.91 %

  GMM /USDT

  0.00114682

  3.49 %

  XLM /USDT

  0.089445

  -2.69 %

  AGLA /USDT

  0.13638

  -3.72 %

  XEN /USDT

  0.00000128

  39.13 %

  TRU /USDT

  0.088890

  4.49 %

  ATOM /USDT

  11.2530

  -3.37 %

  GRT /USDT

  0.142536

  -5.18 %

  VELO /USDT

  0.007294

  -9.39 %

  LDO /USDT

  2.1510

  -6.55 %

  SPA /USDT

  0.005913

  -16.88 %

  ASTR /USDT

  0.062602

  -4.99 %

  FTT /USDT

  1.2610

  -5.14 %

  BONE /USDT

  1.1848

  4.41 %

  VOXEL /USDT

  0.24894

  -4.37 %

  HNT /USDT

  1.3908

  13.21 %

  FLUX /USDT

  0.60582

  -2.21 %

  SUN /USDT

  0.0065221

  -2.28 %

  ML /USDT

  0.15999

  166.65 %

  GFT /USDT

  0.047148

  -3.46 %

  HBAR /USDT

  0.060068

  -2.95 %

  CRV /USDT

  0.9094

  -5.63 %

  HT /USDT

  3.6632

  5.17 %

  GRAIL /USDT

  2985.47

  -3.63 %

  NEAR /USDT

  1.9871

  -1.61 %

  QTUM /USDT

  3.132

  -5.86 %

  IMX /USDT

  1.09496

  -9.95 %

  NFT /USDT

  0.00000039665

  -0.98 %

  FET /USDT

  0.36868

  -3.92 %

  OCEAN /USDT

  0.35333

  -3.98 %

  BTT /USDT

  0.0000006117

  -1.97 %

  AAVE /USDT

  73.08

  -4.95 %

  CARE /USDT

  0.005582

  -16.99 %

  DUSK /USDT

  0.2005

  -7.81 %

  CSPR /USDT

  0.035360

  -4.38 %

  MANA /USDT

  0.59292

  -2.76 %

  IGU /USDT

  0.07304

  -8.10 %

  GMT /USDT

  0.38674

  -4.98 %

  WBT /USDT

  5.142

  4.93 %

  DASH /USDT

  61.03

  -4.26 %

  ALGO /USDT

  0.21108

  -3.06 %

  XRD /USDT

  0.042284

  -6.13 %

  VAI /USDT

  0.096973

  -3.70 %

  SSV /USDT

  34.9802

  -2.07 %

  SKL /USDT

  0.042180

  0.91 %

  PAW /USDT

  0.0000000289602

  -14.04 %

  USDD /USDT

  0.99060

  -0.13 %

  GT /USDT

  5.1620

  -2.81 %

  RACA /USDT

  0.00019084

  -1.79 %

  FITFI /USDT

  0.01403

  1.59 %

  OMG /USDT

  1.9310

  3.51 %

  SAND /USDT

  0.6336

  -3.42 %

  CHO /USDT

  0.62999

  -3.83 %

  LRC /USDT

  0.34054

  -7.59 %

  MPI /USDT

  0.0046257

  0.39 %

  ALI /USDT

  0.042229

  6.96 %

  ICP /USDT

  4.9509

  -4.66 %

  BCH /USDT

  125.61

  -2.26 %

  BRISE /USDT

  0.00000046893

  -0.11 %

  DHX /USDT

  3.7819

  -0.40 %

  STORE /USDT

  0.033797

  -0.79 %

  ARPA /USDT

  0.04124

  -5.71 %

  RIF /USDT

  0.136272

  -7.62 %

  PYR /USDT

  3.6281

  -2.10 %

  PSL /USDT

  0.000469

  -1.47 %

  MOTG /USDT

  0.43080

  1.10 %

  RLC /USDT

  2.2341

  2.20 %

  QRDO /USDT

  0.10394

  -7.30 %

  ATM /USDT

  3.0062

  12.67 %

  DMTR /USDT

  0.0329201

  -13.37 %

  MAN /USDT

  0.0390620

  3.11 %

  CORE /USDT

  1.9769

  -0.70 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.17 %

  IOTX /USDT

  0.024967

  -3.06 %

  DF /USDT

  0.0758

  4.98 %

  METIS /USDT

  27.506

  -2.82 %

  BDX /USDT

  0.055763

  4.34 %

  AOG /USDT

  0.01672

  -0.88 %

  ZIL /USDT

  0.027160

  -3.59 %

  SOS /USDT

  0.00000019537

  -7.27 %

  NBLU /USDT

  0.016309

  32.37 %

  KDA /USDT

  0.96902

  -3.12 %

  HAM /USDT

  0.0000000034703

  -8.12 %

  CHZ /USDT

  0.11976

  -1.38 %

  INJ /USDT

  4.1871

  -3.01 %

  HOT /USDT

  0.001798

  -4.20 %

  SCLP /USDT

  0.21900

  7.69 %

  RPL /USDT

  38.064

  -4.77 %

  JST /USDT

  0.02587

  -1.67 %

  COREUM /USDT

  0.39401

  -34.82 %

  OVO /USDT

  0.182973

  6.03 %

  SERO /USDT

  0.03624

  5.77 %

  SRM /USDT

  0.20113

  -7.35 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019740

  -4.17 %

  ZKS /USDT

  0.073543

  -4.19 %

  STIK /USDT

  1.05581

  -9.90 %

  MMPRO /USDT

  0.24654

  -0.44 %

