• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28422.7

  5.29 %

  ETH /USDT

  1804.05

  3.60 %

  ARB /USDT

  1.21326

  4.36 %

  ID /USDT

  0.460212

  2.58 %

  CFX /USDT

  0.382335

  15.80 %

  LQTY /USDT

  2.1947

  5.85 %

  USDC /USDT

  0.9996

  0.02 %

  FLR /USDT

  0.039654

  -4.63 %

  FIL /USDT

  5.7139

  5.93 %

  EVER /USDT

  0.076433

  -7.53 %

  AGIX /USDT

  0.43631

  8.71 %

  MAGIC /USDT

  1.41403

  7.28 %

  LTC /USDT

  91.18

  5.07 %

  FTM /USDT

  0.45372

  9.82 %

  DOGE /USDT

  0.075637

  4.09 %

  BNB /USDT

  316.02

  1.45 %

  TOMI /USDT

  2.22993

  -6.19 %

  HOOK /USDT

  1.91645

  9.15 %

  FLOKI /USDT

  0.0000347080

  7.12 %

  VOLT /USDT

  0.0000014277

  3.77 %

  MASK /USDT

  6.84976

  17.60 %

  TRX /USDT

  0.06455

  1.47 %

  STX /USDT

  1.00090

  13.14 %

  SHIB /USDT

  0.0000106905

  3.16 %

  BLUR /USDT

  0.5249

  3.63 %

  GNS /USDT

  7.6188

  5.80 %

  DOT /USDT

  6.1911

  3.73 %

  DYDX /USDT

  2.5283

  5.36 %

  POLYX /USDT

  0.1610

  5.57 %

  OAX /USDT

  0.311780

  -0.15 %

  ADA /USDT

  0.38210

  6.43 %

  TEM /USDT

  0.07320

  -18.92 %

  VGX /USDT

  0.33125

  1.27 %

  VRA /USDT

  0.0062650

  8.72 %

  KAS /USDT

  0.033598

  52.72 %

  SOL /USDT

  21.144

  4.29 %

  KEY /USDT

  0.0096717

  3.90 %

  JASMY /USDT

  0.0049083

  10.18 %

  LINK /USDT

  7.3306

  6.83 %

  GALA /USDT

  0.040624

  5.47 %

  GMM /USDT

  0.00171767

  4.06 %

  RDNT /USDT

  0.36033

  8.65 %

  OP /USDT

  2.2278

  3.45 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  -0.08 %

  SXP /USDT

  0.43591

  53.19 %

  GFT /USDT

  0.052098

  2.34 %

  ACS /USDT

  0.00828411

  -1.54 %

  CSIX /USDT

  0.052541

  -6.73 %

  DODO /USDT

  0.175492

  6.77 %

  FET /USDT

  0.38085

  11.28 %

  VELO /USDT

  0.007541

  19.31 %

  HFT /USDT

  0.62065

  3.48 %

  ATOM /USDT

  11.1980

  -0.71 %

  ALGO /USDT

  0.22588

  12.85 %

  RNDR /USDT

  1.2176

  7.94 %

  AVAX /USDT

  17.245

  3.92 %

  MINA /USDT

  0.77060

  4.58 %

  EOS /USDT

  1.1476

  3.90 %

  HAI /USDT

  0.04108

  6.09 %

  ACH /USDT

  0.033664

  6.26 %

  DZOO /USDT

  0.0378000

  -0.10 %

  XLM /USDT

  0.101647

  5.33 %

  GPT /USDT

  0.0873843

  -2.80 %

  APE /USDT

  4.1097

  0.61 %

  AGLA /USDT

  0.09391

  -5.55 %

  LUNC /USDT

  0.00012364

  2.63 %

  FTT /USDT

  1.3180

  0.23 %

  IGU /USDT

  0.07395

  3.80 %

  XRD /USDT

  0.040476

  -0.46 %

  SYN /USDT

  0.9036

  6.55 %

  LDO /USDT

  2.4293

  12.72 %

  ETC /USDT

  20.665

  3.61 %

  CSPR /USDT

  0.036990

  8.71 %

  LUNA /USDT

  1.2944

  2.60 %

  ASTR /USDT

  0.063836

  8.66 %

  WEMIX /USDT

  1.3752

  -4.16 %

  FLUX /USDT

  0.62103

  2.06 %

  HIGH /USDT

  2.0803

  6.89 %

  APT /USDT

  11.5356

  4.15 %

  SQUAD /USDT

  0.019326

  1.32 %

  SDAO /USDT

  0.6249

  14.09 %

  STIK /USDT

  1.08224

  8.74 %

  1INCH /USDT

  0.51241

  2.84 %

  SSV /USDT

  37.3681

  4.98 %

  OCEAN /USDT

  0.35133

  4.98 %

  CKB /USDT

  0.0051645

  11.43 %

  MDT /USDT

  0.06384

  5.06 %

  RPL /USDT

  45.780

  -1.00 %

  CARE /USDT

  0.003712

  -18.45 %

  HBAR /USDT

  0.062621

  6.57 %

  MGKL /USDT

  0.00000182352

  5.87 %

  SPA /USDT

  0.005047

  3.04 %

  GRV /USDT

  0.65510

  1.96 %

  MATIC /USDT

  1.11981

  5.39 %

  NFT /USDT

  0.00000038979

  0.28 %

  MOTG /USDT

  0.43221

  0.18 %

  BTT /USDT

  0.0000006277

  3.87 %

  RIF /USDT

  0.150359

  1.31 %

  INJ /USDT

  4.2993

  13.05 %

  SUN /USDT

  0.0062341

  2.22 %

  GRT /USDT

  0.146038

  9.91 %

  IMX /USDT

  1.15656

  10.04 %

  UNI /USDT

  5.9701

  4.21 %

  FDT /USDT

  0.05101

  0.00 %

  SUSHI /USDT

  1.0745

  5.44 %

  XCN /USDT

  0.004192

