• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27560.8

  -2.35 %

  ETH /USDT

  1755.09

  -3.22 %

  ARB /USDT

  1.24837

  -10.05 %

  ID /USDT

  0.487025

  -7.88 %

  OAX /USDT

  0.468093

  50.59 %

  CFX /USDT

  0.337030

  -8.55 %

  LQTY /USDT

  2.1892

  -8.36 %

  LTC /USDT

  91.87

  -1.73 %

  AGIX /USDT

  0.47438

  -1.25 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.06 %

  BLUR /USDT

  0.5295

  -7.23 %

  FIL /USDT

  5.5953

  -6.07 %

  MAGIC /USDT

  1.47996

  -9.64 %

  DOGE /USDT

  0.075645

  -1.50 %

  FTM /USDT

  0.45644

  -5.37 %

  RDNT /USDT

  0.32750

  -3.73 %

  BNB /USDT

  324.09

  -0.98 %

  GNS /USDT

  7.1925

  -15.09 %

  STX /USDT

  1.01487

  -10.35 %

  TRX /USDT

  0.06409

  -2.07 %

  TOMI /USDT

  3.19612

  56.13 %

  FLOKI /USDT

  0.0000351637

  -5.77 %

  DOT /USDT

  6.0646

  -3.70 %

  SHIB /USDT

  0.0000106545

  -1.30 %

  TEM /USDT

  0.09679

  -25.28 %

  FLR /USDT

  0.034083

  6.27 %

  LINK /USDT

  7.2005

  -4.35 %

  SOL /USDT

  20.769

  -6.05 %

  EOS /USDT

  1.1660

  0.70 %

  KEY /USDT

  0.0095402

  4.71 %

  ASTRA /USDT

  0.30949

  -10.12 %

  XCN /USDT

  0.004188

  -8.03 %

  OP /USDT

  2.2650

  -8.10 %

  ACS /USDT

  0.00918201

  -4.95 %

  VGX /USDT

  0.32805

  -2.61 %

  EVER /USDT

  0.087532

  0.89 %

  DODO /USDT

  0.175789

  -11.69 %

  ADA /USDT

  0.35987

  -1.85 %

  GALA /USDT

  0.039675

  -4.96 %

  SDAO /USDT

  0.6478

  -7.13 %

  MASK /USDT

  5.66301

  -12.35 %

  DYDX /USDT

  2.3918

  -8.35 %

  MINA /USDT

  0.82508

  -10.37 %

  APE /USDT

  4.1285

  -0.44 %

  JASMY /USDT

  0.0046670

  -5.05 %

  MCG /USDT

  0.12866

  62.73 %

  DZOO /USDT

  0.0413602

  31.23 %

  ZBC /USDT

  0.015084

  -3.90 %

  HFT /USDT

  0.62714

  -4.24 %

  VOLT /USDT

  0.0000014374

  -4.07 %

  GPT /USDT

  0.0705952

  -9.95 %

  SYN /USDT

  0.8705

  -8.01 %

  VRA /USDT

  0.0062970

  -5.69 %

  HOOK /USDT

  1.86674

  -5.96 %

  APT /USDT

  12.1932

  -6.06 %

  AVAX /USDT

  17.026

  -2.64 %

  HAI /USDT

  0.03992

  7.39 %

  RNDR /USDT

  1.2069

  -9.41 %

  GRV /USDT

  0.67574

  -2.67 %

  LUNA /USDT

  1.2926

  -3.89 %

  MDT /USDT

  0.06653

  12.30 %

  ETC /USDT

  20.449

  -1.20 %

  ACH /USDT

  0.033191

  -5.41 %

  SQUAD /USDT

  0.028015

  -4.39 %

  CSIX /USDT

  0.045604

  -8.52 %

  HIGH /USDT

  2.1340

  -5.62 %

  WEMIX /USDT

  1.3947

  -1.95 %

  MATIC /USDT

  1.10837

  -2.90 %

  SUSHI /USDT

  1.0290

  -4.50 %

  1INCH /USDT

  0.50454

  -2.91 %

  UNI /USDT

  5.8467

  -6.57 %

  LUNC /USDT

  0.00012217

  -3.10 %

  THETA /USDT

  1.0102

  -3.07 %

  CKB /USDT

  0.0055180

  -10.61 %

  XEN /USDT

  0.00000116

  26.08 %

  XLM /USDT

  0.089478

  -2.39 %

  GMM /USDT

  0.00115478

  8.46 %

  AGLA /USDT

  0.13596

  -3.32 %

  ATOM /USDT

  11.2497

  -3.18 %

  TRU /USDT

  0.088963

  2.56 %

  GRT /USDT

  0.143158

  -5.05 %

  VELO /USDT

  0.007299

  -9.30 %

  LDO /USDT

  2.1508

  -6.77 %

  SPA /USDT

  0.005926

  -14.72 %

  ASTR /USDT

  0.062804

  -4.42 %

  BONE /USDT

  1.1911

  4.96 %

  HNT /USDT

  1.4012

  13.70 %

  FTT /USDT

  1.2595

  -5.14 %

  VOXEL /USDT

  0.24569

  -5.92 %

  FLUX /USDT

  0.60382

  -2.66 %

  ML /USDT

  0.15879

  164.65 %

  SUN /USDT

  0.0065230

  -2.20 %

  GFT /USDT

  0.046926

  -4.14 %

  HBAR /USDT

  0.060068

  -3.13 %

  CRV /USDT

  0.9075

  -5.78 %

  NEAR /USDT

  1.9829

  -2.07 %

  GRAIL /USDT

  2980.69

  -4.46 %

  QTUM /USDT

  3.148

  -5.12 %

  HT /USDT

  3.6579

  5.46 %

  NFT /USDT

  0.00000039541

  -1.05 %

  IMX /USDT

  1.10046

  -10.69 %

  FET /USDT

  0.36913

  -4.17 %

  OCEAN /USDT

  0.35498

  -3.48 %

  BTT /USDT

  0.0000006113

  -2.00 %

  AAVE /USDT

  72.93

  -4.94 %

  CARE /USDT

