• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27463.3

  -1.98 %

  ETH /USDT

  1746.18

  -2.21 %

  ARB /USDT

  1.24517

  -16.19 %

  ID /USDT

  0.476461

  -15.09 %

  OAX /USDT

  0.417476

  -2.75 %

  CFX /USDT

  0.320677

  -5.41 %

  LTC /USDT

  92.99

  1.69 %

  LQTY /USDT

  2.1040

  -6.58 %

  AGIX /USDT

  0.45818

  -6.72 %

  BLUR /USDT

  0.5324

  -4.72 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.01 %

  MAGIC /USDT

  1.43972

  -8.41 %

  FIL /USDT

  5.5331

  -2.32 %

  DOGE /USDT

  0.074786

  -0.30 %

  TOMI /USDT

  3.08171

  45.92 %

  FTM /USDT

  0.44466

  -5.05 %

  KEY /USDT

  0.0099422

  14.11 %

  RDNT /USDT

  0.32071

  2.73 %

  BNB /USDT

  323.87

  0.18 %

  STX /USDT

  0.96460

  -12.55 %

  GNS /USDT

  7.1155

  -11.05 %

  TEM /USDT

  0.10055

  -24.82 %

  FLR /USDT

  0.035732

  9.91 %

  FLOKI /USDT

  0.0000357346

  -2.52 %

  TRX /USDT

  0.06364

  0.68 %

  DOT /USDT

  6.0118

  -2.10 %

  SHIB /USDT

  0.0000105858

  -0.24 %

  LINK /USDT

  7.1082

  -2.89 %

  EOS /USDT

  1.1435

  -0.40 %

  SOL /USDT

  20.583

  -5.00 %

  ASTRA /USDT

  0.31323

  -1.07 %

  OP /USDT

  2.2473

  -1.72 %

  GALA /USDT

  0.039020

  -4.51 %

  DODO /USDT

  0.172779

  -8.60 %

  ACS /USDT

  0.00902155

  -4.16 %

  ADA /USDT

  0.35923

  -0.81 %

  VGX /USDT

  0.32416

  -2.12 %

  XCN /USDT

  0.004217

  -7.70 %

  DYDX /USDT

  2.3567

  -5.66 %

  GMM /USDT

  0.00155906

  33.33 %

  SDAO /USDT

  0.6408

  -5.54 %

  MASK /USDT

  5.55895

  -9.34 %

  ZBC /USDT

  0.015188

  -0.48 %

  DZOO /USDT

  0.0415312

  23.77 %

  SQUAD /USDT

  0.027974

  -5.31 %

  MINA /USDT

  0.81531

  -4.77 %

  VRA /USDT

  0.0061710

  -3.65 %

  JASMY /USDT

  0.0046336

  -2.42 %

  APE /USDT

  4.1539

  1.34 %

  MDT /USDT

  0.06751

  17.92 %

  MCG /USDT

  0.12293

  39.74 %

  VOLT /USDT

  0.0000014259

  -4.19 %

  AVAX /USDT

  16.719

  -2.59 %

  SYN /USDT

  0.8504

  -5.93 %

  GPT /USDT

  0.0686664

  -11.13 %

  RNDR /USDT

  1.1872

  -6.01 %

  HFT /USDT

  0.61696

  -3.99 %

  APT /USDT

  11.9029

  -5.73 %

  HAI /USDT

  0.03734

  1.77 %

  EVER /USDT

  0.087076

  1.04 %

  GRV /USDT

  0.67881

  -0.10 %

  HOOK /USDT

  1.83319

  -3.82 %

  LUNA /USDT

  1.2931

  -1.52 %

  ETC /USDT

  20.482

  0.71 %

  CSIX /USDT

  0.046857

  -3.77 %

  ACH /USDT

  0.032660

  -0.68 %

  XEN /USDT

  0.00000113

  26.96 %

  HNT /USDT

  1.3864

  16.25 %

  WEMIX /USDT

  1.3826

  -1.96 %

  MATIC /USDT

  1.09013

  -1.63 %

  SUSHI /USDT

  1.0216

  -2.75 %

  THETA /USDT

  1.0039

  -0.94 %

  HIGH /USDT

  2.1003

  -3.14 %

  LUNC /USDT

  0.00012207

  -1.12 %

  ATOM /USDT

  11.1738

  -1.77 %

  FTT /USDT

  1.3143

  0.65 %

  CKB /USDT

  0.0056210

  -5.02 %

  XLM /USDT

  0.089985

  0.22 %

  1INCH /USDT

  0.49959

  -1.58 %

  SPA /USDT

  0.006185

  -3.08 %

  UNI /USDT

  5.8480

  -1.36 %

  AGLA /USDT

  0.13495

  -0.27 %

  GRT /USDT

  0.139650

  -5.15 %

  TRU /USDT

  0.086959

  -4.27 %

  BONE /USDT

  1.1324

  2.33 %

  FLUX /USDT

  0.58957

  -2.70 %

  GFT /USDT

  0.047427

  0.35 %

  SRM /USDT

  0.22933

  11.54 %

  VOXEL /USDT

  0.24709

  -0.34 %

  CRV /USDT

  0.9167

  -3.05 %

  ASTR /USDT

  0.061826

  -1.74 %

  PAW /USDT

  0.0000000364154

  16.57 %

  NEAR /USDT

  1.9503

  -1.65 %

  HBAR /USDT

  0.060032

  -0.82 %

  BRISE /USDT

  0.00000048258

  2.36 %

  SUN /USDT

  0.0064433

  -0.55 %

  LDO /USDT

  2.0826

  -4.20 %

  IMX /USDT

  1.07733

  -7.20 %

  OCEAN /USDT

  0.34953

  -2.18 %

  AAVE /USDT

  71.86

  -3.62 %

  NFT /USDT

  0.00000039239

  0.47 %

  VELO /USDT

  0.007308

  -5.45 %

  CARE /USDT

  0.005474

  -9.52 %

  MANA /USDT

  0.58747

  -1.52 %

  QTUM /USDT

  3.110

  -5.55 %

