• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  การกู้ยืมมาร์จิ้น
  การกู้ยืมจากแพลตฟอร์มเป็นจำนวนหลายเท่าของสินทรัพย์เดิมเพื่อทำการซื้อขาย โดยใช้สินทรัพย์ที่ท่านถือครองของท่านเป็นหลักประกันในแพลตฟอร์ม
  สกุลเงิน(0)
  การซื้อขายล่าสุด
  ตลาด ราคา % 24 h
  FARM / USDT บัญชีมาร์จิ้น3X
  FARM ตลาดกู้ยืม
  ให้กู้ยืม FARM
  รวม: 343.032818 FARM / เหลือ 343.032818 FARM
  อัตราดอกเบี้ยต่อวัน ปริมาณที่ยืมได้(FARM) ระยะเวลายืม (วัน)
  บันทึกการยืมเงิน
  คําสั่งการยืม
  • รอการคืนเงิน [0]
  • ชำระด้วยตนเอง
  • ชำระคืนอัตโนมัติ
  ID เวลายืมเงิน สกุลเงิน ปริมาณ อัตรา ระยะเวลา (วัน) เวลาสิ้นสุด คืนเงินต้นแล้ว ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ/ดอกเบี้ยสะสม ยืมต่ออัตโนมัติ สถานะ ดำเนินการ
  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io