  0.005502

  -18.27 %

  CSPR /USDT

  0.035484

  -4.36 %

  MANA /USDT

  0.59095

  -3.19 %

  DUSK /USDT

  0.1989

  -8.46 %

  IGU /USDT

  0.07294

  -9.18 %

  GMT /USDT

  0.38683

  -4.89 %

  WBT /USDT

  5.119

  4.46 %

  DASH /USDT

  60.80

  -4.32 %

  ALGO /USDT

  0.21092

  -2.88 %

  XRD /USDT

  0.041965

  -6.42 %

  VAI /USDT

  0.097735

  -3.69 %

  SAND /USDT

  0.6382

  -2.90 %

  SSV /USDT

  34.9479

  -2.20 %

  PAW /USDT

  0.0000000300000

  -8.97 %

  SKL /USDT

  0.042926

  1.12 %

  USDD /USDT

  0.99243

  -0.10 %

  FITFI /USDT

  0.01405

  2.10 %

  RACA /USDT

  0.00019167

  -2.03 %

  GT /USDT

  5.1664

  -2.48 %

  OMG /USDT

  1.9270

  3.02 %

  ALI /USDT

  0.042018

  8.08 %

  LRC /USDT

  0.34052

  -7.40 %

  MPI /USDT

  0.0046139

  0.71 %

  CHO /USDT

  0.63001

  -3.63 %

  ICP /USDT

  4.9431

  -5.00 %

  BCH /USDT

  125.49

  -2.54 %

  BRISE /USDT

  0.00000047222

  0.21 %

  STORE /USDT

  0.034140

  0.07 %

  DHX /USDT

  3.7819

  -0.25 %

  ARPA /USDT

  0.04110

  -5.94 %

  RIF /USDT

  0.134728

  -8.44 %

  MOTG /USDT

  0.43129

  1.26 %

  PYR /USDT

  3.5955

  -3.40 %

  PSL /USDT

  0.000466

  -1.89 %

  RLC /USDT

  2.2239

  2.18 %

  ATM /USDT

  3.1284

  16.98 %

  QRDO /USDT

  0.10378

  -4.75 %

  MAN /USDT

  0.0392397

  1.45 %

  DF /USDT

  0.0764

  5.96 %

  DMTR /USDT

  0.0330107

  -10.99 %

  BDX /USDT

  0.057040

  6.70 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.01 %

  METIS /USDT

  27.385

  -3.57 %

  IOTX /USDT

  0.025094

  -3.07 %

  CORE /USDT

  1.9824

  -0.11 %

  AOG /USDT

  0.01692

  0.29 %

  ZIL /USDT

  0.027126

  -3.40 %

  KDA /USDT

  0.96627

  -3.61 %

  CHZ /USDT

  0.11984

  -1.56 %

  HAM /USDT

  0.0000000034545

  -7.18 %

  SOS /USDT

  0.00000019499

  -6.39 %

  POKT /USDT

  0.0450

  -11.93 %

  NBLU /USDT

  0.016201

  30.64 %

  SERO /USDT

  0.03664

  6.94 %

  SCLP /USDT

  0.21857

  7.65 %

  INJ /USDT

  4.1946

  -3.49 %

  HOT /USDT

  0.001793

  -4.06 %

  JST /USDT

  0.02587

  -2.04 %

  RPL /USDT

  38.036

  -5.13 %

  UNDEAD /USDT

  0.21250

  -0.98 %

  STIK /USDT

  1.05532

  -9.80 %

  ZKS /USDT

  0.071105

  -7.80 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019825

  -2.72 %

  SRM /USDT

  0.20119

  -7.52 %

  OVO /USDT

  0.182764

  -0.29 %

  NVIR /USDT

  0.055841

  3.91 %

  YGG /USDT

  0.25520

  -8.71 %

  MMPRO /USDT

  0.24657

  -0.97 %

  REELT /USDT

  0.023433

  -14.82 %

  COCOS /USDT

  1.4391

  -7.56 %

  LOOKS /USDT

  0.14560

  -7.36 %

  CEEK /USDT

  0.08993

  -2.39 %

  SMART /USDT

  1.5860

  -4.26 %

  BBC /USDT

  0.015505

  0.76 %

  HIFI /USDT

  0.41300

  -2.56 %

  AZERO /USDT

  1.4323

  -5.78 %

  SIDUS /USDT

  0.0018007

  -3.54 %

  VET /USDT

  0.02298

  -2.21 %

  COREUM /USDT

  0.40862

  10.43 %

  WIN /USDT

  0.00008421

  -2.48 %

  KING /USDT

  0.013702

  -12.93 %

  XCH /USDT

  37.654

  -0.34 %

  KAS /USDT

  0.016450

  -2.52 %

  NOM /USDT

  1.02497

  540.60 %

  ETHW /USDT

  3.4057

  -2.77 %

  BONK /USDT

  0.0000005718

  -5.70 %

  PEOPLE /USDT

  0.022204

  -3.11 %

  ROSE /USDT

  0.057218

  -3.43 %

  WOM /USDT

  0.024580

  -2.45 %

  ZEC /USDT

  35.88

  -4.14 %

  D2T /USDT

  0.025887

  -2.30 %

  CTI /USDT

  0.026660

  -3.21 %

  BNX /USDT

  0.6028

  0.53 %

  FEAR /USDT

  0.15601

  -1.09 %

  KON /USDT

  0.08486

  0.15 %

  XDB /USDT

  0.0013146

  -9.25 %

  SIN /USDT

  0.005768

  0.38 %

  PRIMAL /USDT

  0.0053350

  -7.86 %

  CRPT /USDT

  0.09305

  -3.16 %

  JOE /USDT

  0.39141

  -10.54 %

  AQDC /USDT

  0.00666

  10.26 %

  PROM /USDT

  4.8198

  -5.04 %

  XDC /USDT

  0.038107

  -0.37 %

  VP /USDT

  6.933

  -0.21 %

  DIO /USDT

  0.00551

  -1.95 %

  USTC /USDT

  0.020723