  BTT /USDT

  0.0000006088

  -0.95 %

  GMT /USDT

  0.38178

  -3.46 %

  HT /USDT

  3.6482

  4.07 %

  FITFI /USDT

  0.01400

  3.01 %

  CSPR /USDT

  0.035454

  -1.76 %

  FET /USDT

  0.36318

  -2.14 %

  DASH /USDT

  59.66

  -2.83 %

  DUSK /USDT

  0.1967

  -9.64 %

  SAND /USDT

  0.6330

  -1.52 %

  WBT /USDT

  5.087

  4.15 %

  GRAIL /USDT

  2926.83

  -3.63 %

  MOTG /USDT

  0.43027

  1.33 %

  IGU /USDT

  0.07203

  -7.34 %

  MPI /USDT

  0.0042112

  -9.22 %

  ALGO /USDT

  0.20784

  -1.46 %

  DF /USDT

  0.0806

  12.72 %

  USDD /USDT

  0.99178

  0.21 %

  LRC /USDT

  0.33685

  -4.08 %

  VAI /USDT

  0.095888

  -2.18 %

  GT /USDT

  5.1498

  -1.44 %

  SSV /USDT

  34.2660

  0.04 %

  RLC /USDT

  1.8649

  -16.53 %

  HIFI /USDT

  0.40885

  -2.55 %

  XRD /USDT

  0.042596

  -1.16 %

  OUSD /USDT

  0.99943

  0.08 %

  SKL /USDT

  0.040676

  -2.95 %

  OMG /USDT

  1.8723

  -10.59 %

  ARPA /USDT

  0.04018

  -3.59 %

  DHX /USDT

  3.8210

  -1.35 %

  ALI /USDT

  0.039784

  -9.85 %

  ATM /USDT

  2.9700

  12.56 %

  BCH /USDT

  125.49

  -1.10 %

  PYR /USDT

  3.5613

  -1.53 %

  STORE /USDT

  0.034733

  1.75 %

  ICP /USDT

  4.9344

  -2.87 %

  RIF /USDT

  0.128182

  -7.61 %

  CHZ /USDT

  0.11922

  0.27 %

  ML /USDT

  0.15523

  -38.31 %

  CHO /USDT

  0.58654

  -10.92 %

  POKT /USDT

  0.0481

  -5.87 %

  KDA /USDT

  0.95129

  -4.19 %

  QRDO /USDT

  0.10302

  -2.93 %

  CORE /USDT

  1.9525

  -0.16 %

  PSL /USDT

  0.000469

  2.62 %

  MAN /USDT

  0.0388921

  2.79 %

  OAS /USDT

  0.073552

  -2.54 %

  HAM /USDT

  0.0000000035102

  -2.89 %

  AOG /USDT

  0.01697

  -0.46 %

  ZIL /USDT

  0.026956

  -2.27 %

  METIS /USDT

  26.719

  -5.03 %

  BDX /USDT

  0.059528

  7.58 %

  RACA /USDT

  0.00019070

  -0.22 %

  UNDEAD /USDT

  0.21477

  -1.67 %

  HOT /USDT

  0.001758

  -4.09 %

  LOOKS /USDT

  0.14475

  -4.58 %

  JST /USDT

  0.02568

  -0.92 %

  IOTX /USDT

  0.024627

  -2.16 %

  INJ /USDT

  4.0232

  -6.76 %

  SCLP /USDT

  0.21987

  11.36 %

  SIDUS /USDT

  0.0017627

  -3.96 %

  STIK /USDT

  1.05500

  -0.37 %

  NVIR /USDT

  0.054526

  2.90 %

  MELI /USDT

  0.005708

  94.81 %

  CEEK /USDT

  0.09035

  0.05 %

  MDAO /USDT

  0.31614

  12.19 %

  AZERO /USDT

  1.4630

  -0.53 %

  YGG /USDT

  0.25377

  -4.46 %

  MMPRO /USDT

  0.24658

  -0.10 %

  SOS /USDT

  0.00000019118

  -2.30 %

  DMTR /USDT

  0.0340670

  0.10 %

  XDB /USDT

  0.0012256

  -12.11 %

  FEAR /USDT

  0.16013

  2.15 %

  XCH /USDT

  37.622

  1.30 %

  VET /USDT

  0.02292

  -1.07 %

  WIN /USDT

  0.00008372

  -1.05 %

  AQDC /USDT

  0.00790

  25.19 %

  SERO /USDT

  0.03614

  -2.42 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019620

  -2.63 %

  D2T /USDT

  0.025553

  -0.04 %

  BBC /USDT

  0.015260

  0.00 %

  BONK /USDT

  0.0000005654

  -3.23 %

  PEOPLE /USDT

  0.021820

  -2.13 %

  ROSE /USDT

  0.056254

  -3.35 %

  ZEC /USDT

  35.76

  -2.24 %

  KON /USDT

  0.08511

  0.53 %

  KING /USDT

  0.014152

  -6.91 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055735

  -2.82 %

  PROM /USDT

  4.9053

  -0.40 %

  COREUM /USDT

  0.36894

  12.96 %

  CTI /USDT

  0.026466

  -2.62 %

  CVP /USDT

  0.45621

  1.58 %

  POLYX /USDT

  0.1625

  -1.09 %

  XDC /USDT

  0.038519

  1.03 %

  ANC /USDT

  0.01964

  -1.70 %

  NBLU /USDT

  0.016132

  -7.87 %

  SIN /USDT

  0.005759

  0.89 %

  WAVES /USDT

  2.126

  -2.34 %

  REELT /USDT

  0.024421

  16.74 %

  USTC /USDT

  0.020627

  -1.47 %

  DBC /USDT

  0.0048938

  -4.17 %

  KAS /USDT

  0.016900

  -1.31 %

  YFII /USDT

  1107.44

  0.07 %

  ETHW /USDT

  3.3847

  -1.02 %

  BNX /USDT

  0.5796

  -7.41 %

  GAL /USDT

  1.7006

  -3.86 %

  CRPT /USDT

