• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
การกู้ยืมมาร์จิ้น
การกู้ยืมจากแพลตฟอร์มเป็นจำนวนหลายเท่าของสินทรัพย์เดิมเพื่อทำการซื้อขาย โดยใช้สินทรัพย์ที่ท่านถือครองของท่านเป็นหลักประกันในแพลตฟอร์ม
สกุลเงิน(0)
การซื้อขายล่าสุด
ตลาด ราคา % 24 h
ETH / USDT บัญชีมาร์จิ้น10X
ETH ตลาดกู้ยืม
ให้กู้ยืม ETH
รวม: 846.840000 ETH / เหลือ 846.840000 ETH
อัตราดอกเบี้ยต่อวัน ปริมาณที่ยืมได้(ETH) ระยะเวลายืม (วัน)
บันทึกการยืมเงิน
คําสั่งการยืม
  • รอการคืนเงิน [0]
  • ชำระด้วยตนเอง
  • ชำระคืนอัตโนมัติ
ID เวลายืมเงิน สกุลเงิน ปริมาณ อัตรา ระยะเวลา (วัน) เวลาสิ้นสุด คืนเงินต้นแล้ว ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ/ดอกเบี้ยสะสม ยืมต่ออัตโนมัติ สถานะ ดำเนินการ
ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io