  -2.55 %

  BSV /USDT

  36.360

  -2.12 %

  RJV /USDT

  0.090613

  -2.18 %

  ZEN /USDT

  10.233

  -6.78 %

  GAL /USDT

  1.7157

  -7.31 %

  WAVES /USDT

  2.132

  -4.77 %

  MELI /USDT

  0.004164

  96.69 %

  TLOS /USDT

  0.15485

  -2.66 %

  ANC /USDT

  0.01981

  -2.93 %

  EUL /USDT

  2.7790

  -1.35 %

  EGAME /USDT

  0.000113523

  -8.45 %

  CRO /USDT

  0.068634

  -1.74 %

  CVP /USDT

  0.44794

  -4.14 %

  GOAL /USDT

  0.2060

  -6.23 %

  CELR /USDT

  0.026399

  -2.79 %

  FRM /USDT

  0.05299

  -1.45 %

  STG /USDT

  0.6572

  -7.74 %

  POLYX /USDT

  0.1620

  -2.23 %

  SLP /USDT

  0.0026708

  -4.01 %

  OAS /USDT

  0.078013

  0.68 %

  EGLD /USDT

  42.511

  -2.13 %

  OPUL /USDT

  0.153758

  -8.25 %

  REALM /USDT

  0.01555

  10.75 %

  GMX /USDT

  70.347

  -6.42 %

  XCAD /USDT

  1.87926

  -3.87 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38073

  -1.27 %

  SNX /USDT

  2.5279

  -6.83 %

  RUNE /USDT

  1.3815

  -3.70 %

  MDAO /USDT

  0.29062

  5.37 %

  YFII /USDT

  1106.82

  -1.86 %

  BLOK /USDT

  0.0025598

  -2.40 %

  ATLAS /USDT

  0.0033540

  -1.92 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010793

  -1.91 %

  ING /USDT

  0.0009672

  5.87 %

  FEG /USDT

  0.0006642

  8.88 %

  DBC /USDT

  0.0051575

  -0.81 %

  AXS /USDT

  8.508

  -1.12 %

  AR /USDT

  8.079

  -5.26 %

  MOB /USDT

  1.4319

  -7.21 %

  XTAG /USDT

  0.03099

  -5.54 %

  BS /USDT

  0.43240

  -0.77 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004067

  0.34 %

  SOLO /USDT

  0.17652

  3.27 %

  ANKR /USDT

  0.03325

  -3.62 %

  SC /USDT

  0.003965

  -3.76 %

  OVR /USDT

  0.3002

  -1.57 %

  EJS /USDT

  0.004793

  -5.57 %

  DC /USDT

  0.0010866

  -8.01 %

  BEL /USDT

  0.59993

  -7.15 %

  BLZ /USDT

  0.083363

  -3.33 %

  IRIS /USDT

  0.03586

  -6.46 %

  VINU /USDT

  0.00000001250

  2.20 %

  FNZ /USDT

  0.004874

  -9.50 %

  ONSTON /USDT

  0.00877

  1.85 %

  REN /USDT

  0.10050

  -6.66 %

  WSI /USDT

  0.04833

  -0.04 %

  PORTO /USDT

  2.2991

  -1.82 %

  XTZ /USDT

  1.1347

  -2.14 %

  ERG /USDT

  1.5203

  -5.88 %

  DEBT /USDT

  15.719

  -0.44 %

  PRQ /USDT

  0.1068

  1.04 %

  BICO /USDT

  0.36678

  -4.78 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000878

  -4.35 %

  LPT /USDT

  6.749

  -3.95 %

  CQT /USDT

  0.1524

  -0.71 %

  NEO /USDT

  12.12

  -6.33 %

  PIAS /USDT

  0.01471

  -18.72 %

  DIA /USDT

  0.38816

  8.86 %

  TWT /USDT

  1.1838

  -0.41 %

  DENT /USDT

  0.00106863

  -4.43 %

  FIO /USDT

  0.03237

  -4.00 %

  DSLA /USDT

  0.00155562

  6.92 %

  ALICE /USDT

  1.5127

  -4.07 %

  TARI /USDT

  2.869

  0.42 %

  SGB /USDT

  0.007561

  2.16 %

  AE /USDT

  0.0917

  7.25 %

  ORO /USDT

  0.005101

  21.22 %

  GST /USDT

  0.020785

  -0.29 %

  CHAMP /USDT

  0.025527

  9.60 %

  FTRB /USDT

  0.005930

  0.23 %

  FIS /USDT

  0.50472

  -2.41 %

  AURORA /USDT

  0.1869

  -3.11 %

  VXT /USDT

  0.018527

  -3.91 %

  WOO /USDT

  0.19712

  -4.09 %

  MKR /USDT

  676.26

  -3.14 %

  IAG /USDT

  0.008743

  -0.73 %

  KIN /USDT

  0.00000422

  0.23 %

  RBC /USDT

  0.018665

  -0.92 %

  ADX /USDT

  0.1729

  -3.78 %

  SWASH /USDT

  0.01692

  -3.58 %

  ONE /USDT

  0.020535

  -4.48 %

  WIT /USDT

  0.003411

  27.65 %

  DAO /USDT

  1.52297

  0.11 %

  GLQ /USDT

  0.0101800

  -12.39 %

  CHESS /USDT

  0.2671

  4.25 %

  ELON /USDT

  0.00000034162

  -1.41 %

  AIOZ /USDT

  0.031778

  14.32 %

  GLMR /USDT

  0.37524

  -3.43 %

  XPLA /USDT

  0.60501

  2.63 %

  DARK /USDT

  0.031217

  -1.49 %

  PBR /USDT

  0.11074

  -7.00 %

  YFDAI /USDT

  218.856

  5.04 %

  MDX /USDT

  0.07086

  -1.28 %

  ENS /USDT

  13.299

  -4.13 %

  UFO /USDT

  0.000001507

  -4.01 %