  0.09214

  -2.05 %

  SLP /USDT

  0.0026483

  -3.27 %

  CELR /USDT

  0.027028

  0.86 %

  REALM /USDT

  0.01535

  11.88 %

  OVO /USDT

  0.180246

  -6.62 %

  ATLAS /USDT

  0.0033277

  -2.33 %

  ZEN /USDT

  10.224

  -2.84 %

  RJV /USDT

  0.089768

  6.26 %

  EUL /USDT

  2.7512

  1.36 %

  COCOS /USDT

  1.4175

  -4.53 %

  RPL /USDT

  37.779

  -3.25 %

  CRO /USDT

  0.068426

  -1.15 %

  ZKS /USDT

  0.069427

  -9.67 %

  IRIS /USDT

  0.03735

  1.79 %

  GMX /USDT

  69.838

  -2.45 %

  ORO /USDT

  0.003805

  -9.42 %

  JOE /USDT

  0.37308

  -13.23 %

  NOM /USDT

  1.02419

  -6.08 %

  FRM /USDT

  0.05121

  -0.75 %

  RUNE /USDT

  1.3792

  -2.50 %

  SNX /USDT

  2.4234

  -6.20 %

  BSV /USDT

  36.105

  -0.63 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010846

  -0.88 %

  OPUL /USDT

  0.150309

  -7.05 %

  TLOS /USDT

  0.15626

  0.56 %

  EGLD /USDT

  42.330

  -1.26 %

  XCAD /USDT

  1.87538

  -4.27 %

  ING /USDT

  0.0010391

  9.50 %

  AR /USDT

  8.008

  -3.49 %

  AXS /USDT

  8.329

  -1.33 %

  STG /USDT

  0.6417

  -5.47 %

  BLOK /USDT

  0.0025340

  -1.89 %

  DIO /USDT

  0.00545

  -3.36 %

  ALICE /USDT

  1.4760

  -2.99 %

  BS /USDT

  0.42987

  -0.62 %

  SMART /USDT

  1.5458

  -3.08 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004024

  1.53 %

  EJS /USDT

  0.005010

  4.48 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38163

  4.19 %

  SC /USDT

  0.003969

  -4.43 %

  PRQ /USDT

  0.1039

  -2.98 %

  BLZ /USDT

  0.081212

  -2.84 %

  GOAL /USDT

  0.2060

  -1.67 %

  WSI /USDT

  0.04838

  -1.94 %

  GST /USDT

  0.020312

  -1.46 %

  WOM /USDT

  0.025345

  -1.65 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000846

  -7.33 %

  AURORA /USDT

  0.1835

  -3.21 %

  OVR /USDT

  0.3009

  -1.08 %

  VP /USDT

  6.885

  -1.30 %

  DEBT /USDT

  15.757

  0.47 %

  FNZ /USDT

  0.004864

  -8.15 %

  ANKR /USDT

  0.03262

  -3.83 %

  PORTO /USDT

  2.2833

  0.60 %

  VINU /USDT

  0.00000001250

  1.46 %

  XTZ /USDT

  1.1161

  -2.19 %

  REN /USDT

  0.09964

  -4.55 %

  PIAS /USDT

  0.01510

  -11.48 %

  CQT /USDT

  0.1509

  0.39 %

  BEL /USDT

  0.59682

  -3.69 %

  DIA /USDT

  0.37332

  7.02 %

  MOB /USDT

  1.4392

  -2.32 %

  DC /USDT

  0.0010555

  -6.59 %

  DENT /USDT

  0.00103815

  -4.18 %

  AE /USDT

  0.0895

  6.29 %

  DSLA /USDT

  0.00161840

  14.76 %

  FTRB /USDT

  0.005933

  0.57 %

  FIO /USDT

  0.03234

  -1.64 %

  TARI /USDT

  2.723

  1.07 %

  TIMECHRONO /USDT

  42.548

  5.98 %

  ROSN /USDT

  0.07272

  -11.23 %

  CHESS /USDT

  0.2666

  6.76 %

  SWASH /USDT

  0.01656

  -5.85 %

  BICO /USDT

  0.36898

  -0.47 %

  PERL /USDT

  0.040525

  6.44 %

  ONE /USDT

  0.020155

  -3.52 %

  MDX /USDT

  0.06942

  -3.00 %

  GLMR /USDT

  0.37042

  -2.71 %

  FEG /USDT

  0.0006461

  -1.67 %

  DARK /USDT

  0.030896

  -2.45 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  0.47 %

  AIOZ /USDT

  0.032791

  23.26 %

  VXT /USDT

  0.018898

  -1.50 %

  SGB /USDT

  0.007615

  2.48 %

  IAG /USDT

  0.008951

  2.53 %

  RBC /USDT

  0.018768

  0.83 %

  XPLA /USDT

  0.56281

  -1.28 %

  WOO /USDT

  0.19438

  -2.14 %

  KAR /USDT

  0.1408

  -12.92 %

  WIT /USDT

  0.003238

  11.69 %

  PBR /USDT

  0.11050

  -3.01 %

  EGAME /USDT

  0.000113939

  -5.39 %

  ADX /USDT

  0.1713

  -2.05 %

  NEO /USDT

  12.13

  -5.52 %

  MKR /USDT

  668.84

  -1.17 %

  FIS /USDT

  0.50733

  0.16 %

  POP /USDT

  0.000002097

  23.28 %

  ENS /USDT

  13.167

  -3.23 %

  ERG /USDT

  1.5254

  -2.61 %

  STRAX /USDT

  0.57728

  3.86 %

  TWT /USDT

  1.2007

  1.67 %

  FIU /USDT

  0.003316

  14.03 %

  QLC /USDT

  0.0838317

  5.76 %

  XEM /USDT

  0.038831

  -1.04 %

  EQ /USDT

