• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา

  คำขอการลิสต์เหรียญใหม่

  กรุณาใส่ข้อมูลต่อไปนี้ (ผู้ใช้บัญชี ที่ใส่ข้อมูลได้ละเอียดและถูกต้อง 1 อันดับแรก จะได้รับการคัดเลือก,รับรางวัลจาก 500~1000GT ทันที

  ประเภท

   ภาษาและภูมิภาค
   อัตราซื้อขาย