  -1.82 %

  VINU /USDT

  0.00000001163

  0.00 %

  CHO /USDT

  0.58411

  -0.52 %

  USDD /USDT

  0.98579

  -0.17 %

  XEN /USDT

  0.00000122

  -14.08 %

  WBT /USDT

  5.287

  5.52 %

  JOE /USDT

  0.58151

  12.34 %

  NEAR /USDT

  1.9580

  4.92 %

  XDB /USDT

  0.0012757

  6.35 %

  VOXEL /USDT

  0.24316

  5.05 %

  VAI /USDT

  0.094338

  9.75 %

  STORE /USDT

  0.032024

  -2.15 %

  CRV /USDT

  0.9453

  4.92 %

  SOS /USDT

  0.00000013233

  -3.09 %

  SMART /USDT

  1.3340

  -1.94 %

  YFII /USDT

  1111.92

  3.80 %

  DHX /USDT

  3.9050

  -0.93 %

  METIS /USDT

  25.081

  4.26 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.00 %

  QRDO /USDT

  0.10460

  7.61 %

  BRISE /USDT

  0.00000047728

  0.10 %

  AZERO /USDT

  1.6078

  12.33 %

  REAP /USDT

  0.02016

  -14.90 %

  OAS /USDT

  0.085173

  8.32 %

  LINA /USDT

  0.0120005

  29.92 %

  GMT /USDT

  0.39195

  7.31 %

  MPI /USDT

  0.0040553

  4.14 %

  KDA /USDT

  0.95848

  4.51 %

  AOG /USDT

  0.01681

  0.59 %

  PAW /USDT

  0.0000000327091

  -1.03 %

  FITFI /USDT

  0.01327

  1.22 %

  HAM /USDT

  0.0000000033545

  8.20 %

  JST /USDT

  0.02600

  3.58 %

  TLOS /USDT

  0.15088

  3.28 %

  SCLP /USDT

  0.26557

  0.87 %

  PSL /USDT

  0.000486

  -4.51 %

  QTUM /USDT

  3.132

  3.88 %

  QNT /USDT

  123.110

  2.12 %

  GT /USDT

  5.1258

  5.26 %

  SRM /USDT

  0.22063

  3.66 %

  UNDEAD /USDT

  0.20828

  -0.89 %

  RACA /USDT

  0.00018993

  3.41 %

  HNT /USDT

  1.4101

  2.36 %

  PYR /USDT

  3.6282

  6.52 %

  BONE /USDT

  1.0811

  3.97 %

  NOM /USDT

  1.03758

  1.23 %

  ANC /USDT

  0.01948

  2.63 %

  POKT /USDT

  0.0442

  1.14 %

  MMPRO /USDT

  0.26623

  1.24 %

  MANA /USDT

  0.59471

  5.03 %

  C98 /USDT

  0.26184

  26.43 %

  CEEK /USDT

  0.08766

  2.49 %

  METAX /USDT

  0.1089

  -51.57 %

  SAND /USDT

  0.6365

  5.52 %

  BDX /USDT

  0.060970

  0.59 %

  ATLAS /USDT

  0.0033222

  3.11 %

  ELON /USDT

  0.00000033912

  4.87 %

  XDC /USDT

  0.042574

  5.51 %

  ICP /USDT

  5.0064

  4.83 %

  NVIR /USDT

  0.052923

  0.34 %

  VELA /USDT

  5.5317

  10.66 %

  WIN /USDT

  0.00008603

  3.71 %

  DAO /USDT

  1.55329

  1.52 %

  CHZ /USDT

  0.11830

  2.44 %

  OVO /USDT

  0.161973

  -9.85 %

  SIN /USDT

  0.005575

  -1.72 %

  ZEC /USDT

  37.47

  4.46 %

  SIDUS /USDT

  0.0018741

  7.45 %

  DMTR /USDT

  0.0347108

  9.64 %

  MATCH /USDT

  0.0000820

  21.12 %

  MAN /USDT

  0.0401990

  5.58 %

  HT /USDT

  3.6582

  2.31 %

  CELO /USDT

  0.70260

  18.56 %

  CVP /USDT

  0.47020

  5.85 %

  OPUL /USDT

  0.160585

  2.84 %

  PEOPLE /USDT

  0.022529

  4.00 %

  BCH /USDT

  124.15

  2.73 %

  SKL /USDT

  0.040195

  6.64 %

  GRAIL /USDT

  3079.15

  15.95 %

  NMT /USDT

  0.0112395

  112.83 %

  RJV /USDT

  0.072562

  -2.35 %

  USTC /USDT

  0.021784

  3.02 %

  ASTO /USDT

  0.048519

  24.62 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020450

  2.42 %

  FEAR /USDT

  0.15607

  -0.29 %

  HOT /USDT

  0.001812

  5.04 %

  GMX /USDT

  77.075

  3.38 %

  SERO /USDT

  0.03456

  -7.44 %

  ZBC /USDT

  0.015596

  2.78 %

  TRU /USDT

  0.078340

  3.87 %

  DIO /USDT

  0.00509

  -2.67 %

  SEELE /USDT

  0.003198

  -5.52 %

  ETHW /USDT

  3.3730

  1.21 %

  REN /USDT

  0.10965

  14.97 %

  DASH /USDT

  57.70

  3.85 %

  FIS /USDT

  0.55053

  1.33 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055727

  -3.82 %

  CELR /USDT

  0.023765

  0.28 %

  CRPT /USDT

  0.09865

  12.60 %

  LOOKS /USDT

  0.14117

  4.92 %

  DF /USDT

  0.0739

  1.37 %

  AURORA /USDT

  0.1792

  2.63 %

  SPEX /USDT

  0.002358

  79.31 %

  PROM /USDT

  4.8447

  2.51 %

  OMG /USDT

  1.7132