  0.0013758

  -3.31 %

  LINA /USDT

  0.0101149

  -6.28 %

  LPT /USDT

  6.632

  -2.52 %

  BAND /USDT

  1.8153

  6.30 %

  ELON /USDT

  0.00000033928

  -1.70 %

  BUY /USDT

  0.020045

  -0.03 %

  COMBO /USDT

  0.076979

  92.96 %

  ONSTON /USDT

  0.00882

  0.45 %

  DAO /USDT

  1.52627

  -0.49 %

  PENDLE /USDT

  0.29985

  -13.13 %

  CVTX /USDT

  0.155337

  7.80 %

  SEELE /USDT

  0.003461

  -0.57 %

  CHAMP /USDT

  0.023575

  -14.72 %

  RFOX /USDT

  0.014411

  -1.48 %

  BDP /USDT

  0.20121

  -9.30 %

  SUTER /USDT

  0.000807

  7.45 %

  XTAG /USDT

  0.03077

  -3.33 %

  UFO /USDT

  0.000001486

  -4.68 %

  DKS /USDT

  0.002466

  -6.73 %

  GLQ /USDT

  0.0105324

  -7.10 %

  DCR /USDT

  21.355

  -0.75 %

  OSMO /USDT

  0.7861

  -1.60 %

  SOLO /USDT

  0.17716

  -2.85 %

  DAG /USDT

  0.04830

  0.98 %

  PERP /USDT

  0.85634

  -3.79 %

  YFDAI /USDT

  203.408

  -2.99 %

  WOZX /USDT

  0.051187

  -1.00 %

  XYO /USDT

  0.005121

  -2.58 %

  ENJ /USDT

  0.38492

  -1.28 %

  HECH /USDT

  0.05229

  -1.74 %

  REEF /USDT

  0.0026174

  -2.40 %

  KAVA /USDT

  0.8928

  4.91 %

  RVN /USDT

  0.02553

  -2.74 %

  KLO /USDT

  0.008731

  -3.86 %

  MBOX /USDT

  0.47549

  -1.34 %

  MHUNT /USDT

  0.01017

  -1.45 %

  SFG /USDT

  0.008657

  -14.43 %

  DAFI /USDT

  0.0112100

  -16.46 %

  ATD /USDT

  0.1695

  -5.88 %

  LABS /USDT

  0.00103227

  11.90 %

  STARL /USDT

  0.000002345

  -2.00 %

  MOVR /USDT

  8.0483

  -2.17 %

  BAT /USDT

  0.2367

  -2.59 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014420

  -2.11 %

  FRIN /USDT

  0.006613

  34.43 %

  CAKE /USDT

  3.7105

  0.43 %

  NUM /USDT

  0.044237

  -4.69 %

  ROUTE /USDT

  2.6308

  -9.04 %

  HOD /USDT

  0.00579

  -0.68 %

  REAP /USDT

  0.02251

  -0.31 %

  UBXS /USDT

  0.038605

  13.50 %

  PBX /USDT

  0.001983

  9.86 %

  SOV /USDT

  0.88119

  -9.30 %

  ZRX /USDT

  0.2265

  -1.39 %

  TSUKA /USDT

  0.066157

  -7.94 %

  CFG /USDT

  0.2938

  -6.28 %

  SDN /USDT

  0.36517

  -0.78 %

  ASTO /USDT

  0.047793

  0.21 %

  XPNET /USDT

  0.006730

  18.23 %

  NOS /USDT

  0.01741

  0.86 %

  WATT /USDT

  0.02738

  5.91 %

  BOA /USDT

  0.028600

  -4.24 %

  ORT /USDT

  0.016200

  2.49 %

  WNCG /USDT

  0.13707

  -7.96 %

  NANO /USDT

  0.8694

  -2.25 %

  GITCOIN /USDT

  2.1296

  -6.77 %

  YFI /USDT

  8252.08

  -2.17 %

  XCV /USDT

  0.004754

  2.47 %

  IHC /USDT

  0.00004499

  -0.92 %

  MC /USDT

  0.28562

  -1.86 %

  LOCG /USDT

  0.01943

  -1.67 %

  ELT /USDT

  0.049209

  -0.29 %

  PLCU /USDT

  159.94

  -0.08 %

  TON /USDT

  2.1101

  -1.91 %

  WAXL /USDT

  0.61690

  -0.33 %

  LIME /USDT

  0.010238

  1.94 %

  ARV /USDT

  0.00007776

  -4.49 %

  PUSH /USDT

  0.35037

  -4.15 %

  LUFFY /USDT

  0.0001160

  -4.52 %

  CPOOL /USDT

  0.03725

  -2.20 %

  DCRN /USDT

  0.2809

  -2.29 %

  WLKN /USDT

  0.051322

  1.57 %

  FDT /USDT

  0.05093

  0.00 %

  ECOX /USDT

  0.90429

  0.52 %

  AIRTNT /USDT

  0.000676

  5.79 %

  CELL /USDT

  0.2412

  -0.24 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004944

  -0.32 %

  PDEX /USDT

  1.7574

  2.93 %

  ZAM /USDT

  0.002569

  -1.98 %

  BONDLY /USDT

  0.006638

  -0.13 %

  CULT /USDT

  0.000006827

  -2.09 %

  NKN /USDT

  0.105557

  -1.51 %

  GAME /USDT

  0.03491

  -1.04 %

  RSR /USDT

  0.0038803

  -4.16 %

  FREE /USDT

  0.00000017884

  0.70 %

  ABBC /USDT

  0.074250

  1.59 %

  QKC /USDT

  0.011387

  5.02 %

  MNW /USDT

  1.8056

  -7.55 %

  MLK /USDT

  0.25996

  -2.14 %

  NEXO /USDT

  0.7259

  2.09 %

  ILV /USDT

  59.80

  -10.54 %

  JAM /USDT

  0.0026459

  -0.09 %

  KUB /USDT

  1.7318

  -0.25 %

  ESG /USDT

  0.74751

  0.34 %

  QNT /USDT

  122.076

