• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Gate.io Scheduled Spot Querying Service Upgrade(Starts 21 December 07:00 UTC)

2022-12-20 10:20:36 UTC 18310
Gate.io is going to upgrade and optimize the history queries in the spot trading markets from 07:00 – 07:30 UTC on 21 December, 2022. The upgrade will take about 30 minutes and query interruptions may be sufficient small to be ignored during the process. If you encounter any query error, you may simply try again.
If you are an affected trader, please adjust your strategies beforehand.

Affected services:
All spot transactions, order history, and trades queries.

This upgrade will bring improved querying performance and allow us to deliver better trading service to our users. Thank you for your understanding and continued support.


Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter: https://twitter.com/GateioVIP
Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram: https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://gateio.medium.com/
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
December 20, 2022


ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io