• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io Suspends the Deposit and Withdrawal of Findora (FRA)

2022-12-16 02:35:31 UTCอ่าน:9213
As the Findora (FRA) token is currently undergoing technical maintenance, Gate.io has suspended the deposit and withdrawal of Findora (FRA). But the trading is not affected for the time being. We will resume the deposit and withdrawal immediately after the maintenance is completed. New announcements will be posted if there are any changes. Thank you for your understanding and support.

Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter: https://twitter.com/GateioVIP
Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram: https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://gateio.medium.com/
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
December 16th, 2022ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io