  REELT /USDT

  0.027100

  -0.08 %

  NVIR /USDT

  0.054756

  1.46 %

  YGG /USDT

  0.25450

  -8.92 %

  COCOS /USDT

  1.4415

  -7.61 %

  SIDUS /USDT

  0.0018000

  -5.00 %

  LOOKS /USDT

  0.14616

  -6.33 %

  UNDEAD /USDT

  0.21150

  -2.20 %

  SMART /USDT

  1.5852

  -5.44 %

  BBC /USDT

  0.015533

  0.74 %

  CEEK /USDT

  0.09020

  -2.08 %

  AZERO /USDT

  1.4431

  -4.94 %

  VET /USDT

  0.02299

  -2.12 %

  HIFI /USDT

  0.41255

  -2.60 %

  KAS /USDT

  0.016390

  -2.40 %

  WIN /USDT

  0.00008439

  -2.24 %

  KING /USDT

  0.013585

  -12.81 %

  XCH /USDT

  37.563

  -0.50 %

  POKT /USDT

  0.0456

  -10.76 %

  NOM /USDT

  1.02420

  540.12 %

  BONK /USDT

  0.0000005712

  -5.66 %

  WOM /USDT

  0.024696

  -3.26 %

  ETHW /USDT

  3.3993

  -2.94 %

  PEOPLE /USDT

  0.022212

  -2.94 %

  ZEC /USDT

  35.88

  -4.16 %

  ROSE /USDT

  0.057275

  -3.25 %

  XDC /USDT

  0.038035

  0.73 %

  CTI /USDT

  0.026616

  -3.13 %

  BNX /USDT

  0.5978

  0.48 %

  D2T /USDT

  0.025782

  -2.81 %

  JOE /USDT

  0.38904

  -9.05 %

  FEAR /USDT

  0.15567

  -0.92 %

  KON /USDT

  0.08486

  0.18 %

  CRPT /USDT

  0.09309

  -2.95 %

  SIN /USDT

  0.005767

  0.52 %

  AQDC /USDT

  0.00669

  10.39 %

  PRIMAL /USDT

  0.0053322

  -9.34 %

  XDB /USDT

  0.0012952

  -11.40 %

  DIO /USDT

  0.00552

  -1.60 %

  USTC /USDT

  0.020832

  -2.84 %

  ZEN /USDT

  10.301

  -6.26 %

  RJV /USDT

  0.090661

  -1.57 %

  BSV /USDT

  36.431

  -2.07 %

  PROM /USDT

  4.8499

  -4.42 %

  GAL /USDT

  1.7346

  -7.10 %

  EUL /USDT

  2.7717

  -1.86 %

  WAVES /USDT

  2.137

  -4.25 %

  ANC /USDT

  0.01975

  -3.93 %

  TLOS /USDT

  0.15498

  -2.81 %

  MELI /USDT

  0.004164

  97.43 %

  EGAME /USDT

  0.000113718

  -7.69 %

  CRO /USDT

  0.068592

  -1.70 %

  GOAL /USDT

  0.2062

  -4.93 %

  CVP /USDT

  0.45249

  -3.05 %

  VP /USDT

  6.948

  1.09 %

  CELR /USDT

  0.026718

  -1.91 %

  FRM /USDT

  0.05289

  -2.03 %

  OAS /USDT

  0.076873

  -0.24 %

  STG /USDT

  0.6569

  -8.06 %

  POLYX /USDT

  0.1635

  -1.44 %

  SLP /USDT

  0.0026882

  -3.16 %

  GMX /USDT

  70.536

  -5.96 %

  REALM /USDT

  0.01555

  11.30 %

  EGLD /USDT

  42.489

  -2.54 %

  SNX /USDT

  2.5239

  -7.01 %

  XCAD /USDT

  1.88535

  -3.58 %

  OPUL /USDT

  0.154545

  -8.29 %

  RUNE /USDT

  1.3865

  -3.42 %

  OPTIMUS /USDT

  0.36437

  0.76 %

  BLOK /USDT

  0.0025640

  -2.73 %

  YFII /USDT

  1111.01

  -1.35 %

  XTAG /USDT

  0.03099

  -5.97 %

  SOLO /USDT

  0.17726

  -11.92 %

  MDAO /USDT

  0.29010

  5.35 %

  ATLAS /USDT

  0.0033683

  -1.16 %

  FEG /USDT

  0.0006780

  16.63 %

  ING /USDT

  0.0009639

  6.77 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010798

  -1.95 %

  AXS /USDT

  8.498

  -1.23 %

  MOB /USDT

  1.4364

  -6.37 %

  DBC /USDT

  0.0052029

  2.31 %

  AR /USDT

  8.060

  -6.37 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003982

  -1.31 %

  BS /USDT

  0.43247

  -0.35 %

  OVR /USDT

  0.3002

  -1.34 %

  ANKR /USDT

  0.03332

  -3.69 %

  SC /USDT

  0.003966

  -3.40 %

  EJS /USDT

  0.004743

  -7.27 %

  DC /USDT

  0.0010795

  -9.19 %

  IRIS /USDT

  0.03615

  -7.18 %

  BEL /USDT

  0.60331

  -6.52 %

  BLZ /USDT

  0.083343

  -3.08 %

  VINU /USDT

  0.00000001254

  -2.03 %

  FNZ /USDT

  0.004892

  -8.40 %

  REN /USDT

  0.10061

  -6.65 %

  DAO /USDT

  1.52413

  -0.93 %

  ONSTON /USDT

  0.00877

