• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
Gate บล็อก

ประตูสู่ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคริปโต

  • Gate บล็อก
  • Latest Posts
  • Guide
  • Company News
  • Institutional
Gate.io บล็อก ReFi คืออะไร?

ReFi คืออะไร?

08 August 11:36บทนำ

ReFi มีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปฏิรูป ซึ่งสำรวจวิธีการสร้างระบบเพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรวัสดุที่จำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ และหวังว่าจะสนับสนุนให้ผู้คนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศผ่านผลประโยชน์ทางการเงิน ดังนั้น ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ


TL;DR

- ReFi (Regenerative Finance) มีเป้าหมายเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเทคโนโลยี Web3 นั่นคือการใช้กลไกที่โปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อแนะนำสินทรัพย์ธรรมชาติที่แท้จริงเข้าสู่ห่วงโซ่ และในขณะเดียวกันก็แนะนำกลไกจูงใจเพื่อให้รางวัลกับพฤติกรรมที่นำไปสู่สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์การเล่าเรื่องแบบใหม่สำหรับการสำรวจโลกของ Web3 ReFi นั้นแตกต่างจากกระบวนทัศน์การเล่าเรื่อง Web3 ก่อนหน้า L1, L2, DeFi, NFT, P2E เป็นต้น

- ปัจจุบัน โครงการ ReFi ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จคือ Celo

- ด้วยการรวมเทคโนโลยี Web3 เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบกระจายศูนย์ ReFi จะสร้างวัฏจักรเศรษฐกิจที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับเศรษฐกิจแบบปฏิรูปของโลก ซึ่งสามารถส่งเสริมการสร้างใหม่ของโลกอย่างยั่งยืน และสร้างปัจจัยภายนอกเชิงบวกที่ยั่งยืนReFi คืออะไร?


ReFi (Regenerative Finance) ตอนนี้หมายถึงการเคลื่อนไหวทางการเงินของการปฏิรูป Web3 ตัวย่อระบุว่ามาจาก DeFi


แนวคิดเชิงนวัตกรรมของ ReFi มุ่งหวังที่จะย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเทคโนโลยี Web3 กล่าวคือ การใช้กลไกที่โปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อแนะนำทรัพย์สินทางธรรมชาติที่แท้จริงเข้าสู่ห่วงโซ่ และในขณะเดียวกันก็แนะนำกลไกจูงใจเพื่อให้รางวัลกับพฤติกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ReFi มีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปฏิรูป ซึ่งสำรวจวิธีการสร้างระบบเพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรวัสดุที่จำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ และหวังว่าจะสนับสนุนให้ผู้คนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศผ่านผลประโยชน์ทางการเงิน ดังนั้น ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ


ReFi ไม่ จำกัด เฉพาะพื้นที่คริปโต ตลาดการปล่อยคาร์บอนยังเป็นตลาด ReFi ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ผลประโยชน์ทางการเงินเพื่อกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยการกำหนดราคาการปล่อยคาร์บอน องค์กรจำนวนมากขึ้นจะได้รับการสนับสนุนให้ลดการปล่อยคาร์บอนและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์มากขึ้น


โหมดการพัฒนาของ ReFi


ปัจจุบัน จำนวนโครงการในฟิลด์ ReFi เพิ่มขึ้นทุกวัน และส่วนใหญ่มีสามโหมดการพัฒนา:


1. ทำให้สภาพอากาศของเรามีเสถียรภาพโดยการลดและกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนใหญ่ผ่านตลาดการปล่อยคาร์บอน


2. จากการเพาะปลูกและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ เราสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศของเราและแลกเปลี่ยนคุณค่ากับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดคาร์บอน


3. การสร้างความยุติธรรมทางสังคม - โดยการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่หยั่งรากลึกในชุมชนพยาบาลเสาหลักทั้งสามนี้เป็นกรอบการทำงานที่สามารถชี้นำการเคลื่อนไหวของ ReFi ให้เต็มศักยภาพ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงมากมายในการไล่ตามความทะเยอทะยานเหล่านี้ – เป้าหมายของเราไม่ใช่เพื่อสรุปข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ทั้งหมด แต่เพื่อเน้นถึงศักยภาพของชุมชน Web3 ในการออกแบบเงินใหม่และรักษาโลกคุณสมบัติของ ReFi


ในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์การเล่าเรื่องใหม่สำหรับการสำรวจโลก Web3 ReFi แตกต่างจากกระบวนทัศน์การเล่าเรื่อง Web3 ก่อนหน้า L1, L2, DeFi, NFT, P2E ในคุณสมบัติต่อไปนี้:ประโยชน์หลากหลาย


ReFi สนับสนุนกลุ่มอื่น ๆ ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา Web3 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การเล่าเรื่องใหม่ของ Web3 ที่เปล่งประกายด้วยความรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติ (มนุษยชาติที่สมบูรณ์แบบคือ Divinity) จะเพิ่มน้ำจืดใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม Web3 ที่เผชิญกับวิกฤตการเล่าเรื่องอ่อนล้าการตรวจสอบที่โปร่งใส


ไม่ว่าจะเป็น Web3, Web2 หรือองค์กรแบบดั้งเดิม ทุกองค์กรล้วนรับประกันความโปร่งใส แต่มีเพียงโครงการ Web3 เท่านั้นที่สามารถตระหนักถึงความโปร่งใสของความไม่ไว้วางใจในทางเทคนิคและเชิงตรรกะ


ReFi สืบทอดคุณลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้นของ Web3 หากผู้ใช้ซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนผ่านตลาดคาร์บอนเครดิตแบบดั้งเดิม เขา/เธอจะได้รับเฉพาะใบรับรอง PDF และข้อมูลอื่นๆ จะเป็นกล่องดำสำหรับเขา/เธอ โครงการ ReFi จะเชื่อมโยงสถาบันการจดทะเบียน ประเภทเครดิต และแบทช์ปีของโทเค็นคาร์บอนเครดิต ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลนี้ผ่านเบราว์เซอร์บล็อคเชนได้ตลอดเวลา


Tokenization


หลังจากที่โครงการ ReFi แปลงสินทรัพย์ธรรมชาติเป็นโทเค็น ด้วยความช่วยเหลือของโครงสร้างพื้นฐาน Web3, กระเป๋าเงิน และแอปพลิเคชัน DeFi ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถลงทุน ซื้อ ใช้ และแลกเปลี่ยนโทเค็นของสินทรัพย์ธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างอิสระโดยไม่ได้รับอนุญาตความสามารถในการโปรแกรม


ความสามารถในการตั้งโปรแกรมเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการนำความโปร่งใสและการสร้างโทเค็นไปใช้ในโครงการ ReFi สัญญาอัจฉริยะที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยให้โครงการ ReFi สามารถปลดล็อกการสร้างโทเค็น การรวม (การสร้างมาตรฐาน) ของสินทรัพย์ธรรมชาติ และการใช้การให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจและการแลกเปลี่ยน AMM ทำให้โครงการ ReFi สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเงินทุนและความโปร่งใสของสินทรัพย์ธรรมชาติความยั่งยืน


ReFi เป็นนวัตกรรมแบบบูรณาการเช่นโทรศัพท์มือถือของ Apple ReFi ไม่ใช่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในความเป็นจริง เทคโนโลยี Web3 ที่ใช้โดย ReFi เป็นเพียงเทคโนโลยีพื้นฐานบางอย่าง เช่น การออกโทเค็น การให้ยืม DeFi เครื่องมือ AMM Swap และ DAO นวัตกรรมของมันคือการรวมเทคโนโลยี Web3 เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อมอบโซลูชันใหม่สำหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนความหลากหลายของโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อมและชีววิทยาปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก


ReFi เป็นระบบวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก ReFi เป็นระบบวัฏจักรเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเป็นอิสระโดยมีการผลิตที่สมบูรณ์ (การผลิตสินทรัพย์ธรรมชาติ) - การแลกเปลี่ยน (การแปลงสินทรัพย์ทางธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวก DeFi) - การบริโภค (การใช้และการบริโภคสินทรัพย์ธรรมชาติ) และระบบมีปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก ปัจจัยภายนอกในที่นี้หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องหนึ่งทำให้วิชาทางเศรษฐกิจอื่นๆ ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม และผู้รับผลประโยชน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

Celo สามารถนำความรุ่งเรืองมาสู่ ReFi ได้หรือไม่?


