• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

The Postponement of VRJAM(VRJAM) Trading

2022-11-30 03:28:30 UTCอ่าน:10725
Due to the request from VRJAM team, the trading of VRJAM(VRJAM) will be delayed from 10:00 am UTC November 30th, 2022 to 12:00 pm UTC November 30th, 2022.
We apologize for any inconvenience caused.

Token symbol:VRJAM
Token Contract:https://polygonscan.com/address/0xe84c2edca71fc3cc570c70665178d90c8721623b
Website:https://vrjam.com/

VRJAM(VRJAM) Trading starts: on 12:00 pm Nov 30th, 2022 UTC.


Deposit VRJAM(VRJAM) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/VRJAM
Trade VRJAM(VRJAM) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/VRJAM_USDT

Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals Download iOS/Android App right now.

Follow us on social
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_io
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
Nov 30th, 2022


ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io