  1.38 %

  PORTO /USDT

  2.2773

  -2.71 %

  LPT /USDT

  6.730

  -4.21 %

  WSI /USDT

  0.04831

  -0.06 %

  XTZ /USDT

  1.1353

  -2.19 %

  ERG /USDT

  1.5208

  -5.98 %

  DEBT /USDT

  15.673

  -0.94 %

  PRQ /USDT

  0.1072

  1.22 %

  FIO /USDT

  0.03249

  -3.79 %

  NEO /USDT

  12.14

  -5.74 %

  BICO /USDT

  0.37245

  -3.38 %

  CQT /USDT

  0.1552

  0.97 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000887

  -2.95 %

  TWT /USDT

  1.1879

  0.05 %

  PIAS /USDT

  0.01530

  -16.57 %

  DIA /USDT

  0.38811

  8.84 %

  TARI /USDT

  2.957

  1.58 %

  DENT /USDT

  0.00106665

  -4.25 %

  DSLA /USDT

  0.00156732

  7.94 %

  ALICE /USDT

  1.5205

  -3.06 %

  AURORA /USDT

  0.1869

  -2.80 %

  FIS /USDT

  0.50411

  -1.14 %

  GST /USDT

  0.020931

  0.71 %

  AE /USDT

  0.0922

  7.83 %

  CHAMP /USDT

  0.025448

  8.99 %

  VXT /USDT

  0.018678

  -2.93 %

  MKR /USDT

  677.69

  -2.35 %

  KIN /USDT

  0.00000423

  -0.47 %

  WOO /USDT

  0.19630

  -4.21 %

  SGB /USDT

  0.007636

  2.88 %

  IAG /USDT

  0.008795

  0.15 %

  FTRB /USDT

  0.005930

  0.23 %

  RBC /USDT

  0.018448

  -1.32 %

  ADX /USDT

  0.1738

  -3.44 %

  WIT /USDT

  0.003575

  32.30 %

  GLQ /USDT

  0.0101883

  -12.68 %

  ELON /USDT

  0.00000034554

  -0.33 %

  YFDAI /USDT

  217.972

  3.60 %

  ONE /USDT

  0.020449

  -4.90 %

  TON /USDT

  2.1106

  2.77 %

  CHESS /USDT

  0.2636

  2.21 %

  SWASH /USDT

  0.01706

  -2.29 %

  GLMR /USDT

  0.37543

  -3.39 %

  SEELE /USDT

  0.003475

  -4.37 %

  PERP /USDT

  0.86572

  -7.89 %

  DARK /USDT

  0.031245

  -1.80 %

  MDX /USDT

  0.07084

  -1.65 %

  LINA /USDT

  0.0103367

  -8.37 %

  OSMO /USDT

  0.7932

  -2.21 %

  ENS /USDT

  13.363

  -3.87 %

  XPLA /USDT

  0.64737

  9.96 %

  ROSN /USDT

  0.08383

  -4.77 %

  EQ /USDT

  0.0013809

  -5.88 %

  FIU /USDT

  0.003236

  11.89 %

  SUTER /USDT

  0.000832

  23.62 %

  AIOZ /USDT

  0.034589

  24.32 %

  PBR /USDT

  0.11049

  -6.22 %

  ZMT /USDT

  0.054819

  -45.26 %

  UFO /USDT

  0.000001506

  -4.25 %

  BOA /USDT

  0.028917

  -4.21 %

  SOV /USDT

  0.86600

  -11.32 %

  BDP /USDT

  0.20915

  -7.04 %

  DEP /USDT

  0.003585

  -0.25 %

  RVN /USDT

  0.02606

  -2.68 %

  HELLO /USDT

  0.043333

  -1.38 %

  BUY /USDT

  0.020037

  -0.07 %

  DKS /USDT

  0.002609

  -2.68 %

  CVTX /USDT

  0.161427

  12.02 %

  DAG /USDT

  0.04898

  1.34 %

  PERL /USDT

  0.038512

  -0.74 %

  HECH /USDT

  0.05287

  -2.83 %

  ASTO /USDT

  0.048283

  0.93 %

  BAND /USDT

  1.8140

  3.97 %

  WOZX /USDT

  0.051481

  -0.17 %

  BAT /USDT

  0.2419

  -3.39 %

  MBOX /USDT

  0.47744

  -3.52 %

  ROUTE /USDT

  2.6847

  -6.47 %

  CPOOL /USDT

  0.03729

  -3.39 %

  ATD /USDT

  0.1670

  -8.14 %

  SFG /USDT

  0.008397

  -27.52 %

  AKITA /USDT

  0.00000020290

  -6.07 %

  PENDLE /USDT

  0.29924

  -17.04 %

  CFG /USDT

  0.2938

  -6.43 %

  FDT /USDT

  0.05096

  1.01 %

  RFOX /USDT

  0.014243

  -4.51 %

  REEF /USDT

  0.0026469

  -3.41 %

  CAKE /USDT

  3.7092

  -0.99 %

  DAFI /USDT

  0.0111849

  -16.41 %

  STARL /USDT

  0.000002378

  -3.01 %

  STRAX /USDT

  0.57962

  3.98 %

  ENJ /USDT

  0.38881

  -2.06 %

  KAVA /USDT

  0.8862

  1.75 %

  NKN /USDT

  0.104434

  -9.72 %

  JAM /USDT

  0.0025996

  -3.72 %

  KMA /USDT

  0.0025394

  -7.05 %

  TSUKA /USDT

  0.068005

  -2.73 %

  PUSH /USDT

  0.35422

  -3.51 %