  LINA /USDT

  0.0103660

  -8.74 %

  EQ /USDT

  0.0013534

  -8.49 %

  SEELE /USDT

  0.003452

  -4.58 %

  BUY /USDT

  0.020043

  -0.08 %

  ROSN /USDT

  0.08510

  -3.82 %

  FIU /USDT

  0.003232

  11.64 %

  PERP /USDT

  0.85993

  -7.75 %

  SUTER /USDT

  0.000822

  21.23 %

  TON /USDT

  2.0967

  1.44 %

  OSMO /USDT

  0.7907

  -2.83 %

  SOV /USDT

  0.87732

  -10.12 %

  BOA /USDT

  0.028852

  -4.37 %

  BDP /USDT

  0.20646

  -8.35 %

  RVN /USDT

  0.02615

  -2.49 %

  CVTX /USDT

  0.159722

  10.34 %

  DEP /USDT

  0.003584

  -0.61 %

  PENDLE /USDT

  0.29806

  -17.06 %

  DKS /USDT

  0.002614

  -2.38 %

  HELLO /USDT

  0.043333

  -1.45 %

  DAG /USDT

  0.04893

  2.51 %

  HECH /USDT

  0.05289

  -2.70 %

  ZMT /USDT

  0.051383

  -40.91 %

  BAND /USDT

  1.8011

  3.04 %

  ASTO /USDT

  0.048988

  1.65 %

  MBOX /USDT

  0.47698

  -3.63 %

  BAT /USDT

  0.2417

  -3.39 %

  PERL /USDT

  0.038682

  -0.60 %

  CPOOL /USDT

  0.03724

  -3.04 %

  ATD /USDT

  0.1676

  -7.55 %

  ROUTE /USDT

  2.6629

  -7.26 %

  WOZX /USDT

  0.051349

  -0.84 %

  SFG /USDT

  0.008049

  -30.63 %

  AKITA /USDT

  0.00000020261

  -6.29 %

  FDT /USDT

  0.05095

  1.19 %

  RFOX /USDT

  0.014241

  -3.99 %

  REEF /USDT

  0.0026347

  -3.80 %

  CAKE /USDT

  3.6976

  -1.33 %

  DAFI /USDT

  0.0111900

  -16.38 %

  STRAX /USDT

  0.57669

  2.73 %

  STARL /USDT

  0.000002368

  -3.50 %

  ENJ /USDT

  0.39001

  -1.90 %

  KAVA /USDT

  0.8824

  1.40 %

  DCR /USDT

  21.847

  -0.48 %

  JAM /USDT

  0.0025948

  -3.99 %

  CFG /USDT

  0.2957

  -6.42 %

  TSUKA /USDT

  0.067885

  -2.54 %

  PUSH /USDT

  0.35433

  -2.49 %

  MHUNT /USDT

  0.01015

  -1.93 %

  XEM /USDT

  0.038665

  -3.57 %

  CULT /USDT

  0.000006821

  -4.23 %

  MOVR /USDT

  8.1647

  -3.33 %

  KMA /USDT

  0.0025428

  -6.32 %

  NUM /USDT

  0.043977

  -8.07 %

  QLC /USDT

  0.0895345

  20.99 %

  KLO /USDT

  0.008952

  -4.94 %

  UBXS /USDT

  0.038960

  11.11 %

  ZRX /USDT

  0.2290

  -2.13 %

  XCV /USDT

  0.004735

  2.28 %

  RITE /USDT

  0.0021595

  1.20 %

  NOS /USDT

  0.01736

  0.87 %

  ORT /USDT

  0.015867

  -3.77 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014600

  0.29 %

  RSR /USDT

  0.0039530

  -4.53 %

  METAX /USDT

  0.2371

  -5.87 %

  NANO /USDT

  0.8860

  -2.25 %

  WATT /USDT

  0.02901

  10.80 %

  PLCU /USDT

  159.95

  0.44 %

  AIRTNT /USDT

  0.000667

  -1.18 %

  COMBO /USDT

  0.079698

  93.94 %

  MC /USDT

  0.28957

  -3.30 %

  ESG /USDT

  0.74809

  1.63 %

  DOME /USDT

  0.001324

  -3.77 %

  CELL /USDT

  0.2364

  -4.63 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004867

  -5.45 %

  IHC /USDT

  0.00004600

  1.01 %

  HOD /USDT

  0.00559

  -4.93 %

  MLT /USDT

  0.13169

  -0.85 %

  YFI /USDT

  8281.91

  -4.20 %

  ARV /USDT

  0.00008101

  -1.45 %

  KLAY /USDT

  0.2279

  -1.72 %

  WNCG /USDT

  0.13620

  -10.38 %

  MER /USDT

  0.00266

  -18.40 %

  UFT /USDT

  0.4139

  -1.17 %

  BONDLY /USDT

  0.006646

  -1.87 %

  WLKN /USDT

  0.050104

  -2.00 %

  ABBC /USDT

  0.072910

  -1.27 %

  LUFFY /USDT

  0.0001201

  -3.22 %

  FRIN /USDT

  0.006191

  14.07 %

  SDN /USDT

  0.36970

  -6.13 %

  LOCG /USDT

  0.01940

  -1.42 %

  GITCOIN /USDT

  2.1585

  -4.50 %

  FXS /USDT

  7.898

  -2.81 %

  ACA /USDT

  0.09887

  -3.34 %

  REI /USDT

  0.03132

  -0.82 %

  PBX /USDT

  0.001921

  2.72 %

  NKN /USDT

  0.104611

  -5.79 %

  REAP /USDT

  0.02253

  -1.09 %

  LIT /USDT

  1.03153

  -4.83 %

  DX /USDT

  0.00037667

  7.52 %

  GARI /USDT

  0.05298

  -1.92 %

  ZAM /USDT

  0.002578

  -1.45 %

  FRA /USDT

  0.0025675

  -3.82 %

  MLK /USDT

  0.26013

  -2.57 %

  COTI /USDT

  0.07287

  -1.20 %

  FREE /USDT