  -1.74 %

  KMA /USDT

  0.0024726

  -8.27 %

  VEMP /USDT

  0.01347

  -1.82 %

  FXS /USDT

  7.745

  -1.55 %

  C98 /USDT

  0.21250

  -4.31 %

  DX /USDT

  0.00038542

  16.54 %

  COMP /USDT

  42.188

  -1.67 %

  NEER /USDT

  0.18348

  0.69 %

  POWR /USDT

  0.1796

  -0.33 %

  TRB /USDT

  13.9691

  -0.60 %

  XPR /USDT

  0.001509

  4.35 %

  MESA /USDT

  0.003144

  -3.91 %

  MSWAP /USDT

  0.0003344

  -2.95 %

  KSM /USDT

  33.036

  -2.00 %

  MER /USDT

  0.00260

  -24.63 %

  ZMT /USDT

  0.045839

  -1.97 %

  KLAY /USDT

  0.2270

  0.22 %

  AKITA /USDT

  0.00000020132

  -1.75 %

  UFI /USDT

  0.03013

  -5.31 %

  COTI /USDT

  0.07538

  2.95 %

  LIT /USDT

  1.02940

  -2.05 %

  LGX /USDT

  0.007087

  3.82 %

  GARI /USDT

  0.05273

  -1.18 %

  UFT /USDT

  0.4139

  -4.45 %

  CELO /USDT

  0.59956

  -0.68 %

  CRU /USDT

  1.22443

  -7.91 %

  RON /USDT

  1.0345

  -9.20 %

  WZRD /USDT

  0.00365

  0.00 %

  STBU /USDT

  0.023325

  -6.81 %

  ORAI /USDT

  4.3752

  -1.75 %

  MOJO /USDT

  0.003703

  4.39 %

  SLIM /USDT

  0.0482

  -3.79 %

  UNFI /USDT

  4.7503

  -3.97 %

  FRA /USDT

  0.0026105

  -0.04 %

  IMPT /USDT

  0.0076790

  -3.51 %

  PAF /USDT

  0.0004213

  -2.56 %

  FRONT /USDT

  0.24429

  1.53 %

  KNIGHT /USDT

  0.00894

  -2.61 %

  WRT /USDT

  0.16132

  -2.04 %

  SHILL /USDT

  0.016322

  -1.28 %

  LAZIO /USDT

  2.6226

  -0.24 %

  GOV /USDT

  0.007278

  4.46 %

  TRACE /USDT

  0.02900

  4.84 %

  RSS3 /USDT

  0.14082

  -5.01 %

  SANTOS /USDT

  4.3998

  1.85 %

  REI /USDT

  0.03134

  -1.01 %

  CTC /USDT

  0.3568

  -3.04 %

  SYS /USDT

  0.16999

  -4.84 %

  OG /USDT

  2.5995

  2.64 %

  METAX /USDT

  0.2448

  1.15 %

  NVG /USDT

  0.0814

  1.24 %

  SFUND /USDT

  1.0821

  -0.09 %

  ATA /USDT

  0.15087

  -4.92 %

  CHR /USDT

  0.15847

  -1.05 %

  FIRE /USDT

  0.0134838

  3.00 %

  TORN /USDT

  6.7959

  -7.85 %

  IOST /USDT

  0.010340

  -2.91 %

  AUDIO /USDT

  0.26892

  -2.23 %

  MEAN /USDT

  0.02010

  -5.41 %

  API3 /USDT

  1.50873

  -4.36 %

  THN /USDT

  0.036192

  -1.75 %

  IDEX /USDT

  0.05095

  -2.65 %

  ONT /USDT

  0.2205

  -3.24 %

  ROCO /USDT

  0.1465

  -8.83 %

  DESO /USDT

  9.4214

  -2.16 %

  HTR /USDT

  0.08181

  -4.27 %

  MXC /USDT

  0.019244

  -0.48 %

  NULS /USDT

  0.2670

  -5.68 %

  DOME /USDT

  0.001332

  -3.40 %

  HSF /USDT

  0.7069

  -0.23 %

  RBN /USDT

  0.2116

  -5.99 %

  SXP /USDT

  0.26333

  -2.78 %

  RLY /USDT

  0.014057

  -5.13 %

  SFP /USDT

  0.43888

  -1.52 %

  GOB /USDT

  0.004473

  -2.76 %

  HADES /USDT

  0.8320

  -3.55 %

  ALPHA /USDT

  0.10430

  -2.14 %

  ALPH /USDT

  0.24700

  -5.50 %

  MTL /USDT

  1.23607

  5.28 %

  AGLD /USDT

  0.4024

  -1.56 %

  KZEN /USDT

  0.014577

  0.73 %

  DYP /USDT

  0.11811

  -0.63 %

  ELF /USDT

  0.30967

  -1.90 %

  NUX /USDT

  0.012350

  -0.09 %

  PHM /USDT

  0.00007345

  0.31 %

  MONS /USDT

  0.012982

  0.00 %

  OCT /USDT

  0.2157

  -0.78 %

  RITE /USDT

  0.0021030

  -1.57 %

  BOBA /USDT

  0.22963

  -2.35 %

  RNDX /USDT

  0.000140

  -6.66 %

  DERC /USDT

  0.22792

  -4.05 %

  ORN /USDT

  0.9328

  2.84 %

  DES /USDT

  0.0015888

  -7.48 %

  NBT /USDT

  0.0031773

  -7.13 %

  ACA /USDT

  0.09906

  -1.26 %

  PHA /USDT

  0.1465

  -3.23 %

  SRT /USDT

  0.000079

  1.28 %

  PYM /USDT

  0.0017993

  2.32 %

  TOMO /USDT

  0.5784

  0.80 %

  FLM /USDT

  0.090252

  -3.98 %

  BOSON /USDT

  0.2351

  0.21 %

  FXF /USDT

  0.003328

  3.83 %

  SUKU /USDT

  0.07984

  3.21 %

  SWP /USDT

  0.001814

  -12.23 %

  BTS /USDT

  0.011351

  0.66 %

  WELL /USDT

  0.0085424

  -3.33 %

  TIP /USDT

  0.01118

  3.80 %

  HERO /USDT

  0.004524

  -1.45 %

  EWT /USDT