  CULT /USDT

  0.000006846

  -3.82 %

  XEM /USDT

  0.038618

  -3.90 %

  KLO /USDT

  0.008863

  -6.07 %

  MHUNT /USDT

  0.01014

  -2.68 %

  NUM /USDT

  0.043974

  -7.43 %

  MOVR /USDT

  8.1717

  -3.44 %

  DCR /USDT

  21.280

  -3.76 %

  CELL /USDT

  0.2365

  -10.78 %

  QLC /USDT

  0.0879834

  18.41 %

  METAX /USDT

  0.2385

  -3.08 %

  RITE /USDT

  0.0021698

  1.73 %

  UBXS /USDT

  0.038909

  11.06 %

  XCV /USDT

  0.004685

  1.31 %

  ZRX /USDT

  0.2287

  -2.43 %

  RSR /USDT

  0.0039623

  -4.28 %

  NOS /USDT

  0.01731

  0.46 %

  ESG /USDT

  0.74292

  1.42 %

  DOME /USDT

  0.001325

  -3.49 %

  ORT /USDT

  0.016231

  -1.15 %

  NANO /USDT

  0.8881

  -1.25 %

  WATT /USDT

  0.02885

  10.15 %

  PLCU /USDT

  159.95

  0.43 %

  AIRTNT /USDT

  0.000663

  -1.33 %

  ARV /USDT

  0.00008042

  -2.17 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014592

  -0.52 %

  MC /USDT

  0.28909

  -3.58 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004935

  -3.65 %

  COMBO /USDT

  0.082066

  99.42 %

  IHC /USDT

  0.00004569

  0.70 %

  HOD /USDT

  0.00555

  -5.61 %

  MLT /USDT

  0.13178

  -0.70 %

  KLAY /USDT

  0.2271

  -1.85 %

  BONDLY /USDT

  0.006664

  -1.06 %

  ABBC /USDT

  0.073196

  -0.03 %

  YFI /USDT

  8316.01

  -3.60 %

  WNCG /USDT

  0.13601

  -10.61 %

  MER /USDT

  0.00261

  -18.94 %

  UFT /USDT

  0.4133

  -1.87 %

  WLKN /USDT

  0.050069

  -1.38 %

  REAP /USDT

  0.02252

  1.16 %

  SDN /USDT

  0.37007

  -5.61 %

  FRIN /USDT

  0.006088

  30.89 %

  LUFFY /USDT

  0.0001214

  -1.54 %

  ACA /USDT

  0.09891

  -3.77 %

  FXS /USDT

  7.875

  -3.29 %

  ZAM /USDT

  0.002575

  -1.75 %

  PBX /USDT

  0.001922

  3.50 %

  TIP /USDT

  0.01114

  2.29 %

  GITCOIN /USDT

  2.1690

  -4.21 %

  ECOX /USDT

  0.89647

  -1.32 %

  LIT /USDT

  1.03745

  -4.84 %

  MLK /USDT

  0.26005

  -2.43 %

  FRA /USDT

  0.0025818

  -3.28 %

  CTC /USDT

  0.3568

  -6.40 %

  LOCG /USDT

  0.01942

  -1.42 %

  REI /USDT

  0.03136

  -0.69 %

  MSWAP /USDT

  0.0003414

  -2.42 %

  DX /USDT

  0.00040403

  16.14 %

  COTI /USDT

  0.07333

  -0.98 %

  SFUND /USDT

  1.0802

  -1.08 %

  FREE /USDT

  0.00000017798

  -0.34 %

  GARI /USDT

  0.05369

  -0.26 %

  COMP /USDT

  42.282

  -4.39 %

  LGX /USDT

  0.006989

  3.64 %

  QNT /USDT

  123.279

  -1.84 %

  GAME /USDT

  0.03496

  -0.96 %

  POWR /USDT

  0.1813

  -0.92 %

  AUDIO /USDT

  0.27061

  -4.42 %

  NULS /USDT

  0.2717

  -3.92 %

  NEXO /USDT

  0.7401

  3.74 %

  TRB /USDT

  14.0464

  -3.18 %

  VEMP /USDT

  0.01367

  -1.72 %

  LIME /USDT

  0.010238

  -8.84 %

  POP /USDT

  0.000001774

  -4.05 %

  TORN /USDT

  6.9141

  -6.88 %

  XPR /USDT

  0.001493

  2.12 %

  DCRN /USDT

  0.2968

  -6.63 %

  LABS /USDT

  0.00103693

  13.78 %

  IMPT /USDT

  0.0077540

  -4.83 %

  PYM /USDT

  0.0018417

  7.63 %

  SYS /USDT

  0.17299

  -4.15 %

  ILV /USDT

  60.58

  -11.14 %

  HTR /USDT

  0.08290

  -7.16 %

  MESA /USDT

  0.003155

  -4.33 %

  SHILL /USDT

  0.016550

  0.64 %

  ELT /USDT

  0.049300

  -1.92 %

  RSS3 /USDT

  0.14187

  -10.41 %

  KUB /USDT

  1.7282

  -2.12 %

  STBU /USDT

  0.023499

  -6.19 %

  BERRY /USDT

  0.0014285

  -5.43 %

  C98 /USDT

  0.21843

  -4.23 %

  WAXL /USDT

  0.61660

  -1.34 %

  UNFI /USDT

  4.8566

  -6.12 %

  FRONT /USDT

  0.24344

  2.41 %

  KSM /USDT

  33.587

  -3.64 %

  CELO /USDT

  0.61204