  -3.41 %

  FRM /USDT

  0.05227

  0.65 %

  CRO /USDT

  0.069092

  3.63 %

  DUSK /USDT

  0.1803

  6.12 %

  ROSE /USDT

  0.057535

  5.15 %

  LRC /USDT

  0.36639

  7.36 %

  D2T /USDT

  0.028617

  0.51 %

  WOM /USDT

  0.025043

  3.61 %

  ONSTON /USDT

  0.00874

  -0.56 %

  XCAD /USDT

  1.92697

  0.23 %

  SGB /USDT

  0.009429

  22.05 %

  XCH /USDT

  38.315

  3.69 %

  PIAS /USDT

  0.01214

  -8.51 %

  KON /USDT

  0.08434

  -0.35 %

  TWT /USDT

  1.1562

  4.22 %

  ISP /USDT

  0.0010203

  1.02 %

  MDAO /USDT

  0.29181

  2.13 %

  BONK /USDT

  0.0000005377

  3.76 %

  ZIL /USDT

  0.027977

  6.26 %

  OPTIMUS /USDT

  0.37157

  14.96 %

  ROUTE /USDT

  2.5133

  3.13 %

  EUL /USDT

  3.7647

  2.73 %

  CTI /USDT

  0.026806

  3.29 %

  FIO /USDT

  0.03326

  4.49 %

  ALI /USDT

  0.037903

  3.92 %

  XTAG /USDT

  0.02931

  0.86 %

  CORE /USDT

  1.9443

  -0.40 %

  YGG /USDT

  0.25799

  4.52 %

  SLP /USDT

  0.0026676

  3.21 %

  PIP /USDT

  0.10287

  182.45 %

  EGLD /USDT

  43.445

  4.65 %

  BS /USDT

  0.40933

  0.18 %

  PRQ /USDT

  0.1190

  24.08 %

  OSMO /USDT

  0.8126

  1.77 %

  THETA /USDT

  1.0377

  6.70 %

  WAVES /USDT

  2.125

  3.91 %

  FXS /USDT

  8.860

  17.50 %

  BDP /USDT

  0.21452

  7.48 %

  SNX /USDT

  2.4721

  5.77 %

  STG /USDT

  0.6653

  5.68 %

  VP /USDT

  6.201

  -4.96 %

  KIN /USDT

  0.00000500

  8.93 %

  ERG /USDT

  1.4961

  3.00 %

  BSV /USDT

  36.083

  2.40 %

  BBC /USDT

  0.015466

  1.77 %

  HIFI /USDT

  0.40980

  4.82 %

  OVR /USDT

  0.2990

  1.39 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003835

  -0.28 %

  BEL /USDT

  0.60160

  6.56 %

  WSI /USDT

  0.05605

  12.18 %

  FTRB /USDT

  0.005954

  0.57 %

  ZEN /USDT

  10.481

  5.46 %

  BLOK /USDT

  0.0024625

  1.12 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010176

  -1.84 %

  IRIS /USDT

  0.03597

  6.16 %

  BLZ /USDT

  0.081338

  7.49 %

  SWASH /USDT

  0.01832

  11.16 %

  TLM /USDT

  0.019764

  8.32 %

  CQT /USDT

  0.1557

  4.77 %

  LPT /USDT

  6.965

  8.11 %

  PBR /USDT

  0.11524

  10.74 %

  AXS /USDT

  8.449

  4.05 %

  FNZ /USDT

  0.004994

  -4.10 %

  JAM /USDT

  0.0026098

  4.82 %

  GOAL /USDT

  0.1898

  5.03 %

  AR /USDT

  8.456

  7.03 %

  DC /USDT

  0.0010144

  2.58 %

  ABBC /USDT

  0.084191

  11.64 %

  COCOS /USDT

  1.4420

  9.66 %

  PHB /USDT

  1.069975

  7.20 %

  WIT /USDT

  0.003037

  4.11 %

  CHESS /USDT

  0.2790

  1.82 %

  GITCOIN /USDT

  1.8882

  1.11 %

  GAL /USDT

  1.7860

  10.61 %

  ALICE /USDT

  1.5100

  4.72 %

  GLMR /USDT

  0.37253

  4.72 %

  KING /USDT

  0.012996

  -4.25 %

  RSS3 /USDT

  0.16956

  14.13 %

  UFO /USDT

  0.000001455

  4.30 %

  FEG /USDT

  0.0007832

  2.40 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001367

  33.10 %

  AAVE /USDT

  72.80

  3.61 %

  PERL /USDT

  0.035342

  3.01 %

  MLK /USDT

  0.26273

  2.21 %

  MSWAP /USDT

  0.0003312

  -15.51 %

  RBC /USDT

  0.020294

  8.33 %

  RFOX /USDT

  0.014007

  7.25 %

  MOB /USDT

  1.4906

  3.89 %

  BNX /USDT

  0.5701

  5.10 %

  MCG /USDT

  0.06916

  2.84 %

  DARK /USDT

  0.029929

  3.79 %

  RUNE /USDT

  1.4023

  6.35 %

  MKR /USDT

  689.24

  2.10 %

  VXT /USDT

  0.018930

  2.42 %

  DEP /USDT

  0.003532

  -0.73 %

  TSUKA /USDT

  0.076833

  14.81 %

  MDX /USDT

  0.06975

  2.55 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000830

  -0.47 %

  CAKE /USDT

  3.6800

  2.33 %

  BICO /USDT

  0.37847

  5.35 %

  WOZX /USDT

  0.049741

  -2.00 %

  COREUM /USDT

  0.24907

  -12.56 %

  WOO /USDT

  0.20077

  6.15 %

  POPK /USDT

  0.011462

  14.02 %

  TOMO /USDT

  0.6418

  10.25 %

  ONE /USDT