  0.00000017805

  0.40 %

  ECOX /USDT

  0.89647

  -1.32 %

  CTC /USDT

  0.3558

  -6.78 %

  KSM /USDT

  33.467

  -3.49 %

  TIP /USDT

  0.01114

  2.20 %

  ELT /USDT

  0.048911

  -2.64 %

  SFUND /USDT

  1.0785

  -1.42 %

  QNT /USDT

  122.105

  -2.61 %

  VEMP /USDT

  0.01368

  -2.07 %

  COMP /USDT

  42.104

  -4.81 %

  NEXO /USDT

  0.7350

  2.59 %

  LGX /USDT

  0.006951

  3.08 %

  POWR /USDT

  0.1813

  -0.76 %

  TRB /USDT

  14.0559

  -3.47 %

  NULS /USDT

  0.2723

  -3.61 %

  LIME /USDT

  0.010489

  -5.64 %

  GAME /USDT

  0.03497

  -0.90 %

  AUDIO /USDT

  0.26966

  -4.73 %

  MSWAP /USDT

  0.0003412

  -2.40 %

  POP /USDT

  0.000001794

  -1.91 %

  STBU /USDT

  0.023700

  -5.20 %

  PDEX /USDT

  1.7709

  -0.58 %

  DCRN /USDT

  0.2950

  -5.50 %

  ILV /USDT

  60.88

  -10.98 %

  XPR /USDT

  0.001492

  2.05 %

  LABS /USDT

  0.00104462

  13.49 %

  TORN /USDT

  6.9127

  -6.66 %

  RSS3 /USDT

  0.14337

  -9.17 %

  KUB /USDT

  1.7238

  -2.37 %

  BERRY /USDT

  0.0014276

  -5.41 %

  HTR /USDT

  0.08303

  -6.32 %

  FRONT /USDT

  0.24411

  2.34 %

  SHILL /USDT

  0.016582

  1.09 %

  CELO /USDT

  0.61135

  -1.56 %

  C98 /USDT

  0.21742

  -4.71 %

  WAXL /USDT

  0.61660

  -1.34 %

  IMPT /USDT

  0.0077430

  -5.97 %

  UNFI /USDT

  4.8358

  -6.44 %

  MESA /USDT

  0.003150

  -4.57 %

  RON /USDT

  1.0447

  1.07 %

  XYO /USDT

  0.005173

  -1.54 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.148

  0.01 %

  HNS /USDT

  0.030486

  -8.64 %

  GOV /USDT

  0.007442

  3.77 %

  BAL /USDT

  6.5552

  -6.08 %

  SYS /USDT

  0.17349

  -4.82 %

  ONT /USDT

  0.2239

  -4.23 %

  KNIGHT /USDT

  0.00901

  -2.06 %

  WZRD /USDT

  0.00358

  -1.64 %

  PRIME /USDT

  1.7023

  -13.94 %

  NEER /USDT

  0.18265

  1.40 %

  PAF /USDT

  0.0004290

  -1.10 %

  WRT /USDT

  0.16134

  -2.97 %

  UFI /USDT

  0.03067

  5.86 %

  KAR /USDT

  0.1507

  -6.91 %

  PYM /USDT

  0.0018428

  6.67 %

  CRU /USDT

  1.25828

  -6.59 %

  CHR /USDT

  0.16024

  -2.77 %

  MNW /USDT

  1.8609

  -5.17 %

  ATA /USDT

  0.15466

  -5.90 %

  RARE /USDT

  0.11312

  -5.25 %

  EWT /USDT

  3.4619

  -3.17 %

  API3 /USDT

  1.54091

  -4.88 %

  NBT /USDT

  0.0031500

  -5.76 %

  FLM /USDT

  0.090694

  -6.04 %

  DESO /USDT

  9.3740

  -3.36 %

  MXC /USDT

  0.019257

  -2.98 %

  BOSON /USDT

  0.2345

  -1.51 %

  LAZIO /USDT

  2.6572

  -0.67 %

  RLY /USDT

  0.014166

  -6.59 %

  OG /USDT

  2.7507

  8.15 %

  IOI /USDT

  0.1329

  -12.04 %

  METAL /USDT

  0.0492

  -1.00 %

  FIRE /USDT

  0.0135433

  4.98 %

  THN /USDT

  0.036151

  -3.03 %

  ORAI /USDT

  4.3581

  -3.64 %

  MEAN /USDT

  0.02065

  -4.48 %

  SXP /USDT

  0.26703

  -2.83 %

  POLC /USDT

  0.030005

  -4.56 %

  DES /USDT

  0.0015425

  -10.59 %

  HSF /USDT

  0.7096

  0.50 %

  DERC /USDT

  0.23198

  -2.22 %

  NUX /USDT

  0.012688

  2.13 %

  ALPHA /USDT

  0.10516

  -4.47 %

  SCY /USDT

  0.00017640

  -16.41 %

  XPNET /USDT

  0.007200

  38.16 %

  IDEX /USDT

  0.05106

  -4.57 %

  TOMO /USDT

  0.5547

  -6.41 %

  GOB /USDT

  0.004666

  3.50 %

  IOST /USDT

  0.010377

  -4.73 %

  SFP /USDT

  0.44271

  -3.28 %

  RNDX /USDT

  0.000142

  -4.69 %

  REVOLAND /USDT

  0.03544

  -17.58 %

  ROCO /USDT

  0.1462

  -9.91 %

  NVG /USDT

  0.0716

  -9.93 %

  SANTOS /USDT

  4.4533

  0.47 %

  OCT /USDT

  0.2226

  2.15 %

  LEVER /USDT

  0.0018956

  -4.83 %

  SLIM /USDT

  0.0487

  -4.32 %

  KZEN /USDT

  0.014498

  0.93 %

  HADES /USDT

  0.8300

  -4.17 %

  AST /USDT

  0.114256

  15.37 %

  BSW /USDT

  0.17739

  -4.57 %

  TLM /USDT

  0.019433

  -4.75 %

  PHM /USDT

  0.00007359

  0.56 %

  STETH /USDT

  1741.5039

  -3.94 %

  PHA /USDT

  0.1477

  -4.27 %