  -1.37 %

  WZRD /USDT

  0.00358

  -1.64 %

  METAL /USDT

  0.0491

  -0.60 %

  HNS /USDT

  0.030561

  -8.76 %

  PRIME /USDT

  1.7120

  -13.26 %

  GOV /USDT

  0.007457

  4.11 %

  NBT /USDT

  0.0031558

  -8.03 %

  PDEX /USDT

  1.7655

  -1.56 %

  DESO /USDT

  9.3437

  -2.96 %

  RARE /USDT

  0.11361

  -4.89 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.089

  -0.64 %

  ONT /USDT

  0.2251

  -3.67 %

  EWT /USDT

  3.4620

  -3.54 %

  MXC /USDT

  0.019297

  -2.70 %

  KNIGHT /USDT

  0.00903

  -1.84 %

  PAF /USDT

  0.0004289

  -1.19 %

  UFI /USDT

  0.03083

  6.38 %

  KAR /USDT

  0.1505

  -6.98 %

  CHR /USDT

  0.15970

  -2.95 %

  API3 /USDT

  1.54501

  -4.95 %

  CRU /USDT

  1.25835

  -6.81 %

  ATA /USDT

  0.15425

  -6.42 %

  NEER /USDT

  0.18249

  0.29 %

  RON /USDT

  1.0652

  4.02 %

  WRT /USDT

  0.16102

  -3.30 %

  BOSON /USDT

  0.2348

  -1.42 %

  MBX /USDT

  2.4742

  -0.84 %

  BAL /USDT

  6.5575

  -6.22 %

  FLM /USDT

  0.091221

  -5.44 %

  MNW /USDT

  1.8685

  -4.96 %

  LAZIO /USDT

  2.6513

  -0.55 %

  XYO /USDT

  0.005180

  -1.40 %

  IOI /USDT

  0.1325

  -12.07 %

  THN /USDT

  0.036186

  -3.39 %

  FIRE /USDT

  0.0135892

  5.43 %

  RLY /USDT

  0.014319

  -4.95 %

  DES /USDT

  0.0015460

  -10.27 %

  ORAI /USDT

  4.4118

  -2.63 %

  SXP /USDT

  0.26678

  -3.03 %

  MEAN /USDT

  0.02040

  -4.18 %

  DERC /USDT

  0.23243

  -1.69 %

  RNDX /USDT

  0.000143

  -4.02 %

  HSF /USDT

  0.7080

  0.09 %

  POLC /USDT

  0.029988

  -4.52 %

  SPO /USDT

  0.00105162

  -6.63 %

  TOMO /USDT

  0.5479

  -7.80 %

  REVOLAND /USDT

  0.03552

  -17.12 %

  IOST /USDT

  0.010409

  -4.73 %

  NUX /USDT

  0.012667

  1.40 %

  ALPHA /USDT

  0.10515

  -4.21 %

  GOB /USDT

  0.004679

  3.93 %

  SFP /USDT

  0.44076

  -4.13 %

  ROCO /USDT

  0.1458

  -10.38 %

  LEVER /USDT

  0.0018976

  -4.99 %

  IDEX /USDT

  0.05116

  -4.42 %

  NVG /USDT

  0.0724

  -9.72 %

  OG /USDT

  2.7639

  8.69 %

  SANTOS /USDT

  4.4088

  -0.30 %

  SCY /USDT

  0.00017751

  -12.16 %

  HADES /USDT

  0.8283

  -5.52 %

  FEVR /USDT

  0.00066251

  -1.36 %

  KZEN /USDT

  0.014481

  0.75 %

  TLM /USDT

  0.019481

  -4.55 %

  OCT /USDT

  0.2231

  1.50 %

  PHA /USDT

  0.1478

  -3.65 %

  BSW /USDT

  0.17890

  -4.01 %

  SLIM /USDT

  0.0484

  -5.46 %

  PHM /USDT

  0.00007323

  0.10 %

  SLK /USDT

  0.003031

  -10.69 %

  STETH /USDT

  1749.1298

  -3.12 %

  MTL /USDT

  1.24398

  4.17 %

  BOBA /USDT

  0.23179

  -0.42 %

  XWG /USDT

  0.0011731

  1.69 %

  AST /USDT

  0.109809

  9.64 %

  ANT /USDT

  2.3906

  -2.78 %

  CHNG /USDT

  0.07834

  1.83 %

  DEVT /USDT

  0.00281

  -14.84 %

  SAITO /USDT

  0.012618

  -6.45 %

  RMRK /USDT

  2.3238

  -2.09 %

  KUBE /USDT

  0.008460

  -5.07 %

  METAG /USDT

  0.0002725

  -5.87 %

  ETHF /USDT

  0.2770

  -1.45 %

  CERE /USDT

  0.0058498

  -8.30 %

  HIBS /USDT

  0.0003424

  -27.33 %

  WICC /USDT

  0.040529

  -2.77 %

  AGLD /USDT

  0.4139

  -2.10 %

  ORN /USDT

  0.9415

  1.66 %

  XPNET /USDT

  0.006406

  25.21 %

  MONS /USDT

  0.012996

  -2.59 %

  ALPH /USDT

  0.25823

  -3.10 %

  EURT /USDT

  1.07546

  -0.49 %

  DUNE /USDT

  0.00083174

  -9.80 %

  FXF /USDT

  0.003456

  6.07 %

  AART /USDT

  0.001877

  1.18 %

  LAT /USDT

  0.01671

  -7.62 %

  MPH /USDT

  0.018857

  -3.03 %

  CTSI /USDT

  0.1460

  -4.26 %

  OKB /USDT