  0.020558

  7.74 %

  DAG /USDT

  0.05229

  1.10 %

  BAT /USDT

  0.2538

  5.75 %

  BUY /USDT

  0.020067

  0.34 %

  EJS /USDT

  0.004954

  1.82 %

  API3 /USDT

  1.55716

  4.29 %

  LIME /USDT

  0.012038

  1.05 %

  ENS /USDT

  13.406

  3.88 %

  GST /USDT

  0.020503

  2.41 %

  VET /USDT

  0.02322

  5.11 %

  SFM /USDT

  0.0002101

  -7.52 %

  ATD /USDT

  0.1871

  3.88 %

  METALDR /USDT

  0.0008767

  -12.99 %

  REALM /USDT

  0.01499

  9.57 %

  GBPT /USDT

  1.23107

  -0.16 %

  RLC /USDT

  1.7496

  6.75 %

  PORTO /USDT

  2.2739

  2.39 %

  SFUND /USDT

  1.0787

  2.67 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005062

  4.11 %

  TIMECHRONO /USDT

  39.214

  1.58 %

  KMA /USDT

  0.0022259

  2.11 %

  RAD /USDT

  1.9798

  -0.98 %

  NEO /USDT

  12.79

  3.89 %

  REELT /USDT

  0.025064

  12.28 %

  HTR /USDT

  0.08592

  5.99 %

  PENDLE /USDT

  0.33777

  16.00 %

  CULT /USDT

  0.000006651

  4.80 %

  POP /USDT

  0.000001404

  -10.28 %

  DKS /USDT

  0.002370

  10.33 %

  CTC /USDT

  0.3652

  5.61 %

  AIRTNT /USDT

  0.000689

  9.71 %

  FRR /USDT

  0.00017

  -15.00 %

  FIU /USDT

  0.002828

  -0.10 %

  WNCG /USDT

  0.12944

  2.35 %

  ZAM /USDT

  0.002562

  -0.03 %

  WOOF /USDT

  0.0008686

  -5.96 %

  MHUNT /USDT

  0.01031

  4.35 %

  DSLA /USDT

  0.00176488

  17.53 %

  MNW /USDT

  1.7970

  -0.61 %

  BAND /USDT

  1.8721

  10.77 %

  DEBT /USDT

  16.554

  2.96 %

  BBANK /USDT

  0.005647

  5.57 %

  ALPH /USDT

  0.29692

  22.08 %

  ENJ /USDT

  0.39351

  6.65 %

  SOLO /USDT

  0.17915

  6.48 %

  GAME /USDT

  0.03740

  2.94 %

  RITE /USDT

  0.0018635

  -2.33 %

  ZKS /USDT

  0.068304

  0.99 %

  HIBS /USDT

  0.0002814

  -11.50 %

  YLD /USDT

  0.1434

  1.27 %

  ML /USDT

  0.12798

  -21.54 %

  NEXO /USDT

  0.7403

  2.05 %

  RBN /USDT

  0.2320

  19.52 %

  EGAME /USDT

  0.000119875

  3.68 %

  POLC /USDT

  0.028499

  8.17 %

  NUM /USDT

  0.044851

  -5.58 %

  DBC /USDT

  0.0050722

  2.24 %

  EQ /USDT

  0.0010280

  -12.74 %

  DEVT /USDT

  0.00330

  10.00 %

  ANKR /USDT

  0.03299

  6.69 %

  KLAY /USDT

  0.2344

  5.49 %

  STOS /USDT

  0.52979

  1.36 %

  GARI /USDT

  0.05170

  1.35 %

  CPOOL /USDT

  0.03577

  2.61 %

  LUFFY /USDT

  0.0001105

  0.54 %

  VEMP /USDT

  0.01374

  0.73 %

  XCV /USDT

  0.003726

  0.16 %

  WLKN /USDT

  0.048473

  2.35 %

  RLY /USDT

  0.012708

  0.75 %

  XTZ /USDT

  1.1300

  4.88 %

  LEVER /USDT

  0.0019871

  10.75 %

  ANT /USDT

  2.4506

  8.62 %

  BOSON /USDT

  0.2282

  1.51 %

  DERC /USDT

  0.23582

  3.97 %

  WRT /USDT

  0.16643

  6.82 %

  CLV /USDT

  0.06234

  4.28 %

  ELT /USDT

  0.039331

  -5.31 %

  PUSH /USDT

  0.35090

  3.27 %

  BOBA /USDT

  0.23881

  3.81 %

  CREAM /USDT

  13.405

  4.09 %

  PLCU /USDT

  172.81

  -0.09 %

  THALES /USDT

  0.71472

  13.06 %

  NULS /USDT

  0.2858

  6.72 %

  IAG /USDT

  0.008504

  1.49 %

  LOCG /USDT

  0.02002

  0.30 %

  AUDIO /USDT

  0.28820

  1.98 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  SLIM /USDT

  0.0499

  3.09 %

  CVTX /USDT

  0.146697

  -2.24 %

  NOS /USDT

  0.01733

  -0.85 %

  DCRN /USDT

  0.2521

  -6.17 %

  MXC /USDT

  0.019494

  2.06 %

  NVG /USDT

  0.1101

  -2.82 %

  PYM /USDT

  0.0015701

  -2.67 %

  MC /USDT

  0.29141

  3.87 %

  DERI /USDT

  0.03499

  -22.55 %

  ARV /USDT

  0.00007724

  1.53 %

  RNDX /USDT

  0.000139

  2.20 %

  HECH /USDT

  0.05418

  0.07 %

  BONDLY /USDT

  0.006452

  0.27 %

  ORO /USDT

  0.004503

  30.03 %

  BOA /USDT

  0.028162

  0.94 %

  CRU /USDT

  1.27235

  2.90 %

  DENT /USDT

  0.00107550

  7.18 %

  MLT /USDT

  0.13420

  1.35 %

  ILV /USDT

  60.10