  MBX /USDT

  2.4759

  -5.72 %

  MTL /USDT

  1.24613

  4.44 %

  CHNG /USDT

  0.07844

  1.44 %

  BOBA /USDT

  0.23282

  0.20 %

  FEVR /USDT

  0.00066251

  -1.36 %

  XWG /USDT

  0.0011734

  -0.01 %

  DEVT /USDT

  0.00276

  -16.10 %

  SPO /USDT

  0.00106183

  -3.84 %

  METAG /USDT

  0.0002895

  1.72 %

  SAITO /USDT

  0.012630

  -6.58 %

  KUBE /USDT

  0.008481

  -4.88 %

  HIBS /USDT

  0.0003397

  -27.92 %

  RMRK /USDT

  2.3170

  -2.17 %

  ALPH /USDT

  0.26287

  -2.86 %

  AGLD /USDT

  0.4127

  -2.29 %

  WICC /USDT

  0.040572

  -2.69 %

  MONS /USDT

  0.012950

  -2.87 %

  ORN /USDT

  0.9435

  1.51 %

  ELF /USDT

  0.31608

  3.15 %

  EURT /USDT

  1.07422

  -0.74 %

  FXF /USDT

  0.003423

  4.48 %

  CERE /USDT

  0.0058244

  -7.90 %

  DUNE /USDT

  0.00083637

  -9.01 %

  AART /USDT

  0.001876

  1.24 %

  SLK /USDT

  0.003031

  -11.40 %

  CTSI /USDT

  0.1454

  -4.71 %

  LAT /USDT

  0.01664

  -5.56 %

  OKB /USDT

  42.069

  -6.35 %

  BTS /USDT

  0.011624

  -0.05 %

  AUCTION /USDT

  5.2823

  -5.16 %

  CAPS /USDT

  0.038761

  -11.45 %

  LIKE /USDT

  0.00519

  -1.70 %

  WNXM /USDT

  23.5896

  -4.95 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -9.09 %

  SUKU /USDT

  0.07929

  1.56 %

  ETHF /USDT

  0.2714

  -4.09 %

  MPH /USDT

  0.018865

  -3.28 %

  WAM /USDT

  0.005037

  0.19 %

  CLV /USDT

  0.06200

  -3.03 %

  EFI /USDT

  0.07537

  -4.07 %

  TRACE /USDT

  0.02863

  3.02 %

  T /USDT

  0.04061

  -3.49 %

  MOJO /USDT

  0.003550

  0.42 %

  HAO /USDT

  0.005085

  0.35 %

  FUSE /USDT

  0.07222

  -1.33 %

  PIT /USDT

  0.0000000005338

  -6.15 %

  ANT /USDT

  2.3883

  -2.28 %

  DYP /USDT

  0.11788

  -3.04 %

  SUP /USDT

  5.5794

  2.61 %

  ROOBEE /USDT

  0.001022

  0.49 %

  PERC /USDT

  0.1943

  0.72 %

  SYLO /USDT

  0.001903

  0.42 %

  COS /USDT

  0.006525

  -4.40 %

  NXD /USDT

  0.000756

  -2.32 %

  CWEB /USDT

  0.015475

  -3.78 %

  WWY /USDT

  0.005074

  -2.21 %

  VELODROME /USDT

  0.12762

  -7.31 %

  RIDE /USDT

  0.0468

  -4.09 %

  WILD /USDT

  0.3547

  -4.44 %

  QKC /USDT

  0.010922

  -0.09 %

  WELL /USDT

  0.0091054

  -0.53 %

  SCRT /USDT

  0.6366

  -3.89 %

  PROS /USDT

  0.4985

  -4.88 %

  CIRUS /USDT

  0.096844

  -5.30 %

  FNCY /USDT

  0.077189

  2.65 %

  PINE /USDT

  0.17648

  9.90 %

  ICX /USDT

  0.2161

  -2.08 %

  SWP /USDT

  0.001885

  -9.63 %

  PSI /USDT

  3.1616

  -14.61 %

  SIS /USDT

  0.0912

  -8.43 %

  ASR /USDT

  2.6500

  2.12 %

  REQ /USDT

  0.09686

  -3.05 %

  GEL /USDT

  0.3108

  -11.40 %

  QUICK /USDT

  85.941

  -3.86 %

  WOOF /USDT

  0.0007273

  -5.80 %

  SNK /USDT

  0.01343

  0.00 %

  BADGER /USDT

  2.8947

  -3.68 %

  STRM /USDT

  0.01297

  2.04 %

  RBN /USDT

  0.2180

  -4.00 %

  STND /USDT

  0.026662

  -5.50 %

  SOLR /USDT

  0.0347

  -6.97 %

  STORJ /USDT

  0.3539

  -3.17 %

  TEDDY /USDT

  0.00000053882

  -7.10 %

  SKEB /USDT

  0.0020429

  5.79 %

  CONV /USDT

  0.0006771

  -4.35 %

  MTRG /USDT

  2.9997

  -0.76 %

  ARTEM /USDT

  0.001483

  0.06 %

  ADS /USDT

  0.1474

  -2.12 %

  MOONEY /USDT

  0.0019449

  3.83 %

  HERO /USDT

  0.004557

  -2.50 %

  CHER /USDT

  0.011154

  8.42 %

  WING /USDT

  6.1900

  -3.06 %

  NSURE /USDT

  0.010907

  -17.19 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001059

  -3.37 %

  RDF /USDT

  0.00907

  -3.20 %

  LEASH /USDT

  425.62

  3.00 %

  OKT /USDT

  22.597

  -2.97 %

  HIVE /USDT

  0.3941

  -0.70 %

  CNAME /USDT

  0.000660

  -1.49 %

  SOUL /USDT

  0.17249

  -3.26 %

  PUNDIX /USDT

  0.46800

  0.83 %

  IDV /USDT

  0.0018101

  17.31 %

  NWC /USDT

  0.055437

  0.24 %

  LYXE /USDT

  8.4667

  -4.64 %

  SPUME /USDT

  0.006652

  -5.51 %