  42.233

  -6.08 %

  WAM /USDT

  0.005029

  0.17 %

  ELF /USDT

  0.31791

  3.66 %

  AUCTION /USDT

  5.2783

  -5.17 %

  BTS /USDT

  0.011472

  -1.59 %

  WNXM /USDT

  23.5092

  -4.96 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -9.09 %

  SUKU /USDT

  0.07926

  1.66 %

  VELODROME /USDT

  0.12681

  -7.52 %

  CAPS /USDT

  0.038698

  -11.59 %

  LIKE /USDT

  0.00531

  0.56 %

  ROOBEE /USDT

  0.001019

  0.19 %

  SYLO /USDT

  0.001896

  0.37 %

  CLV /USDT

  0.06198

  -2.97 %

  EFI /USDT

  0.07549

  -3.98 %

  PIT /USDT

  0.0000000005371

  -5.40 %

  MOJO /USDT

  0.003537

  -0.28 %

  T /USDT

  0.04062

  -3.03 %

  PERC /USDT

  0.1943

  0.88 %

  HAO /USDT

  0.005077

  -0.11 %

  TRACE /USDT

  0.02833

  5.31 %

  SUP /USDT

  5.5923

  2.71 %

  PINE /USDT

  0.17432

  13.42 %

  NXD /USDT

  0.000756

  -1.69 %

  DYP /USDT

  0.11781

  -2.63 %

  FUSE /USDT

  0.07213

  -1.43 %

  WELL /USDT

  0.0092933

  0.18 %

  COS /USDT

  0.006517

  -4.59 %

  CWEB /USDT

  0.015406

  -4.08 %

  RIDE /USDT

  0.0468

  -4.29 %

  WWY /USDT

  0.005073

  -2.89 %

  QKC /USDT

  0.010857

  -0.54 %

  WILD /USDT

  0.3564

  -3.80 %

  PROS /USDT

  0.4965

  -5.39 %

  PSI /USDT

  3.1012

  -14.84 %

  SCRT /USDT

  0.6391

  -3.45 %

  ICX /USDT

  0.2169

  -1.18 %

  SIS /USDT

  0.0907

  -9.02 %

  CIRUS /USDT

  0.098311

  -3.85 %

  WOOF /USDT

  0.0007321

  -7.34 %

  SWP /USDT

  0.001886

  -11.12 %

  REQ /USDT

  0.09691

  -3.18 %

  GEL /USDT

  0.3112

  -11.21 %

  ASR /USDT

  2.6411

  1.60 %

  QUICK /USDT

  85.922

  -3.09 %

  FNCY /USDT

  0.077238

  2.71 %

  SOLR /USDT

  0.0349

  -6.43 %

  ORB /USDT

  0.08626

  -12.23 %

  BADGER /USDT

  2.8963

  -3.41 %

  LYXE /USDT

  8.4574

  -4.96 %

  STRM /USDT

  0.01285

  0.39 %

  STND /USDT

  0.026614

  -5.03 %

  RBN /USDT

  0.2185

  -3.95 %

  STORJ /USDT

  0.3556

  -2.65 %

  TEDDY /USDT

  0.00000053276

  -1.92 %

  IDV /USDT

  0.0018434

  14.40 %

  CONV /USDT

  0.0006778

  -5.38 %

  SNK /USDT

  0.01339

  -0.59 %

  SKEB /USDT

  0.0020413

  5.04 %

  ADS /USDT

  0.1478

  -2.31 %

  WING /USDT

  6.1943

  -2.56 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001057

  -2.58 %

  RDF /USDT

  0.00905

  -3.72 %

  CHER /USDT

  0.011147

  8.36 %

  MOONEY /USDT

  0.0019873

  4.87 %

  ARTEM /USDT

  0.001483

  -0.13 %

  NSURE /USDT

  0.011291

  -13.35 %

  HIVE /USDT

  0.3945

  -0.67 %

  HERO /USDT

  0.004548

  -2.69 %

  MTRG /USDT

  2.9834

  -1.13 %

  LEASH /USDT

  425.43

  2.55 %

  SPUME /USDT

  0.006832

  -2.40 %

  OKT /USDT

  22.669

  -2.48 %

  CNAME /USDT

  0.000661

  -1.34 %

  SOUL /USDT

  0.17132

  -3.93 %

  PUNDIX /USDT

  0.46543

  0.42 %

  WALV /USDT

  0.041224

  -2.58 %

  STOS /USDT

  0.56592

  3.24 %

  OOKI /USDT

  0.0039690

  -3.62 %

  LOKA /USDT

  0.50495

  -3.89 %

  NWC /USDT

  0.054656

  -2.12 %

  AMP /USDT

  0.003833

  -4.74 %

  OGN /USDT

  0.1136

  -2.82 %

  O3 /USDT

  0.0651

  -3.84 %

  DOCK /USDT

  0.02080

  0.24 %

  KFC /USDT

  10.2586

  5.75 %

  SWAP /USDT

  0.35708

  -3.12 %

  AAG /USDT

  0.00607

  -5.00 %

  GMEE /USDT

  0.01251

  -0.95 %

  RAY /USDT

  0.23804

  -2.88 %

  XEC /USDT

  0.00003068

  -2.16 %

  WSIENNA /USDT

  0.51103

  4.22 %

  GQ /USDT

  0.0061894

  3.27 %

  BLOCK /USDT

  0.06021

  2.39 %

  BOX /USDT

  1.68804

  -10.65 %

  RAD /USDT

  1.8589

  -4.28 %