  3.4515

  0.98 %

  AST /USDT

  0.105195

  -3.40 %

  EURT /USDT

  1.07503

  0.20 %

  WOOF /USDT

  0.0006817

  -8.08 %

  FEVR /USDT

  0.00066420

  0.04 %

  PINE /USDT

  0.17074

  7.77 %

  RARE /USDT

  0.11193

  -4.54 %

  MPH /USDT

  0.018755

  -2.10 %

  BBANK /USDT

  0.005481

  -5.80 %

  CTSI /USDT

  0.1430

  -3.37 %

  CERE /USDT

  0.0058661

  -6.55 %

  POLC /USDT

  0.029331

  -1.88 %

  SD /USDT

  1.0346

  -1.58 %

  AART /USDT

  0.001855

  -2.41 %

  XWG /USDT

  0.0011542

  -3.83 %

  WAM /USDT

  0.005041

  -0.21 %

  METAG /USDT

  0.0002925

  1.28 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -9.09 %

  SIS /USDT

  0.0899

  -7.98 %

  NXD /USDT

  0.000745

  -5.57 %

  CIRUS /USDT

  0.094809

  -6.70 %

  STND /USDT

  0.027093

  -3.15 %

  ROOBEE /USDT

  0.001013

  -0.49 %

  KT /USDT

  0.002397

  22.17 %

  RMRK /USDT

  2.3150

  -3.71 %

  PRIME /USDT

  1.7162

  -5.49 %

  ASR /USDT

  2.6008

  1.11 %

  KUBE /USDT

  0.008676

  -1.66 %

  AUCTION /USDT

  5.3418

  0.57 %

  FNCY /USDT

  0.076475

  -1.51 %

  SCY /USDT

  0.00017931

  -2.60 %

  SLK /USDT

  0.002924

  -4.03 %

  WNXM /USDT

  23.3853

  -3.59 %

  IOI /USDT

  0.1295

  -5.74 %

  WING /USDT

  6.1831

  -0.75 %

  SNK /USDT

  0.01335

  -1.62 %

  REQ /USDT

  0.09481

  -3.19 %

  SCRT /USDT

  0.6328

  -3.03 %

  CNAME /USDT

  0.000662

  1.22 %

  HAO /USDT

  0.004975

  1.65 %

  ANT /USDT

  2.3931

  -1.53 %

  PSI /USDT

  3.1153

  -12.92 %

  BAL /USDT

  6.5452

  -3.46 %

  CHNG /USDT

  0.07895

  -0.25 %

  GEL /USDT

  0.2896

  -16.30 %

  STRM /USDT

  0.01310

  2.18 %

  SOUL /USDT

  0.17637

  1.79 %

  LEVER /USDT

  0.0018445

  -4.90 %

  CLV /USDT

  0.06174

  -1.12 %

  TLM /USDT

  0.018923

  -3.94 %

  QTC /USDT

  0.6799

  -1.22 %

  SPO /USDT

  0.00097726

  -10.45 %

  FUSE /USDT

  0.07222

  -1.64 %

  BADGER /USDT

  2.8914

  -0.79 %

  CAPS /USDT

  0.039736

  -5.46 %

  ATEAM /USDT

  2.667

  41.63 %

  LAND /USDT

  1.2923

  -14.84 %

  WAXP /USDT

  0.068430

  0.60 %

  SKEB /USDT

  0.0020301

  -7.17 %

  WWY /USDT

  0.005099

  -2.61 %

  BTG /USDT

  15.5037

  -4.43 %

  JUV /USDT

  2.5813

  2.47 %

  OKB /USDT

  42.010

  -5.99 %

  BAKE /USDT

  0.18072

  -2.82 %

  BSW /USDT

  0.17936

  -2.61 %

  WILD /USDT

  0.3489

  -3.29 %

  SYLO /USDT

  0.001861

  -2.66 %

  KLV /USDT

  0.00562

  0.00 %

  FOF /USDT

  0.5221

  -16.53 %

  ARTEM /USDT

  0.001481

  -0.47 %

  PERC /USDT

  0.1941

  1.83 %

  ERN /USDT

  1.74988

  -1.37 %

  LEASH /USDT

  406.77

  -1.86 %

  DELFI /USDT

  0.00492

  34.42 %

  WEAR /USDT

  0.0009810

  -2.20 %

  ZCX /USDT

  0.07619

  -1.63 %

  WALV /USDT

  0.040711

  -4.87 %

  DOCK /USDT

  0.02111

  4.81 %

  RIDE /USDT

  0.0464

  -4.13 %

  HNS /USDT

  0.030612

  -0.24 %

  ITRUMP /USDT

  0.0742

  -1.06 %

  REVOLAND /USDT

  0.03667

  -8.62 %

  UNO /USDT

  0.06605

  -2.92 %

  PROS /USDT

  0.5014

  -2.81 %

  ETHF /USDT

  0.2722

  -2.26 %

  T /USDT

  0.04073

  -1.76 %

  NEBL /USDT

  1.0192

  -1.76 %

  BAGS /USDT

  0.4293

  18.16 %

  INSUR /USDT

  0.07634

  -5.20 %

  STOS /USDT

  0.56393

  3.78 %

  QUICK /USDT

  84.542

  -2.12 %

  RBLS /USDT

  0.12333

  -7.40 %

  MTRG /USDT

  2.9796

  -0.39 %

  GQ /USDT

  0.0062441

  5.05 %

  TEDDY /USDT

  0.00000054792

  1.42 %

  DDOS /USDT

  0.0390

  -4.17 %

  WSIENNA /USDT

  0.49906

  1.69 %

  SAITO /USDT

  0.012696

  -3.83 %

  10SET /USDT

  0.5667

  -8.00 %

  BLOCK /USDT

  0.05933

  0.81 %

  RDF /USDT

  0.00929

  1.08 %

  CREAM /USDT

  12.333

  3.85 %

  ICX /USDT

  0.2149

  -0.96 %

  OOKI /USDT

  0.0039293

  -1.05 %

  CWEB /USDT

  0.015600

  1.54 %

  LOKA /USDT

  0.49600

  -1.01 %

  EFI /USDT

  0.07605