  STOS /USDT

  0.56259

  2.69 %

  WALV /USDT

  0.041171

  -2.63 %

  AMP /USDT

  0.003842

  -3.95 %

  OOKI /USDT

  0.0039705

  -3.26 %

  KFC /USDT

  10.2564

  5.04 %

  GQ /USDT

  0.0061061

  1.91 %

  OGN /USDT

  0.1137

  -3.64 %

  LOKA /USDT

  0.50509

  -3.01 %

  ORB /USDT

  0.08621

  -11.01 %

  AAG /USDT

  0.00608

  -4.55 %

  GMEE /USDT

  0.01253

  -1.02 %

  BZZ /USDT

  0.51778

  0.65 %

  SWAP /USDT

  0.35685

  -3.16 %

  O3 /USDT

  0.0649

  -4.27 %

  WEAR /USDT

  0.0009708

  -4.47 %

  DAR /USDT

  0.17377

  -5.01 %

  BOX /USDT

  1.68552

  -10.97 %

  XEC /USDT

  0.00003065

  -2.45 %

  WSIENNA /USDT

  0.50023

  2.03 %

  DDOS /USDT

  0.0437

  6.84 %

  STC /USDT

  0.011786

  -4.04 %

  KT /USDT

  0.002111

  7.43 %

  BLOCK /USDT

  0.06006

  2.14 %

  ERN /USDT

  1.75338

  -2.43 %

  RAD /USDT

  1.8633

  -4.25 %

  DOCK /USDT

  0.02076

  0.09 %

  JUV /USDT

  2.6013

  2.05 %

  RAY /USDT

  0.23704

  -3.85 %

  FOF /USDT

  0.5045

  -17.99 %

  WAXP /USDT

  0.067775

  -1.28 %

  METO /USDT

  0.001240

  -4.83 %

  BEPRO /USDT

  0.0013400

  -5.89 %

  OLV /USDT

  0.01068

  0.84 %

  GOF /USDT

  0.025692

  7.27 %

  INSUR /USDT

  0.07457

  -7.88 %

  QTC /USDT

  0.6769

  -0.30 %

  POND /USDT

  0.0095915

  -4.04 %

  AUTO /USDT

  227.96

  -2.88 %

  UNO /USDT

  0.06586

  -4.02 %

  DEUS /USDT

  64.02

  -3.97 %

  BBANK /USDT

  0.005811

  -3.27 %

  GAS /USDT

  3.421

  -1.12 %

  BAKE /USDT

  0.18317

  -3.52 %

  LSS /USDT

  0.19086

  -5.91 %

  PRMX /USDT

  0.0044727

  -0.60 %

  MTV /USDT

  0.0012322

  1.17 %

  K21 /USDT

  0.4501

  -8.73 %

  CVX /USDT

  5.0699

  -5.24 %

  ORBR /USDT

  3.0347

  -0.54 %

  SUPER /USDT

  0.1158

  -3.41 %

  MAHA /USDT

  0.682316

  -1.83 %

  MILO /USDT

  0.000000015415

  -5.33 %

  PUMLX /USDT

  0.021797

  -2.09 %

  POLIS /USDT

  0.2638

  0.61 %

  GGG /USDT

  0.17472

  -2.42 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00514

  -5.16 %

  ALEPH /USDT

  0.06436

  3.57 %

  MNZ /USDT

  0.0004440

  -17.22 %

  LM /USDT

  0.22304

  -0.05 %

  TARA /USDT

  0.001279

  -6.43 %

  XPRESS /USDT

  0.0667

  -2.19 %

  FSN /USDT

  0.3087

  -0.41 %

  NEBL /USDT

  1.0187

  -3.67 %

  SD /USDT

  0.9704

  -11.87 %

  POSI /USDT

  0.0486

  -0.81 %

  ZCX /USDT

  0.07588

  -3.82 %

  KNC /USDT

  0.6962

  -3.13 %

  XOR /USDT

  3.515

  -3.43 %

  FCON /USDT

  0.0000976

  -2.00 %

  KLV /USDT

  0.00570

  -0.34 %

  EPK /USDT

  0.016278

  -8.30 %

  SKU /USDT

  0.00894

  -4.07 %

  BIT /USDT

  0.5151

  -2.53 %

  NOIA /USDT

  0.051345

  0.41 %

  DEGO /USDT

  1.9469

  -4.57 %

  BITCI /USDT

  0.0060494

  -1.01 %

  URUS /USDT

  18.350

  -2.30 %

  LAND /USDT

  1.3369

  -8.91 %

  DHB /USDT

  0.0007009

  4.56 %

  MATTER /USDT

  0.10762

  -12.80 %

  TVK /USDT

  0.039898

  -3.24 %

  ITSB /USDT

  0.002813

  -12.55 %

  PNT /USDT

  0.2118

  -0.23 %

  TT /USDT

  0.004509

  -1.09 %

  ATEAM /USDT

  2.789

  46.09 %

  CEL /USDT

  0.34534

  -4.84 %

  KOK /USDT

  0.0724

  5.38 %

  ZLW /USDT

  0.032729

  1.97 %

  THE /USDT

  0.001826

  -1.13 %

  NRFB /USDT

  0.00329

  -1.79 %

  FNF /USDT

  0.0000000002930

  -4.87 %

  IOTA /USDT

  0.2198

  -6.30 %

  ALN /USDT

  0.0047709

  2.29 %

  CHEQ /USDT

  0.051289

  0.26 %

  ELA /USDT

  1.15181

  -4.55 %

  CTK /USDT

  0.77357

  0.26 %

  NEST /USDT

  0.018521

  -2.23 %

  CANTO /USDT

  0.23879

  -9.64 %

  GMPD /USDT

  0.021836

  5.76 %

  POLK /USDT

  0.04787

  -4.18 %

  VTHO /USDT

  0.0013537

  -3.52 %

  OLE /USDT

  0.026232

  1.50 %

  10SET /USDT

  0.6138

  -1.47 %

  DUST /USDT

  1.8406

  -1.84 %

  ISK /USDT

  0.27355

  -1.52 %

  JOY /USDT

  0.064584

  -9.30 %

  ISP /USDT