  5.62 %

  GLQ /USDT

  0.0104587

  1.89 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013092

  -1.31 %

  PBX /USDT

  0.001842

  7.40 %

  ULU /USDT

  36.0000

  5.97 %

  FREE /USDT

  0.00000016918

  -0.06 %

  WILD /USDT

  0.3725

  8.06 %

  KLO /USDT

  0.009391

  10.02 %

  SCRT /USDT

  0.6603

  6.10 %

  UFI /USDT

  0.02954

  5.87 %

  MOVR /USDT

  8.1522

  2.53 %

  LGX /USDT

  0.007058

  1.00 %

  HELLO /USDT

  0.043596

  4.91 %

  WATT /USDT

  0.01915

  -13.11 %

  XPR /USDT

  0.001494

  5.65 %

  CHNG /USDT

  0.09085

  0.47 %

  ESG /USDT

  0.70514

  -0.49 %

  EZ /USDT

  0.08389

  -10.52 %

  PERP /USDT

  0.86323

  6.81 %

  FRA /USDT

  0.0028275

  5.07 %

  WZRD /USDT

  0.00405

  -7.53 %

  ROOBEE /USDT

  0.000838

  -16.28 %

  WAM /USDT

  0.005248

  5.84 %

  STARL /USDT

  0.000002425

  4.79 %

  FIN /USDT

  0.0011849

  8.48 %

  CFG /USDT

  0.2858

  6.00 %

  IHC /USDT

  0.00004959

  11.84 %

  LSS /USDT

  0.18008

  0.07 %

  GOB /USDT

  0.004147

  2.90 %

  LIT /USDT

  1.05404

  8.68 %

  EWT /USDT

  3.4832

  3.25 %

  YFDAI /USDT

  223.120

  -2.73 %

  KT /USDT

  0.003406

  12.81 %

  GOV /USDT

  0.007747

  3.51 %

  BVT /USDT

  0.012604

  35.98 %

  KSM /USDT

  34.552

  5.98 %

  DOME /USDT

  0.001184

  2.33 %

  KNIGHT /USDT

  0.00875

  1.03 %

  OMI /USDT

  0.0007656

  -1.40 %

  SOV /USDT

  0.86684

  7.28 %

  NUX /USDT

  0.013292

  4.39 %

  HSF /USDT

  0.7288

  2.70 %

  SHILL /USDT

  0.015911

  2.01 %

  FOF /USDT

  0.7909

  -22.39 %

  THN /USDT

  0.030516

  -12.99 %

  WWY /USDT

  0.006573

  6.56 %

  ACA /USDT

  0.10104

  3.47 %

  BNC /USDT

  0.23938

  2.22 %

  ATA /USDT

  0.15426

  6.97 %

  IMPT /USDT

  0.0080420

  3.36 %

  AIOZ /USDT

  0.028785

  4.13 %

  BTS /USDT

  0.011386

  1.35 %

  BAKE /USDT

  0.18761

  7.89 %

  TON /USDT

  2.1168

  3.68 %

  ECOX /USDT

  0.88464

  0.35 %

  BAL /USDT

  7.0740

  5.35 %

  MESA /USDT

  0.003017

  -3.97 %

  DYP /USDT

  0.11645

  -2.25 %

  BTL /USDT

  0.000589

  13.05 %

  PRIME /USDT

  1.5508

  6.49 %

  KZEN /USDT

  0.015476

  1.20 %

  RSR /USDT

  0.0039425

  5.24 %

  STRAX /USDT

  0.54340

  4.83 %

  CHAMP /USDT

  0.024821

  5.17 %

  DREP /USDT

  0.4612

  2.51 %

  ORAI /USDT

  4.3921

  5.04 %

  RVN /USDT

  0.02544

  4.73 %

  FEVR /USDT

  0.00064811

  4.03 %

  STBU /USDT

  0.020370

  1.47 %

  REI /USDT

  0.03152

  4.09 %

  OGN /USDT

  0.1149

  8.39 %

  IOI /USDT

  0.1735

  17.22 %

  KAR /USDT

  0.1563

  1.29 %

  MONS /USDT

  0.013567

  6.71 %

  RARE /USDT

  0.11725

  4.60 %

  HOD /USDT

  0.00499

  -6.72 %

  HADES /USDT

  0.9430

  8.01 %

  UBXS /USDT

  0.036075

  -1.71 %

  PI /USDT

  0.0043788

  -12.53 %

  CELL /USDT

  0.2365

  1.54 %

  REVU /USDT

  0.02435

  -0.49 %

  AUCTION /USDT

  5.6128

  3.13 %

  NKN /USDT

  0.103812

  5.27 %

  TORN /USDT

  6.7136

  3.54 %

  MILO /USDT

  0.000000018540

  1.91 %

  SPO /USDT

  0.00121548

  15.49 %

  QLC /USDT

  0.0962853

  5.88 %

  WAXP /USDT

  0.067955

  5.65 %

  XOR /USDT

  3.321

  -0.53 %

  CIRUS /USDT

  0.078515

  -7.73 %

  TAMA /USDT

  0.012054

  14.35 %

  MBX /USDT

  2.7912

  -5.43 %

  UFT /USDT

  0.4100

  3.53 %

  SAITO /USDT

  0.012833

  0.60 %

  DESO /USDT

  9.9198

  -1.08 %

  SDN /USDT

  0.37327

  9.36 %

  ZLW /USDT

  0.034427

  6.55 %

  ONT /USDT

  0.2298

  4.31 %

  DRGN /USDT

  0.00736

  17.76 %

  REVOLAND /USDT

  0.08139

  7.45 %

  GENS /USDT

  0.001334

  -5.99 %

  ETHF /USDT

  0.2658

  -3.90 %

  LABS /USDT

  0.00117155

  7.43 %

  MBOX /USDT

  0.47626

  3.74 %

  JOY /USDT

  0.091612

  20.11 %

  GNO /USDT

  111.78

  3.70 %

  NEER /USDT

  0.18490

