• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io Supports Upcoming Avalanche (AVAX) Upgrade

2022-10-14 06:26:47 UTCอ่าน:21197
According to the Avalanche team, an upgrade will take effect at 16:00 UTC, October 18, 2022. All nodes are required to upgrade beforehand. Gate.io supports this upgrade and will suspend deposits and withdrawals for tokens available on Avalanche during the process. Deposits and withdrawals will be resumed as soon as possible after this upgrade. Trading of AVAX and other tokens on Avalanche chain will not be affected.

Thank you for your understanding and continued support.
This upgrade adds support for creating Proof-of-Stake Subnets.
Learn more:
https://github.com/ava-labs/avalanchego/releases/tag/v1.9.0

Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_io
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
October 14,2022ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io