• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
การกู้ยืมมาร์จิ้น
การกู้ยืมจากแพลตฟอร์มเป็นจำนวนหลายเท่าของสินทรัพย์เดิมเพื่อทำการซื้อขาย โดยใช้สินทรัพย์ที่ท่านถือครองของท่านเป็นหลักประกันในแพลตฟอร์ม
สกุลเงิน(0)
การซื้อขายล่าสุด
ตลาด ราคา % 24 h
BTC / USDT บัญชีมาร์จิ้น10X
BTC ตลาดกู้ยืม
ให้กู้ยืม BTC
รวม: 463.180000 BTC / เหลือ 463.180000 BTC
อัตราดอกเบี้ยต่อวัน ปริมาณที่ยืมได้(BTC) ระยะเวลายืม (วัน)
บันทึกการยืมเงิน
คําสั่งการยืม
  • รอชำระเงินคืน [0]
  • ชำระด้วยตนเอง
  • ชำระคืนอัตโนมัติ
ID เวลายืมเงิน สกุลเงิน ปริมาณ อัตรา ระยะเวลา (วัน) เวลาสิ้นสุด คืนเงินต้นแล้ว ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ/ดอกเบี้ยสะสม ยืมต่ออัตโนมัติ สถานะ ดำเนินการ
ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io