ในแนวคิดของ ReFi ประเด็นหลักที่ดึงดูดใจคือการออกแบบความต้องการของสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันสำหรับมนุษยชาติ เพื่อแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันอย่างใหญ่หลวงและอคติที่เป็นระบบซึ่งอารยธรรมสมัยใหม่ได้รบกวนเราเป็นเวลานาน


ในแง่เศรษฐกิจ จะเอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่มีชีวิตชีวา ระบบชีวิตเหล่านี้เชื่อมโยงมนุษย์กับโลกจะสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้สภาพอากาศของเรามีเสถียรภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของทุนทางสังคมผ่านการกระจายอำนาจและความเชื่อถือไม่ได้


ปัจจุบัน Celo เป็นโครงการ ReFi ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในด้านนี้ การเกิดของ Celo ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจาก Regenerative Economics ของ Charles Eisenstein ภารกิจของมันคือการสร้างระบบการเงินและสร้างเงื่อนไขที่ดีขึ้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทุกคนรวมถึงโลกของเรา


Celo เป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จไม่กี่โครงการในด้าน ReFi เป็นแพลตฟอร์ม stablecoin และการเงินที่กระจายอำนาจโดยใช้บล็อกเชน Celo รองรับ EVM และใช้เครือข่ายบล็อคเชน L1 ในโหมด PoS คุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่คือการใช้ระบบระบุตัวตนของโทรศัพท์ (PIS) และเทคโนโลยีไคลเอ็นต์แบบ Ultra-light ของ Plumo เพื่อรับรู้สถานการณ์บางอย่างของ ReFi


PIs ซึ่งเป็นระบบระบุตัวตนของโทรศัพท์เป็นบริการที่ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใช้รายใหม่สามารถเชื่อมต่อที่อยู่กระเป๋าเงินของตนกับหมายเลขโทรศัพท์ได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถส่งสินทรัพย์เข้ารหัสลับให้กันและกันผ่านหมายเลขโทรศัพท์ได้ จากมุมมองของประสบการณ์ผู้ใช้ สิ่งนี้เอื้อต่อการขยายกลุ่มผู้ใช้มากขึ้น

ความแตกต่าง


ต่างจากเครือข่ายสาธารณะ Layer1 จำนวนมากที่ต้องเผชิญกับทุกตลาด Celo อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่เน้นการชำระเงินผ่านมือถือแบบกระจายศูนย์ เครือข่ายหลักเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2020 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารในโลกนี้ได้รับความสะดวกสบายจากผลิตภัณฑ์ DeFi ผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์มือถืออื่นๆ ดังนั้นแอฟริกาและประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าจำนวนมากจึงเป็นตลาดเป้าหมาย


Celo ไม่เพียงแต่ใช้กลไกฉันทามติ PoS, รองรับ EVM และทำงานร่วมกันข้ามสายได้ แต่ยังมีคุณสมบัติของการใช้ stablecoin เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมสำหรับการโอนเงิน การชำระเงินข้ามพรมแดน ฯลฯ รองรับโทเค็นหลายตัวเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมก๊าซ , การจับคู่หมายเลขโทรศัพท์กับที่อยู่กระเป๋าเงินเพื่อลดความซับซ้อนของการดำเนินการโอน ฯลฯ