  ERN /USDT

  1.75462

  -2.58 %

  POSI /USDT

  0.0486

  -2.99 %

  BZZ /USDT

  0.51576

  0.20 %

  DDOS /USDT

  0.0436

  6.60 %

  KT /USDT

  0.002045

  4.55 %

  FOF /USDT

  0.5037

  -17.01 %

  DAR /USDT

  0.17275

  -5.51 %

  WEAR /USDT

  0.0009746

  -4.33 %

  STC /USDT

  0.011761

  -4.14 %

  OLV /USDT

  0.01070

  1.32 %

  UNO /USDT

  0.06591

  -4.57 %

  BEPRO /USDT

  0.0013389

  -6.50 %

  METO /USDT

  0.001240

  -5.55 %

  GGG /USDT

  0.17479

  -3.55 %

  GOF /USDT

  0.025679

  6.85 %

  PRMX /USDT

  0.0044722

  -1.18 %

  WAXP /USDT

  0.067742

  -1.62 %

  AUTO /USDT

  228.45

  -2.97 %

  BBANK /USDT

  0.005814

  -3.37 %

  DEUS /USDT

  63.90

  -4.05 %

  LSS /USDT

  0.19111

  -6.44 %

  POND /USDT

  0.0095997

  -3.88 %

  BAKE /USDT

  0.18370

  -3.09 %

  GAS /USDT

  3.422

  -1.06 %

  INSUR /USDT

  0.07508

  -7.78 %

  QTC /USDT

  0.6770

  -0.19 %

  JUV /USDT

  2.5869

  1.53 %

  K21 /USDT

  0.4501

  -8.57 %

  MILO /USDT

  0.000000015343

  -4.92 %

  CVX /USDT

  5.0728

  -5.11 %

  SUPER /USDT

  0.1158

  -3.41 %

  ORO /USDT

  0.004509

  6.92 %

  MNZ /USDT

  0.0004401

  -18.81 %

  XOR /USDT

  3.511

  -3.41 %

  ORBR /USDT

  3.0324

  -0.65 %

  MAHA /USDT

  0.681411

  -1.65 %

  PUMLX /USDT

  0.021054

  -7.78 %

  POLIS /USDT

  0.2626

  0.30 %

  FCON /USDT

  0.0000976

  -1.81 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00515

  -4.62 %

  ALEPH /USDT

  0.06476

  3.88 %

  ZCX /USDT

  0.07562

  -3.49 %

  LM /USDT

  0.22444

  0.78 %

  KLV /USDT

  0.00570

  -0.34 %

  FSN /USDT

  0.3072

  -0.61 %

  NEBL /USDT

  1.0239

  -3.76 %

  SD /USDT

  0.9731

  -11.34 %

  KNC /USDT

  0.6959

  -2.92 %

  XPRESS /USDT

  0.0666

  -2.63 %

  BITCI /USDT

  0.0061465

  0.63 %

  SKU /USDT

  0.00891

  -5.21 %

  EPK /USDT

  0.016270

  -8.79 %

  TARA /USDT

  0.001277

  -7.26 %

  NOIA /USDT

  0.051384

  1.07 %

  MATTER /USDT

  0.10764

  -11.75 %

  BIT /USDT

  0.5152

  -2.66 %

  ZLW /USDT

  0.033214

  0.49 %

  URUS /USDT

  18.505

  -1.66 %

  DEGO /USDT

  1.9320

  -5.01 %

  MTV /USDT

  0.0012253

  -0.17 %

  MONI /USDT

  0.02283

  -8.01 %

  DHB /USDT

  0.0007002

  5.21 %

  ITSB /USDT

  0.002817

  -15.93 %

  10SET /USDT

  0.6143

  1.10 %

  CEL /USDT

  0.34535

  -4.77 %

  FNF /USDT

  0.0000000002930

  -4.56 %

  THE /USDT

  0.001811

  -3.15 %

  TT /USDT

  0.004503

  -1.44 %

  ISK /USDT

  0.27289

  -2.37 %

  TVK /USDT

  0.039822

  -3.26 %

  CANTO /USDT

  0.24270

  -7.68 %

  CHEQ /USDT

  0.051514

  0.60 %

  ELA /USDT

  1.15219

  -4.21 %

  NRFB /USDT

  0.00329

  -1.49 %

  CTK /USDT

  0.77555

  0.35 %

  SUDO /USDT

  0.8922

  -7.98 %

  GMPD /USDT

  0.021903

  7.94 %

  ALN /USDT

  0.0048167

  3.07 %

  NEST /USDT

  0.018610

  -2.05 %

  ZLK /USDT

  0.02323

  -10.44 %

  OLE /USDT

  0.026284

  1.49 %

  ISP /USDT

  0.0009900

  -6.93 %

  PNT /USDT

  0.2110

  -0.79 %

  JOY /USDT

  0.065087

  -8.37 %

  KOK /USDT

  0.0715

  3.92 %

  KILT /USDT

  0.3911

  -1.73 %

  LSK /USDT

  1.0830

  1.66 %

  VTHO /USDT

  0.0013613

  -3.71 %

  SHFT /USDT

  0.007874

  -4.31 %

  VLX /USDT

  0.02110

  -2.08 %

  ALCX /USDT

  20.896

  -3.51 %

  FLY /USDT

  0.0013006

  -1.79 %

  KONO /USDT

  0.022543

  -3.43 %

  VR /USDT

  0.00882

  -2.32 %

  XNL /USDT

  0.01940

  -6.90 %

  MDF /USDT

  0.001002

  -5.20 %

  ATEAM /USDT

  2.640

  38.07 %