  3.44 %

  REEF /USDT

  0.0026344

  8.05 %

  IOTX /USDT

  0.025582

  4.98 %

  VLX /USDT

  0.02040

  -2.20 %

  DCR /USDT

  21.286

  7.08 %

  KNC /USDT

  0.7326

  11.23 %

  WAXL /USDT

  0.60463

  0.86 %

  KAVA /USDT

  0.8827

  0.96 %

  CAPS /USDT

  0.039435

  10.54 %

  XEM /USDT

  0.039399

  5.72 %

  QUICK /USDT

  87.562

  1.90 %

  SUDO /USDT

  0.9936

  7.05 %

  QKC /USDT

  0.010652

  5.10 %

  MPH /USDT

  0.019335

  3.13 %

  DES /USDT

  0.0016226

  -2.56 %

  PVU /USDT

  0.021489

  80.18 %

  KUBE /USDT

  0.008583

  0.84 %

  SC /USDT

  0.003935

  6.63 %

  YFI /USDT

  8856.66

  6.91 %

  SKEB /USDT

  0.0027481

  7.64 %

  AKITA /USDT

  0.00000020010

  6.28 %

  KONO /USDT

  0.024048

  4.72 %

  VELODROME /USDT

  0.12720

  5.86 %

  ARPA /USDT

  0.04108

  6.06 %

  STORJ /USDT

  0.3619

  6.91 %

  COMP /USDT

  43.374

  4.75 %

  MEAN /USDT

  0.02030

  -0.24 %

  BZZ /USDT

  0.51106

  0.75 %

  ALU /USDT

  0.027705

  2.59 %

  KUB /USDT

  1.7123

  1.19 %

  FIRO /USDT

  2.1905

  -0.09 %

  XYO /USDT

  0.005206

  2.54 %

  SFG /USDT

  0.007082

  -6.52 %

  AART /USDT

  0.001756

  -1.45 %

  PERC /USDT

  0.1776

  -3.94 %

  ATEAM /USDT

  2.464

  21.20 %

  FLY /USDT

  0.0013110

  0.00 %

  WALV /USDT

  0.053369

  -4.69 %

  URUS /USDT

  17.903

  3.59 %

  ZONE /USDT

  0.004659

  -2.81 %

  ALPA /USDT

  0.035653

  3.61 %

  RAY /USDT

  0.23861

  4.31 %

  FLM /USDT

  0.094876

  5.68 %

  DEGO /USDT

  1.9556

  4.88 %

  NBS /USDT

  0.000444

  3.49 %

  PNT /USDT

  0.2112

  7.20 %

  HAO /USDT

  0.004361

  -2.65 %

  STRM /USDT

  0.01312

  6.84 %

  PIT /USDT

  0.0000000005295

  0.85 %

  EFI /USDT

  0.07610

  5.75 %

  LIFE /USDT

  0.00035255

  -9.12 %

  PHA /USDT

  0.1467

  2.65 %

  AE /USDT

  0.0808

  -2.53 %

  CONV /USDT

  0.0007440

  9.79 %

  CNAME /USDT

  0.000625

  -1.41 %

  ATM /USDT

  2.7500

  2.47 %

  MATTER /USDT

  0.14012

  17.33 %

  LAMB /USDT

  0.0016265

  0.24 %

  BIT /USDT

  0.5336

  3.15 %

  LAT /USDT

  0.01594

  1.91 %

  STND /USDT

  0.028705

  0.45 %

  METO /USDT

  0.001222

  6.63 %

  SPUME /USDT

  0.007201

  -3.88 %

  MATH /USDT

  0.11568

  1.83 %

  METAG /USDT

  0.0003230

  -2.56 %

  COFIX /USDT

  0.033110

  -8.38 %

  ICX /USDT

  0.2190

  8.09 %

  RADAR /USDT

  0.012570

  4.69 %

  CERE /USDT

  0.0058581

  -1.13 %

  RARI /USDT

  1.6810

  5.39 %

  MELI /USDT

  0.001679

  -0.88 %

  ICE /USDT

  0.91599

  18.05 %

  COTI /USDT

  0.07649

  4.15 %

  THG /USDT

  0.0677

  -0.58 %

  FRONT /USDT

  0.23731

  2.91 %

  AQDC /USDT

  0.00423

  0.23 %

  WING /USDT

  6.3702

  5.77 %

  TIP /USDT

  0.01017

  0.89 %

  OCT /USDT

  0.2183

  5.15 %

  GMEE /USDT

  0.01256

  4.49 %

  NXD /USDT

  0.000606

  -1.62 %

  XWG /USDT

  0.0010922

  2.08 %

  OKT /USDT

  22.133

  3.32 %

  LN /USDT

  39.789

  2.41 %

  HORD /USDT

  0.04499

  22.38 %

  HIVE /USDT

  0.3909

  4.04 %

  VR /USDT

  0.00855

  7.81 %

  SYLO /USDT

  0.001791

  -0.55 %

  T /USDT

  0.04174

  6.61 %

  MOJO /USDT

  0.003259

  -0.21 %

  NBLU /USDT

  0.016004

  0.01 %

  GAFI /USDT

  5.351

  2.43 %

  LAND /USDT

  1.4203

  -4.61 %

  IOST /USDT

  0.010511

  5.82 %

  BEPRO /USDT

  0.0014435

  11.65 %

  SYS /USDT

  0.16528

  3.54 %

  BSCPAD /USDT

  0.1783

  6.57 %

  BTG /USDT

  15.0823

  6.28 %

  OKB /USDT

  42.935

  0.89 %

  SNK /USDT

  0.01279

  0.47 %

  XMON /USDT

  2900.51

  -10.68 %

  SFP /USDT

  0.46999

  9.60 %

  FINE /USDT

  0.005743

  -10.79 %

  BXH /USDT

  0.003043

  5.11 %

  AST /USDT

  0.127689

  3.04 %

  ZCX /USDT

  0.07931

  3.38 %

  RBLS /USDT

  0.13959

  1.09 %

  TARA /USDT

  0.001442

  4.79 %