  -2.58 %

  XEC /USDT

  0.00003050

  -1.35 %

  BITCI /USDT

  0.0059152

  -2.92 %

  AAG /USDT

  0.00609

  -2.71 %

  LSS /USDT

  0.18926

  -4.94 %

  BOX /USDT

  1.61643

  -14.57 %

  DAI /USDT

  0.9979

  0.20 %

  HELLO /USDT

  0.043018

  -5.50 %

  DEUS /USDT

  63.15

  -4.72 %

  K21 /USDT

  0.4748

  -3.59 %

  POND /USDT

  0.0094696

  -3.88 %

  TARA /USDT

  0.001313

  -0.07 %

  STORJ /USDT

  0.3549

  -0.72 %

  SWAP /USDT

  0.35750

  -3.18 %

  HIVE /USDT

  0.3909

  -0.48 %

  XPRESS /USDT

  0.0658

  -3.37 %

  METAL /USDT

  0.0491

  -1.00 %

  LIKE /USDT

  0.00521

  -0.57 %

  KFC /USDT

  10.2130

  3.57 %

  URUS /USDT

  18.404

  -1.54 %

  DAR /USDT

  0.17157

  -2.05 %

  FSN /USDT

  0.3099

  1.57 %

  ALEPH /USDT

  0.06388

  2.91 %

  SPUME /USDT

  0.006830

  -2.56 %

  MTV /USDT

  0.0012259

  4.42 %

  STC /USDT

  0.012315

  1.44 %

  DHB /USDT

  0.0007136

  7.17 %

  DEVT /USDT

  0.00291

  -2.34 %

  ZLW /USDT

  0.029974

  -4.98 %

  KOK /USDT

  0.0710

  3.04 %

  OKT /USDT

  22.147

  -3.72 %

  EPK /USDT

  0.015483

  -11.31 %

  CEL /USDT

  0.34305

  -4.28 %

  REVV /USDT

  0.012741

  -2.91 %

  CELT /USDT

  0.000644

  -1.82 %

  VLX /USDT

  0.02071

  -2.35 %

  ISP /USDT

  0.0010160

  -2.60 %

  IDEA /USDT

  0.01089

  0.92 %

  GAS /USDT

  3.394

  -5.40 %

  DUNE /USDT

  0.00080741

  -10.37 %

  PNT /USDT

  0.2134

  2.10 %

  KBOX /USDT

  0.00008312

  3.46 %

  SUPER /USDT

  0.1152

  -1.45 %

  JOY /USDT

  0.063128

  -10.37 %

  VTHO /USDT

  0.0013717

  -0.75 %

  CVX /USDT

  5.0650

  -2.65 %

  OGN /USDT

  0.1115

  -3.87 %

  AUTO /USDT

  225.13

  -1.79 %

  ADS /USDT

  0.1487

  0.95 %

  RAY /USDT

  0.24698

  2.42 %

  TROY /USDT

  0.003552

  -0.86 %

  METO /USDT

  0.001225

  -6.41 %

  MDF /USDT

  0.000983

  -3.81 %

  PIT /USDT

  0.0000000005313

  -1.90 %

  DEGO /USDT

  1.9187

  -3.72 %

  PUNDIX /USDT

  0.46220

  -2.89 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00506

  -7.66 %

  GZONE /USDT

  0.035708

  -2.74 %

  VR /USDT

  0.00867

  -3.98 %

  KNC /USDT

  0.6910

  -0.68 %

  RAD /USDT

  1.8570

  -2.24 %

  DFL /USDT

  0.002513

  4.40 %

  AMP /USDT

  0.003780

  -2.72 %

  MBX /USDT

  2.4380

  -3.66 %

  POLK /USDT

  0.04699

  -1.42 %

  TVK /USDT

  0.039940

  -0.47 %

  ORBR /USDT

  2.9475

  -2.87 %

  ORB /USDT

  0.08466

  -4.44 %

  TKO /USDT

  0.33969

  1.17 %

  BTCST /USDT

  0.6592

  -1.19 %

  CTK /USDT

  0.76503

  0.56 %

  UMEE /USDT

  0.00689

  -6.00 %

  NODL /USDT

  0.003695

  -3.52 %

  AFC /USDT

  3.0098

  0.75 %

  PRMX /USDT

  0.0043744

  -1.00 %

  LAT /USDT

  0.01642

  -7.02 %

  SKU /USDT

  0.00890

  -3.78 %

  GOF /USDT

  0.025345

  8.90 %

  ALU /USDT

  0.028122

  -2.70 %

  DKA /USDT

  0.03751

  4.28 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001066

  -1.11 %

  TAMA /USDT

  0.011302

  -4.88 %

  IDV /USDT

  0.0018973

  -0.39 %

  IOTA /USDT

  0.2190

  -5.52 %

  THG /USDT

  0.0728

  1.11 %

  ELA /USDT

  1.13209

  -5.16 %

  XAVA /USDT

  0.4042

  -3.02 %

  LM /USDT

  0.21410

  0.24 %

  XYM /USDT

  0.034236

  -4.32 %

  KICKS /USDT

  0.001861

  -10.61 %

  BCX /USDT

  0.00023282

  -11.86 %

  FNF /USDT

  0.0000000002910

  -3.00 %

  MNZ /USDT

  0.0004100

  -13.24 %

  TT /USDT

  0.004517

  -0.87 %

  MOONEY /USDT

  0.0020122

  -4.56 %

  LIFE /USDT

  0.00036266

  -2.98 %

  XOR /USDT

  3.489

  -3.96 %

  POLIS /USDT

  0.2675

  0.86 %

  BERRY /USDT

  0.0014358

  -5.60 %

  BIT /USDT

  0.5142

  -1.94 %

  KONO /USDT

  0.022951

  -2.11 %

  LSK /USDT

  1.0727

  0.51 %

  TRVL /USDT

  0.064226

  0.37 %

  SOMM /USDT

  0.14463

  -12.45 %

  CONV /USDT

  0.0006644

  -1.20 %

  HYDRA /USDT

  1.7260