  0.0009901

  -6.71 %

  FLY /USDT

  0.0012978

  -2.06 %

  BTCST /USDT

  0.6741

  1.24 %

  ZLK /USDT

  0.02319

  -9.80 %

  KILT /USDT

  0.3903

  -2.10 %

  TROY /USDT

  0.003519

  -4.29 %

  ALCX /USDT

  20.887

  -4.04 %

  CELT /USDT

  0.000648

  0.93 %

  DFYN /USDT

  0.040421

  -4.02 %

  TAMA /USDT

  0.011048

  -6.53 %

  VR /USDT

  0.00873

  -3.42 %

  1ART /USDT

  0.019996

  2.21 %

  LSK /USDT

  1.0804

  1.78 %

  AFC /USDT

  3.0375

  0.59 %

  MDF /USDT

  0.001002

  -4.20 %

  VLX /USDT

  0.02089

  -3.06 %

  UMEE /USDT

  0.00691

  -4.95 %

  MLS /USDT

  0.60987

  -3.71 %

  GHST /USDT

  1.1494

  -7.53 %

  WHALE /USDT

  0.7122

  -1.24 %

  SUDO /USDT

  0.8969

  -7.19 %

  POLS /USDT

  0.4159

  -3.14 %

  KONO /USDT

  0.022893

  -3.25 %

  ACE /USDT

  0.00702

  1.29 %

  DREP /USDT

  0.4484

  -2.83 %

  RBLS /USDT

  0.12189

  -6.51 %

  PNG /USDT

  0.044650

  -3.55 %

  MOON /USDT

  0.27324

  -7.50 %

  SENSO /USDT

  0.1281

  -1.53 %

  SHFT /USDT

  0.007861

  -4.43 %

  TRVL /USDT

  0.064529

  0.62 %

  IDEA /USDT

  0.01069

  -0.92 %

  ALU /USDT

  0.028313

  -3.06 %

  BNC /USDT

  0.23313

  -6.02 %

  XNL /USDT

  0.01964

  -5.21 %

  THG /USDT

  0.0724

  -5.23 %

  GNO /USDT

  107.42

  -4.70 %

  CREAM /USDT

  12.297

  2.25 %

  XIL /USDT

  0.00350

  -3.04 %

  FOR /USDT

  0.02282

  -2.06 %

  SENATE /USDT

  0.050278

  -8.80 %

  PET /USDT

  0.181431

  -3.69 %

  XYM /USDT

  0.035154

  -2.53 %

  MGG /USDT

  0.00325

  -2.40 %

  AVA /USDT

  0.6116

  -1.82 %

  XAVA /USDT

  0.4140

  -6.12 %

  UOS /USDT

  0.2179

  -4.21 %

  WAS /USDT

  0.022765

  1.07 %

  YIN /USDT

  0.02591

  -0.72 %

  KICKS /USDT

  0.001874

  -12.47 %

  PIZA /USDT

  0.00000729

  3.25 %

  LIFE /USDT

  0.00036377

  0.02 %

  TKO /USDT

  0.33732

  -1.17 %

  SOMM /USDT

  0.15179

  -13.75 %

  HAPI /USDT

  14.0654

  0.84 %

  HEART /USDT

  0.014336

  -4.80 %

  BAGS /USDT

  0.4092

  12.69 %

  SRT /USDT

  0.000080

  2.56 %

  DELFI /USDT

  0.00390

  9.85 %

  FORM /USDT

  0.0022041

  -5.71 %

  GZONE /USDT

  0.036230

  -2.12 %

  ALPINE /USDT

  2.2248

  -0.09 %

  KGC /USDT

  0.000081476

  3.01 %

  PSY /USDT

  0.00795

  4.19 %

  ANML /USDT

  0.0004182

  -4.47 %

  NCT /USDT

  0.01020

  -4.58 %

  AAA /USDT

  0.000006507

  -1.73 %

  XED /USDT

  0.091906

  -3.84 %

  MOO /USDT

  0.002355

  -1.62 %

  AZY /USDT

  0.012000

  0.07 %

  TAKI /USDT

  0.006774

  3.23 %

  TEER /USDT

  0.2879

  -5.76 %

  LITH /USDT

  0.0008090

  -1.08 %

  TFUEL /USDT

  0.05241

  -2.31 %

  XPRT /USDT

  0.3264

  -3.17 %

  FARM /USDT

  34.280

  -3.12 %

  LTO /USDT

  0.102995

  -6.39 %

  ALPA /USDT

  0.038909

  -4.53 %

  UTK /USDT

  0.09626

  -3.22 %

  BTG /USDT

  15.6617

  -5.31 %

  HARD /USDT

  0.1696

  -4.12 %

  FIRO /USDT

  2.0548

  -7.00 %

  TWITFI /USDT

  0.0005503

  -6.14 %

  OMI /USDT

  0.0008107

  -1.48 %

  SAMO /USDT

  0.0034123

  -3.75 %

  NFTB /USDT

  0.016718

  -0.92 %

  XVG /USDT

  0.0028597

  -0.91 %

  DFA /USDT

  0.04749

  0.44 %

  CTG /USDT

  0.09245

  -13.26 %

  TBE /USDT

  0.00018169

  -6.17 %

  TXT /USDT

  0.001952

  -1.41 %

  VRX /USDT

  38.655

  -0.02 %

  PPAD /USDT

  0.00291

  -4.90 %

  BFC /USDT

  0.06399

  -1.38 %

  XMON /USDT

  2722.08

  -3.89 %

  MIST /USDT

  0.013446

  3.22 %

  GASDAO /USDT

  0.000001395

  -1.13 %

  SNM /USDT

  0.7410

  -2.39 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018372

  -5.40 %

  1EARTH /USDT

  0.0026972

  -3.75 %

  DFL /USDT

  0.002449

  2.25 %

  DEXE /USDT

  2.7754

  -3.50 %

  REVV /USDT

  0.012646

  -2.70 %

  T23 /USDT

  0.000000000557

  3.14 %

  FIDA /USDT

  0.39645

  -2.35 %

  UMA /USDT

  2.0183

  -3.40 %

  WBTC /USDT