  MINE /USDT

  0.002293

  -3.97 %

  SUKU /USDT

  0.07784

  1.48 %

  SWP /USDT

  0.001629

  1.05 %

  GRND /USDT

  0.146798

  -3.99 %

  GGG /USDT

  0.16901

  6.66 %

  ARTEM /USDT

  0.001450

  -0.20 %

  NIM /USDT

  0.0012924

  -0.56 %

  UOS /USDT

  0.2245

  7.21 %

  XET /USDT

  0.0007168

  0.78 %

  HNS /USDT

  0.031253

  5.77 %

  HERO /USDT

  0.004385

  2.33 %

  LOKA /USDT

  0.51245

  8.29 %

  OOKI /USDT

  0.0039129

  4.23 %

  XPLA /USDT

  0.57328

  -1.43 %

  CUDOS /USDT

  0.00267

  2.69 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017778

  4.59 %

  FIDA /USDT

  0.40489

  3.39 %

  FRIN /USDT

  0.003982

  -4.23 %

  XPRESS /USDT

  0.0715

  3.47 %

  TKO /USDT

  0.34135

  3.32 %

  DIA /USDT

  0.37206

  6.73 %

  AMPL /USDT

  1.1224

  2.64 %

  ZRX /USDT

  0.2359

  7.86 %

  OG /USDT

  2.5728

  2.20 %

  XETA /USDT

  0.042597

  2.73 %

  ALEPH /USDT

  0.06441

  2.51 %

  MV /USDT

  0.13580

  -0.91 %

  BERRY /USDT

  0.0013358

  -2.26 %

  POLS /USDT

  0.4208

  5.01 %

  BOND /USDT

  4.1033

  2.42 %

  BIRD /USDT

  15.597

  2.53 %

  MDA /USDT

  0.0497

  -3.68 %

  SLK /USDT

  0.002312

  -3.82 %

  BLOCK /USDT

  0.05533

  2.82 %

  PRMX /USDT

  0.0039566

  -1.08 %

  MGG /USDT

  0.00353

  -6.36 %

  ORBR /USDT

  2.6893

  0.83 %

  EPK /USDT

  0.015561

  2.30 %

  LAZIO /USDT

  2.6015

  1.74 %

  ALAYA /USDT

  0.085152

  12.83 %

  POLIS /USDT

  0.2612

  0.30 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00564

  10.15 %

  AGLD /USDT

  0.4037

  5.02 %

  MER /USDT

  0.00205

  -0.48 %

  IDEA /USDT

  0.01073

  1.51 %

  SUTER /USDT

  0.000763

  2.96 %

  RDF /USDT

  0.00855

  -1.49 %

  ERN /USDT

  1.81787

  4.87 %

  LM /USDT

  0.12963

  -21.79 %

  MPL /USDT

  4.308

  -3.49 %

  TAP /USDT

  0.004045

  -6.43 %

  FSN /USDT

  0.3603

  3.14 %

  MOOV /USDT

  0.006996

  5.63 %

  CHR /USDT

  0.16121

  6.64 %

  AAA /USDT

  0.000006226

  3.59 %

  CTK /USDT

  0.77059

  2.01 %

  CWEB /USDT

  0.016788

  2.46 %

  FUN /USDT

  0.0065164

  0.27 %

  VATRENI /USDT

  0.3838

  -12.57 %

  NAOS /USDT

  0.022689

  -10.96 %

  PROS /USDT

  0.4942

  6.92 %

  TT /USDT

  0.004435

  5.21 %

  XPNET /USDT

  0.005713

  -1.07 %

  AMKT /USDT

  94.566

  4.67 %

  NEBL /USDT

  0.9609

  4.40 %

  BITCI /USDT

  0.0062837

  2.27 %

  KLV /USDT

  0.00652

  11.64 %

  FUSE /USDT

  0.07238

  2.26 %

  METAL /USDT

  0.0486

  -0.61 %

  SNT /USDT

  0.02754

  3.96 %

  HC /USDT

  0.09083

  -5.12 %

  DAR /USDT

  0.17059

  5.03 %

  AKT /USDT

  0.31010

  4.70 %

  THE /USDT

  0.001625

  -2.34 %

  GZONE /USDT

  0.035390

  11.55 %

  10SET /USDT

  0.5180

  -3.89 %

  LEASH /USDT

  384.51

  1.42 %

  BOX /USDT

  1.32963

  -16.88 %

  SWEAT /USDT

  0.0088956

  1.93 %

  CANTO /USDT

  0.24811

  5.06 %

  BENQI /USDT

  0.009202

  4.50 %

  GQ /USDT

  0.0069188

  5.28 %

  HEART /USDT

  0.014040

  0.42 %

  ALPACA /USDT

  0.3068

  2.95 %

  BTM /USDT

  0.020238

  3.64 %

  DAI /USDT

  0.9985

  0.08 %

  OLE /USDT

  0.025957

  -3.99 %

  CELT /USDT

  0.000616

  3.01 %

  PINE /USDT

  0.18795

  -0.54 %

  FER /USDT

  0.030736

  5.98 %

  UNO /USDT

  0.06775

  3.32 %

  VADER /USDT

  0.000048

  26.31 %

  ONG /USDT

  0.2857

  4.00 %

  FX /USDT

  0.19366

  2.95 %

  PSTAKE /USDT

  0.09042

  10.84 %

  SANTOS /USDT

  4.2084

  2.80 %

  STEP /USDT

  0.01454

  9.81 %

  ACE /USDT

  0.00708

  3.20 %

  NBT /USDT

  0.0029615

  2.11 %

  COVAL /USDT

  0.014276

  3.99 %

  POLK /USDT

  0.04767

  1.21 %

  ELA /USDT

  1.17357

  3.67 %

  OOE /USDT

  0.024056

  0.33 %

  IOTA /USDT

  0.2165

  4.89 %

  DEUS /USDT

  63.59

  13.33 %

  HAPI /USDT