  -0.73 %

  POSI /USDT

  0.0492

  2.07 %

  OLV /USDT

  0.01103

  -1.07 %

  MAHA /USDT

  0.675345

  -1.24 %

  CANTO /USDT

  0.23964

  -7.03 %

  GHST /USDT

  1.1417

  -6.74 %

  YIN /USDT

  0.02554

  -2.33 %

  O3 /USDT

  0.0656

  0.30 %

  EVRY /USDT

  0.01248

  -0.23 %

  NRFB /USDT

  0.00327

  -1.80 %

  AVA /USDT

  0.5902

  -4.15 %

  ALCX /USDT

  20.794

  -1.32 %

  DREP /USDT

  0.4477

  -0.81 %

  DFYN /USDT

  0.040382

  -1.36 %

  PNG /USDT

  0.044006

  -4.16 %

  GMPD /USDT

  0.021658

  2.09 %

  GMEE /USDT

  0.01247

  -2.57 %

  MATTER /USDT

  0.10429

  -9.32 %

  AKT /USDT

  0.31044

  2.33 %

  MLS /USDT

  0.61420

  -2.50 %

  CHER /USDT

  0.011235

  -13.64 %

  HAPI /USDT

  14.3975

  3.78 %

  ACE /USDT

  0.00695

  1.90 %

  SUP /USDT

  5.5606

  -6.84 %

  ZLK /USDT

  0.02662

  18.15 %

  POLYPAD /USDT

  0.004230

  -4.25 %

  STETH /USDT

  1746.4648

  -1.71 %

  DPET /USDT

  0.07135

  5.51 %

  THE /USDT

  0.001817

  -0.32 %

  VELODROME /USDT

  0.12360

  -2.18 %

  SNM /USDT

  0.7602

  0.70 %

  DFA /USDT

  0.04824

  1.85 %

  ALPINE /USDT

  2.2033

  0.89 %

  OOE /USDT

  0.024533

  0.31 %

  SOLR /USDT

  0.0349

  0.57 %

  POLS /USDT

  0.4133

  -1.52 %

  OMI /USDT

  0.0008000

  -2.05 %

  BEPRO /USDT

  0.0013199

  0.89 %

  KGC /USDT

  0.000077429

  -1.68 %

  DEP /USDT

  0.003692

  4.38 %

  TAKI /USDT

  0.006904

  8.34 %

  GEAR /USDT

  0.014260

  -2.05 %

  ASW /USDT

  0.0000510

  -1.35 %

  KLAP /USDT

  0.000488

  -6.51 %

  XIL /USDT

  0.00349

  -11.64 %

  WHALE /USDT

  0.7118

  -0.53 %

  SENATE /USDT

  0.051375

  -6.42 %

  MILO /USDT

  0.000000015287

  1.97 %

  ITSB /USDT

  0.002745

  -10.49 %

  OLE /USDT

  0.026959

  1.87 %

  SHFT /USDT

  0.007805

  -4.19 %

  DUCK /USDT

  0.0090117

  13.25 %

  HORD /USDT

  0.03693

  -0.96 %

  PIZA /USDT

  0.00000725

  2.11 %

  NSURE /USDT

  0.010690

  -2.74 %

  HIBS /USDT

  0.0003362

  -4.21 %

  PSY /USDT

  0.00766

  -2.54 %

  CGG /USDT

  0.0905

  -2.89 %

  WAS /USDT

  0.022096

  -2.27 %

  COS /USDT

  0.006501

  -3.57 %

  NOIA /USDT

  0.049437

  -4.02 %

  ALD /USDT

  0.06019

  -1.16 %

  ELU /USDT

  0.006321

  -7.11 %

  HCT /USDT

  0.0004492

  9.74 %

  NCT /USDT

  0.01022

  0.49 %

  GO /USDT

  0.007332

  2.10 %

  FUN /USDT

  0.0066789

  -0.95 %

  AZY /USDT

  0.011871

  0.55 %

  GGG /USDT

  0.17085

  0.01 %

  XED /USDT

  0.091398

  -3.58 %

  FORM /USDT

  0.0021869

  -6.33 %

  FOR /USDT

  0.02258

  -0.92 %

  ISK /USDT

  0.27323

  -0.16 %

  HARD /USDT

  0.1691

  -2.31 %

  FARM /USDT

  33.710

  -2.86 %

  REVU /USDT

  0.02313

  -5.39 %

  PSG /USDT

  5.2175

  -0.37 %

  BOND /USDT

  4.0501

  1.26 %

  MOO /USDT

  0.002343

  -1.09 %

  AMKT /USDT

  91.321

  -1.25 %

  BFC /USDT

  0.06362

  -0.84 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018145

  -4.31 %

  ARRR /USDT

  0.37096

  11.65 %

  WIKEN /USDT

  0.0055393

  -8.99 %

  MIST /USDT

  0.012745

  -1.73 %

  VRX /USDT

  38.656

  -0.94 %

  SANDWICH /USDT

  0.001249

  1.13 %

  LTO /USDT

  0.102353

  -3.92 %

  BASE /USDT

  0.6256

  -2.29 %

  CWS /USDT

  0.44965

  3.28 %

  UOS /USDT

  0.2171

  -2.25 %

  ANML /USDT

  0.0004168

  -7.37 %

  NFTB /USDT

  0.016427

  -2.91 %

  VEGA /USDT

  1.1745

  -2.37 %

  NEST /USDT

  0.018523

  0.73 %

  XVS /USDT

  4.7788

  -1.28 %

  WBTC /USDT

  27391.77

  -1.47 %

  PPAD /USDT

  0.00290

  -3.65 %

  BENQI /USDT

  0.008732

  -2.68 %

  SKT /USDT

  0.0025940

  -1.42 %

  XETA /USDT

  0.043640

  -2.76 %

  SWFTC /USDT

  0.0010488

  -7.30 %

  HOPR /USDT

  0.06347

  -0.26 %

  GNO /USDT

  107.08

  -2.40 %

  XCUR /USDT

  0.04811

  -3.45 %

  RING /USDT

  0.0048054

  -3.48 %

  HEART