  POLK /USDT

  0.04791

  -4.31 %

  AFC /USDT

  3.0381

  0.58 %

  CELT /USDT

  0.000646

  0.15 %

  1ART /USDT

  0.019452

  -0.68 %

  TROY /USDT

  0.003513

  -4.46 %

  GHST /USDT

  1.1467

  -7.02 %

  UMEE /USDT

  0.00690

  -4.95 %

  TAMA /USDT

  0.010978

  -7.61 %

  WHALE /USDT

  0.7106

  -1.75 %

  DUST /USDT

  1.8133

  -3.41 %

  DFYN /USDT

  0.040254

  -4.53 %

  MLS /USDT

  0.60652

  -3.54 %

  BTCST /USDT

  0.6738

  1.14 %

  ACE /USDT

  0.00698

  0.57 %

  WAS /USDT

  0.022414

  0.50 %

  PNG /USDT

  0.044676

  -4.07 %

  IDEA /USDT

  0.01071

  -0.37 %

  MOON /USDT

  0.27251

  -8.19 %

  DREP /USDT

  0.4498

  -2.47 %

  LIFE /USDT

  0.00036471

  -0.34 %

  TRVL /USDT

  0.064626

  0.42 %

  BNC /USDT

  0.23341

  -6.01 %

  IOTA /USDT

  0.2195

  -7.18 %

  SENSO /USDT

  0.1279

  -2.36 %

  SENATE /USDT

  0.050430

  -9.19 %

  ALU /USDT

  0.028246

  -3.26 %

  PET /USDT

  0.181254

  -3.55 %

  UOS /USDT

  0.2182

  -4.29 %

  GNO /USDT

  108.18

  -3.98 %

  THG /USDT

  0.0722

  -6.71 %

  XIL /USDT

  0.00350

  -3.04 %

  NCT /USDT

  0.01017

  -4.50 %

  PIZA /USDT

  0.00000729

  3.11 %

  FOR /USDT

  0.02289

  -2.22 %

  POLS /USDT

  0.4189

  -2.39 %

  XAVA /USDT

  0.4142

  -6.03 %

  MGG /USDT

  0.00326

  -2.10 %

  RBLS /USDT

  0.12156

  -6.29 %

  XYM /USDT

  0.035074

  -2.81 %

  CREAM /USDT

  12.258

  1.56 %

  YIN /USDT

  0.02593

  -2.44 %

  AVA /USDT

  0.6139

  -1.44 %

  TKO /USDT

  0.33620

  -1.36 %

  HAPI /USDT

  14.0631

  0.38 %

  SPELL /USDT

  0.0006874

  -3.59 %

  KICKS /USDT

  0.001898

  -10.85 %

  HEART /USDT

  0.014349

  -4.67 %

  BAGS /USDT

  0.4141

  12.89 %

  SRT /USDT

  0.000080

  2.56 %

  DELFI /USDT

  0.00368

  2.22 %

  HC /USDT

  0.09794

  0.93 %

  PSY /USDT

  0.00796

  4.05 %

  TFUEL /USDT

  0.05254

  -2.25 %

  GZONE /USDT

  0.036357

  -1.63 %

  FORM /USDT

  0.0021697

  -6.90 %

  KGC /USDT

  0.000082123

  3.49 %

  FUN /USDT

  0.0067091

  -1.72 %

  AAA /USDT

  0.000006440

  -2.29 %

  ANML /USDT

  0.0004184

  -4.71 %

  SOMM /USDT

  0.15064

  -14.52 %

  XED /USDT

  0.091782

  -4.05 %

  TEER /USDT

  0.2859

  -6.66 %

  FARM /USDT

  34.255

  -3.39 %

  TAKI /USDT

  0.006763

  3.11 %

  MOO /USDT

  0.002356

  -1.95 %

  LTO /USDT

  0.103093

  -5.49 %

  LITH /USDT

  0.0008059

  -1.01 %

  ALPA /USDT

  0.039004

  -4.01 %

  UTK /USDT

  0.09638

  -2.88 %

  AZY /USDT

  0.012029

  0.52 %

  DEXE /USDT

  2.7702

  -3.43 %

  SAMO /USDT

  0.0034186

  -3.60 %

  LAND /USDT

  1.3903

  -5.55 %

  HARD /USDT

  0.1697

  -4.07 %

  XPRT /USDT

  0.3270

  -1.71 %

  FIRO /USDT

  2.0613

  -7.25 %

  TWITFI /USDT

  0.0005300

  -9.50 %

  TBE /USDT

  0.00018240

  -6.64 %

  TOMS /USDT

  0.002648

  0.64 %

  CTG /USDT

  0.09221

  -14.80 %

  NFTB /USDT

  0.016661

  -1.41 %

  1EARTH /USDT

  0.0026851

  -4.07 %

  XVG /USDT

  0.0028531

  -0.94 %

  BFC /USDT

  0.06392

  -2.59 %

  VRX /USDT

  38.703

  -0.03 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018372

  -6.07 %

  XMON /USDT

  2718.82

  -4.08 %

  TXT /USDT

  0.001949

  -1.66 %

  GASDAO /USDT

  0.000001393

  -0.92 %

  PPAD /USDT

  0.00289

  -5.55 %

  FIDA /USDT

  0.39783

  -1.85 %

  T23 /USDT

  0.000000000555

  2.77 %

  DFL /USDT

  0.002434

  0.57 %

  ODDZ /USDT

  0.02192

  0.92 %

  MIST /USDT

  0.013454

  3.45 %

  SNM /USDT

  0.7341

  -3.33 %

  GFI /USDT