• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Trade DEGO/USDT Perpetual Contract to Win $30,000 Bonus

2022-12-01 09:20:32 UTC 17521
We are launching this event where users can deposit to Gate.io on chain, trade the DEGO/USDT perpetual contract, and share screenshots of their PnL to win $30,000 in prizes!

Duration: Dec 1st, 2022 8:00 - Dec 9th, 2022 8:00 UTC
Fill out the form: https://www.gate.io/questionnaire/2745

Event 1: New users who deposit to Gate.io on-chain and trade DEGO/USDT perpetual contract will receive up to $18,000!
(a) During the event period, new users who deposit to Gate.io from external platforms via the chain will be ranked according to the net deposit volume (deposit - withdrawal) and will be sharing the rewards as followed:
1st: $700 ($100 contract bonus + $600 point)
2nd: $500 ($50 contract bonus + $450 point)
3rd: $300 ($50 contract bonus + $250 point)
4th-10th: share prize pool of $1,000 ($200 contract bonus + $800 point) based on net deposit percentile
11th-100th: share prize pool of $2,500 ($500 contract bonus + $2,000 point) based on net deposit percentile
Note: The top 3 rankings must have a cumulative net deposit volume of at least 10,000 USDT
Deposit Now

(b) The first 500 users who trade DEGO/USDT perpetual contract for the first time will receive $13,000 according to trading volume percentile. Trade Now

Event 2: Trade DEGO/USDT perpetual contract and win a prize pool of $10,000!
During the event period, if you trade DEGO/USDT perpetual contract with a cumulative trading volume of at least 3,000 USDT, the first 500 people will receive a shared prize pool of $10,000 according to their trading volume, on a first-come, first-served basis! Trade Now

Event 3: Share screenshots of PnL and get $2,000 at your fingertips
During the campaign period, users will share screenshots of their DEGO/USDT perpetual contract earnings on Twitter, Telegram, etc. By uploading the screenshots, 10 people will be selected from every 100 users who shared their screenshots to receive $10-$50 point. Trade Now

Notice:
1. During the campaign period, users may only choose DEGO/USDT perpetual contract trading pairs for trading. Any trading volume generated by other trading pairs will not be counted.
2. Participants of this event must fill in the form as required. User's rewards will be based on the data provided in the form.
3. Rewards will be issued within 14 working days after the event ends, and this can be viewed in "My Finance-Billing Details.
4. Users can only use one account. No sub-accounts can be used in the activity.
5. During the event, the user's cumulative trading volume will be equal to buying volume + selling volume. (this includes unrealized profit and loss as well as realized profit and loss)
6. If there is cheating or any other violation, users will be disqualified and will not be eligible for rewards.
7. The perpetual contract bonus can be used for margin trading, account losses, trading fees, and funding rates; The validity period is 30 days. The profit obtained from the contract bonus transaction can be withdrawn to the user's wallet but the perpetual contract bonus cannot be transferred out.
8. Risk warning: virtual currency trading is affected by many factors such as market fluctuations and policies. The market fluctuates greatly, and l is difficult to predict. Please make sure to pay attention to market risks and trade with caution.
9. Gate.io reserves the right of the final interpretation of this event.


Gateway to Crypto

Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter: https://twitter.com/GateioVIP
Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram: https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://gateio.medium.com/
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
Dec 1st, 2022


ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io