  15.5765

  13.40 %

  BORA /USDT

  0.18104

  8.27 %

  PAF /USDT

  0.0003810

  -1.24 %

  TROY /USDT

  0.003468

  4.11 %

  XIL /USDT

  0.00343

  -3.92 %

  DORA /USDT

  3.30042

  2.71 %

  IZI /USDT

  0.00796

  8.44 %

  AMP /USDT

  0.003722

  4.40 %

  AVA /USDT

  0.6039

  4.39 %

  SNM /USDT

  0.7342

  5.68 %

  CZZ /USDT

  0.00521

  -3.33 %

  INSUR /USDT

  0.08050

  5.16 %

  CWS /USDT

  0.45228

  -0.45 %

  LYXE /USDT

  8.2505

  2.18 %

  LUNR /USDT

  0.13060

  0.42 %

  CVX /USDT

  5.3963

  8.09 %

  SIS /USDT

  0.0989

  2.27 %

  REQ /USDT

  0.09810

  2.17 %

  GHST /USDT

  1.0696

  4.71 %

  DDOS /USDT

  0.0414

  0.48 %

  RIDE /USDT

  0.0456

  7.80 %

  LUS /USDT

  0.00231

  4.05 %

  YFX /USDT

  0.059024

  -7.32 %

  DUNE /USDT

  0.00057715

  -8.69 %

  CEL /USDT

  0.34408

  4.46 %

  MARSH /USDT

  0.15012

  -3.32 %

  ELF /USDT

  0.29543

  0.69 %

  MBS /USDT

  0.049421

  -1.89 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002430

  0.45 %

  GM /USDT

  0.0000092509

  4.33 %

  CGG /USDT

  0.0858

  0.35 %

  ING /USDT

  0.0010040

  4.94 %

  CTSI /USDT

  0.1429

  5.07 %

  DEXE /USDT

  2.8033

  5.43 %

  PLSPAD /USDT

  0.0091359

  0.43 %

  ORN /USDT

  0.9110

  2.50 %

  KICKS /USDT

  0.001596

  5.41 %

  MTL /USDT

  1.23929

  11.06 %

  1EARTH /USDT

  0.0026116

  -1.63 %

  NRFB /USDT

  0.00311

  -2.20 %

  UNFI /USDT

  4.8781

  5.87 %

  FCON /USDT

  0.0000883

  4.99 %

  FOR /USDT

  0.02318

  5.41 %

  TFUEL /USDT

  0.05363

  5.98 %

  RAM /USDT

  0.02279

  -6.32 %

  PSG /USDT

  5.2991

  2.39 %

  SWRV /USDT

  0.116583

  3.05 %

  PET /USDT

  0.180692

  3.41 %

  DHB /USDT

  0.0007038

  4.68 %

  BSW /USDT

  0.18521

  4.27 %

  KAI /USDT

  0.00547

  1.29 %

  DATA /USDT

  0.03823

  6.96 %

  TAKI /USDT

  0.006192

  -0.45 %

  WHALE /USDT

  0.6942

  0.71 %

  FILDA /USDT

  0.0018341

  -0.20 %

  DPET /USDT

  0.06736

  1.61 %

  PAY /USDT

  0.012098

  3.74 %

  HEGIC /USDT

  0.0177781

  4.03 %

  WSIENNA /USDT

  0.49250

  -0.11 %

  AXL /USDT

  0.00007467

  0.25 %

  ACX /USDT

  0.07077

  8.22 %

  PDEX /USDT

  1.7642

  -0.24 %

  EPX /USDT

  0.0003122

  2.42 %

  SHFT /USDT

  0.007010

  3.92 %

  KOK /USDT

  0.0714

  -0.41 %

  SANDWICH /USDT

  0.001220

  -0.32 %

  WAS /USDT

  0.024426

  6.80 %

  COS /USDT

  0.006723

  2.35 %

  PSP /USDT

  0.053000

  9.15 %

  MTRG /USDT

  2.9466

  2.38 %

  DMLG /USDT

  0.000488

  -8.61 %

  ROCO /USDT

  0.1622

  2.07 %

  COMBO /USDT

  0.049347

  4.76 %

  MTV /USDT

  0.0012335

  6.72 %

  ALCX /USDT

  20.937

  2.33 %

  SRP /USDT

  0.004784

  8.35 %

  NFTB /USDT

  0.014179

  -1.38 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0037919

  1.05 %

  HOPR /USDT

  0.06359

  2.36 %

  SD /USDT

  1.1181

  9.26 %

  SOUL /USDT

  0.17691

  1.13 %

  RON /USDT

  1.0883

  3.51 %

  ROOM /USDT

  0.050127

  -1.87 %

  XCUR /USDT

  0.04958

  4.62 %

  BYN /USDT

  0.007575

  -1.23 %

  BAMBOO /USDT

  0.027052

  6.65 %

  TRVL /USDT

  0.061262

  -0.19 %

  WRX /USDT

  0.1697

  7.20 %

  LMR /USDT

  0.00851

  8.68 %

  DX /USDT

  0.00039670

  1.81 %

  PKF /USDT

  0.1181

  12.69 %

  1ART /USDT

  0.021516

  7.53 %

  XAVA /USDT

  0.4100

  1.91 %

  SCY /USDT

  0.00015905

  0.61 %

  PSI /USDT

  3.1177

  6.43 %

  XVG /USDT

  0.0027676

  4.00 %

  OM /USDT

  0.033648

  5.08 %

  ALPHA /USDT

  0.10670

  6.42 %

  VTHO /USDT

  0.0013561

  5.36 %

  AKRO /USDT

  0.0043941

  3.33 %

  PNG /USDT

  0.045558

  4.03 %

  IDEX /USDT

  0.05297

  3.21 %

  PUNDIX /USDT

  0.45944

  4.46 %

  ARRR /USDT

  0.31547

  0.05 %

  ITSB /USDT

  0.002681

  -6.25 %

  KP3R /USDT

  80.00