Celo ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนา ReFi


ตัวอย่างเช่น เราจะดำเนินการความร่วมมือเชิงลึกกับโครงการ ReFi ประเภทโทเค็นเครดิตคาร์บอน เช่น Toucan, Flow Carbon และ Moss และสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับ Uniswap เพื่อปรับปรุงสภาพคล่องของโทเค็นคาร์บอนเครดิตให้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพเงินทุนของตลาด ReFi ปัจจุบันสถานะปัจจุบันของ CELO


ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ในระบบนิเวศของ Celo ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว จนถึงตอนนี้ มี Dapps และโปรโตคอลมากกว่า 120 รายการ รวมถึง DeFi, GameFi, NFT, Web3, แพลตฟอร์มข้อมูลและการพัฒนา, โครงการผลกระทบทางสังคม, โครงการเนทีฟในระบบนิเวศ, การปักหลัก, เครื่องมือวิเคราะห์, สะพานข้ามสายโซ่, กระเป๋าเงิน, ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ฯลฯ ในขณะที่เขียน TVL ทั้งหมดของระบบนิเวศของ Celo อยู่ที่ประมาณ 139 ล้านดอลลาร์ในหมู่พวกเขา น้ำหนักของโครงการในหมวดหมู่ของ DeFi กระเป๋าเงิน และผลกระทบทางสังคมนั้นค่อนข้างสูง โดยคิดเป็นประมาณ 26%, 24% และ 10% ตามลำดับ ยกตัวอย่าง DeFi สัดส่วนของโปรเจ็กต์ nativel ของระบบนิเวศนั้นเกือบครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ขนาดของโครงการในประเทศยังเล็กอยู่ในปัจจุบัน ในบรรดาโครงการสร้างผลกระทบทางสังคม มีบริการทางการเงินมากมายและการบรรเทาความยากจนสำหรับคนจน ซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะของระบบนิเวศ CELO อย่างชัดเจนวิสัยทัศน์ของ Celo คือการสร้างระบบการเงินแบบเปิด เพื่อให้ผู้คนในโลกที่ไม่มีบัญชีธนาคารแต่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบัน ผู้คนกว่า 1.7 พันล้านคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งทำให้ถนนสู่ความมั่งคั่งยากขึ้น ดังนั้น Celo จึงมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างเครื่องมือทางการเงินให้กับทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ
บทสรุป


เราควรตระหนักว่าอนาคตของ Web3 ไม่สามารถเดิมพันได้ 100% ในแอปพลิเคชันสถานการณ์ทางการเงิน Web3 ต้องสร้างคุณค่าที่แท้จริง (คุณค่าของเสรีนิยมใหม่หรือนักสิ่งแวดล้อมและคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น / สังคม / โลก) เพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง


ทุกวันนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะออกแบบกฎดั้งเดิมของเกมการเงินและแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก เช่น ปัญหาสภาพภูมิอากาศ


หากสามารถให้ความต้องการขั้นพื้นฐานแก่ผู้คนและปลูกฝังเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีพลวัตมากขึ้นที่สามารถพัฒนาอย่างมีสุขภาพดีได้ และหากสามารถสร้างระบบนิเวศที่ดีที่เป็นธรรม ยุติธรรม มีความหลากหลายและครอบคลุมได้ ReFi เป็นทิศทางการพัฒนาใหม่ที่น่าสำรวจในกระบวนการของโลกที่กำลังเคลื่อนที่ จาก Web2 ถึง Web3


ผู้เขียน: Gate.io ผู้สังเกตการณ์: Byron B. ผู้แปล: Joy Z.


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:


* บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ


*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์


BTC/USDT + 0.93%
ETH/USDT -0.89%
GT/USDT + 0.25%
ลงทะเบียนเพื่อรับโบนัสสำหรับผู้มาใหม่ $100 !
ลงทะเบียนตอนนี้
รับ 20 พอยต์ตอนนี้
สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น: ปฏิบัติตาม 2 ขั้นตอนให้เสร็จสิ้นเพื่อรับพอยต์ทันที!

🔑 ลงทะเบียนบัญชีกับ Gate.io

👨‍💼 ดำเนินการ KYC ให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

🎁 รับคะแนนพอยต์

รับสิทธิ์เลย
ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io