• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  gate.io APP

  gate.io มือถือ APP 2.0

  ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล สะดวก ปลอดภัย มีเสถียรภาพ มากยิ่งขึ้น
  ดาวน์โหลดทันที
  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย